Behovet av konspirationer

12421585_685796321456827_1942353111_n Kalle Strokirks syn på konspirationer…

I kölvattnet efter Michael Jacksons död har det börjat dyka upp vildvuxna teorier om att ”the king of pop” inte alls är död. I själva verket, hävdas det, fejkade Jackson sin egen död för att skapa publicitet inför sin planerade världsturné. En mängd spekulationer avsedda att stärka tesen om att Michael Jackson lever – precis som det fortfarande hävdas om Elvis Presley mer än 30 år efter dennes död – har formulerats på nätet. Se här ett exempel:

http://www.michaeljacksonhoaxdeath.com/

Ryktet om att Jackson lever är ytterligare en i raden av konspirationsteorier som en del av mänskligheten tydligen inte klarar av att leva utan. Det tycks finnas ett behov av att se dolska sammansvärjningar i de mest skilda sammanhang. Jag skall här försöka reda ut begreppen en smula och ge exempel på några av de populäraste konspirationsteorierna och varför de formulerats.

SVT visade 2002 en fejkdokumentär som drev med det här fenomenet. Filmen handlade om en grupp människor som under rubriceringen ”Konspiration 58” sades göra gällande att VM i fotboll i Sverige 1958 aldrig ägt rum utan i stället arrangerats i USA. Anledningen angavs vara att USAs underrättelsetjänster hade ett behov av att, under det Kalla krigets dagar, testa sin förmåga att med dåtidens mest sofistikerade metoder prångla ut trovärdig desinformation. Filmen var utomordentligt välgjord och innehöll ett antal intervjuer med gamla VM-hjältar, sportjournalister, tjänstemän med flera som kommenterade den konspirationstroende gruppen såväl som påståendet att VM 1958 inte hållits i Sverige.

 Lennart ”Nacka” Skoglund försöker ”snurra upp” en brasse under VM-finalen 1958.

Det hela föreföll mig faktiskt så trovärdigt att jag under ett par veckor efter filmens visande var övertygad om den här gruppens existens (att fotbolls-VM verkligen hållits i Sverige visste jag ju, eftersom en farbror till mig varit med som hejaklacksledare vid flera matcher). Se länken nedan till en sajt som fortsätter att upprätthålla fiktionen:

http://sanningenomvm58.blogspot.com/

Konspirationsgruppens frontfigur var Bror Jacques de Waern, en före detta vinnare i TVs frågesport Tiotusenkronorsfrågan och heraldikkonstnär vid Riksarkivet som påstods ha skrivit boken ”The Football Conspiracy – the Truth Behind  World Cup 1958”.

En tid efter det att filmen visats avslöjade SVT att det hela rört sig om en fejkdokumentär. Därefter dök sajten ”Konspiration 58” upp; personerna bakom denna hävdade att man var en utbrytargrupp ur den ursprungliga konspirationsgruppen och att filmen visst var äkta – SVT försökte bara dölja detta!

Det finns för övrigt en liknande film om folk som tror att den första amerikanska månlandningen 1969 inte ägde rum, utan att de sekvenser vi fått se i TV varit inspelade i en studio. Mer om detta här:

http://www.animanga.nu/comments.pl?cid=510397

Skillnaden mellan teorin om månlandningskonspirationen och den om VM-bluffen 1958 är att folk faktiskt fortfarande tror på den första, medan 58-konspirationens olika förgreningar är påhittade från början till slut (åtminstone antar jag att det är så).

Den mest omtalade, och tyvärr samtidigt den mest trodda, konspirationsteorin i modern tid är den om ”den judiska sammansvärjningen” med syftet att ta över världen. Den har sin grund i falsifikatet ”Sions vises protokoll”, som påstås vara ett ursprungligen hemligt protokoll från sionistkongressen i Basel 1897 som författats av den moderna sionismens grundare, den österrikiske journalisten Theodor Herzl. Enligt texten använder sig ”judarna” av grupper såsom frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister för att ta över världen.

Seriösa forskare är överens om att ”Sions vises protokoll” härstammar från Tsarrysslands hemliga polis Ochrana. Enligt senare forskning är författaren Ochrana-agenten Matvei Golovinski, och syftet är att motivera den ryska tsarregimens pogrompolitik gentemot den judiska befolkningen vilken blev syndabockar för Tsarrysslands många fel och brister. Sannolikt är de falska protokollen en bearbetning i flera steg av en satirisk pamflett som 1864 publicerades av den franske skriftställaren Maurice Joly med syftet att angripa den franske kejsaren Napoleon III. Denna förlaga hade dock ingenting med judar och sionism att göra.

Teologie doktor Göran Larsson har i skriften ”Den största lögnen” (AMI Center Jerusalen 1995) gjort en värdefull genomlysning av sanningen bakom ”Sions vises protokoll”, där han bland annat tar upp antisemitismens kristna rötter.

 En arabisk upplaga av falsifikatet ”Sions vises protokoll”.

Redan 1919 föll ”Sions vises protokoll” i händerna på den nationalsocialistiske ideologen Alfred Rosenberg, en av de avrättade vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg 1946. De föregivna protokollen fick därmed en stor betydelse i den nazityska propagandan mot judarna. Men det vara inte bara i Hitlertyskland det hetsades mot judar. 1920 finansierade bilmagnaten Henry Ford en amerikansk upplaga på 500 000 exemplar. 1934 gavs falsifikatet ut i Sverige av de antisemitiska aktivisterna Elof Eriksson och Einar Åberg.

”Sions vises protokoll” utgör än i dag, i arabiska och muslimska händer, ett populärt propagandainstrument mot  judarna och staten Israel. Vid bokmässan i Frankfurt 2005 presenterade Iran en nytryckt utgåva på engelska. Den palestinska terrorrörelsen Hamas refererar vidare till protokollen i paragraf 32 i sin programförklaring. I Sverige har den troligen mest ökände av alla antisemiter, Radio Islams grundare Ahmed Rami, givetvis också hänvisat till skriften. Rami är i sammanhanget emellertid förhållandevis försiktig. Han skriver på sin hemsida:

”Alla ingredienser i Sions vises protokoll finns redan i de fem Moseböckerna. (…) Ett judiskt världsherradöme omtalas redan av den judiske profeten Jesaja 60:e kapitlet med rubriken Sions kommande härlighet (Jes. 60:10-21). Därur kan vi dra slutsatsen att åtminstone Protokoll nummer ett i Sions vises protokoll är äkta judiskt.”

Till och med den marockanskfödde Rami, som brukar se judiska konspirationer i varje buske, tycks alltså lämna dörren öppen för att övriga delar av ”Sions vises protokoll” kan vara förfalskningar.

Det skall sägas att det förekom teorier om judiska sammansvärjningar långt före uppkomsten av ”Sions vises protokoll”. På 1300-talet anklagades exempelvis judar i Europa för att ha förgiftat brunnar och därmed givit upphov till ”digerdöden”, böldpesten som utplånade omkring en tredjedel av hela Europas befolkning. En annan i såväl kristna som muslimska sammanhang spridd skröna är att judar slaktade kristna spädbarn för att deras blod skulle kunna användas vid firandet den judiska påskhögtiden.

”Judehatets svarta bok” av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket och Einhart Lorenz (Albert Bonniers förlag 2008) kan rekommenderas som en veritabel guldgruva när det gäller att blottlägga judehatets historia.

Jag skulle vilja beteckna tron på judiska konspirationer som ett slags andlig cancer, som under vissa omständigheter kan angripa också till synes oförvitliga individer. Ett sådant exempel är den kristne förkunnaren pastor Kjell Sjöberg (1933-97), bror till den mer kände Stanley Sjöberg, som blev indoktrinerad av en pseudokristen, svenskättad charlatan bosatt i USA och därefter inte blev sig lik mer. Detsamma kan sägas om den liberale, antikommunistiske författaren Christopher Jolin (1926-99) – 1972 författare till bästsäljaren ”Vänstervridningen – hot mot demokratin i Sverige” (Bernces förlag) – som efter att ha umgåtts en tid i extremnationalistiska sammanhang blev övertygad om existensen av den judiska sammansvärjningen och Hitlers förträfflighet. Två tragiska exempel på denna andliga cancer.

En nutida konspirationsteoretiker av i princip samma slag är Jonas De Geer, som kring år 2000 tillsammans med ett par meningsfränder grundade den konservativa tidskriften Salt. Efter en lovande inledning med betydande uppbackning av en penningstinn sponsor urartade tidskriften alltmer. Sedan De Geer publicerat en intervju med den brittiske förintelseförnekaren David Irving kom Salt mer och mer att bli en extrem nationalistpublikation som icke minst ägnade sig åt att saluföra diverse konspirationsteorier. Sedan sponsorn klokt nog dragit sig ur var Salts saga all.

Jonas De Geer drogs härefter alltmer åt det obalanserade nationalistiska hållet och har bland annat varit aktiv i Nationaldemokraterna, talat vid den nazianstrukna Salem-manifestationen och varit inblandad i grundandet av den svenska sektionen av prästbrödraskapet SSPX. Numera lär han framleva sina dagar i en klosterbyggnad på en ö utanför Skottlands kust.

Plattjordstroende ser jorden som en skiva.

Teorin om att jorden i själva verket är platt, och att varje form av konstaterande om att den är rund är en vitt spridd konspiration, är naturligtvis inte lika ondskefull som teorin om den judiska världssammansvärjningen. Likväl finns det människor som tror på den. På The Flat Earth Societys hemsida fastslås, med mottot ”Deprogramming the masses since 1547”, att jorden  är och förblir platt:

”For decades a small band of self-proclaimed ‘enlightened’ individuals had been sporting their heretical nonsense that the Earth was in fact round.”

Se sällskapets hemsida:

http://www.alaska.net/~clund/e_djublonskopf/FlatHome.htm

Det moderna plattjordssällskapet grundades i USA 1956 av Samuel Shenton men övertogs sedermera av Charles K. Johnson. Man hävdar att jorden är en skiva om cirka 40 000 kilometer i diameter och med en omkrets på omkring 126 000 kilometer. Också solen – som förutsätts kretsa kring jorden och inte tvärtom – och månen anges vara skivor.

För att botanisera bland några av de övriga populära konspirationsteorier som florerar på nätet och i andra sammanhang kan nämnas teorin att industrimannen och storsvindlaren Ivar Krueger inte tog livet av sig utan mördades; att Estonia inte kapsejsade på grund av ett trasigt bogvisir utan sprängdes; att det i själva verket var den israeliska underrättelsetjänsten Mossad som låg bakom terrorangreppen mot USA den 11 september 2001; att Bank of England i förening med bland annat judar och frimurare ligger bakom det mesta av världens djävulskap; att den storinternationella Bilderberggruppen, möjligen i förening med the Commission on Globalization och FN, ligger bakom planerna på att upprätta en världsregering  (Sveriges utrikesminister Carl Bildt är medlem i båda); att jorden kommer att gå under 2012 enligt en profetia av 1500-talssiaren Nostradamus; att Olof Palme mördades som en följd av en eller annan sinister sammansvärjning; att John F. Kennedy föll offer för en konspiration med förankring inom CIA och det så kallade militärindustriella komplexet; att cirklar i engelska sädesfält har åstadkommits av utomjordingar; att det är utomjordingar som grundlagt den jordiska civilisationen.

Med mera, med mera.

Carl Bildt – bilderbergare och globaliseringsivrare.

Förutom ovan nämnda Rami och De Geer kan, bland mer beryktade och nutida konspirationsteoretiker på svensk grund, nämnas Jan Gillberg med tidskriften DSM (Krueger, Estonia, Palme), ufologen Jüri Lina (judar, frimurare, kommunister), islamisten och numera också nationalisten Mohamed Omar (judar, sionister, kristna).

Om ämnet konspirationer har Jonas De Geer skrivit följande på sin blogg ”Motpol”:

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.nordisk.nu/nordisk_incl/nabbers/motstroms-518×150.jpg&imgrefurl=http://jonasdegeer.motpol.nu/%3Fp%3D56&usg=__d3hN719Xo33r7iZb-XRG2T2Z-UA=&h=150&w=518&sz=73&hl=sv&start=19&tbnid=4MPZ-uye1ykDjM:&tbnh=38&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3DKonspirationsteorier%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26start%3D18

”Vad ‘konspirationer’ betyder är bara att människor med ett gemensamt intresse verkar för ett mål utan allmän insyn. Att ‘konspirationer’ inte förekommer i världspolitiken kan således bara dygdiga idioter/undersåtar gå på.”

Till en del kan jag hålla med De Geer om detta. Med denna definition kan det hävdas att det är en konspiration om några medlemmar i en frimärksklubb går samman för att avsätta den hittillsvarande styrelsen. Det är emellertid inte denna typ av en ganska rättfram och påtaglig konspiration, som kan påvisas utan större problem, jag talar om här. Jag syftar i det här inlägget i stället på de idéer om föregivna konspirationer och sammansvärjningar som inte kan bevisas i normal mening. Anhängarna kan visserligen rada upp en mängd punkter som i deras ögon otvetydigt  talar för deras teser, men det är aldrig fråga om några riktiga bevis utan mest ett luddigt sammelsurium utan substans.

Lockelsen med konspirationsteorier av det senare slaget är att de erbjuder en kittlande, snarast demonisk förklaring till ett visst skeende eller en viss företeelse som är av närmast metafysiskt slag. På så vis blir teorin/teorierna/idéerna i fråga – i realiteten ingenting annat än hjärnspöken – ett slags religionssurrogat som tilltalar ofta labila människors sinne för ett mystifikt ogripbart.

Jag vill dock avslutningsvis hävda att tillvaron är tillräckligt komplicerad och oöverblickbar utan att vi behöver tillgripa några tillkonstlade förklaringssätt. På så sätt har vi dessutom betydligt större möjligheter att bibehålla ett friskt psyke än eljest!

Explore posts in the same categories: "Demn största lögnen", "Judehatets svarta bok", "Sions vises protokoll", "Vänstervridningen - hot mot demokratin i Sverige", Ahmed Rami, Alfred Rosenberg, Antisemitism, Basel, Bildergberggruppen, Bror Jacques de Waern, Carl Bildt, Charles K. Johnson, Christopher Jolin, CIA, Commission on Globalization, David Irving, Einar Åberg, Einhart Lorenz, Elof Eriksson, Elvis Presley, Flat Earth Society, FN, Frankfurt, frimurare, Göran Larsson, Hamas, Håkon Harket, Iran, Israel, Ivar Kreuger, Jan Gillberg, Jüri Lina, Jesaja, John F. Kennedy, Jonas De Geer, judar, kapitalister, Kjell Sjöberg, kommunister, Konspiration 58, konspirationsteorier, Matvei Golovinski, Maurice Joly, Michael Jackson, Mohamed Omar, Moseböckerna, Mossad, Napoleon III, Nationaldemokraterna, nazismen, Nazityskland, Nürnberg, Nostradamus, Ochrana, Olof Palme, Radio Islam, Riksarkivet, Salt, Samuel Shenton, SSPX, Stanley Sjöberg, Sverige, SVT, Theodor Herzl, Trond Berg Eriksen, Uncategorized, USA

24 kommentarer på “Behovet av konspirationer”

 1. Mikael Gustafsson Says:

  Utmärkt.

  ”Efter en lovande inledning med betydande uppbackning av en penningstinn sponsor urartade tidskriften [salt]alltmer.” Det var en märklig kraschlandning.

  Bra du får med Gillberg.

 2. Tommy Hansson Says:

  Jag hade en del med De Geer och övriga på Salt att göra i samband med att jag skrev en artikel i tidskriften om Chile och fasttagandet av Pinochet år 2000.

  När De Geer talade om för mig att han i kommande nummer tänkte publicera intervjun med Irving förstod jag att det här kunde gå riktigt illa.

  Och så blev det, tyvärr.

 3. feminix Says:

  Imponerande kunskaper du har!

 4. Jens Says:

  Som alltid läsvärt och tänkvärt. Konspirationer är i mångt om mycket ett sätt att förstå och förklara världens gång. Ungefär som de som letar efter grundbulten som håller allt uppe.

  • Tommy Hansson Says:

   Jo, så är det förstås.

   Men man får lägga till ett element som talar till konspirationsteoretikerns nästan mystiska övertygelse att det finns ”något mer” bakom det som sker.

   Sedan tillkommer den behagliga känslan av att vara en av det fåtal som är smart nog att inse hur det ”verkligen ligger till”.

 5. Lennarts Says:

  Konspirationsteorier är lustiga, för att inte säga komiska. I internetvärlden så överöses vi med allehanda påståenden som snappas upp och förs vidare. Jag har märkt att framförallt den yngre generationen har svårt att värja sig, vilket är naturligt eftersom de stadfäster sina egna åsikter med nidbilder av de som kommit till annan slutsats.

  En rolig, fast väldigt gammalt (början 1800-tal) häfte som driver med vetenskapliga fakta och bygger en ytterst komisk konspirationsteori är ”Befvis att Napoleon aldrig exixterat”, jag tror den skrevs av en Bonnier, men är osäker. Läste den under min tonår vilket gjorde mitt kritiska tänkande en tjänst.
  MVH
  Lennart

 6. Tommy Hansson Says:

  Och vissa anser att Jesus aldrig existerat, trots att han givit upphov till världens mest utbredda religion.

  En nyligen formlerad teori lär gå ut på att Paulus och Jesus var samma person.

 7. Fas Says:

  Det kanske borde tilläggas hur Jonas De Geer hamnade på en Ö i Skottland? Efter ett besök på en fotbollsmarsch hade Jonas bil vandaliserats av AFA (antifascistisk aktion) och affischer hängts upp i hans grannområde med rubriken ”Lär känna din lokala nazist – hälsa på Jonas och säg vad du tycker om hans åsikter”. Affischen innehöll dessutom Jonas adress och protuppgång. Den första som såg affischen var Jonas fyra år gamla dotter. Jonas ringde då polisen och fick beskedet att ärendet ”är väldigt lågprioriterat, det skall du veta”. En kort tid därefter kontaktade Säpo Jonas och bjöd honom på lunch. Under samtalet erbjöd sig Säpo att bekosta Jonas flyttkostnader i utbyte mot information om den nationella rörelsen i Sverige. Jonas vägrade och flyttade till England och sedan till Skottland. På tal om konspirationsteorier kan jag rekommendera följande galenskap:

  http://templet.wordpress.com/2009/07/20/samarbetet-mellan-nsdap-och-sionismen/

 8. Tommy Hansson Says:

  Du har rätt i att det är galenskap att se likheter mellan Israel och Nazityskland.

  Uppgiften om att det förekom viss samverkan mellan nationalsocialister och sionister är, såvitt jag förstår, också korrekt. Icke minst hade Adolf Eichmann sådana kontakter under den tid NSDAP ville skicka alla judar utomlands.

  Intressanta uppgifter om orsaken till Jonas De Geers flyttning till Skottland. Jag kan förstå hans beslut. Det han råkade ut för är dock inte på något sätt unikt, det har exempelvis drabbat flera medlemmar i Sverigedemokraterna.

  Dessa har dock valt att stanna och kämpa!

 9. Inge Sandén Says:

  Måste bara tacka för dina gedigna kunskaper.
  Efter att ha läst hela ditt inlägg om behovet av konspirationer har mycket klarnat om saker jag hyst vissa misstankar om.
  Från och med nu är det alltid kunskap som gäller.
  Intressant om Estonia och Gillberg och hans tidning DSM.
  Skrev en gång på inbetalnings avin.
  Tidningen är intressant att läsa,men du har fel angående Estonia.
  Farit till sjöss i 54 år och och kan hjälpa dig med att förklara sakligt hur denna olycka kunde ske.
  Upplyftande att läsa,att den nya redaktören för SD-kuriren tycks ha mycket kunnighet och klara åsikter om vad som pågår runt om oss.
  Med dina kunskaper kommer SD att gå starkt framåt.

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för berömmet!

   Väldigt många tycks ha uppmärksammat att jag tillträder som redaktör för SDK, vilket känns inspirerande och samtidigt förpliktande. Nästan alla har dessutom varit positiva.

   På vad sätt har jag fel om Estonia? Faktum är att jag inte har någon speciell uppfattning, mer än att jag inte köper teorin om sprängning.

 10. Inge Sandén Says:

  Tommy Hansson.
  Där blev det en missuppfattning,för att jag kanske skrev illa.
  Det var när jag gjorde inbetalningen till Gillberg för hans tidning DSM,som jag skrev på avin,Gillberg din tidning är intressant att läsa,men när det gäller Estonia har du fel.
  Gillberg alltså.

 11. Urban Says:

  Jag förstår att vill man vara nära köttgrytorna får man inte vara för misstänksam mot de som står framför grytorna.
  Därför och bara därför Tommy tycker jag du gör helt rätt i att sammanblanda svammel om Michel Jackson, konspirationsteorier om månlandningen etc, med väl grundade misstankar mot den svenska haverikommisionens teori om Estonias undergång.
  Som jag nämnde tidigare har Jan Gillberg bland annat Chalmers tekniska högskola bakom sig.
  Du som säger dig veta så mycket borde känna till en del om spänningarna runt Östersjön, under och efter kalla kriget.

  Röda armen lämnade Estland i ursinne året då Estonia gick till botten.
  De vände faktiskt om var på väg rakt mot Estland igen medan tusentals ester flydde till Finland.
  Om detta skrevs ingenting i svensk press.
  Samma år satte NATO in framtassarna i landet.Svenska MUST var där mfl.

  Överhuvudtaget förmedlades knappt något annat än lite strunt om några dumma svenska fackpampar som följde med några horor och blev mördade på kuppen utanför Tallinn.
  Det var det minst intressanta av allt som hände i Estland det året.

  Vad säger du om Jutta Rabes forskning ? Är hon också bara en sådan där löjlig konspirationsteoritiker fastän hon nästan blivit ruinerad, trakaserad, smutskastad i svensk media och i sin frånvaro dömd till fängelse !?) på grund av sitt stränga krav på förbehållslöst sanningssökande ( vad det än kostar !) ?

  Jag tror du är för bekväm för det här Tommy.
  Du är så att säga lagom kontroversiell och kommer till SD nu när vinden börjar blåsa lite bättre i deras segel.

  Läs Jutta Rabes bok Baltic Storm, läs Anders björkmans bok ” Lies and truths about the M/V Estonia Accident ” och hans andra skrifter och böcker i ämnet, läs Sven Aners Estonia sprängdes osv osv, innan du utan sakliga argument avfärdar dessa forskares välgrundade misstänksamhet som ” konspirations-trams ” .

  Slutligen; Begrunda den gamle grekiska filsofen Phyrrons ord : Ljuset borde länge och väl kallas för mörker.

  God natt.

 12. Tommy Hansson Says:

  Jag tror Jutta Rabe är en sensationsmakerska som fått Estonia på hjärnan.

  För mig är det viktigare att engagera sig i viktiga politiska frågor än att gräva i sådant här.

  Din inställning till mitt engagemang i SD bekräftar snarast att du är en konspirationsteoretiker som nödvändigtvis måste se dolda och mindre hedervärda motiv bakom allting.

  Jag anslöt mig till SD därför att jag ville göra en insats för Sverige och det jag tror på, punkt.

 13. Urban Says:

  Det är en viktig politisk fråga att Sverige bevaras som en rättsstat, och att media inte får monopol på att förmedla information.
  Absolut makt korrumperar absolut och näst intill absolut informationsmakt korrumperar troligtvis mer än de flesta av oss tror.

  Jag är ingen konspirationsteoretiker i första hand men jag har bott flera år i Estland bland annat under tiden för Estonias undergång, och har fått en helt annan syn på denna och andra händelser som media i Sverige ljuger om.

  Punkt.

 14. Chuckie Says:

  du verkar ha rätt dålig koll på hur världspolitik bedrivs. konspirationer är ”normal operating procedure”, det är så världen fungerar. därifrån är det en helt annan femma att hävda att det finns en enda stor konspiration som drivs av ödlor och brittiska kungahuset (för att ta ett exempel). världen är fyllda av konspirationer som alla drabbar samman på den internationella arenan. alla konspirerar. företag, nationer, organisationer, intressegrupper. alla försöker de hålla väsentlig information inom sin grupp och vinna fördelar över andra grupper. ingenting konstigt alls med detta.

 15. Tommy Hansson Says:

  Jag håller i betydande grad med dig om detta, bäste Chuckie, vilket du nog hade insett om du läst mitt inlägg ordentligt – se tredje stycket nerifrån.

  Skillnaden mellan mitt sätt att se och ditt är väl bara att jag inte ser poängen med att kalla denna typ av ”normal operating procedure” för ”konspirationer”.

  Därför föredrar jag i stort beteckningen ”konspiration” just för sådana här fantastiska exempel som du nämner.

 16. Urban Says:

  Chukie:
  Det har du rätt i, och visst borde det då passa bra för makthavarna att all tro på så kallade konpirationer blivit den värsta av intellektuella dödssynder…

  Det som tidigare kallades för kritiskt tänkande avfärdas i våra dagar inte sällan som ” konspirationsteorier ” .
  Från att vara misstänksam mot till exempel den svenska Estonia – haverikommisionen till att tro på att människor är ödlor är det nämligen ett väldigt långt steg som man i debatten många gånger låtsas är kort, av ren vilja att smustkasta de sunt misstänksamma.

  Jag anser att detta debattklimat är smutsigt och ohederligt och i längden farligt.

 17. Gunnar L Says:

  Tommy,

  Jag håller med dig om att Jüri Lina är en knasig, judefientlig konspirationsteoretiker. Mot den bakgrunden undrar jag hur det kommer sig att Jüri Lina medverkade i din tidning Contra?

 18. Tommy Hansson Says:

  Ingen aning, det var före min tid på Contra.

 19. Göran Says:

  Tjena. Du nämner Jonas De Geer. Tänkte tipsa om att karln har en tröttsam blogg, och han är mer precist bosatt på Orkneyöarna. Adress till bloggen:
  http://jdg.motpol.nu/?m=201010

  ha det gött
  -G


 20. […] Det har formulerats tonvis med konspirationsteorier avseende mordet på president John F. Kennedy. Det mest kända exemplet härvidlag är väl Oliver Stones Oscar-belönade film JFK från 1991, enligt vilken bland andra Kennedys vicepresident Lyndon Johnson var inblandad i försöken att mörklägga mordhandlingen. Detta är inte något som jag tänker ta upp här, mycket beroende på att jag är mer eller mindre allergisk mot konspirationsteorier. https://tommyhansson.wordpress.com/2009/07/16/behovet-av-konspirationer/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: