Svenska kyrkans fortsatta förfall

Den 2 mars ägnade jag min blogg åt en betraktelse över Svenska kyrkans förfall. Tyvärr, men på intet sätt oväntat, finns det nu skäl att spinna vidare på detta tema.

Huvudskälet är det faktum att Eva Brunne, öppet lesbisk och vänsterinriktad präst, den 26 maj valdes till ny biskop i Stockholms stift att efterträda Caroline Krook. Brunne segrade i biskopsvalet efter en tvekamp med Hans Ulfvebrand med röstsiffrorna 413-365. Skånskan Eva Brunne, född 1954, tjänstgör för närvarande som stiftsadjunkt i Stockholm efter att tidigare ha varit kyrkoherde i Flemingsberg och Sundbyberg. Valet av Brunne är dock föremål för överklagan, vilken skall beslutas om i innevarande månad (juni). Om överklagan inte går igenom kommer Brunne att tillträda som stockholmsbisp i november i år.

Lesbiska Eva Brunne, tvåa från höger, blir ny biskop i Stockholms stift.

Valet av Eva Brunne som ny Stockholms-biskop är, som jag ser det, blott ytterligare en bekräftelse på den närmast desperata politiska korrekthet som präglat den forna statskyrkan under en lång följd av år och som inleddes i början av 1950-talet. Stockholms stifts förste biskop (1942-54) Manfred Björkquist, på sin tid initiativtagare till den legendariska pansarbåtsinsamlingen 1912 samt grundare av Sigtunastiftelsen, gråter i sin himmel.

Valet av Brunne innebär naturligtvis en stor politisk seger för homosexlobbyn med RFSL i spetsen och ytterligare ett nederlag (vilket i ordningen?) för kristna som faktiskt bryr sig om vad som står i Bibeln. Det kan nämnas att när fotot ovan var publicerat på gaysajten QX så fick det dela plats med artikel och foto om hur man bär sig åt för att skaffa ”knullkompisar i Skåne.”

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.qx.se/uploads/e1/f4ba94105dea75b1aade2a5b9f33cd.jpg&imgrefurl=http://www.qx.se/samhalle/6945/ny-knullkompis-i-skane&usg=__KbxEW7NSWlRnccKDbHRdWQIrbHE=&h=183&w=244&sz=12&hl=sv&start=25&tbnid=pIZ_S_M7M8saPM:&tbnh=83&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DEva%2BBrunne%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26start%3D18

Jag tänker här inte ägna mig åt någon långrandig excersis över alla de bibelställen som avvisar ett homosexuellt leverne men vill ändå erinra om vad aposteln Paulus, kristendomens skapare, skriver i Romarbrevet (1:24-27) om hur människor betedde sig i Sodom och Gomorra:

”Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.”

Sodom och Gomorra förtärs av eld och svavel från himlen enligt en konstnärs tolkning.

Sanningen är att det finns få spörsmål i Bibeln varom det råder större samstämmighet än just synen på den utlevda homosexualiteten. Ändå kan röstberättigade i biskopsvalet i Stockholms stift rösta fram en person som är öppet homosexuell. Det är för mig en gåta. Det kan upplysningsvis nämnas att Eva Brunne, som för övrigt tillhör den kända Långarydssläkten, lever i ett registrerat partnerskap tillsammans med Gunilla Lindén, som är präst i Högalids församling i Stockholm.

Alla svenska kristna traskar dock inte patrullo efter den politiska och andliga korrekthetens banérförare. Således skriver pastor Ulf Ekman i Livets ord följande på sin blogg om valet av den nya biskopen:

”Det är ingen tvekan om att detta är djupt tragiskt för Svenska kyrkan och ytterligare ett stort avsteg från den apostoliska tron (…) Kan något gott komma ur denna utnämning? Definitivt! Många kommer att få upp ögonen för hur illa ställt det verkligen är, inte bara i Stockholms stift utan i Svenska kyrkan i stort.”

Hoppas kan man ju alltid. Jag är dock rädd för att pastor Ulf är alltför optimistisk – svenska folket torde vid det här laget vara så hjärntvättat av homosexlobbyn att de flesta nog inte ser det groteska i att en svensk biskop är utövande homosexuell. ”All kärlek är lika mycket värd”, brukar det som bekant heta. I så fall är det inte utan att man undrar när vi får vår första präst (och småningom biskop) som lever i månggifte. Det finns redan politiker som motionerat om att tillåta det senare.

Jag ber även att få citera den traditionalistiske prästen Dag Sandahl (som står politiskt till vänster) i ämnet. Sandahl, som är komminister i Högby, citeras i tidningen Dagen den 27 maj på följande sätt i anledning av biskopsvalet i Stockholm:

”Stockholmsprästerna och Svenska kyrkan har valt väg. Ekumeniskt blir vi mer isolerade nu. Vi kan vara stora i truten ett tag till, men det kommer att visa sig vem som får rätt. Svenska kyrkan bryts ned i det yttre och det inre på ett sätt som förvånar till och med mig. Vi blir en kyrka i marginalen. Hela homosexagendan styr oss ut i eländet. Det är QX och RFSL i Stockholm. Någon annan skriver agendan och de snälla kristna följer den.”

Homosexlobbyn kan tacka Fredrik Reinfeldt för den nya äktenskapslagstiftningen.

Domprosten Åke Bonnier, en av många ryggradslösa prästmän som föjer med strömmen oavsett i vilken riktning denna må leda, är föga otippat betydligt mer positiv till valet av Brunne. Bonnier tycker sålunda  att Brunnes utnämning är ”jätteroligt” samt att den utvalda är ”en klok och kunnig person” samt dessutom ”djupt andlig.”

Om Eva Brunne kan det vidare berättas att hon är en av tre skribenter som författat texter till utställningen om Jesu moder Maria på Historiska museet i Stockholm. Det har uppgivits att hon inte tror inte på jungfrufödseln eller bryr sig  om vem som var Jesu fysiske far. Detta är en aspekt av Eva Brunnes framtoning  jag personligen inte har mycket att invända mot – jag tror inte heller på jungfrufödseln och menar att det var översteprästen Sakarias som var Jesu köttslige pappa (jag tycker ändå inte det är fel att säga att Jesu avlades av ”den helige ande” eller att Jesus var Guds son; den av mina läsare som vill veta mer angående mina tankar härom kan lämpligen skicka en kommentar). Jag bryr mig heller inte om vilket kön den som är präst eller biskop har.

Jag har helt enkelt uppfattningen att detaljer avseende den kristna tron – och det finns som känt en uppsjö av kyrkor och samfund – kraftigt har övervärderats i det förflutna. Det viktiga är egentligen inte vad vi tror på, utan vad vi kan göra för Gud och våra medmänniskor!

Frågan om homosexualitet gäller emellertid något betydligt mer grundläggande, nämligen Guds själva skapelseordning. I 1 Mosebok 1:27-28 läser vi: ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sade till dem: ‘Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden.””

Den som i det perspektivet hävdar att en man kan ingå äktenskap med en annan man eller en kvinna göra detsamma med en annan kvinna, och ändå behaga Gud, har inte förstått den djupa innebörden i denna utsaga.

Nu är det ändå så att också jag inser att allt i den här världen, till följd av syndafallet, inte är som det borde vara. Ingen människa är fullkomlig, och alla beter sig i ett eller annat avseende på sätt som inte motsvarar Guds förväntningar. Det är här den gudomliga nåden, barmhärtigheten och förlåtelsen träder i funktion. Gud står i de flesta fall ut med oss även om vi råkar vara syndare, ty vad annat kan Han göra? Om Han enbart vore en dömande och straffande Gud hade Han ju med all sannolikhet för länge sedan sett till att människosläktet utplånats från jordens yta!

Det finns dock en gräns för allting, troligen också för Guds förlåtelse. Att människor lever med varandra på ett otillbörligt sätt är en sak – jag är inte den som spanar med kikare in i folks sovrum eller vägrar umgås med någon vars livsföring jag i alla avseenden inte gillar. Envar är ansvarig för sina gärningar och får, följaktligen, ta konsekvenserna därav. Men när det kommer till att utse biskopar och andra höga representanter för kyrkor (vilka gör anspråk på att ha samband med Gud i himlen) som uppenbart går emot grundläggande sanningar uttryckta i den Heliga skrift kommer vi farligt nära denna gräns.

Eva Brunne är härtill även medlem i Sjöstadens socialdemokratiska förening i Sofia församling och placerad på åttonde plats på valsedeln för valet till kyrkofullmäktige i Stockholm. Detta i förening med Brunnes mycket öppet redovisade sexuella läggning gör mig övertygad om att hennes karriärväg inom Svenska kyrkan från början till slut är ett politiskt projekt. Det skulle vara intressant att veta vad Brunne har för åsikt om Israel – Svenska kyrkan har som bekant sedan åtskillig tid tillbaka en ensidigt antiisraelisk attityd.

Hon har hittat den ultimata kombination av politisk, religiös och sexuell korrekthet som mycket väl kan föra henne ända fram till ärkebiskopsämbetet.

Lesbiska och antisemitiska prästen Anna Karin Hammar syns till höger.

Eva Brunne är ingalunda Svenska kyrkans enda framstående lesbiska präst. En annan är Anna Karin Hammar, född 1951, yngre syster till förre ärkebiskopen K. G. Hammar. Hon lever i ett registrerat partnerskap med Ninna Edgardh Beckman och är verksam som stiftsadjunkt i Uppsala stift. 2006 ställde hon upp i ärkebiskopsvalet utan att, Gud vare lovad, lyckas nå ända fram. Hon var dessutom i många år verksam i det starkt vänstervridna Kyrkornas världsråd.

Anna Karin Hammar har liksom brodern en starkt Israel-fientlig hållning och kan på goda grunder betecknas som antisemit.

Explore posts in the same categories: Anna Karin Hammar, Åke Bonnier, Bibeln, Caroline Krook, Dag Sandahl, Dagen, Eva Brunne, Första Mosebok, Flemingsberg, Gomorra, Gud, Gunilla Lindén, Hans Ulfvebrand, Högalids församling, Högby, Historiska museet, homosexualitet, Israel, Jesus, jungfrufödsel, Kyrkornas världsråd, Långarydssläkten, Livets ord, Manfred Björkquist, Maria, Ninna Edgardh Beckman, pansarbåtsinsamlingen, Paulus, QX, RFSL, Romarbrevet, Sakarias, Sigtunastiftelsen, socialdemokratin, Sodom, Sofia församling, Stockholm, Sundbyberg, Svenska kyrkan, Ulf Ekman

23 kommentarer på “Svenska kyrkans fortsatta förfall”

 1. Mikael Gustafsson Says:

  Som hedning gjorde jag 2006 slag i saken o lämnade den organisation jag varit med i sedan födseln. Droppen var sv. kyrkans engagemang för de så kallade gömda flyktingfamiljerna och krav på amnesti för dessa.

  Emellertid, för att förhindra islams övertagande i Europa talar allt för att en kristen revival är nödvändig. Det känslomässiga engagemang som krävs för att försvara vår civilisation mot islam finns inte i liberalismen. Enda återstående hoppet är kristendomen.

  Tex famösa Oriana Fallaci tillstod kristendomens nödvändighet innan hon dog.

  Det innebär dock inte att jag kan bli religiös kristen för det, och det gäller nog många i det post-kristna Europa. Så hur denna ekvation skall lösas är okänt.

 2. Tommy Hansson Says:

  Även om man inte betraktar sig som troende kristen kan man ändå, som du tydligen gör, Mikael, inse att kristendomen kan vara fördelaktig – ja nödvändig – ur ett kulturellt och etiskt perspektiv.

  Såsom exempelvis den polske filosofen Leszek Kolakowski gjorde.

 3. Jacob I Says:

  När jag läser om denna lebba kommer frågan upp varför jag inte borde lämnat svenska kyrkan, det skulle man ha gjort redan under ärkekatastrofen K.G, Hammars tid.
  Svaret är att jag stannat kvar endast för att ge min röst till SD, och ingenting annat.
  Själv har jag slutat använda ordet bög och (med undantag som ovan) lebba. Jag talar om sodomiter, då det ju är sodomi som utövas.
  Ur Bra Böckers Lexikon:
  ”SODOMI (efter staden Sodom) = samlag mellan män; tidelag. – sodomit, person som utövar sodomi
  TIDELAG, könsumgänge mellan människa och djur. Enligt svensk rätt var det fordom och fram till 1944 en brottslig gärning, ursprungligen belagd med dödsstraff och i 1864 års strafflag med straffarbete i högst 2 år”.
  Med den systematiskt måmedvetna hjärntvätt det infantilt födummade Sverige utsätts för vilket nyligen resulterat i att sodomitäktenskap legaliserats borde väl tidelag också vara tillåtet. Skulle man inte kunna få gifta sig med sin hund snart?
  Och varför straffas fortfarande de stackars pedofilerna så fort de tas på bar gärning med några bilder på sin dator? Det finns namn för detta: Dubbelmoral!
  Vad beträffar månggifte är det väl bara en tidsfråga innan det klubbas igenom.
  Hur har detta gått till? Har det varit någon
  folkomröstning som jag händelsevis skulle ha missat, knappast, lika lite som att Mångkulturen i Sverige avgjordes genom folkomröstning.
  Sluta tala om Sverige som ett demokratiskt land, den tiden är förbi!

  • Tommy Hansson Says:

   Tidelag ÄR tillåtet, även om man nu, efter vad jag förstår, tittar på lagstiftningen utifrån ett ”djurrättsligt” perspektiv.

 4. Mikael Gustafsson Says:

  Ett väldigt besvärligt ämne. Hade helst sett att man kunde ha varit kvar i kyrkan, men som den utvecklats blev det omöjligt. På rent motvallskärringvis övervägde jag ett ögonblick att byta och bli katolik. De håller åtminstone på några principer. Men med tanke på att man inte är född med några religiösa böjelser var det ju också något fånigt.

  Vi får se. Jag funderar vidare på frågan.


 5. […] och kommenterar tillsättning av homosexuella kvinnliga präster och pastorer så här på sin blogg; […] svenska folket torde vid det här laget vara så hjärntvättat av homosexlobbyn att de […]

 6. Jonathan Says:

  Väl rutet, Tommy! Det är bra att det finns någon som vågar säga ifrån när det gäller snusket och antisemitismen inom kyrkan. I dessa dagar böjer sig ju annars nästan alla snällt för homolobbyn.

  Däremot är jag väldigt bekymrad över att prästen Axel W Karlsson har tagit sig in i partiet. Han gjorde sig känd genom ett par minst sagt tvivelaktiga uttalanden i samband med rättegången mot Ahmed Rami. Axel W Karlsson tog till exempel Ramis expertvittne Jan Bergman i försvar. Karlsson skrev så här (vilket för övrigt citeras med gillande på Ahmed Ramis hemsida):

  ”De flesta människor har hört talas om att det finns bibliska texter där Israels barn uppmanas att massakrera sina fiender. Israels brutala krigsföring och kränkningar av folkrätten har rest frågan om dessa texter fortfarande idag kan ha en destruktiv inspirerande kraft. Efter Baruch Goldsteins Hebron-massaker och åtskilliga bosättares applådering av honom kan man knappast avfärda den frågan som irrelevant.”

  Jag vet inte vad du tycker, men jag anser att den här typen av uttalanden är fullständigt oacceptabla.

 7. Tommy Hansson Says:

  Tack!

  Jo, det uttalande du citerar gör också mig bekymrad, det måste jag säga. Hade ingen aning om detta. Nu var ju det här ett bra tag sen, så låt oss ge honom ”the benefit of the doubt”.

  Det skadar dock inte att hålla korpgluggarna öppna.

 8. Jonathan Says:

  Jag vet inte. Det citerade uttalandet är ju i klass med vad man brukar få höra från filurer som David Duke. Jag har svårt att ta någon annan ståndpunkt än att uttalandet måste klassificeras som ren antisemitism. Eller vad säger du?

 9. Tommy Hansson Says:

  http://joshlyman.blogspot.com/2009/07/kan-sverigedemokraterna-brustit-i-sin.html

  Här ovan en länk till en diskussion om om och av bl. a. Axel W. Karlsson. Han säger sig här vara proisraelisk.

  Något som väl i alla fall måste betecknas som ett framsteg!

 10. Jonathan Says:

  Tack för tipset, Tommy! Karlssons förklaring till sitt uttalande spädde dock snarare på min oro än stillade den. Varför kritiserar han Israel om han är Israelvän? Och hans kritik gick ju dessutom långt bortom en kritik av den israeliska krigföringen (vad som nu skulle ha varit fel med den). Han upprepade en känd antisemitisk propagandalögn av värsta slag, nämligen den att judar skulle vara ett blodtörstigt folk som anser att det är ett gudomligt påbud att döda och massakrera ickejudar.

  Jag hade hoppats få se att Karlsson tydligt tog avstånd från sina tidigare kommentarer och bad om ursäkt. Att han inte gör det är starkt oroväckande.

  Eller tänker jag fel?

  • Tommy Hansson Says:

   Nu kan väl också den Israel-vän, som känner sig manad, kritisera vissa aspekter av den israeliska politiken. Precis som jag i egenskap av USA-vän gärna kritiserar Obamas politik.

   I fallet Axel W. Karlsson vet jag också att han, bortsett från sina synpunkter på Israel,
   har en del som talar för honom.

   • Nils Says:

    Det är lustigt ibland. Här uttryckte signaturen Jonathan för mer än ett år sedan farhågor om Axel W Karlsson. Idag vet vi hur det ligger till.

    Axel W Karlsson har tagit antisemiten Jan Bergman i försvar och sagt att israelerna är ”brutala” och att denna påstådda ”brutalitet” är inbyggd i deras religion! Sedan ertappas han med att besöka ett seminarium arrangerat av kända antisemiter där Jonas De Geer håller tal!

    Det här är helt oacceptabelt. Axel W Karlsson måste som jag ser det omedelbart uteslutas ur SD. Annars kommer i alla fall inte jag att rösta på partiet i fortsättningen.

    Det vore intressant att höra hur du, Tommy, ser på den här affären.

 11. matilda Says:

  Jag är troende kristen, och som ungdom (16 år) är det ibland svårt för alla fördomar som finns mot kristna och attityden om att man är tråkig och inte har något liv för att man går i kyrkan. Men har en underbar ungdomsgrupp och flera kompisar som också är troende. med mina kompisar och de andra ungdomar jag träffar på läger är homosexualitet ett väldigt vanligt diskussions ämne. och majoriteten är för, varför ska man inte få älska vem man vill och få visa den kärleken genom äktenskap? Hur man kan jämföra en homosexuell med en pedofil förstår jag inte. Visst finns det flera ställen i bibeln som fördömer homosexualitet men det står också att Jesus älskar oss alla för vilka vi är och att alla är välkomna till frälsning.
  Och om man kollar på första korintierbrevet 6:9-10 så står det, ”Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra – ingen sådan får ärva guds rike.”
  Om man ska tolka den texten bosktavligt så är man inte välkommen i himlen om man är homosexuell, men inte heller om man ”begår hor” eller lever i otukt vilket är menas med sex före äktenskapet. hur många är det som väntar med sex före bröllopet nuförtiden egentligen? Nu brukar ju ungdomsmotagningen träffa konfirmander och prata öppet om sex, det vi ungdomar får höra jämt och ständigt är att testa så länge vi använder preventivmedel och är säkra på att vi själva vill. och vi har lagar som säger att vi får har sex när vi fyllt 15,men vi får inte gifta oss förrän vi är 18. Så om man ska tolka så bokstavligt så antar jag att nästan hela Sverige är ganska körda med det där att få komma tll himlen. Det där med att dricka är också något som hjälper till med portningen. Vi lever i ett samhälle där alkohol är det mest vanliga med socialt umgänge nuförtiden.
  Homosexualitet är naturligt, det är inte fult och ska respekteras! Alla fördomar som finns mot homosexuella är det samma som att jag skulle sitta här och säga att alla som bor Iran är självmordsbombare och terrorister, ingen sanning, bara en dum fördom som är fel.
  Bara för att heterosexualitet är det vanligaste, betyder inte att något annat är fel. det är som att säga att vänsterhänta är onaturliga för majoriteten är högerhänt.
  Jag är inte så insatt i den här hela Eva Brunne grejen.
  Och inte heller i antisemitsm.
  Jag hoppas bara att de stakars människor vars liv förstörs, familjer splittras och som lever i rädsla, både muslimer och palestinier, ska få slippa konflikterna som sliter sönder landet. Det kommer att ta Gaza åratal att hämta sig från de tre veckors bombning som skedde i januari 2009. Och sorgligt nog kommer det nog inte ske så stora förbättringar den närmaste framtiden. Irak-USA är till och med en enklare konflikt.
  Ville bara stå upp för homosexualitet, som inte är samma sak som mång gifte, att vara pedofil, och verkligen inte detsamma som att gifta sig med sin hund. Jesus älskar oss för dem vi är och om vi gör fel finns syndernas förlåtelse, tack och lov!


  • Hej!
   Matilda skriver: ” Jesus älskar oss för dem vi är och om vi gör fel finns syndernas förlåtelse, tack och lov!”

   Jag vill kommentera.
   [Att differentiera,] Den historiska Mashiakh (Messias) som det står skrivet om i originalversionen av det som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” [not 1] var en Ribi [det var hans titel] som hette Yehoshua. Han undervisade sina efterföljare att de ska hålla direktiven i Torah [”Moseböckerna”] – Skaparens Instruktionsmanual.

   Ribi Yehoshua – Messias – levde och praktiserade direktiven i Torah med ett uppriktigt hjärta, han dog oskyldig och blev ett offer. På grund av detta kan den Perfekte Skaparen ge Sin förlåtelse till dem som upphör med sina överträdelser av direktiven i Torah och istället börjar göra sitt bästa att praktisera direktiven i Torah icke-selektivt till det bästa av sin förmåga. [Detta är vad Skaparen kräver i Yekhezeqeil [”Hesekiel”] kapitel 18, Devarim [”5:e ”Mosebok”] 6:4-9, osv]

   Det är viktigt att veta att enligt Skaparens Instruktionsmanual (och enligt Mashiakh’s undervisning) så får inte den person förlåtelse som medvetet förkastar direktiven i Torah, vilket inkluderar både homosexuella handlingar och andra Torah-överträdelser, som att äta fläsk.

   Anders Branderud

  • Tommy Hansson Says:

   Till Nils:

   I ljuset av Axels deltagande vid seminariet med Jonas De Geer med flera kan jag inte annat än dela din synpunkt att hans samlade ställningstaganden är oacceptabla.

 12. Tommy Hansson Says:

  Tack för ditt långa inlägg, Matilda.

  Det gläder mig att du funnit en framkomlig livsväg i kristendomen.

  Det är väl så här:

  Gud och Jesus älskar alla oss människor, inte så mycket för vad vi ÄR men för vad vi med vårt gudomliga ursprung KAN BLI.

  Det är i alla fall hur jag ser på saken.

  Jag tror inte man kan leva precis hur man vill och räkna med att kunna smita in i himlen ändå. För mig är sexualmoralen viktig. Sexualitet hör hemma INOM äktenskapet. Inte FÖRE eller UTANFÖR detsamma.

  Sexualitet bör vidare utövas av individer av motsatta kön om vi skall tro alla de bibelställen som fördömer homosexualitet och även skapelseberättelsen i 1 Mosebok.

  Men saken är naturligtvis mer komplicerad än så. Ingen av oss jordevandrare är fullkomlig. Och det finns säkerligen massor av homosexuella som är både snälla, hjälpsamma, kärleksfulla och allt möjligt annat fint. Samt heterosexuella som är motsatsen till allt detta. Och tvärtom också.

  Jag vet att Jonas Gardell inte gillar att man säger detta, men jag gör det ändå: älska syndaren men hata synden…Det hör för övrigt till saken att också pedofiler menar att deras läggning är ett uttryck för äkta kärlek och att de inte gör någon skada.

  Hoppas slutligen att du inbegriper även judar i de folk som inte skall behöva få sitt land sönderslitet.

  Du skriver till sist: ”..och om vi gör fel finns syndernas förlåtelse, tack och lov!” Visst, annars fanns det inte mycket hopp för någon av oss.

  Men jag skulle vilja tillägga: ”om vi uppriktigt ångrar oss och ber om kraft så att vi inte upprepar misstaget vi gjorde.”

 13. Falun Gong - renhetens väg... Says:

  Är det inte så att kristendomen är förbi, precis som buddhism, islam och de andra religionerna? Varenda religion idag är korrumperad inifrån av prästerskapet och dess allt lägre stående tolkningar av skrifterna.

  Är det inte precis detta som uppenbarelseboken talar om, och att de nya kungarna från östern skall ta över?

  Mitt förslag till den som letar efter något rent som är framtiden:

  Falun Gong: Sanning, Godhet, Tålamod – högsta lagen att följa

  Personlig dygd är naturligtvis centralt i Falun Gong.

  Sen 1999 är alla utövare i Kina förföljda, dom fängslas, torteras och avrättas till och med ibland. På 7 år började 100 miljoner att utöva Falun Gong, slump eller inte?..

  Varför förföljs Falun Gong men ingen annan rörelse(läs uppenbarelseboken)??! Varför är kommunisterna livrädda för Falun Gong? För att det är framtiden!

  Aldrig någonsin i historien har en spirituell rörelse varit i närheten av Falun Gongs tillväxttakt. Mycket kan sägas bero på Mästare Li Hongzhis enorma visdom.

  Kännetecken Falun Gong:

  – Eliminera fasthållanden(begär, känslor, beroenden etc) och rena kroppen inifrån.

  – Inga avgifter förekommer, en Mästare(Li Hongzhi) och inga andra präster eller titlar. Alla är lärjungar.

  – Fem stillsamma övningar för att förstärka effekterna

  – Perfekt hälsa uppnås hos de flesta utövarna efter ett tag.

  – Alla utövare ansvarar ensamma för sin egen klättring uppför trappan mot renhet.

  Läs boken Zhuan Falun här:

  Klicka för att komma åt ZF00.pdf

  Lycka till!

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för ett intressant inlägg.

   Jag hyser stor respekt för Falun Gong och har skrivit om rörelsen från och till. Dock är jag sedan många år tillbaka själv medlem i en religiös rörelse – Unification Church – som grundades i Korea 1954 och som leds av Rev. Sun Myung Moon.

   Ljuset kommer förvisso från öster – solen går ju upp där!

 14. Knutte Says:

  Äh, Gå och lägg dig igen i din grotta. Gnag på ett ben och låt oss andra människor få älska vem vi vill.

  • Tommy Hansson Says:

   ”Oss andra människor”…

   Antar du menar ”oss homosexuella”. Upplysningsvis 1 – 3 procent av alla människor kan antas ha denna läggning.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: