Om att stödja Israel

Att uttala sitt stöd för Israel anses vanligen vara tämligen kontroversiellt. Särskilt i vänsterkretsar – och jag tänker då på såväl röd- som brunmelerade sådana – anses sådant stöd vara förkastligt. Något av en vattendelare i sammanhanget var Sexdagarskriget 1967. Israel mosade då i princip den arabkoalition som under Egyptens diktator Nassers ledning hade bespetsat sig på att slänga judarna i Medelhavet och tog tillbaka landamären som tidigare gått förlorade, inklusive östra Jerusalem med Tempelberget och västra tempelmuren (Klagomuren).

 

images

Vaja stolt…

Israel lyckades då litet för bra för att det skulle passa den så kallade allmänna opinionen, som vid denna tidpunkt var starkt anfrätt av vänstervridning och kommunistiska sympatier. I stället började de så kallade palestinierna i allmänhet och de mest våldsbenägna av dessa i synnerhet att attrahera omvärldens sympatier. Den kortvuxne, korrupte och kommunistvänlige PLO-bossen Yassir Arafat – en av samtidens mest blodtörstiga ledare – blev en idol för radikaler och närmade sig den icke mindre blodtörstige Ernesto ”Che” Guevara i popularitet.

Enligt 60-talsvänsterns synsätt utgjorde Israel med sin ”sionism” – som egentligen endast betecknar en vilja att bevara och försvara det judiska nationalhemmet – ett imperialistiskt hot mot omvärlden nästan jämförbart med den värlskapitalistiska hydran USA. Här i Sverige var Olof Palme inte sen att anamma detta synsätt, och under de närmaste årtiondena sågs både han och hans devote medarbetare och beundrare Sten Andersson – bland annat socialdemokratisk partisekreterare, socialminister och utrikesminister – med jämna mellanrum vänslas med Arafat. Israel hamnade långt ute i kylan, och Palme såg med sitt inflytande i Socialistinternationalen till att Israels Labourparti kördes ut ur denna organisation.

Palme har,  liksom både 60-talsvänstern och Yassir Arafat, gått till de sälla jaktmarkerna. Israelhatet består dock, och exemplet Mavi Marmara – där israeliska kommandosoldater gjorde sin plikt och oskadliggjorde fanatiska och till tänderna beväpnade terrorister med turkisk anknytning – nyligen visar, att enligt etablerad opinion så har Israel knappast ej längre rätt att försvara sig.

Icke desto mindre finns det individer såväl som organisationer och partier som inte tvekar att ge Israel sitt stöd. De gör detta trots det inte ringa obehag detta kan ge upphov till i form av misstänkliggörande, förtal och invektiv, ja stundom rent hat. Också bland Israels vänner i Sverige – ”Israellobbyn” för att använda Malmös antisemitiska eller kanske blott aningslösa kommunalråd Ilmar Reepalus ord – existerar emellertid en politiskt korrekthet och en rangskala över vilka Israel-vänner som bör betraktas som särskilt berömvärda.

Finast är att vara liberal. En liberal Israel-vän som står högt i kurs är Folkpartiets riksdagsman Fredrik Malm, vars politiskt korrekta aktier stärks av att han varit medarbetare i det statsfinansierade organet för häxjakt på verkliga eller inbillade extremnationalister och ”högerextremister”, Expo. Malm är dessutom en väl påläst  auktoritet vad gäller den islamistiska diktaturen Iran. En meningsfrände/partikamrat till Malm vad avser Israel är nuvarande EU-ministern Birgitta Ohlsson Klamberg.

Gunnar Hökmark: moderat Israel-vän.

Snäppet under den liberale Israel-vännen på rangskalan står den liberal-konservative kollegan. Här är Moderaternas EU-parlamentariker och före detta medlem av ”bunkergänget” Gunnar Hökmark, ordförande i Samfundet Sverige-Israels riksorganisation och även ledande bland EU-parlamentets Israel-vänner, ett eklatant exempel. Sedan kommer kristna Israel-stödjare – med eller utan koppling till Kristdemokraterna – av typ riksdagsledamot Annelie Enochson och gamle TV-kände journalisten Siewert Öholm. Denna kategoris renommé i sammanhanget dras dock ner något till följd av den religiösa kopplingen – religion är ju aldrig comme il faut i svenska sammanhang.

Klart lägst i hierarkin när det gäller Israel-stöd befinner sig Sverigedemokraterna (SD), om nu någon tvivlade härpå. Detta trots att SD sannolikt är landets mest pro-israeliska parti, något som fått partiets belackare på den extremnationalistiska kanten att ibland läsa ut förkortningen SD ”Sionistdemokraterna”. SDs internationelle sekreterare Kent Ekeroth, själv av judisk börd, är väl SDs mest bekante proisrael. Hans bror Ted fick för övrigt den prestigefyllda israeliska utmärkelsen The Herzl Award (Herzlpriset) 2007.

Ett exempel på skepsisen gentemot Sverigedemokraterna i pro-israeliska sammanhang har Judiska församlingens i Stockholm förra ordförande Lena Posner Körösi, en normalt förnuftig och grannlaga person, givit prov på. När Sverigedemokraterna kom på tal i samband med Jimmie Åkessons ryktbara debattartikel om Sveriges islamisering i Aftonbladet förra hösten drabbades hon emellertid av akut hjärnsläpp: ”Jag delar inte Jimmie Åkessons eller Sverigedemokraternas uppfattning i någon fråga…de pekar ut muslimerna nu, i morgon är det judarna, sedan är det alla andra grupper.”

Av detta utspel kan man således dra slutsatsen, att Posner Körösi inte delar SD:s syn på Israel som Mellanösterns enda demokrati och därför värt att stödja, vilket ju onekligen är rätt sensationellt.  Vidare är det, åtminstone för mig, svårt att se logiken i att en kritik av Sveriges och Europas islamisering skulle leda till att man sedan vänder sig mot ”judarna och alla andra grupper.” I liberala judiska och icke-judiska kretsar finns i den här kontexten en närmast paranoid motvilja mot att se kopplingen mellan ökad islamisering och skenande anitisemitism, också i ett så tydligt fall som det av islamisering svårt plågade Malmö. Fråga mig inte varför.

Ett annat exempel på den krampaktiga motvilja som liberala Israel-vänner tenderar att hysa gentemot SD är Willy Silberstein, tidigare inrikespolitisk chef på Ekot och numera städslad av Kreab Gavin Anderson. Silberstein, som är ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), har själv  judisk bakgrund och har citerats på följande sätt: ”SKMA  tar kraftfullt avstånd från Sverigedemokraternas islamofobi. Vi betackar oss för ‘stöd’ i debatten om antisemitism. Vår kamp förs på demokratisk grund, därmed befinner vi oss väldigt långt från SD:s mörka och stinkande värld.”

Silberstein vill därmed agera smakdomare när det gäller vilka politiska krafter som bör tillåtas verka mot antisemitismen, som utan tvivel är på väg att bli ett allt större problem i det svenska samhället – jag skulle vilja påstå att detta är en direkt följd mot den accelererande muslimska invandringen till Sverige. Men Silberstein och hans politiskt korrekta, liberala meningsfränder föredrar att blunda för det reella hotet (islamiseringen) och i stället se ett hot där det inte finns (Sverigedemokraterna). Att man sedan nedlåter sig till oförskämda skällsord kan jag ta.

untitled

Kent Ekeroth: sverigedemokratisk Israel-vän.

En litet lustig sak är att Willy Silberstein – något som jag tidigare nämnt i ett par bloggkommentarer – kring decennieskiftet 1970 var en synnerligen aktiv medlem/styrelseledamot i den antitotalitära organisationen Demokratisk Allians (DA), noga taget dess Norrköpings-avdelning. I mina ögon är detta ett för Silberstein mycket hedrande faktum. Själv var jag med i DA 1972-75 och ordförande i dess Stockholms-avdelning 1974-75. Det har på sina håll tvivlats på uppgiften om Willys DA-medlemskap, men just nu har jag framför mig ett gammalt tidningsklipp från Norrköpings Tidningar där man bland annat kan läsa följande om en demonstration som DA Norrköping ordnade på minnesdagen av Sovjets invasion av Tjeckoslovakien den 21 augusti 1968:

”Med den tjeckoslovakiska fanan i spetsen gick det till övervägande delen ungdomliga demonstrationståget från Kristinaplatsen till Gamla Torget, där ett möte hölls. Willy Silberstein inledde med en historik över ‘Pragvåren’ 1968, då presidenten Novotny och hans män fick vika för Dubcek och hans idé om en ‘mänskligare socialism’.”

Jag är osäker på om tvivlen på uppgiften om att Silberstein var med i DA beror på att den fördes fram av mig, en förkättrad konservativ och sverigedemokrat, eller om det ansågs osannolikt att en etablerad man som Willy Silberstein skulle ha varit med i en organisation som – givetvis helt felaktigt – med tiden fick rykte omsig att vara ”högerextremistisk.”

I alla fulla fall var det bevisligen så – jag har en pärm hemma full med gamla DA-handlingar för den som är intresserad – att Demokratisk Allians stod upp för västerländsk demokrati i en tid då det var synnerligen inopportunt att göra så. DA tog alltså avstånd från kommunism, fascism och nazism, stödde såväl USA som Israel och Taiwan, demonstrerade och protesterade mot exempelvis sovjetiska och kinesiska övergrepp på världscenen men också mot apartheidsystemet i Sydafrika. Etcetera, etetera.

Ett rätt parodiskt exempel på liberal överkänslighet i Israel-sammanhang som jag hade tillfälle att studera på nära hand ägde rum vid Samfundet Sverige-Israels (Stockholms-avdelningen) årsmöte nyligen. Ordföranden Vladan Boskovic reste sig då upp och meddelade att han tvingades avgå på grund av samvetsskäl. Varför? Jo, han och andra medlemmar i samfundets Stockholms-styrelse hade skrivit ett brev till riksordförande Hökmark och protesterat mot att samfundet stått som medarrangör tillsammans med den kristna tidningen Världen idag vid ett evenemang i Berwaldhallen i januari. Orsaken till protestbrevet var att Boscovic och andra insett att Världen idag hade en inställning till homosexualitet som man inte förmådde dela. När svaret från Hökmark sedan inte var tillräckligt förstående gentemot den egna uppfattningen bestämde sig Boscovic för att avgå.

På årsmötet höll den avgående ordföranden en lång harang om sina oerhörda samvetskval och om hur viktigt det var att vara ”tolerant”. Så långt som till företrädare för en divergerande uppfattning om homosexualitet sträckte sig dock inte toleransen. Jag var åsyna vittne till hur allt fler deltagare i det välbesöka årsmötet skruvade besvärat på sig – trots allt hade man nog kommit till årsmötet i första hand för att få intressant information om Israel och inte behöva ta del av den avgående ordförandens själsliga kval – men ändå belönade talet med artiga applåder (förmodligen för att det äntligen var slut). Ytterligare ett par vapendragare för ”toleransen” ställde sig upp och stödde Boscovic samt uttryckte sin intolerans gentemot ”avvikare” i homosexfrågan.

Nämnda tidning, Världen idag, står samfundet Livets ord nära och har tvingats utstå en myckenhet av spott, spe och vrede från etablissemangets sida, inte minst då beroende på avståndstagandet från homosexualitet där man ju endast håller sig till vad Bibeln har att meddela i frågan. Och de politiskt korrekta Israel-vännerna är inte helt tillfreds med VIs kompromisslösa stöd för Israel.

Det hör nu till saken att också Världen idag och dess medarbetare gärna vill vara smakdomare när det gäller Israel-stöd, åtminstone i vissa sammanhang. I maj 2008 gick så Siewert Öholm ut i tidningens spalter och brännmärkte grupperingar vilka ”förnekar Jesu gudom och treenigheten” samt vill ”vara mer judar än judarna själva.” ”Med sådana vänner behövs inga fiender”, skrev Öholm vidare. I realiteten talade han om en gruppering som går under namnet Messianska föreningen Shalom, vars målsättning är att göra kristenheten mer uppmärksam på judiska seder och bruk.

Själv har jag haft sympatier för Israel och det judiska folket sedan jag såg pjäsen ”Anne Franks dagbok” på China-teatern i Stockholm under 1960-talets första hälft (jag är litet osäker på om det var 1963 eller 1964). Detta engagemang har inte ett spår med partipolitik att göra. Min inställning är enkel: jag anser att allt stöd som kommer staten Israel, det judiska folkets nationalhem, till del är välkommet. För mig är allt teoretiserande om vilket stöd till Israel eller den judiska saken som är acceptabelt och/eller passande obegripligt. Jag betraktar alla Israel-vänner som mina vänner, oavsett vad de tycker om mig och mitt stöd till Israel och judarna.

Sistnämnda gäller givetvis även SKMA, som jag dessutom fått ett diplom av för mitt ringa ekonomiska bidrag till upprustningen av en judisk begravningsplats i Polen. Att sedan SKMAs Willy Silberstein, min gamle kollega från Demokratisk Allians (som jag är säker på är en utmärkt person), drabbas av akut politisk korrekthet när mitt parti Sverigedemokraterna kommer på tal försöker jag överse med.

Explore posts in the same categories: "Anne Franks dagbok", Aftonbladet, Annelie Enochson, Berwaldhallen, Bibeln, Birgitta Ohlsson Klamberg, Chinateatern, Demokratisk Allians, Dubcek, Egypten, Ekot, Ernesto "Che" Guevara, Expo, fascism, Folkpartiet, Fredrik Malm, Gamal Abdel Nasser, Gunnar Hökmark, Ilmar Reepalu, Iran, islamisering, Israel, Jerusalem, Jimmie Åkesson, Judiska församlingen, Kent Ekeroth, Kommunism, Kreab Gavin Anderson, Kristdemokraterna, Lena Posner-Körösi, Livets ord, Malmö, Mavi Marmare, Medelhavet, Messianska föreningen Shalom, Moderata samlingspartiet, nazismen, Norrköping, Norrköpings Tidningar, Novotny, Olf Palme, PLO, Samfundet Sverige-Israel, Siewert Öholm, sionism, SKMA, Socialistinternationalen, Sovjet, Sten Andersson, Stockholm, Sverige, Sverigedemokraterna, Sydafrika, Taiwan, Tempelberget, Tjeckoslovakien, USA, Världen idag, Vladan Boskovic, Willy Silberstein, yassir Arafat

17 kommentarer på “Om att stödja Israel”

  • Tommy Hansson Says:

   Du har rätt, det var Kents bror Ted Ekeroth som blev belönad av Sionistiska federationen. Jag ändrar i texten!

 1. Johan Says:

  Och när kommer det utlovade inlägget om Afrikaanerna/boerna vilket du utlovat vid minst två tillfällen?

  Visst, SD är betydligt sämre än tom Expo på att belysa rasismen mot Svenskarna men ändå. Men de vita ”afrikanerna” är ju de facto en minioritet oavsett vad egentligen tycker om deras närvaro i regionen, samt dess historia. Sionisterna däremot är varken i minioritet här eller där. Dom styr över 99% av vår media och företag här, samt har den starkaste militärara mördarmaskinen av alla ”på hemmaplan”, läs: där.

 2. Tommy Hansson Says:

  Jag har vid ett tillfälle förutskickat ett blogginlägg om situatiuonen i Sydafrika, ingenting annat.

  Och ditt påstående om ”sionisterna” och svenska media/företag är så urbota korkat så det förtjänar ingen kommentar.

 3. David E Says:

  Till de mest pro-israeliska partierna hör numera rasistiska partier som British National Party, förintelseförnekaren Le Pens Front National, Vlaams Belang mfl. Är de också dina vänner?

  Sverigedemokraterna är ett anti-judiskt parti sedan får de vara hur pro-isreliska de vill. Några vänner till oss judar är de definitivt inte. De tycker bl.a. att vi inte ska tillåtas köpa kosherslaktat kött eller få låta omskära våra pojkar.

  • Tommy Hansson Says:

   Om nu dessa partier, trots sina övriga fel och brister, ändå stöder Israel så är det naturligtvis positivt!

   Dessutom är det fel att bunta ihop dem i något slags konstruerad intressegemenskap. Det är tre unika partier med helt olika utgångspunkter. Jag skulle heller inte vilja kalla Le Pen ”förintelseförnekare” – så vitt jag vet har han sagt att Förintelsen var ”en detalj i Andra världskriget”. Idiotiskt i och för sig, men inte ren förnekelse.

   Beträffande kosherkött och omskärelse har jag en annan uppfattning än partiets officiella linje.

   • David E Says:

    Det är ju bra att du klargör att du inte har något emot att ha antisemitiska och nazistiska vänner. Nu vet jag vad du går för.

    Le Pen är en notorisk hatbrottsförbrytare och har blivit dömd för att uppvigla till rashat åtminstone sex gånger. Att kalla Shoah för en ”detalj i historien” är i stort sett samma sak som att förneka det skedda. Fattar du inte det har du antagligen en skruv lös.

    Jag tycker att du som kallar antisemiter och nazister för dina vänner ska sluta låtsas vara vän av Israel. Att du hånar en seriös israelvän som Fredrik Malm säger allt. Sluta besudla den israeliska fanan med din skenhelighet,tack!

   • Nils Says:

    Detta låter intressant. Vad är din inställning till kosherkött och omskärelse om man får fråga?

 4. Johan Says:

  Nej, och den här bloggen förtjänar definitivt inga kommentarer från riktiga människor. Gå och fortsätt slicka Bonniersvinens koscherballar du.

  Aldrig att jag sliter på vare på sig själ, hjärta eller tangentbord här igen!

  Tackar för en god och bra skillsmässa.

  HELL SEGER OCH TOTAL DÖD ÅT SD!

  • Tommy Hansson Says:

   Som framgår av Johans grottmänniskoliknande inlägg står inte SD högt i kurs hos avgrundsnationalisterna.


 5. Jag hoppas inte du var en av dem inom DA som skrev Bomba Hanoi på husväggarna på 70 talet?
  I samma tid som jag klottrade Stöd FNL på husväggarna och blev kallad kommunist djävel av en gubbdjävel.
  I skolan samma FNL klotter men skol vaktmästaren tvingade mig att rengöra och det var sista gången jag har klottrat.

  Får du aldrig höra någon kritik från de egna?
  Du påstår alltid av vi sk radikala nationella klagar på dig.

  Varför stal SD Nordiska Rikspartiets punkter när organisationen var ny?
  Inget du kanske känner till men NRP jämförde sina viktigaste punkter från ett flygblad med ett SD flygblad.

  SD hade bara ändrat i vissa formuleringar men så kom också er första ordförande Anders Klarström just från det nationalsocialistiska NRP.

  SD berätttar inte hela sanningen i historien om partiets bildande.

  T ex att Sverigepartiet sprack annars hade inte SD bildats.

  Förlåt om du tycker jag kanske provocerar du får ha dina åsikter självklart men något stöd från judarna i Sverige kommer ni aldrig få.

  MVH och lycka till i valet 2010.

  I Sigtuna fanns inga SD kandidater 2010 väntar ännu på ett svar om det var nya avhopp igen?

  Gunnar Andersson

  • Tommy Hansson Says:

   Nej, Gunnar, jag har aldrig klottrat på husväggar (tro det eller ej). Däremot har jag svårt att förstå hur man som du kunde stödja en kommunistisk terrorrörelse som det så kallade FNL (Viet Cong)…men vi begår väl alla våra ungdomssynder.

   Jag är mycket medveten om SDs begynnelse och Klarströms minst sagt tvivelaktiga bakgrund, ja. Han lär ha bytt namn och vara sosse i dag.

   Och det är ju inte så att SD går ut och medvetet raggar röster hos judar eller några andra etniska grupperingar. Israel bör stödjas därför att det är Mellanösterns enda demokrati och det judiska folkets rättmätiga hemland.

   Om någon, jude, grek eller annan, har problem med det så är det inte mycket jag kan göra. Alla judar är dock inte ängsliga liberaler.

 6. Tommy Hansson Says:

  Till David E.

  Du övertolkar i din emotionalism det jag skriver. Ta en kopp choklad eller nåt och läs artikel och kommentater igen.

  Och kan man verkligen ”besudla en flagga med skenhelighet”?

  Jag tror för övrigt att liberala israelvänner skulle göra väl i att inte gå omkring och se farliga nazister i varje buske, särskilt inte bland dem som stödjer israel.

 7. Tommy Hansson Says:

  Till Nils.

  Min inställning därtill är att jag inte har några invändningar avseende företeelserna i fråga. Jag är en troende person och respekterar genuint religiösa traditioner.

  Dock vill jag göra tillägget att jag anser att djuren bör bedövas i anslutning till slaktningen och att omskärelsen bör göras under professionell medicinsk kontroll.

 8. Tommy Hansson Says:

  Vadå hånat Fredrik Malm, förresten, David E?

  Jag har all respekt för Fredriks starka och seriösa Israel-engagemang och berömmer dessutom hans arbete för mänskliga rättigheter i Iran ovan.

  Däremot är jag kritisk till hans tidigare medarbetarskap i Expo. Eller får man inte kritisera det heliga Expo utan att få heder och ära tagna från sig?

 9. Nils Says:

  En annan fråga som är tämligen intressant är din inställning till Moses Hess och David Ben-Gurion. Är dessa föredömen eller du distansierar din prosionism från dessa?

 10. Tommy Hansson Says:

  Jag distanserar mig inte från någon person som bidragit till att staten Israel kunde upprättas som det judiska folkets hemland.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: