Vysotskij och Putins ryska maffiastat

Under den sovjetiska Brezjnev-eran framträdde en främmande fågel på den ryska underhållningsscenen, nämligen den egenartade trubaduren och skådespelaren Vladimir Vysotskij. Denne spelade bland annat KGB-hjälte i ”patriotiska” spionthrillers och blev oerhört populär i folkdjupen. Samtidigt var han en boren rebell som gisslade kommunistregimen med sina oppositionella sånger till gitarr.

Hans popularitet gjorde att regimen inte vågade sig på honom. Vysotskij levde ett självförbrännande liv i ett ständigt alkohol- och narkotikarus och dog vid 42 års ålder 1980. Vi kan i dag avnjuta hans karaktäristiska sånger till dynamiskt gitarrackompanjemang på YouTube, varav nedan återges en sång som på ytan handlar om att skjuta vargar men som, såvitt jag förstår, är ett angrepp på den omänskliga kommunistregimen (om det finns några ryskkunniga personer bland mina läsare välkomnar jag kommentarer!):

Vysotskij dog för 29 år sedan och sörjs fortfarande av miljoner ryssar. Det är inte utan att hans omisskännliga röst och dynamiska gitarrspel skulle behövas i dag, då Ryssland under Putin och Medvedev befinner sig på en väg som kanske inte leder fram till en ny kommunistdiktatur, men som likväl riskerar att göra världen till en betydligt mindre säker plats att leva på och inte minst kastar en mörk skugga över det ryska närområdet inklusive Sverige.

 Garri Kasparov, Rysslands troligen mest framstående dissident.

Den kanske viktigaste av dagens oppositionella röster i Ryssland tillhör den förre schackvärldsmästaren Garri Kasparov. Han gav nyligen en intervju för det konservativt betonade amerikanska nyhetsmagasinet NewsMax (april 2009) och dess reporter Kenneth R. Timmerman, varur jag här presenterar några av mig från engelska översatta utdrag med kommentarer.

Kasparov skräder inte orden när det gäller Putin, en före detta KGB-officer som enligt Kasparov blivit Rysslands ”nye tsar.” Den förre mästerschackspelaren förklarar i intervjun att USA måste ”behandla denna regim på det sätt den förtjänar att bli behandlad. De är brottslingar, och vi förväntar oss att ni står upp mot dem som Ronald Reagan gjorde”. När han diskuterar Putin, invasionen av Georgien och vad han kallar den ryska ”maffiastaten”, uttrycker Kasparov också kritik mot USAs förre president George W. Bush och dennes tro att Putin var en demokratisk ledare och att Förenta staterna kunde stimulera hans bättre jag.

Bush och många västliga ledare, hävdar Kasparov, gjorde sig skyldiga till det fundamentala misstaget att tro att Putin endast var ”en av dem”. Kasparov drar slutsatsen att Putin och den klick av forna KGB-män han omger sig med ”inte tror på västliga värden, och detta är mycket viktigt.” ”Ni får inte missledas av de dyrbara kostymer de bär, den egendom de köper, lyxjetplanen och yachterna”, citeras Kasparov i intervjun. ”Det är bara en förklädnad. De förnekar helt enkelt vår civilisations kärnvärden, demokratins kärnvärden.”

Därför uppmanar Garri Kasparov president Obama och utrikesminister Clinton att inte upprepa det misstag Bush gjorde när han trodde att han kunde vinna Putins och dennes underhuggares tillgivenhet. Kasparov citeras: ”Valet är inte huruvida de tycker om er eller inte. Det är inte huruvida ni kan vinna deras kärlek. De kommer alltid att hata er. Ert val är huruvida detta hat är blandat med fruktan eller förakt. Så här långt är det det senare, och det är dags för er att ändra på detta.” Enligt Kasparov är Ryssland inte en demokrati utan en ”maffiastat”:

”Det är maffialojalitet som håller dem samman och det är en mycket stark anknytning. Detta är första gången som en maffiastruktur har ansvar för en kärnvapenstat.”

 Vladimir Putin i KGB-uniform.

Enligt Kasparov i intervjun med NewsMax är föreställningen om Putin som nationalist felaktig. Sanningen är att genuina ryska nationalister har kritiserat Putin för att denne skänkt omdiskuterade öar i Stilla havet till Japan och Kina. Han påpekar att ”Putin är den förste ryske ledare i sentida historia som givit bort ryskt territorium.” Inte sedan försäljningen av Alaska till USA har Ryssland godvilligt lämnat bort territorium, ”och när det gäller Alaska fick man åtminstone pengar”. Putin gav bort öarna som en ”gest av good-will” i syfte att vinna diplomatiskt stöd från Japan och blidka Kina, ett land som är Rysslands största kund när det gäller krigsutrustning.

Enligt Kasparov har Putin och hans mannar en hel massa pengar att spendera, och de använder dem för att främja sin egen makt. Kasparov: ”De eliminerar sina motståndare. De köper politiker. De köper tjänster. De köper förbindelser. Det är samma taktik som användes av sicilianske maffiabossen Lucky Luciano.” Putins användning av statens resurser, menar Kasparov, är mer förfinad än den som användes av kommunisterna: ”Det handlar inte om skatter och gevärskulor. Det handlar om olja och gas och kontanter.”

Putins skamlöshet, anser Garri Kasparov, har också kommit till uttryck när det gäller gangstermordet på den ryska författarinnan och regimkritikern Anna Politkovskaya samt giftmordet på den före detta KGB-spionen och sedermera dissidenten Alexander Litvinenko; den senare förgiftades i London med polonium 210, ett atomämne som kunnat spåras tillbaka till ett ryskt regeringslaboratorium.

 Mördade dissidenten Anna Politkovskaya.

Garri Kasparov är vidare mycket kritisk till amerikanernas och européernas användning av demokrati som en spelbricka i förhandlingarna med Ryssland. Sanningen är att Putin, med sin KGB-bakgrund, inte riktigt vet vad demokrati är: ”Om han hör något om demokrati och mänskliga rättigheter tror han att det är ett knep och att han är på väg att bli lurad. Han tror att du bryter mot spelreglerna.” Kasparov menar att ett exempel på detta var Förenta staternas  och Europas hot om att dra sig tillbaka från de vinterolympiska spelen i Sotji 2012 som en protest mot Rysslands invasion av Georgien, vilken enligt Kasparov hade planerats flera månader i förväg:

”Putin behöver Abchasien och Sydossetien därför att de skyddar Sotji. Sotji är ett megaprojekt. För Putin är det samma sak som när Peter den store byggde Sankt Petersburg. Han bygger sitt arv i södra Ryssland.” Putin sägs ibland vara en varmt troende kristen, men faktum är att den olympiska byn i Sotji byggs med en ortodoxt kristen kyrkogård som fundament. Lokala boende har vräkts från sina hem utan kompensation, och Kasparov menar att västvärlden medvetet valt att bortse från detta för att inte stöta sig med Putin-regimen.

Kasparov tror sig vidare veta att Putin, under hemliga möten i Guatemala, betalade ut frikostiga mutor till medlemmarna av den Internationella olympiska kommittén (IOC) för att säkra de vinterolympiska spelen 2012 till Sotji.  Ryssarna hade, i avsaknad av en rysk ambassad,  köpt ett hus enkom för detta ändamål: ”De stängde av området så att Putin kunde träffa 50 IOC-medlemmar, en i taget.” Kort tid efter mötet avvisade IOC ett med Ryssland konkurrerande anbud från Sydkorea om att arrangera vinter-OS 2012.

Självklart blev Putin ursinnig när IOC efter Georgien-invasionen antydde att man eventuellt skulle ompröva beslutet att tilldela Ryssland vinter-OS 2012. Här hade han egenhändigt köpt sig ett internationellt storevenemang, skulle nu IOC sätta käppar i hjulet på grund av invasionen i skitlandet Georgien? Följaktligen, menar Kasparov, trodde Putin säkert att kritikernas enda skäl till att protestera mot Georgien-invasionen var att få bättre betalt. Så fungerar hjärnan på en rysk maffialedare som också råkar vara regeringschef…

Kasparov påpekar vidare att oliktänkande i Ryssland tvingas leva under konstant hårt tryck och dödshot. Yttrandefriheten krymper hela tiden. Kasparov beklagar radiostationen Voice of Americas beslut att avsluta sina sändningar till Ryssland i augusti 2008, endast några dagar innan ryska trupper gick in i Georgien. Detta trots att sändningarna var ”gammalmodiga” och huvudsakligen nådde nationalistiska och kommunistiska åhörarskaror på landsbygden. ”Det ögonblick den ryska invasionen av Georgien inleddes”, citeras Kasparov i NewsMax, ”ökade Internet-trafiken bland de oppositionella fyrfaldigt.”

Garri Kasparov förutspår betydande problem för ett Ryssland som drabbats hårt av den internationella finanskollapsen. Redan före kollapsen tog ryska kreditkortsföretag ut 25 procents ränta av sina kunder. Sedan dess har jobben minskat i rask takt, bensinpriserna skjutit i höjden och inflationen accelererat. ”Putin sitter på en vulkan”, menar Kasparov. ”Revolutioner inträffar inte i de fattigaste länderna, utan i länder som har de största sociala olikheterna. Putins ekonomiska politik har skapat oerhörd olikhet”, och detta också när ekonomin gick som bäst 2006-2007.

Ett exempel: Moskva är en av världens dyraste städer; ändå tjänar den genomsnittlige arbetaren inte mer än omkring 9000 kronor i månaden. Många människor lever på yttersta marginalen.

Garri Kasparov uppmanar i intervjun USAs nya administration att stå fast gentemot Putin i sina krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Ryssland får inte ignoreras, men demokratiska reformer måste genomföras. Kasparov: ”Det vi inte vill se igen är att demokrati byggs i Irak eller någon annanstans på bekostnad av Ryssland.”

 Vladimir Vysotskij – nu mer än någonsin?

Jag tror dessa uttalanden av Rysslands mest berömde dissident fuller väl bekräftar, att Ryssland är i stort behov av en ny Vysotskij. Eller kanske originalet fortfarande duger? Hans sånger finns tillgängliga på You Tube, på CD-skivor och på gamla vinylplattor.

Tänk bara Putin-diktatur i stället för Brezjnev-kommunism när ni lyssnar till dessa odödliga toner!

http://www.youtube.com/watch?v=ATuzUY2YlbA&feature=related

Explore posts in the same categories: Abchasien, Alaska, Alexander Litvinenko, Anna Politkovskaya, Brezjnev, Clinton, forna Sovjet, Garri Kasparov, George W. Bush, Georgien, IOC, Japan, Kenneth R. Timmerman, Kina, Kommunism, Lucky Luciano, Medvedev, NewsMax, Obama, Putin, Ronald Reagan, Ryssland, Sotji, Sydkorea, Sydossetien, USA, vinter-OS 2012, Vladimir Vysotskij

12 kommentarer på “Vysotskij och Putins ryska maffiastat”

 1. Robsten Says:

  Tja, faktum är ju att 80 procent av ryska folket faktiskt valde Putin före de andra som ställde upp i valet. jag tror vi skulle kritisera Ryssland vilka som än styrde landet. Det är ungefär samma människor som kritiderar Ryssland i dag, när det är råkapitalistiskt, som när det var socialistiskt, faktiskt. det är rätt underligt, är det inte?

  ””Kasparov påpekar vidare att oliktänkande i Ryssland tvingas leva under konstant hårt tryck och dödshot.””

  Tja, det är inte så lätt att vara oliktänkande i Sverige heller. En del tror att AFA agerar nyttiga idioter åt regeringen och sossarna, vad skule vi säga om detta hände i Ryssland? SD kan inte hyra konferenslokaler i sthlm, tänk om det hände i Ryssland? Vi skulle underkänna dem som demokrati direkt.

  Jag är inte insatt i det ryska politiska systemet så värst mycket, vet inte vad det fanns för alternatuiv riktigt. Men enligt den torftiga information jag fått så ville ryska folket ha stabilitet och bättre levnadsförhållanden, de fick de med Putin och därför valde de honom. Tycker vi skall vara lite försiktigare innan vi dömer ut alla möjliga stater som odemokratiska, snart finns bara Sverige kvar som demokratisk stat. Och våra egna demokratiska fläckar har vi som är politiska dissidenter i vårty eget land faktiskt fått känna på. Ibland känns det faktiskt som något rysshat faktiskt, utan att jag har alla fakta på bordet. En sista reflexion bara, (det här är inget som jag är så engagerad i) Bush vann sitt första val p.g.a. dåliga väalräkningsmaskiner i Florida om jag minns rätt, det var till slut frågan om några hundra röster. Tänk om samma sak hänt i Rysssland, vad skulle vi sjkrivit då? Vad skule vi dragit för slutsatser då? Är det inte så att vi dömer efter helt olika skalor, alltefter hur det passar oss?

 2. Robsten Says:

  Jo jag glömde, den häårKasparov är väl också en lite udda figur? har läst en del konstiga saker om honom. Om nu Ryssland gjorde sig av med alla olikatänkanmde borde väl han vara borta för länge sedan, han har hållit på i minst 10 år med sin politiska agenda.

 3. Robsten Says:

  Jo en sista sak. Putin blev de facto vald av det ryska folket, med 80 procent marginal, det är inte helt jusste att kalla det diktatur, vi kan ju fråga alla miljoner ryssar som faktiskt valde honom.
  Att Ryssland kanske inte helt håller för att kalla ”västerländsk stat” kan ju också bero på att det faktiskt inte tillhör den egentliga västerländska hemisfären. Vi har omedvetet en måttstock, ju mer olik oss, ju sämre. Vi är mallen alla andra skall rätta sig efter. Nu är ju inte det ett riktgt demokratiskt sätt att resonera faktiskt. Blir lite Mellander och ”fred på jorden”

 4. Tommy Hansson Says:

  Det är säkert så att Ryssland är öppnare än under sovjettiden, Robsten. Företagslivet äe naturligtvis också mer dynamiskt och religionsfriheten några snäpp bättre.

  Ändå kommer man inte ifrån att Ryssland är lite av Putins egen lekstuga. Han har förvisso vunnit stort i presidentvalen, liksom hans efterträdare Medvedev. För de flesta ses han förmodligen som en garant för stabilitet, och det är väl inte så många som bekymrar sig om oliktänkande och mänskliga rättigheter så länge det finns rödbetor och vodka på borden.

  Det är dock samstämmiga, oppositionella röster som talar om ett ny slags, maffialiknande diktatur med en stor portion korruption och där säkerhetstjänsten tar till synnerligen hänsynslösa metoder för att eliminera personer som Politkovskaya och Litvinov. För att inte tala om Chodorkovski, som försmäktar i någon fängelsehåla i Sibirien. Sånt drabbat, trots allt, inte dig och mig!

  Orsaken till att Kasparov klarat sig så här långt torde vara att han är ett så pass känt namn att man inte vågat röra honom. Ännu.

  Putin fick 80 procent av rösterna, säger du. Kanske det. Om det är ett mått på demokrati så måste väl Nordkorea vara otroligt demokratiskt, eftersom Kim Jong-il brukar få 100 procent!

  Som jag ser det är den så kallade visavi Sverige.

 5. Tommy Hansson Says:

  Sista stycket i föregående inlägg blev avklippt. Ska vara:

  Som jag ser det är den så kallade rysskräcken, alternativt rysshatet, ren överlevnadsinstinkt för oss svenskar om vi tittar dels på geografin, dels på historien.

 6. Robsten Says:

  ””och det är väl inte så många som bekymrar sig om oliktänkande och mänskliga rättigheter så länge det finns rödbetor och vodka på borden.””

  Tendenserna finns i vårt eget land också, vi lever på en högre nivå så byt ut vodka och rödbetor mot mobiltelfoner och SUVar.

 7. Robsten Says:

  ””Putin fick 80 procent av rösterna, säger du. Kanske det. Om det är ett mått på demokrati så måste väl Nordkorea vara otroligt demokratiskt, eftersom Kim Jong-il brukar få 100 procent!””

  Det är ju så klart inget MÅTT på demokratin, bara en indikation på att ryska folket faktist valde honom med en förkrossande majoritet. I Nordkorea råder det välö knappast något aktivt val, går inte att jämföra.

  Det är faktiskt inte ett mått på motsatsen heller, som du indikerar. I sådana fall så skulle inte Finland vara en demokrati. Vi minns väl hur finska folket vert fjärde år gick till val och valde Tassavallen presidenti, Uhro Kekkonen, var Finland en demokrati då? Självklart.

 8. Tommy Hansson Says:

  Jag håller med om att det finns sådana tendenser också i Sverige. Det är nog alltid ett fåtal, vilket land du än väljer, som bekymrar sig över hövan om saker som yttrandefrihet.

  Nordkorea är sannolikt världens hårdaste diktatur (fast enligt pressuppgifter skall Eritrea vara ännu värre, fan tro´t).

  Ryssland är en halvdiktatur där oppositionen motarbetas och förföljs, låt vara att Putin är populär i stugorna. Hade Ryssland haft demokrati hade nog procenttalet varit ”bara” 65 procent pch inte 80.

  Finland var och är en demokrati, som dock under Kekkonens tid naggades i kanten av ”finlandisering” och självcensur.

 9. Robsten Says:

  Då har jag bara en fråga kvar?;-) Och hur många röster skulle SD få om vi inte motarbetades systematiskt med odemokratiska metoder?

 10. Tommy Hansson Says:

  Om SD skulle behandlas helt rättvist och inte motarbetas med odemokratiska metoder i något sammanhang skulle vi säkert få tio procent. Till att börja med…Sedan är the sky the limit!


 11. […] SVD1, 2, Dagens Bok, AB1, 2, DN1, 2, Johan Lund, Blaskan, SDS, GP, SVT, Fokus, Bokbloggen, EX, Tommy Hansson, Kulturen, Journalisten, MV, NM, Läs även andra bloggares åsikter om Putins Ryssland, Anna […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: