Kryssa in en konservativ Sverige-vän!

 

Landsdagarna-25-27-november-2011-141r11.I talarstolen vid SD-evenemang.

Jag vill inte vara så pretentiös att jag kallar detta inlägg början på en personvalskampanj. Dock tycker jag det kan finnas anledning att informera om att jag de facto står på riksdagslistan för Sverigedemokraterna och att jag inte har något emot att bli invald. Faktum är vidare att jag tycker att Södertälje har förtjänat att få en SD-riksdagsplats. Liksom att SD-Kurirens chefredaktör  bör ha säte och stämma där!

När SDs valberedning hade gjort sitt hamnade mitt namn på 35e plats på den riksomfattande riksdagslistan. Det innebär att Sverigedemokraterna måste göra ett sjuhelvetes val för att jag skall komma in i kraft av enbart listplacering. Och det finns förvisso optimister inom partiet som räknar med ett valresultat på omkring tio-tolv procent. Vi kan jämföra med Junilistans sensationella bedrift i EU-valet 2004: denna löst ihopkomna konstellation noterades för 14 procent efter att i opinionsmätningarna knappast ens uppnått hälften av det slutliga valresultatet.

Sedan finns ju det här med personkryss. Därför vill jag uppmana alla som finner min kandidatur tilltalande att kryssa mig. Det innebär att ni tar ställning för en kandidat med ställningstaganden, överygelser och åsikter enligt nedan:

* Jag är en konservativ Sverige-vän snarare än ideologiskt övertygad nationalist.

* Mina tio hjärtefrågor är:

– Ge Sverige ett militärt försvar värt namnet. Huvudorsaken till att jag gick med i Sverigedemokraterna var mitt starka och mångåriga engagemang för ett starkt svenskt försvar och en besvikelse över att alliansregeringen Reinfeldt – som ändå leds av en före detta elitsoldat – valde att fortsätta vänsterblockets nedrustningslinje. Dessutom anser jag personligen att Sverige bör gå med i NATO snarare än ansluta sig till EU-försvaret, ett EU jag ändå vill att Sverige skall lämna.

– Ge Sveriges befolkning trygghet på gator och torg. Många medborgare,  framförallt våra äldre, vågar inte ge sig ut på gator och torg av rädsla för att falla offer för den skenande brottsligheten. Polis och rättsväsende måste tillföras  resurser som möjliggör krafttag mot buset, icke minst den tilltagande gäng- och maffiabrottsligheten. Möjligheter att införa undantagstillstånd i krisområden, där Rosengård i Malmö bara är ett exempel, tillskapas. En omfattande straffskärpning för grövre brott bör ske, så att livstids fängelse också är – livstids fängelse. Ett nationellt register över dömda pedofiler upprättas.  Kemisk kastering för våldtäktsmän enligt polsk förebild bör komma ifråga som straffpåföljd.

-Tag  krafttag mot den excessiva invandringen. Det är en absolut nödvändighet att redan vid landets gränser stoppa den olagliga invandring som, helt felaktigt, i media brukar kallas ”ensamkommande flyktingbarn.” Det rör sig oftast om individer i tonåren och ända upp i 30-årsåldern som saknar pass och andra identitetshandlingar, personer vilka skickas i väg av ofta relativt välbeställda föräldrar för att de skall kunna utnyttja det svenska systemet. Även i övrigt krävs en avsevärt mer restriktiv invandringspolitik än den som nu bedrivs. Det skall ändå fortsatt vara möjligt för personer som flyr undan förtryck att, givetvis efter noggrann prövning, få en fristad i Sverige.

-Stoppa islamiseringen. I dag beräknas den del av Sveriges befolkning som bekänner sig till islam utgöra omkring 400 000, en siffra som hela tiden späs på tack vare myndigheternas släpphänthet och vägran att inse farorna med islamiseringen. Även om merparten av Sveriges muslimer kan antas vara fredliga och laglydiga är det ett faktum att det är den extrema islamismen och jihadismen, som  i dag utgör den mest inflytelserika delen av islam. I takt med uppförandet av nya moskéer och ökade krav från muslimerna ökar säkerhetshotet mot vårt land, samtidigt som antisemitism, kulturkrockar och konfrontationer blir allt vanligare. Malmö är ett skräckexempel härpå.

-Slå vakt om det kristna arvet. Sverige är, trots Svenska kyrkans fortgående politisering och förflackning, nominellt alltjämt ett kristet land. Alla vi som anser att detta är en viktig moralisk-etisk grund att stå på bör därför gemensamt motarbeta såväl alliansens som vänsterkartellens försök att utnyttja kyrkans svaghet genom att exempelvis tvinga kyrkor och samfund att viga samkönade par. Ett äktenskap är per definion en laglig förening mellan en man och en kvinna och kan aldrig bli något annat. Sveriges kristenhet bör stå upp för andliga värden och ej kapitulera inför den politiska korrektheten! Slutligen bör också kristna som flyr undan muslimskt förtryck i Irak, Iran och liknande länder prioriteras när det gäller flyktingmottagning.

-Stärk familjens och barnens roll i samhället. Fungerande familjer är den förnämsta garanten för samhällelig stabilitet och samtidigt den största trygghetsfaktor det uppväxande släktet kan få. Det är i familjen barnen får sina första rollförebilder och lär sig skilja på rätt och fel. Samhället bör därför säkerställa den traditionella familjens fortlevnad och möjliggöra för en av föräldrarna att stanna hemma med barnen så länge dessa är små. Vänsterns och tokfeminismens  familjefientlighet liksom homosexlobbyns maktställning avvisas. Också enföräldersfamiljer skall ges nödvändiga resurser.

-Inför en bättre och mer västvänligt demokatisk utrikespolitik. Sverige bör lämna den Europeiska unionen (EU) och i stället förhandla fram ett fungerande handels- och samarbetsavtal med det övriga Europa av norsk modell. Svensk inrikes- såväl som utrikespolitik bör skötas från Stockholm och inte från ett alltmer maktfullkomligt och korrupt Bryssel. Sverige har av allt att döma mer att vinna på ett transatlantiskt samarbete än på att utplåna sin nationella särart inom de europeiska råmärkena. Vidare bör Sverige ompröva sin Mellanöstern-politik och ställa sig på den kämpande demokratin Israels sida mot de diktatoriska och civilisationsfientliga krafter i området som vill förgöra det. Sveriges utlandsbistånd avskaffas i sin nuvarande form till förmån för katastrofbistånd och hjälp på plats. SIDA skrotas.

Säkra en människovärdig tillvaro för våra äldre. Under en följd av år har våra äldre, det vill säga den grupp människor som byggt upp vårt land, tvingats se sin levnadsstandard och trygghet försämras alltmer. Tack vare att de svenska regeringarna, alldeles oavsett partifärg, satsat orimliga resurser på exempelvis en expansiv invandringspolitik har äldrevården tvingats till ständigt fortgående besparingar: vårdpersonal försvinner och maten måste fraktas allt längre sträckor vilket försämrar kvalitén. Dessutom tycks stat och regering ha inställningen, att pension är en ynnest som delas ut av det offentliga. I verkligheten är  ju pensionen en rättighet som tjänats in genom många års arbete. Det är därför som Sverigedemokraternas satsning på de äldre är så viktig!

– Stärk och bevara monarkin. Såsom övertygad och mångårig rojalist är den konstitutionella monarkin för mig, liksom för en majoritet av Sveriges folk,  det självklara statsskicket. Monarkin ger vårt land en oskattbar good-will i utlandet och underlättar stort för det svenska näringslivet att behålla sin ställning i världen. Den ger vidare Sveriges folk inte bara glans och festivitas utan ävenledes ett historiskt band med det förflutna som inte nog kan uppskattas. Ett införande av republik skulle bli mångfaldigt dyrare för Sverige, icke minst i form av återkommande valkampanjer. Nu har vi ett statsöverhuvud i form av kungen – och så småningom den regerande drottningen- som står över alla politiska fållor och begränsningar.

Bygg ut kärnkraften – avslöja klimatalarmismen. Sverigedemokraterna är ett miljövänligt parti som insett att det säkraste och bästa sättet att värna miljön är att bygga ut kärnkraften, så att vår egen generation och kommande generationer – våra barn och barnbarn – tillförsäkras en tillräcklig tillgång på energi. Parallellt härmed måste även forskningen kring kärnkraft ges ordentligt stöd. Den av FNs föregivet ”neutrala” klimatpanel understödda klimatalarismen, som på senare tid alltmer hamnat i blickfånget på grund av exempelvis bluffande om glaciärers smältning, måste också enligt mitt förmenande avslöjas.

Där har ni några av mina ställningstaganden. Som synes rimmar de allra flesta väl med SDs officiella politik, men där finns också personliga åsikter som jag inte gör avkall på. Jag kommer således i riksdagen givetvis att göra SDs politik sådan den uttrycks i 2010 års valmanifest till min egen, samtidigt som jag har en personlig infallsvinkel och ett personligt tilltal. Med Tommy Hansson i riksdagen får Sverige en nationell beslutsfattare som behärskar såväl utrikes- som inrikespolitik och som dessutom bemästrar skrivkonsten på ett fullgott sätt.

Tycker ni detta verkar tilltalande – tveka inte att kryssa in en konservativ Sverige-vän i riksdagen den 19 september!

Explore posts in the same categories: Bryssel, EU, EU-valet, Europa, Irak, Iran, islamisering, Israel, jihadism, klimatalarmism, Malmö, Mellanöstern, NATO, Rosengård, Södertälje, SD-Kuriren, SIDA, Stockholm, Svenska kyrkan, Sverige, Sverigedemokraterna, Tommy Hansson

17 kommentarer på “Kryssa in en konservativ Sverige-vän!”

 1. Kalle Says:

  Du får mitt kryss Tommy! (Men droppa gärna ytterligare utspel i vargfrågan!)

 2. Tommy Hansson Says:

  Tackar!

  Vargfrågan tillhör inte de frågor jag prioriterar allra mest, kan jag säga.

 3. Jimmy Windeskog Says:

  Du tror inte att 99 % av SD:s väljare hellre vill se en nationalist som följer SD:s principprogram?

 4. Tommy Hansson Says:

  Den som tror att 99 procent av SD:s väljare bryr sig om vem som kallar sig nationalist eller inte är mer än lovligt naiv.


 5. SD’s väljare röstar på den politik partiet för, inte på vilka stämplar partiföreträdare ev. förser sig med. ”Värdekonservativ Sverigevän” (jag la till ”värde” i början) passar bra på mig också.

 6. Johan Says:

  Som helhet instämmer jag, även om det kanske borde funnits med något om uppmuntran och/eller rentav repatriering av de sk nysvenskarna vilka redan huserar här. Precis som du skriver finns det minst 400 000 musslor här idag. Bara dessa kommer ju inom vår livstid se till att alkoholkonsumptionen, grisar, yttrandefrihet, hundar och den ariska kvinnans skönhet blir ett ämne för historieböckerna om än det.

  Komplettering tack.

  • Tommy Hansson Says:

   Visst kan man tänka sig någon form av uppmuntran för invandrare att återvända till sina ursprungsländer.

   Sedan är det ju så att alla de människor som formellt är muslimer och som vistas i Sverige inte har en identisdk uppsättning åsikter och vcärderingar.

 7. Nils Says:

  Ni tror inte att svensken röstar på SD för att de vill ha ett stopp på invandringen och att majoriteten av de som röstar är för repatriering framför assimilering?

  Vad brukar folks huvudargument vara när de lägger en röst på ert parti?

 8. Tommy Hansson Says:

  ”Svensken” skriver du.

  Det finns faktiskt en stor mängd svenskar som är benägna att rösta på SD på grund av en mängd olika skäl.

  • Nils Says:

   Som t ex? Är det inte som så att svenskar i allmänhet röstar på SD just pga invandringspolitiken? Det är iaf min bild av de jag har mött. Med tanke på att jag är skåning så är det rätt många hundra SD-väljare man har mött. Ingen av dessa har någonsin sagt att de vill ha en begränsning. Tvärtom, de vill ha ett stopp…

   Kanske inte säger så mycket visserligen. Men det är dock en realitet man bör analysera från SD:s håll ifall man hamnar utanför riksdagen igen. Vill minnas att man var helt säkra på inträde i riksdagen förra valet också nämligen.

   Nåväl bara en tanke.

   Ps. Vad är din åsikt om folkmordet i Sydafrika? Ds.


 9. Försvarsfrågan, lag och ordning, äldrepolitiken, äktenskapet, familjen, kärnkraften…det är upp till var och en, givetvis. jag kan bara tala för mig själv och andra jag känner.

  Med omkring en procent i många opinionsmätningar inför valet 2006 kan man knappast ha varit bombsäker på att komma in då. Låt oss inte göra eftervalsanalys innan valet har hållits, dock!

  Läget i Sydafrika tänker jag ventilera i en kommande bloggartikel.

 10. Nils Says:

  Hur ställer du dig till icke-konservativa medlemmar som besöker haschbarer i Amsterdam och strippklubbar? En tillgång för politiken eller bör de få reprimander?

  http://sverigedemokratisk.blogg.se/2010/june/sdu-topp-festade-pa-strippklubb.html

 11. Nils Says:

  Du rekommenderar att de inte ska få reprimander?
  Eller menar du att sådant omoraliskt levrene inte är något du rekommenderar inom SD?

 12. Jan Says:

  Du ska få mitt kryss Tommy och jag har övertalat
  några av mina bekanta att kryssa för dig också .

  Tja vad folk säger och vad dom gör?Men 15 har lovat
  att kryssa för dig så säg att 10 i alla fall gör det!

  Men ,men Tommy en reprimand här,såg att du var inne
  på SD S egen militärexpert mopsens blogg här om dagen
  och kommenterade.Där skulle dom göra väpnade uppror
  och jag vet inte allt ,på en SD vänlig blogg alltså
  driven av en partimedlem.Inget som du reagerar över
  Tommy .Tror du sådana här bloggar ,påverkar valet
  på ett positivt sätt ?Vi som tänker kryssa för dig
  när det är dags ,tror det inte.Vågar ni inom SD inte
  yttra er i sådana här fall ,när ni blir utsatta för
  negativt valarbete?

  • Tommy Hansson Says:

   Man tackar och bugar för kryssen!

   Jag skulle inte ta Stellan Bojeruds inlägg om en militärkupp så allvarligt om jag vore du – han ville ju bara visa hur oskyddat Sverige står inför ett sådant scenario.

 13. Tommy Hansson Says:

  Jag avråder envar från omoraliskt leverne. SD:are eller ej.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: