Niklas Orrenius förlorade heder

Om man är journalist och vill skriva om Sverigedemokraterna (SD) kan man göra på två sätt. Det vanligaste är väl att inte göra några som helst försök att dölja sina antipatier utan att helt enkelt skildra partiet som motbjudande främlingsfientligt och rasistiskt. En annan och dessvärre mer sällsynt variant är att, oavsett eventuella antipatier eller sympatier, göra ett kompetent jobb och skriva objektivt. Ett exempel på det senare är den rutinerade journalisten Roland Pettersson på Länstidningen i Södertälje; det finns säkert fler, men säkert inte alltför många, exempel på det sistnämnda.

Det finns också en tredje variation på temat SD-skrivande. Den består i att göra sken av att vara objektiv men i verkligheten skriva på ett så försåtligt och slemmigt sätt att slutresultatet blir klart negativt för SD. Det här skrivsättet har Sydsvenskans självutnämnde ”SD-expert” Niklas Orrenius som en ett av sina främsta exponenter. Det framgår med all önskvärd tydlighet av två artiklar (22 respektive 27/5).

Den första artikeln har som rubricering ”Flört med kaldéer ogillas i SD-leden” och tar upp det faktum att i SDs avdelning i Södertälje finns ett antal kaldéiska medlemmar, det vill säga kristna irakier med katolsk inriktning. Artikeln är uppbyggd kring en intervju som Orrenius gjort med Nader Helawi, andranamn efter undertecknad på SDs valsedel till höstens fullmäktigeval. Se följande länk:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article880592/Flort-med-kald%C3%A9er-ogillas-i-SD-leden-Svart-nar-udda-sangkamrater-ska-samsas.html

Niklas Orrenius skjuter in sig på det faktum att Nader Helawi, i egenskap av troende kristen, är motståndare till samkönade vigslar och varit framgångsrik i att presentera SDs vaktslående om det traditionella familjeidealet för andra troende invandrare, däribland också en och annan muslim. Det framgår tydligt av Orrenii sätt att skriva att han önskar framställa Helawi som en fördomsfull homofob:

”Nader Helawis (SD) röst dryper av ironi när han håller fram ett gammalt exemplar av Metro.” I tidningen i fråga finns en socialdemokratisk annons från senaste kyrkovalet, i vilken sossarna gör propaganda för samkönade vigslar och sin politik att tvinga landets kyrkor och samfund att viga personer av samma kön. ”De förstör hela landet med sånt här”, påstås Nader Helawi har sagt.

Socialdemokratisk affisch till senaste kyrkovalet.

Det hade förvisso varit ett tveksamt yttrande – om det hade varit korrekt återgivet. Nu är det inte det. Jag låter Nader själv förklara sig genom att citera en artikel i Länstidningen den 29/5: ”Jag har heller aldrig sagt att de homosexuella förstört landet. Jag sade att homoäktenskap förstör kyrkorna i hela landet eftersom jag tycker det är fel att tvinga kyrkorna att viga homosexuella. Och det är ju inte samma sak. Däremot har jag inget emot homosexuella.”

Om man vill göra en välvillig tolkning av Orrenii återgivande av Nader Helawis yttrande kan man möjligen skylla på språksvårigheter. Nader talar med brytning och kan ha missuppfattats av Orrenius. Personligen tror jag inte så mycket på den tolkningen. Sedan Orrenius tillsänt Nader Helawi sin artikel för påseende kort före publiceringen begärde nämligen Nader att få meningen ändrad. Det struntade Orrenius i, av allt att döma därför att felcitatet bättre stämmer överens med den bild av Nader som svårartad homofob som han, den vinklande journalisten, är ute efter att skapa.

Inte heller kom Naders klart uttalade mening – att han alls inte har något emot homosexuella som människor – med i hårdvinklande Orrenii slutliga artikel.

Härmed vill jag klart deklarera att jag inte ser några som helst problem med att Nader Helawi söker få invandrande troende att överge sossarna till förmån för Sverigedemokaterna genom att helt enkelt förevisa dem socialdemokratiska valannonser. Om sedan en muslimsk invandrare säger ”vilken äcklig bild” är det ju knappast något som Nader kan lastas för. Genom sammanhanget kan läsaren för övrigt lätt förledas tro, att detta yttrande är Naders eget – av en del reaktioner att döma har så också skett, något som propagandaskribenten Niklas Orrenius givetvis räknat med (och hoppats på, får man förmoda).

Artikelns hela upplägg visar vidare att Orrenius är ute efter att splittra SD-leden genom att framställa Nader Helawi som en förespråkare för obegränsad invandring av kristna från muslimska länder. Så här heter det i artikeln: ”Nader Helawi är engagerad i Asylkommittén och Farr, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd.” Orrenius vet naturligtvis att ett samtidigt medlemskap i Farr och Sverigedemokraterna är sinsemellan oförenligt – Farr har så en uttalat mångkulturell agenda och är känt för nära samarbete med våldspositiva extremgrupper på vänsterkanten.

Orrenius rör sig här i en gråzon mellan sant och falskt. Sant är att Helawi under sin tid i södra Dalarna för flera år sedan bistod Farrs Michael Williams med tolktjänster. Falskt är däremot att Nader nuförtiden skulle ha samröre med Farr. Detta har också bekräftats i ett mejl till Nader från Farrs nuvarande ordförande.

För att ytterligare cementera bilden av SD Södertälje som en överdrivet invandrarbetonad partiavdelning hävdar Orrenius  felaktigt,  att ”fem av åtta namn” på kandidatlistan till fullmäktige har utländsk proveniens. Den aktuella listan innehåller sju namn, varav tre har invandrarbakgrund. Orrenius har dock tolkat ett kandidatnamn med svenskt förnamn och finskt efternamn som ”utländskt.”

Ytterligare en sak som Orrenius tar upp i sin infama artikel är Jimmie Åkessons vid det här laget kända yttrande för den kaldeiska nättidningen batnaya.net, där Åkessons anges ha sagt att SD kan tänka sig en ”ganska stor” kristen invandring om den muslimska invandringen kan kraftigt begränsas.

Från vänster Nader Helawi, Jimmie Åkesson samt en kaldeisk företrädare under en paus i SD Stockholms stads och läns årsmöten 2010.

Den turbulens som i anledning av Orrenii artikel uppstod i kretsar i och med anknytning till SD, framförallt i södra Sverige, ledde till att Sverigedemokraternas verkställande utskott (VU) författade ett brev till SDs Södertälje-avdelning, där man begär in SD Södertäljes svar på ett antal frågor. Jag har full förståelse för att så skett och har såsom förstanamn på partiets Södertälje-lista även varit i muntlig kommunikation med partiledningen. Jag är övertygad om att det skriftliga svar vi nu håller på att formulera kommer att räta ut alla eventuellt kvarvarande frågetecken.

Klart är att inga medlemmar i SD Södertälje  har något emot homosexuella som personer eller är för fri eller ökad invandring till kommunen eller riket. Vi håller på samma restriktiva linje som partiet i övrigt gör. Alla är också överens om att medlemskap i Farr är oförenligt med SDs målsättning och politik.

Med detta sagt finns det dock anledning klargöra, att det som jag ser det ingalunda finns några skäl att lägga sig platt på marken för den politiskt korrekta homosexlobbyn och säga ja och amen till allt denna gruppering föreslår och/eller kräver. Äktenskapet är och förblir definitionsmässig en angelägenhet mellan en man och en kvinna oavsett det orwellska nyspråk som florerar i PK-kretsarna. Inte heller finns det i mina ögon något som helst skäl att tillfredsställa de reaktionära krafter som anser att en svensk med nödvändighet måste vara en protestantisk kristen med vitt skinn, vars släkt både på mödernet och fädernet räknar sina anor tillbaka till åtminstone Olof Skötkonung.

Jimmie Åkesson klargjorde, bland annat vid Stockholms valupptakt den 9 maj, att Sverigedemokraterna står för en öppen svenskhet där vem som helst som kommer till Sverige med giltiga skäl och har för avsikt att låta sig assimileras och inpassas i det svenska samhället också skall få chansen att göra det. Detta gäller självfallet också gruppen kaldéer, vilken till stor del består av välutbildade och språkkunniga individer.

Det brev som SD Södertälje mottog från partiledningen föll händelsevis också i händerna på Niklas Orrenius, vilket resulterade i ytterligare en drapa, denna gång på temat ”Åkesson tar SD-grupp i örat.” Se länk nedan:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article885015/Akesson-tar-SD-grupp-i-orat.html

Jag får väl tacka för epitet ”SD-tungviktare” – det råkar stämma, jag väger ju mina modiga 127 pannor… Vi i SD Södertälje upplever oss dock inte som ”tagna i örat”, däremot anmodade att klara ut de frågor som Orrenii alster samt reaktionerna på detta givit upphov till . Det gör vi mer än gärna.

Reaktionerna på Sydsvenskan-artikeln, ja. Personligen förvånar jag mig inte så litet över hur många individer ute i bygderna med säkerhet tror sig veta hur saker och ting förhåller sig i Södertälje. En av höjdpunkterna i den här tvivelaktiga genren kom mig till del i ett mejl – vars avsändare jag i barmhärtighetens namn utelämnar – där skribenten i fråga menade att ”det vet man ju hur syrianerna är.” En annan mejlskribent trodde att det närmast dagligdags förekommer kravaller mellan invandrare och svenskfödda här, trots att sådana inte varit på tal sedan de så kallade raggarupploppen för drygt 30 år sedan. Vi har andra och stora problem, men några upplopp förekommer inte längre.

Dessvärre finns det ett begränsat antal SD-are som snackar, skriver och tänker i precis den ordningen. Som utan vidare utgår ifrån att Nader Helawi var rättciterad av Orrenius, en skribent som av någon anledning i en del SD-kretsar städse tros ha vårt partis bästa för ögonen och som man gärna kan delge interna skrivelser. Nå, den genomfalska bilden torde Orrenius genom sina illasinnade förvrängningar, vinklingar och felcitat nu själv ha torpederat.

Nämnda artikel är desto mer värd att ta allt tänkbart avstånd ifrån, eftersom den inehåller mycket obehagliga antydningar om invandrare från Mellanöstern som konstiga individer som dräglar över bilder på homosexuella. Detta skrivsätt tangerar enligt min mening den rena rasismen.

De personer i och utanför SD-leden som nu, utifrån ett tvivelaktigt eller obefintligt faktaunderlag, velat se räfst och rättarting i SD-leden får lov att bestämma sig. Vill man arbeta för sverigedemokratisk enighet, eller vill man se till att propagandaskribenten Niklas Orrenius får ännu flera nomineringar till fina journalistpris? Vill man stödja SDs traditionella familjepolitik, eller vill man lägga sig platt för homosexlobbyn? Vill man arbeta mot islamiseringen eller anpassa sig till den politiska korrekthetens diktat?

Välj nu – eller ha godheten att tänka först och tala/skriva sedan!

Jag har endast talat med Niklas Orrenius en gång, vilket skedde över telefon någon dag innan den första artikeln i Sydsvenskan gick i tryck. Ingenting av det jag sade, där jag försökte ge en sannfärdig bild av Nader Helawi och hans kaldeiska landsmän, kom med i artikeln. I fortsättningen tänker jag ha så litet med den mannen att göra som möjligt, och jag uppmanar andra sverigedemokrater att iakktaga samma restriktiva hållning. Det är ingen ”schysst” journalist vi talar om här – Niklas Orrenius är en agitprop-skribent (agitprop = förkortning för ”agitation-propaganda”) bland många andra, även om det måste erkännas att han har vissa talanger när det gäller att bedåra också sådana SDare som borde veta bättre.

Jag kommer att hemställa  att artikeln i Sydsvenskan hädanefter kommer att användas som undervisningsmaterial i SDs kurser i mediehantering för kommunpolitiker såsom exempel på hur SD-fientliga propagandaskribenter arbetar. Enligt mitt sätt att se har Niklas Orrenius förlorat all form av heder som seriös och objektiv journalist.

Fotnot: Orrenii är en ålderdomlig svensk genetivform som jag, förutom i rubriken, använder i stället för ”Orrenius.”

Explore posts in the same categories: batnaya.net, Farr, Jimmie Åkesson, Länstidningen, Metro, Michael Williams, Nader Helawi, Niklas Orrenius, Olof Skötkonung, Roland Pettersson, Södertälje, Stockholm, Sverige, Sverigedemokraterna, Sydsvenskan

28 kommentarer på “Niklas Orrenius förlorade heder”

 1. Hans Nilsson Says:

  Håller helt med dig Hansson Kungen skall överlämna
  Victoria till Daniel det blir en FANTASTISK dag den
  19 juni 2010 Heldag och Halvnatt i ROYALISTISK YRA
  Toppen.

 2. Mats Carlsson Says:

  Om Orrenius hade vara riktigt illvillig hade han nog väntat med att publicera intervjun tills valrörelsen hade börjat.

  Visst var artikeln dlite vinklad, men det räcker till exempel till att gå till tidigare uttalanden av Björn Söder att bilden av SD i HBT-frågor så som Jimmy Åkesson försökte framställa i AB nyligen inte riktigt stämmer med verkligheten.

  Nu har ni ett par månader på er att synka era åsikter.

  Som C H Hermansson sa en gång i tiden, nån jävla ordning får det ändå vara i ett parti.

 3. cissi hermansson Says:

  Vakna, SD. Bara för att en politiskt personligt tragisk megafon i Södertälje öppnar käften måste inte hela partiet rämna. Glöm honom och låt KREATIVA krafter komma fram.

  • Tommy Hansson Says:

   I Södertälje finns inga ”personligt tragiska megafoner”. Bara hårt arbetande sverigedemokater som kämpar för partiets politik oavsett etnisk bakgrund.


 4. Är det inte konstigt att ett parti som beskyllts för rasism mm sedan 1988 och som säger sig vara emot mångkulturen har flest invandrare av alla partier?
  Man blir inte klok på era utspel numera.
  Senast förlorade ni SD Forshaga de anser att Runar Filper är ett oseriös.

  När de ville ta fram ett landstings program så kom det fram att Runar hade kopierat ett av gammel partiernas landstings program.

  Ni får se upp nu eftersom Demokratisk Allians gått samman med ND så de tar plats i riksdagen med över 4,5& SD hamnade under med 4,9% nej det sista var ett skämt.

  Du får inte hamna på kant med ledningen nu!!

  mvh

  • Tommy Hansson Says:

   Det är förvisso mer än konstigt, Gunnar. Det beror helt enkelt på att SD inte är rasistiskt!

   Jo, jag darrar i hela kroppen när jag betänker vilket skrämmande hot ”Demokratisk Allians” samt ND utgör…

 5. danne spansk Says:

  Tommy! Raggarbråken på Brillan, bl.a, var icke de senaste kravallerna som uppstått i invandringens kölvatten.

  Du har i sådana fall glömt det som i folkmun kom att kallas för Ronnakravallen, som började med att en ung svensk flicka blev kallad för ”hora” och som slutade med automateld mot polishuset. Där f.ö den unga svenska ”horan” befann sig.

 6. Tommy Hansson Says:

  ”Ronnakravallen”, ja. Helt klart ett lågvattensmärke för Södertälje under senare år.

  Vet dock inte om ”kravaller” är rätt ord här.

  • danne spansk Says:

   Med tanke på hur folk från den assyr
   /syrianska gruppen slöt upp och gemensamt gick till attack mot självaste kravall/piket polisen så är just ordet kravall ett passande ord att använda.

   Alternativet skulle vara?

 7. Tjena Hejsan Says:

  Kravaller är vad ND vill få det som skedde i Ronna till. Det var ett stort bråk med tragiska konsekvenser men knappast några raskravaller eller något antisvenskt dravel som ND försöker ge sken av. Eller är det inte så Tommy?

  • Tommy Hansson Says:

   Det är så jag ser på det.

  • danne spansk Says:

   Nåja, kravall var ordet som nyhetstidningar och TV rapporteringen använde. Men visst kall’at vad ni vill.

   Om man tittar på bilder från händelsen så kan man i sådana fall se en del både medelålders och även seniora ”ligister” som skriker och beter sig hotfullt mot polisen..

   Du och Tjena Hejsan kanske även håller med om att automatbeskjutningen mot polishuset var ett busstreck också?

   Visst Tommy, visst gör dom? Snääääälla håll med .

   (det sista var för att travester ”Tjena Hejsans” smått komiska oro över att vara ensam med sin åsikt)

 8. Isak Nygren Says:

  Tack för klargörandet, Tommy! Nu känns det som om jag återfår förtroendet för SD Södertälje, även om jag var osäker på vad som var sant och vad som var lögn.

 9. André Jonsson Says:

  Mycket bra och viktigt blogginlägg! Hoppas den här ”skandalen” nu kan glömmas och att allt fokus kan läggas på valrörelsen och Sveriges framtid. På Ungsvensk finns det vissa skribenter som har krävt din avgång på grund av det här med kaldéerna och även på grund av andra saker och det gör mig arg. SD-Kuriren har blivit mycket mer intressant och roligare att läsa sedan du blev chefredaktör och du är en ypperlig representant för partiet. Stå på dig, Tommy!

  • Tommy Hansson Says:

   Det är väl förklarligt att folk ute i stugorna blir nervösa ju närmare valet vi kommer…man tror att än det ena, än det andra kommer att sänka SD. Och eftersom jag kanske sticker ut lite kan en del inte låta bli att reta sig på mig. Vi behöver dock olika personer med olika inriktningar i partiet, och om folk kunde anstränga sig lite extra att ”sitta stilla i båten” så tror jag det vore bra.

   Och tack för berömmet – man försöker ju göra så gott man kan.

 10. Roberth Says:

  Klart man blir nervös det är så viktigt val.

  • Tommy Hansson Says:

   Det är naturligt att så sker, som jag skrev. Samtidigt vinner man mycket på att ha is i magen.

 11. LPÖ Says:

  ”Inte heller finns det i mina ögon något som helst skäl att tillfredsställa de reaktionära krafter som anser att en svensk med nödvändighet måste vara en protestantisk kristen med vitt skinn, vars släkt både på mödernet och fädernet räknar sina anor tillbaka till åtminstone Olof Skötkonung.”

  Men om man nu råkar vara släkt med Olof Skötkonung i rakt nedåtstigande led – som jag är – kan man rösta på SD då?

  (Har du hoppat i galen tunna eller försöker du göra narr av dina partikamrater?)

  Lite svensk musik med amerikansk touch(Swing):

 12. Tommy Hansson Says:

  Det är väl inte omöjligt att jag själv härstammar från kung Olof heller – eller ännu längre tillbaka. Har mig veterligt inga utländska inslag i någon släktgren, bortsett då troligen från de obligatoriska tattargenerna som många svenskar har.

  Så om jag röstar på SD kan väl du, antar jag.

  Tack för musiken!

  • LPÖ Says:

   Tack för att jag accepteras som väljare, men jag tror jag avstår. Jag litar inte riktigt på en del av dina partikamrater.

   Det får nog bli C, KD eller FP.

   • Tommy Hansson Says:

    The same procedure as usual, således.

    Ja, det står dig förstås fritt, LPÖ. Men varför inte vata lite djärv denna gång?

 13. Jens Says:

  Klockrent!!!


 14. Läste detta först idag, men har tidigare i viss mån förundrats lite över skriverierna om Nader Helawi. Det var för en stund inom de ca 2% av SD-skriverierna i media som i någon mån oroar mig. Men alla som känner Niklas Orrenius skriverier om SD från förr, anade förstås samtidigt ugglor i mossen.

  Men stort tack för ditt klargörande Tommy.

  Ps. Förlorade heder? Man kan inte förlora något man inte har. Det var väl Orrenius som föreslog att det brutala vänsteröverfallet på sverigedemokrater i Rottne 2005 var iscensatt av sverigedemokraterna själva, för att bli ”martyrer”…

 15. Tommy Hansson Says:

  Intressant det du skriver om NO. Det visar att det finns personer som genomskådat honom sedan tidigare – alla SD:are har inte varit så klarsynta.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: