Att rösta med vänstern finns inte på kartan!

Jesper Lindblom, 28: död 2005.
Tomas Bergqvist, 30: död 2005.
Claes Joachim Olsson, 22: död 2010.
Johan Palmlöv, 28: död 2010.
Gunnar Andersson, 31: död 2010.
Kenneth Wallin, 22: död 2010.

Ovanstående sex unga män har dött inom ramen för Sveriges åtagande  i Afghanistan, de flesta i anslutning till den svenska förläggningsorten Mazar-i-Sharif. Ännu fler har sårats. För mig råder det ingen tvekan om att dessa svenska soldater är hjältar som offrat sina liv under en viktig internationell insats: bekämpningen av de islamistiska fundamentalister som kallar sig talibaner och andra terroristgrupperingar/kriminella gäng i Afghanistan.

Läget i Afghanistan är komplicerat, och det är naturligtvis alarmerande att den USA-ledda insatsstyrkan i förening med inhemska allierade på nio år inte i grunden lyckats besegra de terrorister som tidigare höll landet i ett järngrepp. Det är tre år längre tid än Andra världskriget pågick och ungefär lika lång tid som Vietnamkriget varade. Nu är emellertid inte rätt tidpunkt för USA och andra länder engagerade i Afghanistan att dra sig tillbaka. Om man gjorde det skulle det vara sak samma som att kapitulera inför en samling galningar och brottslingar som  inte hör hemma i några civiliserade sammanhang.

Att kapitulera inför galningar och brottslingar borde vara en otänkbarhet. Här en talibansk avrättning (läs: mord).

Om Sveriges deltagande i Afghanistan-kriget kan man diskutera länge. Jag har förståelse för ståndpunkten att Sverige i egenskap av ett – ännu så länge – formellt alliansfritt land med en politik som syftar till neutralitet i krig inte borde ha ställt militär personal till förfogande, försvarsanställda vilka – kan man tycka – hade behövts bättre för att försvara Sveriges territorium. Jag anser emellertid att den svenska neutralitetspolitiken är svårt obsolet och sedan länge borde ha förpassats till den militärpolitiska antikvitetsrundan.

För att tala i klartext: det var länge sedan Sverige hade ett militärt försvar med kapacitet att försvara hela vårt land, ett ofrånkomligt resultat av den socialdemokratiska nedrustningspolitik som kan sägas ha inletts under Olof Palmes tid som svensk statsminister och som därefter har förfäktats eller i alla fall tolererats av samtliga svenska regeringar oavsett politisk färg. Försvarsminister Sten Tolgfors har kanske lyckats intala sig själv och sina närmaste att den borgerliga alliansregeringen har gjort en storartad upprustningsinsats genom att temporärt inte lägga ner några förband, men så värst många fler övertygar han inte.

Sanningen är att det skulle ta ett par decennier för Sverige att ta tillbaka den försvarskraft som skulle göra det möjligt att nödtorftigt försvara vårt land från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Och detta bara i teorin. Ty är det någon som i sin vildaste fantasi kan föreställa sig, att en framtida röd eller rödgrön regering skulle prioritera en återuppbyggnad av vårt militära försvar – inte ens den nuvarande borgerliga regeringen gör ju detta?!

Den enda rimliga slutsats som kan dras av denna tingens ordning är, enligt min mening, att Sverige framgent kommer att vara beroende av utifrån kommande assistans för att kunna försvara sina landamären. Därför borde vi skyndsammast möjligt ansöka om medlemskap i North Atlantic Treaty Organization (NATO) och därmed sälla oss till den gemenskap som redan omfattar de flesta av våra grannländer.

Finland är visserligen ännu inte med, men vårt östliga broderland har något som Sverige inte har – ett på värnplikten byggt försvar med realistiska möjligheter att på ett framgångsrikt sätt kunna försvara sitt land från ett utländskt angrepp. För finnarna själva är det, inom parentes sagt, Ryssland som är det enda tänkbara hotet, och detsamma måste nog sägas gälla också Sverige (av någon anledning tror jag inte riktigt på att säg Vitryssland skulle kunna eller vilja invadera oss).

För närvarande är Sverige, trots våra politikers högstämda men ihåligt klingande försvar för alliansfrihetslinjen, genom samövningar och långt gånget samarbete i övrigt i praktiken redan medlem av NATO. Ändå kan det knappast förnekas att vi i helt annan grad än vad som nu är fallet skulle kunna utnyttja NATOs fördelar om vi också till namnet vore med i försvarspakten i fråga. I dag riskerar vi bli utnyttjade utan att få tillräckligt mycket tillbaka och kan i nuläget näppeligen känna oss säkra på att NATO skulle bispringa oss – formellt sett ett icke medlemsland – i händelse av fientliga åtgärder.

Världen i dag bygger helt och hållet på internationellt samarbete av de mest skilda slag. Den som mäler sig ur aktuell gemenskap och uppgår i ett slags splendid isolation är slagen till slant på förhand, och en mycket liten och föga konkurrenskraftig slant därtill. Om vi vill vara någorlunda säkra på att få internationell hjälp (läs: NATO-baserad sådan) i händelse av ett militär- eller terroristangrepp måste vi också ge något tillbaka. Att med denna förutsättning ensidigt avveckla den svenska insatsen i Afghanistan vore mindre välbetänkt, ja faktiskt gränsande till ren idioti.

Ett hastigt svenskt tilbakadragande ur Afghanistan skulle också enligt mitt synsätt vara sak samma som att vanhedra de svenska hjältar som gjort det yttersta offret – de har givit sina liv för att, trots ofördelaktiga odds, skapa förutsättningar för frihet och civilisation för medborgarna i ett utsatt och fattigt land.

Det är mot denna bakgrund jag innerligt hoppas på och ber för att regeringen Reinfeldt inser allvaret i det beslut om Sveriges kommande engagemang i Afghanistan som är nära förestående. Det hoppas jag i och för sig  att samtliga riksdagspartier gör, låt vara att Miljöpartiet och Vänsterpartiet genom ett nära nog fanatiskt USA-hat av utdaterat 70-talsstuk och en allmän internationell ansvars- och aningslöshet måste betraktas som otänkbara allierade för regeringen.

 Stellan Bojeruds expertis borgar för ett ansvarsfullt SD-beslut.

När det gäller mitt eget parti, Sverigedemokraterna, är jag övertygad om att partiets riksdagsgrupp när tiden är inne når slutsatsen, att möjligheten att rösta med vänsterblocket – om detta exempelvis skulle föreslå att de svenska trupperna skall börja dras tillbaka 2011, vilket i skrivande stund förefaller troligt – inte finns på kartan. För en sådan slutsats borgar det faktum att SD har kunniga och sansade militärpolitiska talesmän/experter som Mikael Jansson och Stellan Bojerud.

Målsättningen för den internationella insatsen i Afghanistan är och måste  vara att skapa en situation som gör det möjligt för den afghanska regeringen att på sikt själv försvara sitt land mot de terroristiska och kriminella nätverken, talibaner eller ej. Där är vi emellertid inte ännu och därför bör också den svenska Afghanistan-styrkan finnas på plats tills vidare. Det vore på alla sätt fel att kapitulera inför terroristerna och brottslingarna.

Explore posts in the same categories: Afghanistan

Etiketter: , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

20 kommentarer på “Att rösta med vänstern finns inte på kartan!”

 1. Student Says:

  På vilket sätt gör stupade svenska soldater att vi måste stanna i Afghanistan? Måste fler dö för att hedra dem som dött?
  På vilket sätt är de hjältar för att de har dött? Att sprängas i bitar av en IED eller skjutas i ryggen är knappast definitionen av en hjälte. Förhärliga inte krig.

  • benke Says:

   Till Student;

   Dessa soldater gör en osjälvisk instats då de försvarar människor från tyranni och diktatur. De människor vilka blir försvarade av dessa soldater lever ett bättre liv pga detta. Du ”Student” bryr dig ju inte tillnärmelsevis om andra människor såsom soldaterna gör. Att du förringar insatsen är löjeväckande och visar vilket ego du är. Du ”Student” bryr dig bara om dig själv.

 2. Tommy Hansson Says:

  Enligt min mening har de svenska soldaterna dött förgäves om vi nu skulle lämna Afghanistan med svansen mellan benen och frångå ett viktigt internationellt åtagande.

  Och att offra livet i kampen mot ondskans företrädare är i allra högsta grad att dö en hjältes död, som jag ser det. Att erkänna detta är givetvis inte sak samma som att ”förhärliga krig”.

  • Säfflemannen Says:

   ”Enligt min mening har de svenska soldaterna dött förgäves om vi nu skulle lämna Afghanistan med svansen mellan benen och frångå ett viktigt internationellt åtagande.”

   Helt riktigt.

   I det här sammanhanget behöver inte SD ens använda hjärnan, hårt uttryckt. Men ska gå mot landsförrädarfalangens defaitister i Mp och V och rösta för den naturliga väst-positionen.

 3. Lars M. Hermansson Says:

  Dina argument är helt riktiga. Att snabbt dra sig ur Afghanistan vore mycket felaktigt beteende och ansvarslöst.

 4. Tommy Hansson Says:

  Dessutom tror jag det är fullt möjligt att, med tillräcklig och realistisk framförhållning och ihärdighet, besegra skurkarna. Återkommer till detta i ett nytt inlägg snart!


 5. Men de svenska gränserna är öppna numera pga EU.
  Läste att dansk polis är bekymrade över att det väller in folk över Öresundsbron som inte fick stanna i Sverige.Men pga avtalen får de inte kolla upp dessa om inte det finns stark misstanke om brott t ex på fordon mm.Fri rörlighet för kapitalet och människor får negativa konsekvenser som droger och människohandel mm.

  Sverige och andra länder har i en del frågor fått igenom undantag på en del frågor.
  En nation kan bara förloras en gång.
  De landsförrädare som vanstyr vårt land måste fatta att man måste först och främst skydda sitt lands gränser vad våra soldater har i främmande länder att göra fattar jag ej.

  Har en släkting Janne Andersson som var i kongo på 50 talet.

  Stoppa hetsen mot svenska patrioter!
  Arbete och bostäder åt svenskarna först!
  Krossa åsiktsmonopolet!
  Folkomröstning i invandrings frågan!

 6. Axel Says:

  Jag utgör från att du i konsekvensens namn är beredd att skicka din egen son i döden för Afghanistan – om du nu har någon son. Eller menar du att ANDRA ska offra sina söner för ett meningslöst engagemang i ett krig som redan är förlorat?

  • Tommy Hansson Says:

   Ingen förälder kan naturligtvis ”skicka” en son ”i döden”, som du skriver.

   Om jag hade en son eller dotter som som tjänstgjorde i försvarsmakten – vilket jag inte har, mina barn har helt andra intressen – skulle han eller hon givetvis få avgöra detta själv.

  • benke Says:

   Som Tommy sade, ingen förälder skickar sina barn i döden. Sicken korkad kommentar Axel. Om mina barn skulle vilja gå in i militären för att försvara frihet så skulle jag vara otroligt stolt. Jag skulle berätta för ALLA att mitt barn är soldater som förgör tyranni.

   Vad säger du till dina barn Axel? Att du är för feg för att försvara andra? Vilken bild tror du att du ger dina barn i så fall? Att de skall leva på andra och låta andra försvara dem? Du lever trots allt i ett samhälle vilket existerar pga att amerikanska soldater bekämpande Hitler och Stalin. Det är militären (USA) som gjort det möjligt för dig att leva det liv du har.

   Det är sorgligt när man läser kommentaren från Axel. Detta är en person som inte har en aning om stora vida världen, utan står vilsen inför den. Och som dessutom har svårt att förstå att någon kan vilja kämpa för friheten.

   Axel; hoppas att dina barn, om du har några, växer upp och får bättre värderingar än de du har.

 7. LPÖ Says:

  Ponera att huvuddelen av SD:s riksdagsmän röstar med vänstern i denna fråga och framtvingar ett snabbt svenskt militärt tillbakadragande, kan du då tänka dig att gå ur partiet?

  I rubriken till din bloggpost skriver du: ATT RÖSTA PÅ VÄNSTERN FINNS INTE PÅ KARTAN! Det är ett mycket starkt ställningstagande som borde leda till omprövning av ditt medlemskap i partiet om SD röstar med vänstern.

  • Tommy Hansson Says:

   Ursäkta, men så kommer icke att ske. SD:s riksdagsledamöter är förnuftigare än så (och läser min blogg, hoppas jag).

   Jag skulle dock bli kvar i SD även om så skulle ske. Afghanistanfrågan är visserligen viktig, men det finns fler viktiga frågor.

 8. Axel Says:

  Benke: Att du skulle varar stolt över om dina barn åkte till Afghanistan och riskerade livet för något som varken miitärstrategiskt eller politiskt är vårt bord är din sak. De som är i Afganistan försvarar ingen ”frihet”, de klampar in på främmande territorium i en kultur de inte begriper, möter ett krigarfolk som föder upp 5-10 barn per familj för att bli starkare i framtiden, medan vi i väst tar död på oss själva genom massinvandring och obefintligt nativitet.

  Jag försvarar MITT LAND och MITT FOLK, det är det primära och det är vad alla svenskar borde göra. Du påstår att jag inte ”har en aning om stora vida världen”. En kommentar av det slaget bevisar att du INBILLAR dig saker om människor du inte känner. Du säger att ”det är militären (USA) som gjort det möjligt för dig att leva det liv du har.” Du menar alltså mångkulturen, identitetslösheten och monopolmedias förtryck. Eller vad menar du?

  Någon särskild ”frihet” tycker jag mig inte se i Sverige, det verkar vara större i forna östeuropa och på många andra håll. Är det någonstans vi skulle behöva militära insatser är det i Sverige, i våra förorter för att återta kontrollen över ett land vi håller på att förlora.

  Afghanistan är inte vår sak, dessutom är vi förlorare eftersom vi betraktas som ockupanter av deras land. Det påminner mer om hur nazisterna ockuperade Norge. Vi bör lämna Afghanistan snarast!

  • benke Says:

   Axel; Du säger att du försvarar ”MITT land och MITT FOLK”, exakt vilka är det. Och hur gör du när du försvarar ”MITT land och MITT FOLK”? En förklaring efterfrågas, tack. Då du förkastar andra människors osjälviskhet förutan vilkas insatser du inte hade levt det liv du lever idag, så kan man bara undra hur du är så okunnig och naiv om detta.

   Det är USA’s militär som har möjliggjort ditt leverne.

   Axel, när du jämför amerikanska och svenska soldater som hjälper befolkningen i Afghanistan (med mat och medicin, samt förgör så många talibaner det bara går för att hjälpa befolkningen), med nazister så förstår alla med mig hur okunnig du är. Desto värre, genom vad du säger så trivialiserar du nazismens dåd och Förintelsen. Förstår du det?

 9. Lars M. Hermansson Says:

  Jag anser också att det är fullt realistiskt att besegra talibanerna och al-Qaida. Det måste ske helt enkelt för rädda västvärldens frihet.
  Jag anser annars att Afghanistan borde återupprättat monarkin, vilket skulle kunna gett landet den nödvändiga stabiliteten och sammanhållningen. Tyvärr skedde inte det när den gamle exkungen ännu levde.

 10. Axel Says:

  Lars M: ”Västvärldens frihet”? Vad talar du om? Jag lever inte i ett fritt land. Jag lever i ett ockuperat land där lagar och konventioner från FN och EU styr och reglerar det mesta, vilket innebär att vi saknar egna friheter. Dessutom lever jag i ett land med monopolmedia som trampar på alla friheter och rättigheter jag borde ha varje dag.

  Att slåss mot talibaner har inget med frihetsvärn att göra eftersom alla friheter här redan är kringskurna. USA skapar i stället stora flyktingströmmar, som de gör varje gång de går i krig för att tvinga på andra nationer sin mångkulturella politik.

  • Lars M. Hermansson Says:

   Axel har en poäng i att EU styr oss genom alltmera av överstatlighet men jag hävdar dock att utan USA hade vi inte haft frihet efter andra världskriget. Att slåss mot talibaner handlar i högsta grad om frihet – något mera frihetsfientligt får man leta efter.
   Jag hade gärna välkomnat attacker även på Iran och Libyen för att störta diktaturerna där och att monarkin återupprättades i dessa länder till världens fromma.

 11. Gustav Says:

  Du din jävel va nt så jävla kaxig din apa

  • Tommy Hansson Says:

   Grattis, Gustav, du har tydligen lärt dig skriva.

   Men du får bestämma dig – är jag ”jävel” eller ”apa”?


 12. […] inte bara för fortsatt och helst större truppnärvaro i fjärran länder, utan även för medlemskap i Nato. Bloggen ser i övrigt ut som layoutmässigt modernare version av Contra, kryddad med en del […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: