Det finns bara en människoras!

Jag har städse haft uppfattningen, att allt tal om mänskliga så kallade raser är såväl felaktigt som skadligt. Min utgångspunkt är att det bara finns en människoras – homo sapiens sapiens. Om någon skulle ha bett mig bevisa detta utifrån vetenskapliga argument hade jag dock, det erkännes, blivit tämligen svarslös. Så icke längre. Det finns nu klara vetenskapliga belägg för att allt tal om mänskliga ”raser” bygger på falska premisser.

Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik vid Uppsala universitet, har nämligen skrivit en som jag förstår banbrytande artikel vilken publicerades i Dagens Nyheter den 12 april. Jag citerar:

”Ny teknologi har gjort det möjligt att avläsa den mänskliga dna-texten mycket snabbare och billigare…vilket möjliggjort omfattande jämförelser av dna från människor med olika geografiskt ursprung.”

Pettersson hävisar därpå till den amerikanske forskaren Richard Lewontin, som redan 1972 drog slutsatsen att skillnaden mellan så kallade människoraser är små och uppgår till endast några få procent av alla genetiska variationer hos mänskligheten. Relevant forskning har visat att den överväldigande majoriteten av alla genetiska skillnader är gamla och återfanns redan hos den population homo sapiens som lämnade den afrikanska kontinenten för omkring 50 000 år sedan för att sedan sprida sig över klotet. Således finns inga ”rasspecifika” gener eller genvarianter. Professor Ulf Pettersson drar från denna utgångspunkt följande slutsatser:

”En person av afrikanskt ursprung kan ur genetisk synpunkt vara närmare släkt med en person från södra Europa eller från Främre Orienten än med en person från en annan del av Afrika…Resultaten talar för…att människan gradvis koloniserat jordklotet och inga belägg finns för att grupper av människor haft möjlighet att utvecklas till en ras.”

När någon i dag talar om mänskliga ”raser” går tankarna, av förklarliga skäl, osökt till den nationalsocialistiska galenskapen och massmordet på omkring sex miljoner judar samt andra av nazisterna oönskade folkslag. De tyska nationalsocialisternas patologiska hat gentemot judarna och andra ”icke-arier” byggde i sin tur på tankar och idéer som går tillbaka till åtminstone 1700-talet. Vår egen Carl von Linné kan här inte frigöra sig från skuld.

linnaeus

Rasbiologen Carl von Linné.

Liksom han på ett så förtjänstfullt sätt hade kartlagt och indelat växt- och djurrikena, strävade han även efter att göra sammalunda med människorna. Att Sverige faktiskt varit ett föregångsland när det gäller rasteoretiserande visas vidare av, att i början av 1920-talet bildades (efter riksdagsbeslut) Rasbiologiska institutet i Uppsala med Herman Lundborg som föreståndare. Hit kom såväl forskare som politiskt verksamma personer från när och fjärran, icke minst från Nazityskland, i syfte att inhämta lädom.

Linné och andra forskare efter honom gjorde misstaget ”att”, med Pettersson ord, ”inte bara införa rasbegreppet för människan utan också genom att tillskriva olika ‘raser’ olika egenskaper. Vad som förvillat är den enorma styrkan hos det sociala och kulturella arvet.”

Jag skall vara förmäten nog att avrunda med ett citat ur min nyligen publicerade bok ”Destruktörerna” (Contra förlag 2008), avsnittet om Herman Lundborg vilken enligt min mening är en av de mest prominenta destruktörerna av det svenska moraliska och kulturella arvet:

”Tanken att man skulle dela in och värdesätta mänskligheten i enlighet med rastillhörighet låg alltså i hög grad ‘i tiden’ kring förra sekelskiftet och hämtade näring ur såväl Charles Darwins teorier om de starkaste arternas överlevnad som den därur sprungna socialdarwinismen utformad av Herbert Spencer. Om man omsatte dessa tendenser i praktisk handling fick man rashygien, som gick ut på att det var möjligt och önskvärt att ‘förädla’ den så kallade folkstammen genom tvångsmetoder: man skulle hindra vissa individer från att skaffa barn med varandra beroende på exempelvis ras, släktskapsförhållanden, sjukdom och/eller intelligensnivå. Detta låg till grund när man i Sverige med stöd av lagstiftning började sterilisera människor, en praxis som inte avskaffades förrän steriliseringslagarna slopades 1975.”

Rasbiologen Herman Lundborg.

Ulf Petterssons artikel visar att hela grunden för rastänkandet, applicerat på mänskligheten, är falsk. Det är givetvis desto mer tragiskt att detta synsätt lett till för enskilda människor såväl som för folkgrupper så katastrofala konsekvenser.

Det finns bara en människoras!

Explore posts in the same categories: Afrika, Carl von Linné, Charles Darwin, Destruktörerna, Förintelsen, Herbert Spencer, Herman Lundborg, homo sapiens, judar, nazismen, rasbiologi, rastänkande, Richard Lewontin, Ulf Pettersson

12 kommentarer på “Det finns bara en människoras!”

 1. Robsten Says:

  Jag tror den korrekta benämningen på oss nu levande exemplar är ”Homo sapiens sapiens”. Troligt att det inte går att skilja ut gener från ops nu levande människor. Tar vi Schimpansen så delar vi DNAspiral med denna också till 99.4 %. Knappt det är någon skillnad där heller 😉

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Schimpans

 2. Robsten Says:

  Kom förresten att tänka på en annan sak, helt appropå. Undrar hur stor den genetiska skillnaden är mellan en schäfer, pudel, Rottweiler och en Kaukasisk ovtjarka?

 3. Tommy Hansson Says:

  När man ser vissa ledande politiker i aktion kan man också ibland undra, om det inte finns större överensstämmelse mellan homo sapiens och homo neanderthalis…

 4. Jacob I Says:

  Hej igen, Tommy!
  Börjar man tala om raser är man ute på farliga vägar. Något som väl tyvärr några av SD:s tidiga företrädare gjorde när partiet genomgick sina födslovåndor åren kring 1990, vilket den marxistanstrukna journalistkåren tacksamt noterade och blåste upp till kolossala proportioner, samtidigt som man blundade för partietablissemangets många lik i lasten.
  Du nämnde det rasbiologiska institutet som (s) drev igenom på 1920-talet. Ej heller att förglömma (s-företrädare som Allan Vougt vilken pläderade för ”ökad rasmedvetenhet”, och makarna Myrdals bok ”Kris i befolkningsfrågan”. Det var ju Myrdalarnas agitation som ledde till tvångssteriliseringar av ”höggradigt livsodugliga individer”.
  Centerpartiet fastslog i sitt program att ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar”.
  Såväl Folkpartiet och Högern (sedemera Moderaterna) hade i slutet av 1930-talet kommunal valsamverkan med nazistiska partier.
  Kristdemokraterna bildades av folk med nazistiskt förflutet, osv, listan kan göras lång.
  Ändå har dessa partier mage att klaga på SD, och mena att dessa inte respekterar ”människors lika värde”. Tala om hyckleri!
  Självklart är alla människor oavsett hudfärg och religion lika mycket värda, ingen diskussion om den saken.
  Däremot kan man ju alltid diskutera kulturer,
  men det är en annan diskussion.

 5. Robsten Says:

  Jag håller med Jacob när han säger att vissa ämnen skall man inte beröra alls. Ibland slår man ett hårt slag mot de politiska motståndarna genom att inte ens beröra artiklar eller ämnen. Artiklar som kanske i själva verket inte är annat är försåtliga lockbeten. Jag fick faktiskt en känsla av just det med nämnda artikel fakttiskt, men jag är måhända en smula paranoid.

 6. Tommy Hansson Says:

  Jacob, du har alldeles rätt i att man inte skall tala om raser, det vill säga i den meningen att de alls existerar. Det är och förblir dödfött. Din övriga historieskrivning ställer jag mig också helt bakom.

  Men,Jacob och Robsten, det måste väl ändå vara tillåtet – som jag gör – att instämma i de senaste forskningsrönen, att mänskliga raser faktiskt inte finns?

 7. Ante Says:

  Vargen är ju alla hundars stamfader. Och alla dessa hundvarelser kallas raser.
  Vilken är då människovarelsernas stamfader? För inte är väl alla människor som t.ex caucausions, negro, etc en enda ras?

  • Tommy Hansson Says:

   Enligt Bibeln kommer vi ju alla från Adam och Eva. Jag har i alla fall kommit till slutsatsen, att vi alla tillhör samma mänsklighet oavsett hudfärg, folkslag eller andra särskiljande karaktäristika. Och de senaste forskningsrönen tycks ju dessutom tala för detta.

 8. Inte vänsterrevisionist Says:

  Sorgligt att det politiskt korrekta så ofta tillåts tränga undan det vetenskapligt korrekta:
  Människan är en art, och precis som hos alla andra arter finns olika raser. Mer komplicerat än så är det inte.


 9. […] om liknande frågor har: Adam Cwejman, Jerlerup, Livbåten, Tommy Hansson och Erik Schutten. De flesta är bokstavligt talat ytliga anpassningar till olika miljöer. Som ger […]

 10. Carl L Says:

  I grund och botten handlar det ju om tolkningen av vad som krävs för att en grupp individer ska utgöra en egen ras hos en art eller underart, men jag vill ändå påpeka följande mycket allvarliga missuppfattning hos författaren:

  Homo Sapiens är en art med en enda nu levande underart (Homo Sapiens Sapiens) – inte någon ras. Sedan kan man om man så vill vidare hävda att det inom arten endast existerar en ras.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: