Djurrättsextremister slår till igen

Låt mig, för missförstånds undvikande, redan inledningsvis fastslå att jag är en varm anhängare av en god djurhållning. Jag känner en instinktiv sympati och respekt för sansade människor som arbetar för att djur skall behandlas väl.

Vad jag däremot inte ställer upp på är den militant politiska djurrättsextremism som exempelvis yttrar sig i attentat mot pälsbutiker, anläggningar för djurförsök och snabbmatsrestauranger eller frisläppandet av minkar och andra djur i fångenskap. Den sistnämnda typen av aktioner leder alltid till att djuren i fråga tvingas ut i en tillvaro de inte är skickade för, varför de ofelbart går mot en tillvaro av lidande och död samt dessutom förorsakar sådant. Minkar, för att ta det exemplet, är nämligen hänsynslösa rovdjur, mördarmaskiner som ger sig på allt i deras väg.

Lika vansinnigt är det att släppa ut burfåglar ur deras ombonade och trygga tillvaro i buren. De äldre av mina läsare minns nog att centerpolitikern Torsten Bengtson på sin tid väckte en motion i riksdagen om att alla burfåglar i Sverige skulle frisläppas. Rena dårpippin, med andra ord. Motionen kostade sannolikt Bengtson posten som riksdagens talman efter den borgerliga valsegern 1976.

 Bilden visar offer för ”befriade” minkar. (Foto: GP)

De militanta djurrättsaktivister och/eller militanta veganer, som regelmässigt förstör egendom för stora värden och hotar människor med anknytning till djurhantering och även deras anhöriga, är ett hot mot det civiliserade samhället av samma typ som AFA-aktivister och våldsdyrkande anhängare av Revolutionära fronten. I många fall rör det sig dessutom om samma personer. Dessbättre har jag intrycket att SÄPO har koll på de individer, nätverk och organisationer som är inblandade.

Den militanta djurrättsaktivismens handlingar förefaller komma och gå i vågor. Det har en längre tid varit relativt tyst kring denna form av terrorverksamhet, men en händelse med anknytning till läkemedelsjätten Novartis gör det befogat att hissa varningsflagg. Förra helgen förstördes nämligen en jaktstuga tillhörig Novartis VD Daniel Vasella i Österrike vid en explosionsartad brand. Den österrikiska polisen befarar att militanta djurrättsaktivister ligger bakom dådet.

Vasella har en längre tid varit föremål för en kampanj från militanternas sida till följd av Novartis samarbete med det brittiska laboratoriet Huntingdon Life Science (HLS). Djurrättsaktivisterna har under flera år angripit HLS med motiveringen att företaget plågar djur. Budskap som sprejats nära Vasellas hem och kyrkan han brukar besöka inbegriper slogans såsom ”Död åt Vasella” samt ”Vasella är en mördare”. Nyligen angreps också hans föräldrars grav. Moderns  urna fördes bort, och på graven lämnades budskapet ”Lämna HLS nu”.

Tongivande i kampanjen mot HLS är den brittiska aktionsgruppen Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) som syftar till att krossa HLS. Dessutom vänder sig SHAC mot läkemedelsföretag som samverkar med HLS såsom Novartis, Astra Zeneca, Bristol- Myers Squibb, Bayer och Sanofi Aventis. Dock har SHAC förnekat att man står bakom mordbranden mot Vasellas stuga, varför det kan röra sig om en ny terrorgrupp som är i farten.

Den nya vågen av militant djurrättsextremism har bland annat lett till att det svensk-skotska läkemedelsföretaget Astra Zeneca, med svensk bas i Södertälje, är i färd med att skärpa upp sina säkerhetsrutiner kring chefspersoner och anläggningar. ”Ja, det gör vi”, citeras Astras presschef Anna-Leena Mikiver i en artikel i Länstidningen i Södertälje den7 augusti. ”Men av säkerhetsskäl kan jag inte berätta vilka åtgärder vi vidtagit.” Astra Zeneca har redan, säger Mikiver,  en försvarlig grad av säkerhet men förstärker nu alltså denna.

Det kan tilläggas att det under sommaren har förekommit flera protestaktioner mot Astra Zenecas samarbete med HLS i Lund, Mölndal och Södertälje. Bakom dessa aktioner ligger organisationen Djurrättsalliansen, vilken motsätter sig alla former av djurförsök. Så hotbilden fanns där redan före attentatet mot Daniel Vasellas jaktstuga.

Frågan om djurs eventuella rättigheter inbjuder till filosofiska funderingar kring förhållandet mellan människor och djur. Jag såg nyligen ett avsnitt i den fantastiska amerikanska kriminalserien ”Law & Order” där denna fråga kom upp. Utgångspunkten var att en säkerhetsvakt vid ett företag som sysslade med AIDS-forskning, och i det sammanhanget bedrev djurförsök på apor, fritagit ett antal apor varvid en anställd vid företaget blev ihjälbiten av en apa som infekterats med AIDS-virus.

Gärningsmannen greps och lagfördes och dömdes slutligen skyldig till dråp på den anställde. Mannen försvarades av en advokat specialiserad på mål av detta slag, och ett av argumenten som fördes fram till försvar för handlingen att frita aporna i fråga var att en apa sannolikt känner större smärta vid försök av detta slag än vad ett gravt handikappat barn skulle göra. Det vill säga ett argument som påminner om den argumentation som brukar föras fram av den omstridde filosofen Peter Singer och dennes svenske motsvarighet Torbjörn Tännsjö.

 Åklagare Jack McCoy (Sam Waterston) i Law & Order.

Detta hjälpte nu inte, ty den erfarne distriktsåklagaren Jack McCoy (spelad av Sam Waterston)  fick gehör för sitt resonemang om att omsorg om människor i vårt samhälle alltid måste gå före omsorgen om djur. Detta utesluter inte att vi kan – och bör – känna djup omtanke om djurens väl och ve. Med detta sätt att resonera är det emellertid fullt befogat att bedriva djurförsök i syfte att få fram effektiva läkemdel mot allvarliga sjukdomar såsom AIDS.

Law & Order är en mycket realistisk och trovärdig kriminalserie, och utgången av rättegången mot djurrättsaktivisten var ingalunda given på förhand. Det skulle mycket väl kunna tänkas att juryn hade fattat starka sympatier för mannen, vars handlingar visserligen ledde till en människas död men som kunde tänkas ha en nobel motivation, och därför frikänt mannen. Nu blev det inte så, utan rättvisa skipades. Mord eller dråp på en människa kan aldrig rättfärdigas i kampen för djurs så kallade rättigheter.

Jag känner själv en djup sympati för våra vänner bland djuren, möjligen undantagandes animaliskt liv såsom fästingar och malariamyggor. Fortfarande minns jag med smärta en händelse jag var med om för 35 år sedan. Jag tvingades då avliva en fågelunge som fallit ur sitt bo under en tegelpanna på föräldragården och skadat sig svårt. Jag kommer med smärta att minnas det ögonblick då livet for ur fågelungen så länge jag lever.

Samma sak kan jag säga om det öde som vår sexåriga katt Moses gick till mötes. Vi var tvungna att överlåta honom åt en annan familj eftersom båda barnen i familjen blivit pälsdjursallergiker. Moses trivdes dock inte i sitt nya hem utan rymde och for därefter illa en längre tid. Slutligen togs han om hand av en ung pojke och hamnade på ett katthem. Jag får faktiskt tårar i ögonen när jag knackar ner dessa ord.

Men ändå. Djur har inte samma värde som människor trots att vi har de fysiska funktionerna gemensamma med djuren. Människor har sedan evärdeliga tider använt sig av djuren för att säkra sitt uppehälle. Människor var jägare och fiskare tusentals år innan de började bruka jorden och hålla boskap. Såsom varande kristet troende måste jag också ta hänsyn till det bud som ges redan i Första Mosebok i Tanakh, det vill säga den judiska bibeln även kallad Gamla testamentet, där det står att människan är skapad till Guds avbild och satt att råda över djuren och växterna.

Det finns naturligtvis olika grader av engagemang för djuren, och alla djurvänner är inte militanta extremister. Ett vanligt resonemang är att djuren fanns på jorden före människorna och att de därför har i princip samma värde som oss. Jag kan förstå varför man kan tillgripa detta resonemang, men jag tvingas ju samtidigt konstatera att det är motsägelsefullt och felaktigt. Ty om det nu inte skulle finnas någon principiell skillnad mellan människor och djur så kan det rimligen inte finnas någon anledning för människan att inte agera på samma sätt som övriga djur gör, det vill säga att använda levande varelser som står under dem i näringskedjan i syfte att livnära sig.

För varför skulle just människan – som befinner sig överst i näringskedjan bland alla djur-  ta särskilda hänsyn till varelser som befinner sig under henne? Om man nämligen erkänner att människan har en speciell ställning som gör att hon måste ta sådana hänsyn har man också erkänt att det finns en högre sanning utanför människan. Och ett sådant erkännande brukar normalt inte människor som betraktar människan som ett djur bland andra vara beredda att ge.

Gud skapar Adam enligt Michelangelo i Sixtinska kapellet i Rom.

För mig är saken enkel. Människan är skapad till Guds avbild varför allting annat i skapelsen är till för henne. Denna ställning medför dock samtidigt automatiskt att vi tvingas behandla andra varelser som fått livets gåva med omtanke och respekt.

Explore posts in the same categories: Adam, AFA, AIDS, Anna-Leena Mikiver, Astra Zeneca, Österrike, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Daniel Vasella, Djurrättsalliansen, djurrättsextremism, Gud, HLS, katten Moses, Law & Order, Länstidningen, Lund, Mölndal, McCoy, Michelangelo, Novartis, Peter Singer, Revolutionära fronten, Rom, Sam Waterston, Sanofi Aventis, SÄPO, Södertälje, SHAC, Sixtinska kapellet, Torbjörn Tännsjö, Torsten Bengtson

12 kommentarer på “Djurrättsextremister slår till igen”


 1. Hej,

  Du skriver:
  ”De militanta djurrättsaktivister och/eller veganer, som regelmässigt förstör egendom för stora värden […]”

  Läsare av din text kan få för sig att veganer vore tvivelaktiga och kriminella individer. Detta vill jag protestera mot. De allra flesta veganer är laglydiga och skötsamma individer.

  Jag är själv vegetarian sedan 22 år tillbaka och jag har även varit vegan i perioder.

  Mvh,
  Fredrik Arvidsson

  • Tommy Hansson Says:

   Jag kanske uttryckte mig oklart. Jag menar de veganer som är militanta, inte alla veganer. Jag ändrar i texten så det blir tydligare!

   Jag har alls inget emot veganer/vegetarianer i allmänhet, min fru är t. ex. vegetarian sedan länge.

 2. benke Says:

  Tommy, Du uttryckte det inte alls oklart. Ditt ordval är en skitfråga, om uttrycket godtas, för de allra flesta, utom för de som VILL missförstå. Sådana individer kommer alltid att välja att missförstå.

  Vi går en tråkig framtid till mötes om alla som känner sig ”kränkta”, ”offer” och liknande attribut alltid kommer med sin lilla historia om hur synd det är om just dem. Och att man p.g.a det inte kan skriva vad man vill. Man måste väga varje ord på vågen för att inte någon skall ”drabbas”. Visst är det patetiskt?

  Ta exempelvis Fredrik, som tror att människor är korkade eftersom (enligt fredrik) dina läsare kan få för sig att ALLA veganer är terrorister p.g.a vad du skrev.

  Tänk om man måste börja allt man skrev med en asterisk (*), och ha en massa finstilt babbel, så att människor (typ Fredrik) inte skall känna sig kränkta?

  Då blir det bra tyst skulle jag tro.


  • Så du anser att när etablissemangsmedia kallar sverigedemokrater för främligsfientliga, rasister, nazianstrukna, ska vi inte heller opponera oss mot det.

   Jag anser att sverigedemokraterna bör föregå med ett gott exempel när det gäller sådana här saker. Eftersom, inte minst, de själva anser sig vara offer liknande retoriska knep.

 3. Tommy Hansson Says:

  Jo, du har rätt i det mesta, Benke. Men jag var på mitt mest försonliga humör när jag skrev svaret till Fredrik!


 4. […] Det kan ju i sammanhanget vara nyttigt att komma ihåg att Djurrättsalliansen (om uppgifterna i detta blogginlägg stämmer)  är en extrem organisation som bl.a. motsätter sig alla typer av […]

 5. Anna Says:

  ” Denna ställning medför dock samtidigt automatiskt att vi tvingas behandla andra varelser som fått livets gåva med omtanke och respekt.”

  Om du verkligen tror det borde du inte bidra till att djur far illa och dödas.

  • Tommy Hansson Says:

   Människan är både djur- och växtätare. Hade vi inte dödat och ätit djur hade vi inte överlevt som släkte. Det innebär inte att vi skall låta djur fara illa innan de dödas. Hur har du förresten tänkt hindra djur från att döda och äta varandra?

   • Anna Says:

    Om vi verkligen vore ”djur- och växtätare” så hade vi inte klarat oss bättre på en vegansk diet. Försök att äta rå kött och se därefter hur bra du kommer att må. Bara för att vi har gjort något i decennier betyder det inte att vi måste fortsätta på samma vis. Vi har även tillåtit män enligt lag att få slå sina fruar. Ska vi då fortsatt göra det med tanke på ditt sätt att resonera? Det är ju tydligt att du ser vissa djur som produkter som ska konsumeras och exploateras, istället för att se dom som kännande individer vars liv har något värde. Så vad spelar det egentligen för roll för dig om dom lider innan sin död? Är det kanske för att stilla ditt dåliga samvete litegrann? Varför skulle jag förhindra vilda djur att äta varandra? Det är ju en helt absurd idé med tanke på att rovdjur måste ha kött för att klara sig.

 6. Tommy Hansson Says:

  Människan står högst i alla tänkbara näringskedjor. Det finns därmed inte en enda logisk anledning till att vi inte skulle få äta djur enligt gottfinnande. Vilket vi har gjort snarare i miljoner år än decennier. Jag tycker för den skull inte att vi skall behandla djuren dåligt. Varför finner du det vara så provocerande att jag tycker vi skall behandla djuren bra? Jag är en stor djurvän, varför det spelar stor roll för mig hur djuren behandlas innan vi eventuellt slaktar och äter upp dem. Du uttryckte ditt misshag över att djur ”dödas”. Det borde innebära att du inte vill att djur dödar varandra. Varför skulle bara människan bland djuren avstå från att äta andra djur?

  • Anna Says:

   Ditt första påstående är inkorrekt.

   https://www.pnas.org/content/110/51/20617

   Låt oss ändå leka med tanken om att du har rätt. Det du då glömmer bort är att vi, till skillnad från andra varelser, kan gå emot vår instinkt. Så att jämföra oss med andra djur är inte rimligt. Du vet att ordet ”decennier” kan innebära hur många decennier som helst? Jag har svårt att ta dig på allvar när du skriver såna motsägelsefulla saker. Jag antar du äter kött, mjölk och äggprodukter för att du tycker det är gott? Om du nu är en ”djurvän” som du påstår, hur kan då din tillfredsställelse komma före ett djurs rätt till att få leva? Du finner inte att det går emot konceptet ”djurvän”? Som jag nämnde i början, vi kan gå emot vår instinkt, rovdjur kan inte det. Dessutom klarar sig majoriteten av dom inte utan kött. Detta är du väl ändå medveten om?

   • Tommy Hansson Says:

    Naturligtvis har jag rätt. Skillnaden jämfört med andra djur är, att vi människor har en fri vilja. Vi lever inte enbart utifrån instinkter. Vi kan välja att äta kött eller att inte göra det.

    Jag äter produkter från djurriket därför att det är gott, visst, men också för att det ger en allsidig kost vilket en ensidig vegetarisk kost inte gör. Dessutom vill jag inte ägna födointaget alltför stor uppmärksamhet, det är smidigare att äta det som finns.

    Jag anser inte heller att djur har ”rätt” att leva. Om vi vill att de ska göra det är det vi människor som ger dem den rätten. Jag blåser av diskussionen här.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: