Stöd Westergaard och Vilks!

 Kurt Westergaard och Lars Vilks.

Under senare tid har världen med all önskvärd tydlighet blivit uppmärksammad på hotet från den internationella islamistiska terrorismen. I december dödade en somalier, som varit bosatt i Danmark, minst 22 människor inklusive tre ministrar i ett självmordsmördardåd i Somalias huvudstad Mogadishu.

I slutet av samma månad greps den unge nigerianen Umar Farouk Abdulmutallab med sprängmedel i kalsongerna på ett plan i Detroit efter en uppseendeväckande blunder från den amerikanska säkerhetstjänstens sida.

Till dessa händelser skall läggas, att i november greps en somalier som försökte gå ombord på ett plan på väg till Dubai i Somalias huvudstad Mogadishu utrustad med sprängmedel, vätska och en injektionsnål. Sprängmedlet skall ha starkt påmint om det som kalsongbombaren Abdulmutallab använde sig av. Denna incident rönte emellertid föga internationell uppmärksamhet.

På våra nordiska breddgrader har den danske karikatyrtecknaren Kurt Westergaard, mannen som stod för den mest slagkraftiga av de Muhammed-teckningar som publicerades i Jyllands-Posten i oktober 2005, i sin bostad blivit utsatt för ett mordförsök av den 28-årig dansk-somaliern Muhideen Jelle, anställd vid Röda Korset, som växt upp i Aalborg. Jelle är enligt uppgift välkänd i exilsomaliska kretsar, är knuten till den jihadistiska al-Shabab-milisen och vän till självmordsmördaren Abdurrahman Hajji från Mogadishu, med vilken den förstnämnde skall ha samlat in pengar i Göteborg till al-Shabab.

Dansk-somaliern trängde in i Westergaards bostad och löpte amok med en yxa, samtidigt som Westergaard satte sig i säkerhet i ett skyddsutrymme i sitt badrum. Tecknarens femåriga barnbarn, som fanns i bostaden, undkom händelsen oskadd. Polis, som snabbt kom till Westergaards hem, tvingades i samband med gripandet skjuta den sjövilde terroristen i ett arm och ett ben.

Al-Shabab i Somalia har hyllat 28-åringens mordförsök på Kurt Westergaard och dessutom uppmanat alla etniska somalier bosatta i Danmark att mörda den ryktbare Muhammed-tecknaren.

Mordförsöket har behandlats på nyhetsplats i media på normalt sätt, men från etablerat politiskt håll har det varit närmast öronbedövande tyst. Sannolikt vill man från sistnämnda håll på sedvanligt ängsligt sätt inte riskera anklagelser för att ”hetsa mot invandrare” eller ”förknippas med Sverigedemokraterna.” Ynkligt var ordet!

Det är emellertid viktigt att alla som värnar om yttrandefrihet och demokrati nu gör sitt till för att backa upp den modige Kurt Westergaard. Ett enkelt sätt att göra detta på är att publicera hans tänkvärda Muhammed-teckning på ens blogg, om man har tillgång till en sådan. Sagt och gjort:

En annan variant på liknande tema:

En annan orädd konstutövare är svenske Lars Vilks, som gjort sig omtalad i olika sammanhang – bland annat för att ha gjort konstverk av drivved. Vilks blev omskriven för några år sedan då han gjorde en skiss av en rondellhund med profeten Muhammed som motiv.

Tre dagar efter mordförsöket på Kurt Westergaard blev Vilks mordhotad på telefon två gånger. Vid den första påringningen frågade en man på bruten svenska Vilks om han kände till vad som hänt den danske tecknaren. ”Naturligtvis”, svarade Vilks. Mannen förklarade då för Vilks att han kunde räkna med påhälsning. ”Välkomna”, blev svaret. Senare samma dag ringde mannen igen och förmedlade då budskapet: ”Vi kommer! Vi kommer! Vi kommer!”

När Lars Vilks kontrollerade varifrån samtalen kommit visade det sig att det var från Somalia.

Lars Vilks har ännu inte blivit utsatt för något påtagligt mordförsök men står uppenbarligen högt på islamisternas hitlista. Samma sak gäller för Vilks som för Westergaard, nämligen att han är värd stöd från alla som gillar yttrandefrihet och demokrati och som tar avstånd från våld i politiken. Här följer alltså Vilks rondellhundsteckning:

Om islamismen kan det sägas att det är en politisk ideologi som uppvisar stora likheter med extrema ideologier på vänsterkanten som heller inte tvekar att tillgripa våld för att främja sina politiska och ideologiska mål. Mycket tyder på att islamismen hämtar minst lika stor inspiration från marxism, anarkism och fascism som från religionen islam. För närvarande tränar ett antal yngre svensk-somalier med al-Shabab i Somalia.

Vare därmed sagt att jag inte tillhör de bedömare som nödvändigtvis sätter likhetstecken mellan islamism/jihadism och islam. Islam kan visserligen i vissa avseenden betecknas som en relativt primitiv religion men som ändå, enligt mitt förmenande, kan komma att genomgå en utbredd reformering. Vi är emellertid inte där ännu, och allt tryder på att vi långt ifrån sett det sista när det gäller islamistiska/jihadistiska våldsdåd. Sverige väntar ännu på ett omfattande terrordåd i denna kategori. 

Vad som är av nöden i dag är att civiliserade anhängare till islam dels säger sin mening och klart tar avstånd från våldsanvändning, dels öppnar dörrarna för kritik av islam. Jag känner personligen flera måttfulla och hyggliga muslimer och respekterar deras tro, även om jag inte delar den.

För den som vill läsa mer om de senaste islamistiska terrordåden och mordförsöken rekommenderar jag Hans C. Petterssons blogg Jihad i Malmö/ jihadimalmo.blogspot.com.

Explore posts in the same categories: Abdalmutallab, Abdurrahman Hajji, al-Shabab, anarkism, Danmark, demokrati, Detroit, Dubai, fascism, Göteborg, Hans C. Pettersson, islam, Islamism, Jihad i Malmö, jihadism, Jyllands-Posten, Kurt Westergaard, Lars Vilks, marxism, Mogadishu, Muhammed, Muhammed-karikatyrerna, Muhideen Jelle, Somalia, Sverige, Sverigedemokraterna, yttrandefrihet

7 kommentarer på “Stöd Westergaard och Vilks!”


 1. Kriget mot Irak,kriget mot Libanon,kriget mot Gaza,hot mot Syrien, Hot var mot Yasser Arafat, hot mot Abbas,Israels ockupation går vidare och bosättningar är USAs orättvis politik mot hela Mellanöstern för Israel och mot Palestina..Var är FN:s 28 resolutioner mot Israel ,USA??
  Spelet gäller arabvärldens område, Oljan, makt och pengar..
  Stoppa USA och Israel..USA måste börja med Israels kärnvapen först och förbjudna vapen,FN
  7 Frågor till politiker i västvärlden!! Många länder i Europa vill ändra lagen för att skydda Israels brott och krigsbrott.!! Detta är rasism,orättvist och olagligt.Detta är inte rättvist.
  Makt är makt, Pengar är pengar, Mördare är mördare.Irak är förstört som land.kriget var på Israels order till Bush och Blair.USA krigar för Israels skull.Mot Libanon,Syriena,Gaza och Palestina.Varför besöker varje USA:s president AIPAC org.först??Vem är AIPAC??Har ISRAEL makt över USA:s politik??.
  Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt liv och vår värld.
  Jag frågar alla politiker :-
  1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott?
  2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen och förbjudna vapen??
  3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
  4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??Vem betalar USA:s stöd till Israel??
  5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel??
  6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
  7- Vem kan stoppa Israel??
  Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
  Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..
  Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår såna brott och ockupation.Nu är det nog noch stopp..Befria Palestina nu..Det är bättre för alla,USA.

 2. Tommy Hansson Says:

  Amer Al-bayya har skrivit ett antal kommentarer där han öser sin vredes skålar över Israel, Västvärlden och USA.

  Ingen av dessa kommentarer har ett dyft att göra med ämnet för min bloggartikel, vilket torde framgå av ovanstående. Jag väljer ändå att vara hygglig och publicera en av kommentarerna.

  Principen är dock att kommentaterna på mina bloggartiklar skall handla om ämnet för bloggen, ett knappast orimligt krav.

  Jag vill slutligen svara på ovanstående litania genom att hålla med skribenten i ett avseende: Befria Palestina nu…från Hamas och alla andra hatiska terrorister och mördare som vägrar acceptera Israel och det judiska folket!

  Först då finns det, enligt mitt förmenande, förutsättningar att vi en dag skall kunna få se en judisk och en palestinsk stat existera i fred och välvilja bredvid varandra.

 3. Jacob II Says:

  Hej igen, Tommy!
  När det gäller dessa islamistiska galenpannor slås man av hur klantigt de gått tillväga.
  Att bara rusa in till Westergaard och vifta med en yxa, eller ringa till Vilks från Somalia och hota.
  Undrar vad al-quaida anser om dylikt tillvägagångsätt!
  Ska man nu ha ihjäl någon bör man väl gå till väga på ett intelligent sätt, som exemplevis Palmes mördare
  (Pettersson eller vem det nu kan ha varit) bevisligen gjorde!
  Men å andra sidan, planering och stukturellt tänkande existerar väl inte i dessa missdådares sinnesvärld.

  Vad beträffar ovanstående, minst sagt, affekterade inlägg (Amer al-bayya) förtjänar det egentligen knappast någon kommentar. Men ändå…..!
  Har varit inne på vederbörandes sida och läst den lögnaktiga historiken om ”Palestina”, där man bland annat underlåter det faktum att namnet ”Palestina”
  gavs av romarna efter att de gjort det bibliska Israel till en koloni och namngett det efter filistéerna, ett folk som redan då hade raderats ur historien på samma sätt som goterna långt senare.
  Det nämns heller ingenting om att judar kring år 1850 utgjorde minst 60 procent av Jerusalems befolkning, vilket då var den mest befolkade delen i hela området. Övriga delar väster om Jordanfloden var mer eller mindre obebodd då den turkiska ockupationsmakten låtit området förfalla till träsk- och ökenområden. Genom driftiga judar från Östeuropa, som köpte mark av turkarna, omvandlades dessa områden under 1800-talets senare hälft till bördiga jordbrukarområden. Så småningom flyttade araber (muslimer) till dessa områden som arbetskraft, men då judarna inte hade råd att betala dem kontant fick de istället betalt i form av egna jordlotter (en del av dessa tog 1948 arabernas sida i konflikten och ställde sig hemlösa, de övriga som lierade sig med sionisterna kunde återvända till sina hem som israeliska medborgare, med andra ord: De araber som utger sig vara s.k. palestinier har inte vistats längre i området än de judiska pionjärerna som kom in under 1800-talets senare del).
  Judar och araber (muslimer) bodde fredligt sida vid sida tills stormuftin av Jerusalem, Amin al-Husseini (som ej heller nämns i Al-bayyas falska historik) började sin hetskampanj mot judarna vilket 1929 utlöste den första judepogromen i området, något Al-bayya glömt att ta upp. Han nämner dock den andra pogromen 1936, där britterna ingrep vilket föranledde al-Husseini att lämna dåvarande brittiska Palestinamandatet (vilket sedan 1922 var delat varav araberna fick sin s.k. palestinastat, dvs. Jordanien)och söka skydd hos…. ja gissa vem, jo, Adolf Hitler!
  När stormuftin hösten fem år senare fick audiens hos ”der führer” var hans första åtgärd att upplysa denne om hur judefrågan i Europa bäst bör lösas, och några månader senare (20/1-1942) hölls den s.k. Wannseekonferensen i Berlin där man beslutade om total utrotning av det judiska folket i Europa! (al-Husseini hade även planer om att upprätta förintelseläger i dåvarande brittiska Palestina).
  Samme al-Husseini hetsade senare arabstaterna till ”jihad” mot den befriade staten Israel 1948, vilket resulterade i att Jordanien ockuperade Judéen-Samara (mer känt som Västbanken) och östra Jerusalem, samt Egyptens ockupation av Gaza, ett ökenområde uppbyggt av judar. Med andra ord: när man talar om dessa områden som ockuperade är det sanning, då Judéen-Samara fortfarande är ockuperat av Jordanien och Gaza av Egypten.
  Efter arabernas förlust 1967 i sexdagarskriget, som länge provocerats fram av arabstaterna, uppstår plötsligt en s.k. palestinastat med al-Husseinis brorson, massmördaren Yassir Arafat, som frontfigur.
  Här sätts dr. Goebells tes att ”om en lögn upprepas tillräkligt mycket blir det till sanning” i praktiken.
  Alltför många tror fortfarande genom propagandan att det före staten Israels befrielse 1948 fanns en arabisk statsbildning vid namn ”palestina”. Sanningen är att före 1948 var ”palestinier” liktydigt med den judiska befolkningen väster om Jordanfloden. Exempelvis hette dagstidningen ”Jerusalem post” från början ”The Palestine Post” när den startades 1940. Golda Meir hade rätt när hon efter FN:s påtryckningar om de s.k. palestiniernas situation i samband med terrorhandlingarna vid OS i München 1972 uttalade att: ”det finns inga palestinier”.
  Sanningen är att någon Palestinastat, ej mindre palestinsk folkgrupp eller kultur aldrig existerat.
  Alltihop handlar om en arabisk historierevisionism igångsatt efter förlusten i sexdagarskriget 1967.
  Tommy, jag förstår vad du menar med ”Befria Palestina nu….från Hamas och alla andra hatiska terrorister och mördare”, men jag vill gå steget längre och säga:
  Befria arabvärlden från skurkar som Khadaffi, Ahmadineaid, Nassrallah, m.fl. och inte minst det radikal islam (s.k. islamism).
  Om den s.k. palestinafrågan ska få en slutlig lösning måste arabstaterna ta sitt ansvar, på samma sätt som Israel tagit sitt ansvar för alla judar som fördrevs från närliggande arabländer, och upprätta en palestinastat i Libyen, Saudi-Arabien, Syrien eller Irak där det finns gott om arealer (idén med en s.k. palestinastat är egentligen befängd då en sådan egentligen upprättades 1922 i form av Jordanien).
  Alternativt, att dessa s.k. palestinaraber kan inlemmas i de arabiska grannländerna, något dåvarande FN-chefen Dag Hammarskiöld försökte trumfa igenom i slutet av 1950-talet, vilket arabförbundet givetvis stoppade.
  Sanningen är ju att araberna inte vill ha fred och att hela konflikten i Mellanöstern (vilket hela detta inlägg i syvene och sist handlar om) går ut på att HELA OMRÅDET MÅSTE ISMLAMISERAS.
  Nu är vi tillbaka där vi började, dvs.- klantigheten. Araberna har sedan 1948 genom allehanda terror och propaganda försökt förinta staten Israel, men de har bevisligen inte uppnått någon större framgång.
  Israel finns där det finns och de slår tillbaka kraftfullt när så erfordras (exempelvis senast häromdan i Gaza). Israel är en del i allas vår vardag. Finns det någon som vill bojkotta Israel, kan ju vederbörande lämpligen börja med att sluta använda datorn. Då Israel är en av världens främsta IT-länder finns säkerligen någon komponent i denna kommunikationscentral som kommer därifrån,
  sug på det Amer al-bayya!
  Ska slutligen erkänna att även jag för drygt 40 år sedan sympatiserade med parollen ”Befria Palestina”, men upptäckte med tiden att mina argument inte höll i den verklighet som gjorde sig mer påmind.
  Därav ansluter jag idag, som sann fosterlandsvän och sedan många år medlem i SD, till parollen: BEFRIA ISRAEL! (befria väst från islamismen).

  Tack för ordet!
  J

 4. Jacob II Says:

  Korrigering beträffande de ockuperade (omstridda) områdena Judéen-Samara (Västbanken) och Gaza. Sedan dessa områden i praktiken befriades av Israel i 1967 års krig och Israel sedan dess fått klä skott som ockupanter, kvarstår dock faktum att arealerna ifråga ockuperas av araber som utger sig för att vara s.k. palestinier, när det i själva verket rör sig om inflyttade jordanier (Västbanken) respektive egyptier (Gaza). Självklart måste dessa områden med tiden införlivas i Israel med Jerusalem som huvudstad. En tvåstatslösning (som även krafter i Israel förordar) innebär endast (vilket vi idag tydligt ser) att terroristerna kommer närmare sitt mål, dvs. utplåningen av Mellanösterns enda demokrati.

 5. Tommy Hansson Says:

  Tack för uppfriskande argument och historieskrivning, Jacob!

 6. The truth Says:

  Hej
  I wonder why the press is afraid to publish graphics! Why they let the Islamic centers that control of national security! We must teach mulsims the meaning of the Freedom and democracy

  Gud Völsgina Sverige
  God Bless Sweden
  http://motmittsverige.wordpress.com


 7. […] Själv uppskattade jag honom för att han tog yttrandefriheten på allvar. Detsamma gäller de danska tecknare, med Kurt Westergaard (1935-2021) i spetsen, som avbildade den muslimske profeten Muhammed i tidningen Jyllands-Posten. https://tommyhansson.wordpress.com/2010/01/07/stod-westergaard-och-vilks/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: