Därför är vänstern antisemitisk

Som bekant är Israel ett rött skynke för den absoluta vänstermajoriteten i vårt land. Man vågar knappt tänka på vilket slags Mellanöstern-politik en regering bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister skulle föra.

Allting som Israel gör betraktas som uttryck för exempelvis ”sionism” eller ”apartheid”. I vänsterns ögon  har Israel ingen som helst rätt att försvara sitt territorium, det som tillföll det judiska folket genom FN-beslut 1947; samtidigt fick araberna lika mycket land till sitt förfogande i det gamla brittiska mandatet Palestina. Vi vet hur det gick: Israel accepterade FN:s delningsplan för Palestina, under det att arabvärlden inte gjorde det utan tvärtom med vapenmakt sökte lägga beslag på hela området 1948, 1967 och 1973.

 

371126_366_210

David Ben-Gurion läser upp Israels självständighetsdeklaration den 15 maj 1948. I bakgrunden ett porträtt av den moderna sionismens grundare, Theodor Herzl.

Det har funnits tillfällen då vänstern faktiskt sympatiserat med Israel. Sovjetunionen var en av de första staterna som erkände staten Israel vid dess bildande 1948. Och i alla fall under 1960-talet fanns många vänstersympatiserande ungdomar som kände starkt för Israel, kanske främst beroende på dess socialistiska inslag i form av kibbutzlivet. Många var de idealistiska ungdomar från Sverige som via SVEKIV (Svenska kibbutzvänner) gjorde den korta flygresan till det heliga landet för att hjälpa till att bygga den israeliska varianten av socialism. I det Kalla krigets hägn dröjde det vidare inte länge innan sovjeterna vände sig bort från Israel och tog ställning för arabvärlden.

I takt med att kibbutzidén flagnat i Israel så har också den svenska vänsterns sympatier för staten Israel och judenheten bleknat bort. Israel anklagas, möjligen i förening med USA, för i stort sett allting ont i världen. En rad bloggar spinner dagligen på detta tema, varav Per-Inge Flüchts jinge.se – som jag tidigare skrivit om – väl är den mest (ö) kända. Här tänkte jag ge ett annat exempel i form av ”Kommunisternas blogg – kamp för fred och socialism” (kommunisterna har ju aldrig varit särskilt bra på det här med frihet) som drivs av ett gäng medlemmar i Sveriges kommunistiska parti (SKP). Bloggen startade i januari 2007 och har Astrid Boman som flitigaste skribent. Se länk:

http://www.skp.se/blogg/2009/06/22/varfor-sprids-sa-mycket-sionistpropaganda/

Astrid Boman är alltså en uttalad kommunistisk skribent med sin bas i Boden. Den som läst hennes inlägg i till exempel Blaskan, Läsarnas fria tidning och nu Kommunisternas blogg vet att hennes engagemang närmast är en schablonbild av de ting den svenska vänstern bekänt sig till sedan 1960-talets dagar: USA- och Israel-hat, avsky för allt som med litet god vilja kan fås att betecknas som ”höger”, robotaktigt stöd för allt ”vänster” inklusive raden av kommunistdiktaturer i såväl nutid som förfluten tid, stöd för ”samhällets utslagna” med mera. Sitt engagemang i den senare frågan förklarar Boman med sin yrkeserfarenhet av arbete bland handikappade människor.

Bomans blogginlägg den 3 juli har rubriceringen ”Sionism och nazism går hand i hand”. Boman frågar sig bland annat: ”Varför är intresset så ringa för att få bort apartheidstaten Israel?” I en tidigare blogg av den 22 juni, kallad ”Varför sprids så mycket sionistpropaganda?”, kritiserar Astrid Boman mig och tidskriften Contra för att sprida denna typ av propaganda och för att ha samröre med Forum för levande historia, som uppenbarligen icke faller kommunisten Boman särskilt väl i smaken.

Det är väl bara att tacka för berömmet!

Astrid Boman anklagar Forum för levande historia för att ägna otillbörligt stor uppmärksamhet åt den judiska Förintelsen. Hon anför: ”Siffran för de dödade ligger på omkring 15 till 16 miljoner. Judarnas dödstal är omkring sex miljoner. Varför var judarnas död värre?” (…) Jag förringar inte judarnas öde men varför denna fokusering på deras död och varför nu?”

Jag tror jag kan hjälpa Boman litet på traven här. Saken är ju den att, även om Hitler och nationalsocialisterna förföljde och avlivade andra grupperingar såsom zigenare (romer och andra zigenska grupper), ryssar, polacker, homosexuella, förståndshandikappade och Jehovas vittnen, så intog  judenheten en alldeles särskild plats inom den nationalsocialistiska ideologin. Juden var för Hitler och nazisterna inkarnationen och personifikationen av allt ont som tänkas kunde.

Därför var det uteslutande judarnas öde som avhandlades vid den beryktade och av Reinhard Heydrich ledda konferensen i Wannsee i januari 1942. Närvarande nazistiska koryféer diskuterade alltså inte hur man snabbast och effektivast skulle förinta ryssar, zigenare och homosexuella. Utan det var judarna som skulle förintas. Andra grupper hängde med liksom av bara farten.

Har du förstått, Astrid?

Jag kan heller inte se något konstigt i att judarnas öde under Förintelsen röner uppmärksamhet, oavsett om detta skett i förfluten tid eller i dag. Men eftersom antisemitismen för närvarande upplever ett uppsving över hela världen, också i vårt land, kan det finnas särskilt stor anledning att belysa detta ämne just nu. I själva verket utgör Astrid Bomans resonemang ännu en variant på det utslitna temat ”Jag har inget emot judar, men…” , där ”judar” skulle kunna bytas ut mot valfri, oönskad grupp. Till exempel ”Jag har inget emot negrer, men…”. Eller det klassiska exemplet i samma genre, ofta anfört av vänsterdebattörer: ”Jag har inget emot invandrare, men…”.

För att gå rakt på sak. Det sätt att argumentera som präglar Boman, Flücht, Ahmed Rami, Per Gahrton med flera så kallade antisionister visar att det är antisemiter som är i farten. Och det förefaller som om antisemitismen i fråga alltmer tappar masken – det hjälper inte hur ofta man förklarar att man är ”antisionister”, den antisemitiska skitlukten är allt svårare att dölja. Frågan är för övrigt varför det skulle vara mera moraliskt högstående att vara ”antisionist” än ”antisemit”. Sionism är ju ingenting annat än det judiska strävandet att få och bevara ett eget nationalhem.

Den som med pukor och trumpeter förklarar sig vara antisionist säger därför i realiteten att det judiska folket inte är berättigat till ett eget land. Detta måste vara antisemitism så det sjunger om det!

Det är minst av allt en tillfällighet att vänstern – naturligtvis tillsammans med nationalsocialister och extremnationalister såsom Folkfronten och Nationaldemokraterna – av i dag präglas av såväl antisionism som antsemitism, två begrepp som enligt min mening faktiskt är omöjliga att särskilja. Den som är antisionist är därför per definition också antisemit. Och tvärtom. Det är också ett faktum att den förste som myntade begreppet ”antisemitism” var en vänsterman, nämligen den tyske socialisten Wilhelm Marr (1826-1904).

Wilhelm Marr – socialisten som blev antisemitismens fader.

Wilhelm Marr uppges av Wikipedia ha varit den förste som på tyskt språkområde propagerat för anarkismen. Marr var bara en av många tyska socialister med ett judefientligt åskådningssätt, men han har blivit herostratiskt ryktbar därför att han präglade begreppet ”antisemitism” i betydelsen av aktivt motstånd mot judenheten. Marr var, i likhet med exempelvis Karl Marx,  ateist och vänsterhegelian; liksom Marx beundrade han även den materialistiske filosofen Ludwig Feuerbach. Efter den misslyckade revolutionen 1848 lämnade Marr Tyskland och levde därefter under sju år i Centralamerika.

Efter hemkomsten till födelsestaden Hamburg på 1850-talet behöll Wilhelm Marr sin socialistiska övertygelse, men han hade nu lagt till ett element i sin ideologiska åskådning – han var nu rasmässigt medveten med ett utpräglat anti-judiskt synsätt. Detta berodde troligen på tre orsaker: dels hade Marr i Centralamerika tyckt sig märka, att ett samhälle med människor från många olika etniska grupperingar fungerade dåligt; dels hade Marr varit gift tre gånger, varav två av de misslyckade äktenskapen hade ingåtts med judiska kvinnor; dels ansåg Marr att han blivit av med jobbet som journalist på grund av judiska ränker.

Hemkommen till Tyskland grundade Wilhelm Marr den så kallade Antisemitenliga. 1862 gav han ut boken ”Judenspiegel” och 1879 ”Vom jüdischen Kriegsschauplatz”. Marr tog för vana att skicka sina skrifter till Richard Wagner, som vid denna tid inte bara var välkänd i egenskap av komponist utan även som antisemitisk och tysknationalistisk filosof av det revolutionära slaget. Marrs mest uppmärksammade bok var emellertid ”Der Sieg der Judentum”, publicerad i Bern 1879, som hävdade en pessimistisk syn på den germanska kampen mot judenheten och fick en stor publik.

En annan tysk-socialistisk skriftställare, Eugen Dühring, menade att den tyska nationens kamp mot judenheten var en kamp på liv och död. Liksom Marx såg Dühring  judefrågan i ett socialpolitiskt perspektiv och gjorde i likhet med många andra både förr och senare gällande, att det var i första hand ”judarna” som kontrollerade det så kallade kapitalet.

En klassisk nidteckning som skall illustrera ”judarnas” grepp över jorden.

Marx, Marrs, Dührings och många andra tyska socialisters negativa syn på judenheten absorberades under 1900-talets första hälft så småningom i den strömflod av extremnationalistiskt judehat som ledde fram till Hitlers och nationalsocialismens  maktövertagande 1933 och, i tidernas fullbordan, till Förintelsen.

Det finns många orsaker till den antisemitism – begreppet som sådant kan teoretiskt sett inbegripa andra semtiska folk men har aldrig använts annat än i betydelsen motstånd eller hat mot judar – som i dessa dagar likt en cancersvulst sprider sig i Sverige och på andra håll i världen. På våra breddgrader är naturligtvis den betydande tillströmningen av muslimska invandrare en viktig faktor. Här skulle jag vilja framhålla det faktum, att det judiska folket genom historien visat sig vara ett ytterst kapabelt, intelligent och kreativt folk. Det kryllar exempelvis av judiska nobelpristagare, och bland kompositörer, musiker, författare, vetenskapsmän med mera finns regelmässigt ett stort judiskt inslag. När det sedan gällde att kämpa för, bygga upp och försvara staten Israel visade  judarna sedan en närmast otrolig kapacitet.

Jag är övertygad om att det är dessa talanger och denna kapacitet som är den måhända tyngsta anledningen till det hat och den avund som drabbat judarna under historiens lopp. Då är det lättare – för vänstern och andra – att tycka synd om och sympatisera med mindre kapabla folk, som i stället för att kavla upp ärmarna och i sitt anletes svett jobba för sin sak haft en tendens att lägga skulden på alla andra för sin otillfredsställande situation.

Astrid Boman och andra med hennes inställning kommer säkerligen att ta detta inlägg som ytterligare ett exempel på hur ”all kritik av Israel, sionismen och judarna avfärdas som antisemitism.” Så är det naturligtvis inte. Det kan förvisso finnas godtagbara skäl för att kritisera den israeliska regeringens politik.

Däremot, menar jag, kan det sannolikt sättas likhetstecken mellan ”antisionism” och ”antisemitism”.

Explore posts in the same categories: "Der Sieg der Judentum", "Judenspiegel", "Vom jüdishen Krigesschauplatz", Adolf Hitler, Ahmed Rami, Antisemitenliga, Antisemitism, araber, Astrid Boman, Bern, Blaskan, Boden, Centralamerika, Contra, Davd Ben-Gurion, Eugen Dühring, Förintelsen, FN, Folkfronten, Forum för levande historia, hamburg, Israel, jinge.se, judar, judenheten, Karl Marx, Kommunisternas blogg, Läsarnas fria tidning, Ludwig Feuerbach, Mellanöstern, Nationaldemokraterna, nazismen, Palestina, Per Gahrton, Per-Inge Flücht, Richard Wagner, sionism, SKP, Socialism, Sovjetunionen, SVEKIV, Theodor Herzl, Tyskland, USA, vänstern, Wikipedia, Wilhelm Marr

22 kommentarer på “Därför är vänstern antisemitisk”

 1. benke Says:

  Det är ett självklart samband emellan antisionism och antisemitism. Om man vill förvägra judarna ett eget land så kan inte det gå ihop med att man gillar judar som sådana. Eller hur? Judehatet är överväldigande bland socialister och kommunister. Du förklarar det så bra Tommy.

  Jag tycker att alla skall läsa Per Ahlmarks böcker. Ahlmark har skrivit massa böcker men börja med dessa två: ”Det öppna såret” och ”Det galna halvseklet”. Jag är inte säker på titlarna men det är på ett ungefär.

 2. Tommy Hansson Says:

  Tackar, Benke.

  Jo, Ahlmarks böcker är värdefulla. Jag har läst ”Det öppna såret” och ytterligare någon.

  Rekommenderar dem till alla!

 3. Jacob I Says:

  Hej, Tommy!
  Antisemitism är ett utslag av historielöshet, vilket inte minst bevisas av tron på den fabricerade historieskrivningen om att där staten Israel idag ligger fanns dessförinnan en ”palestinsk” statsbildning. Vi som kan vår historia vet att någon sådan aldrig har existerat. Palestinier kallades före 1948 den judiska befolkningen i detta område, ej den arabiska befolkningen. När Judéen-Samara (Västbanken) och Gaza verkligen var ockuperade 1949-67 av Jordanien resp. Egypten flyttade folk in från dessa länder i syfte att tränga ut den judiska befolkningen. Det är dessa ockupanter som idag kallar sig palestinier. Den s.k. palestinastaten i området har ju funnits sedan 1922 då brittiska Palestinamandatet styckades varav araberna fick sin del, dvs. Jordanien.
  Du nämner den ödestigra konferensen i Wannsee i januari 1942 där nazisterna slutligen enades om hur judefrågan skulle lösas. I det sammanhanget bör noteras att tre månader tidigare hade Hitler sammanstrålat med f.d. stormuftin av Jerusalem, Amin al-Husseini, Yassir Arafats farbror och arkitekten bakom mellanösternkonflikten. Denne hade vädjat till Hitler att ”skicka inte judarna till oss!”.
  Det finns mycket i historien att gräva fram om bara viljan finns, men sanningssökande har ju som bekant aldrig legat för vänstern, vilket väl inte är så konstigt då ju socialismen är en sjuk företeélse som bevisligen har misslyckats.
  Sionist har blivit en skällsord, liktydigt med nazist och kommunist. Dock inte för mig som är nationalist = fosterlandsvän.
  Jag menar att är man fosterlandsvän (i mitt fall mån om Sverige) faller det sig i sakens natur att solidarisera sig med andra folks strävan efter ett eget land. Därav mitt stöd till staten Israel, dvs. sionismen. Man skulle kunna säga att vi svenska nationalister är svenska sionister, om man vill hårddra. Därför stör det mig oerhört att vissa chatteringar som utger sig för att vara nationalister, ex. Nationaldemokraterna, uppvisar en stinkande antisemitism.
  Därav all heder till Sverigedemokraterna som valt rätt sida i konflikten.
  Slutligen. Det räcker med att ta en titt på kartan och man frågar sig, vad är Israel? Landet är ju inte större än Småland och Blekinge tillsammans jämfört med de banditstater som omger dem.
  Vad är det man är rädd för?

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för historielektionen, Jacob!

   Du sätter fingret på en viktig punkt här. Som civiliserad nationalist/patriot/fosterlandsvän bör man naturligtvis respektera även andra folks fosterlandskärlek.

   Jag har förståelse för att de så kallade palestinierna vill ha ett eget fosterland. Denna önskan faller dock platt till marken i samma ögonblick man förnekar det judiska folket samma rätt.

   Och visst har du rätt: någon självständig nation kallad ”Palestina” har aldrig existerat!

 4. Flavian Says:

  Antisemitism och antisioinsm är två skilda ting. Jag anser inte att judarna har större rätt till det Heliga Landet än de har till Skåne och att det var fullkomligt befängt att upprätta staten Israel samt att den judiska religionen är fasansfull, eftersom den inte erkänner att Jesus Kristus är Guds Son.

  Detta betyder dock inte att jag stöder judeutrotning, gaskamrar och Adolf Hitler.

  • Jerry Says:

   Din formulering är defekt; ”…att den judiska religionen är fasansfull, eftersom den inte erkänner att Jesus Kristus är Guds Son.”

   Judarna erkänner inte Jesus (arameiska ישוע, Yeshua, ”JHVH frälser”, hebreiska יהושע Yehoshua, ”Josua”, grekiska Ἰησοῦς, Iēsoûs) från Nasaret,var en kringvandrande predikant.

   Yehoshua var JUDE med tydliga och hoppingivande undervisning, de kärleksfulla gärningar och de underverk han anses ha utfört. Därför har var ”svårsmält” av översteprästerskapet i ledningen.

   Dömdes till döden genom korsfästelse av den romerske ståthållaren Pontius Pilatus, efter att ha anklagats för subversiv verksamhet och upproriskhet mot de judiska och romerska ledare vars målsättning var att bevara lugnet i Judeen.

   Än idag har man samma ursäkter för att avlägsna ”svårsmälta” personer – inget har ändrats på över 2000 år…

   Du anser ”…att den judiska religionen är fasansfull,…”, vad anser du att Islam är – Fredens religion?

 5. Tommy Hansson Says:

  Fel. Det är EXAKT samma sak om än i skilda förklädnader.

  Nej, judarna har ju bara haft närvaro i Det heliga landet i 4000 år eller så…

  Så om du till äventyrs skulle amse att judarna har rätt till ett eget land, var skulle detta då ligga – på Grönland, eller?

  Det du säger om judendom och kristendom är ju så insnöat enfaldigt så kommentarer är överflödiga.

  Det sista du skriver är dock skönt att höra.

 6. Flavian Says:

  Judarnas särskilda rätt till det Heliga Landet har uphört i och med det nya förbundet. Att judarna inte erkänner Jesus Kristus som Guds Son är en fasansfull hädelse och särskilt fasansfull därför att judendomen bygger på just avståndstagandet från dogmen att Jesus Kristus är Guds Son.

  • Tommy Hansson Says:

   Det faktum att judarna, trots alla odds, äntligen kunde etablera sig i Eretz Israel 1948 är ett bevis på att Gud stod bakom denna händelse och att du har fel.

   Just sekteristiskt svammel av den typ du för fram var en bidragande orsak till att Förintelsen kunde äga rum.

 7. Jeanette Says:

  Jag vill bara tipsa Flavian att söka Sven Reichmann på nätet och lyssna på, eller köpa en bok om Israels historia av honom. Sven hjälper dig se Guds geniala plan genom världshistorien. Israels folk kommer känna igen Jesus som messias när han kommer tillbaks. Det finns massor av texter i gamla testamentet om detta tex i Sakarja 12: 10 ”På den dagen ( samma som ”den sista dagen”)…. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer den ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.”
  Det förbund Gud ingick med Abraham var utan vilkor. Gud kommer aldrig att överge det förbundet. Inte för att Judarna är så förträffliga utan för att Gud är trofast och håller sina löften. Allt kommer i slutändan handla om NÅD! Vi har ingen rätt att förhäva oss för vi skulle vara bättre än någon annan! Judarna är människor som många gånger vänt Gud ryggen liksom vi, liksom du gör flera gånger om dagen när du talar kärlekslöst om dig själv, judarna, dina grannar. Alla är vi människor i behov av NÅD.

 8. Arne Strand. Says:

  Därför är även så kallad Kristen Vänstern Ateistisk och Antiteistisk – läs kommentarerna –

  http://missionxp.webblogg.se/2008/october/den-kristna-vanstern-vem-vad-var-nar-varfor.html#comment

  Arne Strand.

 9. Arne Strand. Says:

  Till signature/n-rna Jacob och Tommys svar till Honom högst upp.

  Kan detta vara något –

  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005941497

  – Och om jag skulle kalla mig Kristen Nationalist så här –

  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005943917

  Det enda Palestina som Gud säger finns är i Gaza sålunda –

  Jesaja kap 11 vers –

  14. Men såsom rovfåglar skola de slå ned
  på filistéernas skuldra västerut,
  tillsammans skola de taga byte
  av österlänningarna;
  Edom och Moab
  skola gripas av deras hand,
  och Ammons barn
  skola bliva dem hörsamma.

  Västerut är alltså väster om israel.

  Judehatet har sin grund i Israels Guds fiende vars folk givetvis hatar Guds Folk -Judarna.

  Arne Strand.

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för länkarna, Arne. Det är alltid intressant med profetior, sedan kan man alltid ha olika synpunkter på dessa.

   Tredje världskriget menar jag dock redan har ägt rum – det var Kalla kriget.

   Jag tar dock till mig det bärande budskapet i dina kommentarer: att Gud har en plan för Israel!

 10. Arne Strand. Says:

  Svar till – Tommy Hansson – Jag citerar –

  Tredje världskriget menar jag dock redan har ägt rum – det var Kalla kriget

  Kommentar.

  Malaki kap.4. versarna –

  5. Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS
  stora och fruktansvärda dag kommer.
  6. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens
  hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer,
  skall slå landet med tillspillogivning.

  Elia har ännu inte kommit – och – således inte heller – Tredje Världskriget/HERRENS stora och fruktansvärda DAG !.

  Att vända Fädernas/Abraham/Isaks/ Hjärtan till Barnen/Dess då levande Avkomlingar,
  och Avkomlingarnas Hjärtan till Fäderna betyder att –

  Upprätta Fädernas Hjärtans Förbund med HERREN,
  i de då levande Avkomlingarna/Det Nya Förbundet Profeterat om av Jeremia,
  Det Nya Förbundet Vi Kristna Lever i/Förbundet i Jesu Blod.

  Detta blir Profeten Elias Uppdrag-

  i Korthet.

  Arne Strand.

  • Arne Strand. Says:

   Jag glömde Jakob i följande utsaga –

   Att vända Fädernas/Abraham/Isaks/ Hjärtan till Barnen

   Arne Strand.

  • Arne Strand. Says:

   Profeten Elias kommande !.

   4e och 5e Profetian i länken –

   http://www.ourchurch.com/member/m/middle_east/index.php?p=1_3_Israel-Prophecyd.

   Arne Strand

  • Tommy Hansson Says:

   Nja, ”Herrens stora och fruktansvärda dag” behöver inte tolkas som tredje värrldskriget. Jesus sa att profeterna ”har profeterat intill Johannes (döparen)”. Malaki hade nog ingen koll på vad som kunde tänkas hända i vår tid. Snarare menade han med dagen i fråga Messias ankomst..

   • Arne Strand. Says:

    Vi Måste skilja på Herren Jesu Kristi Dag i NT., Upp.1:10.,
    samt,
    HERRENS stora och fruktansvärda DAG i GT.

    HERRENS stora och fruktansvärda DAG i GT –

    Joel, 2 Kapitlet

    Herrens dag är förskräcklig, men omsider
    sänder Herren ny välsignelse och
    utgjuter sin Ande över alla folk.

    1. Stöten i basun på Sion,
    och blåsen larmsignal på mitt heliga berg;
    må alla landets inbyggare darra!
    Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära;
    >Jes. 13,9 f. Joel 1,15.
    2. en dag av mörker och tjocka,
    en dag av moln och töcken,
    lik en gryning som breder ut sig över bergen.
    Ett stort och mäktigt folk kommer,
    ett vars like aldrig någonsin har funnits
    och ej heller hädanefter skall uppstå,
    intill senaste släktens år.

    ” ETT STORT OCH MÄKTIGT FOLK KOMMER,
    ETT VARS LIKE ALDRIG NÅGONSIN HAR FUNNITS ” !

    Vilket Folk är detta ? – Forts –

 11. Arne Strand. Says:

  ETT STORT OCH MÄKTIGT FOL KOMMER –

  UPP,Kap.16.

  12. Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då
  torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

  Kommentar – Från Östern – har – Från Solens uppgång – i Grundtexten.

  Jämför – Den Uppgående Solens Land – Nippon – Japan.

 12. Arne Strand. Says:

  ETT STORT OCH MÄKTIGT FOLK KOMMER,
  ETT VARS LIKE ALDRIG NÅGONSIN FUNNITS –

  Upp.Kap.9.

  12. Det första ve har gått till ända; se, efter detta komma ännu två
  andra ve.

  13. Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst
  från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds
  ansikte,
  14. säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra
  änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.»
  15. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den
  dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa
  tredjedelen av människorna.
  16. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio
  tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många

  Kommentar – Två gånger tiotusen gånger tiotusen – 200 Milioner Soldater kommer Österifrån över Floden Eufrat.

  Arne strand.

 13. hagge2130 Says:

  Reblogga detta på hagge2130.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: