Kristallnatten: början till Förintelsen

Herschel Grynszpan (1921-?).

Den 7 november 1938 stegade en 17-årig landsflyktig  jude från Hannover i Tyskland som hette Herschel Grynszpan in på tyska ambassaden i Paris och sköt ihjäl ambassadtjänstemannen Ernst vom Rath. Dådet hade av allt att döma två bottnar.

Dels ville Grynszpan med sin förtvivlade handling protestera mot den pågående deportationen till Polen av 70 000 polska judar, däribland medlemmar i hans egen familj, från ett Tyskland där många av de drabbades familjer hade bott i flera generationer. Dels hade den unge Grynszpan, som föga framgångsrikt sökte hanka sig fram som modedesigner i den franska huvudstaden, troligen haft ett homosexuellt förhållande med vom Rath.

För de styrande tyska nationalsocialisterna med Adolf Hitler i spetsen var mordet på ambassadsekreterare vom Rath gefundenes fressen. De fick nu en möjlighet att lägga skulden för mordet på hela den samlade judenheten. Hitler betraktade gärningen som en gåva från försynen. Det blev propagandaminister Joseph Goebbels som fick uppdraget att lägga upp strategin för de massiva judeförföljelser som drogs igång med kort varsel.

Ernst vom Rath (1909-38).

Öyvind Foss skriver i sin informativa skrift Kristallnatten (Optimal förlag 2009) följande:

Attentatet i Paris utnyttjades till en nationell kamp mot judarna: terror, våld och mord kom att bli själva förspelet till det totala förtrycket. Judarna skulle tvingas ut ur Tyskland, arresteras eller mördas. Aktionerna som genomfördes under ”Kristallnatten”, natten till den 10 november, utlöste ett jordskred av hat och människoförakt, iscensatt av nazistiska aktionsgrupper väl tränade i terror och stödda av stormtrupper från SA. En hämndaktion för mordet på ‘en högt dekorerad’ tysk diplomat. En våg av överfall, bränder och mord spred sig som en tsunami över hela Tyskland.

På förmiddagen den 11 november 1938 kunde den tyska statspolisen redovisa förstörelsens preliminära facit. Detta vittnade om 267 antända synagogor varav 76 bränts ner till grunden; 815 helt förstörda judiskägda butiker; flera hundra angrepp mot och inbrott i judiska privatbostäder; 20 000 arresterade judar; 36 mordoffer och ett otal misshandelsfall.

Så småningom räknades siffrorna upp: över 1400 nedbrända och förstörda synagogor och andra byggnader för religiöst bruk; 30 000 arresterade judar vilka förpassades till koncentrationsläger; 7500 utplundrade och demolerade judiskägda butiker och affärer; tusentals plundrade privatbostäder; samt 400 mördade och misshandlade judar i de lokala områdena och ett okänt antal dödsfall under transporter till eller i koncentrationsläger. Enbart i Dachau utanför München redovisades 185 dödsfall.

 

images

Förstörd judisk butik efter Kristallnattens pöbelupplopp.

Med Kristallnatten – som alltså rörde sig om avsevärt mer än krossande av butiksfönster vilket namnet antyder – kan det sägas att de nationalsocialistiska förföljelserna mot judarna i den mest brutala formen drogs igång på allvar. Uppmarschen mot Förintelsen hade emellertid påbörjats åtskilliga år dessförinnan. Kort efter Hitlers och nazisternas makttillträde 1933 tillskapades en avdelning för rashygien i inrikesministeriet i Berlin. Ungefär samtidigt offentliggjordes nazipartiets (NSDAP) program i elva punkter om bojkott av judiska butiker. 1933 var också året då den så kallade arierparagrafen återinfördes i den tyska statliga byråkratin och yrkesförbud infördes för ”icke-ariska” advokater och läkare vid sjuk- och försäkringskassorna.

1934 avskaffades arbetsrätten och fabriksråden från den demokratiska Weimarrepubliken och utestängdes judar från ledande positioner inom industri och näringsliv. 1935-36 tillkom de beryktade Nürnberglagarna, raslagar vilka, med Foss ord, ”legaliserade diskriminering och förföljelse av judarna och andra medborgare som föll utanför det som den nazistiska ideologin karaktäriserade som den ariska rasen.” Enligt lagarna kriminaliserades allt umgänge mellan så kallade arier (första klassens medborgare) och icke-arier (andra klassens medborgare) och judarna fråntogs alla medborgerliga rättigheter.  Därefter brutaliserades behandlingen av judar och andra oönskade folkelement, något som kulminerade i Kristallnatten runt den 9 november 1938.

1939 ger Nazitysklands näst mest inflytelserike makthavare, Hermann Göring, Gestapo-chefen Reinhard Heydrich uppgiften att lösa den så kallade judefrågan medelst utvandring och evakuering. I riksdagen (Reichstag) i Berlin förkunnar Hitler att den ”judiska rasen” skall förintas i Europa under det förväntade europeiska storkriget. Raslagarna införs även i det av tyskarna annekterade Österrike. Kort efter det tyska angreppet på Polen den 1 september 1939 samlas judarna ihop i ghetton samtidigt som de första massmorden äger rum. Alla judar i det ockuperade Polen måste bära en gul Davids-stjärna.

1940 börjar tyska judar deporteras till dödslägren i Polen, vilka efterhand blir allt fler. Koncentrationslägren i Majdanek och Auschwitz tillkommer 1941 och anpassas för massmord i industriell skala. Samma år stängs möjligheterna för  judar att utvandra från Tyskland. I januari 1942 hålls en konferens i den sobra Berlin-förorten Wannsee under ledning av Heydrich, och resultatet av mötet blir att ”den slutliga lösningen” på judeproblemet (Die Endlösung der Judenfrage) fastläggs till att förverkligas i form av fysisk förintelse.

1945 befrias de överlevande koncentrationslägerfångarna av allierade trupper varefter Förintelsens omfattning i alla dess fruktansvärda delaljer kan urskiljas. Det uppskattas att omkring sex miljoner judar gått under i den nationalsocialistiska lägervärlden eller avlivats på annat sätt, icke minst inom ramen för det tyska angreppet på Sovjetunionen (Operation Barbarossa) som inleddes midsommaren 1941. 1946 ställs de överlevande nazikoryféer som kunnat gripas till ansvar för sina brott mot mänskligheten i den sydtyska staden Nürnberg, där raslagarna en gång antagits och spektakulära nazistiska massmöten ägt rum. Ett 20-tal åtalade dömdes till döden och hängdes, dock inte Göring som lyckades ta sitt liv dagen innan han skulle hängas.

Hermann Göring i sin krafts dagar. Sic transit gloria mundi…

Det var dock med Kristallnatten i november 1938 som Förintelsens ouvertyr ägde rum. Öyvind Foss sammanfattar dess betydelse så här:

Novemberpogromen 1938 markerar därför övergången från en stadigt ökande diskriminering av tyska judar efter Hitlers maktövertagande 1933 till en systematisk förföljelse och terror, målmedvetet inriktad på förintelse. Denna övergång dokumenterades på konferensen om den slutliga lösningen vid sjön Wannsee i Berlin den 20 januari 1942.

Naziledningen sökte rättfärdiga pöbelupploppen, förstörelsen och morden med Herschels Grynszpans mord på en tysk diplomat i Paris. Och hade inte detta ägt rum hade man säkerligen använt en annan förevändning vid annan läglig tidpunkt. En rättegång planerades mot Grynszpan 1942, men den ställdes in. Vad som sedan hände med Ernst vom Raths baneman är inte närmare känt, men han dödförklarades slutligen den 14 juni 1960.

Explore posts in the same categories: Förintelsen, Kristallnatten

Etiketter: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

16 kommentarer på “Kristallnatten: början till Förintelsen”

 1. Lars M Hermansson Says:

  Mycket intressant och tänkvärd artikel.

 2. LPÖ Says:

  Adolf Hitler blev rikskansler 30:e Januari 1933. Så sent som i april 1933 blev Ernst vom Rath medlem av SA. Man kan fråga sig huruvida EvR:s medlemskap i SA var ideologiskt motiverat, eller om han helt enkelt ”satsade på¨den vinnande hästen”.

  • Tommy Hansson Says:

   Ja, det var det ju många som gjorde. På ungefär samma sätt – alla övriga jämförelser å sido – som många svenskar skaffade sig socialdemokatisk partibok för att komma upp sig i samhället på den tiden sossarna var det givna statsbärande partiet.

   Frågan om vom Raths homosexualitet är också intressant. Det brukar ju hävdas att nazisterna var oförsonligt negativa gentemot allt som hade med bögeri att göra, men det stämmer inte riktigt. Hitler bortsåg gärna från sådant om personen i fråga var värdefull på annat sätt.

   Till exempel SA-ledaren Ernst Röhm, som var en ökänd homosexuell. När han väl togs av daga 1934 – i ”de långa knivarnas natt” – skedde det därför att han han och SA uppfattades som ett hot mot det etablerade nasseriet.

   • LPÖ Says:

    Ernst Röhm var den ende som kunde säga DU till Adolf Hitler. Det visar vilken särställning Röhm hade. Alla som vet något om tysk kutym – som den var förr – vet hur viktig denna förmån att säga DU var. Himmler och Göring lyckades övertala AH att undanröja Ernst Röhm med argumentet att denne förberedde en statskupp.

 3. Molavi H. Says:

  Hej Tommy ! Vart tog vägen SD-Kuriren ? Det är många
  som undrar och är viktiga för SD att ha kontakt med
  sina väljarna.

  Etheran Molavi – Tack

  • Tommy Hansson Says:

   Hav tröst, Molavi och andra: SD-Kurirens nya pappersnummer – för det är väl vad som avses – lämnas till trycket i dagarna. Vi ska också försöka få ut ytterligare ett nummer innan årsskiftet.

 4. LPÖ Says:

  Jag har svårt att förstå Tommys fixering vid sexuella avvikelser, men låt oss ändå fortsätta spekulera kring naziledarnas ”böjelser”. Adolf hade väl ett konstigt förhållande till Eva Braun? Adolf skadades vid slaget om Somme(första världskriget) och förlorade ena testikeln har jag läst någonstans. Kan det vara sant? Var förhållandet med EB ett försök att dölja AH:s sexuella oförmåga, eller handlade det om tabubelagda böjelser som skulle döljas? Hitlers långa vänskap med Röhm är väl belagda. Otto Strasser pekade ut AH som undinist. OS hade förvisso anledning att hata AH.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag är inte ”fixerad” vid sexuella avvikelser men finner det faktum att det fanns homosexuella, aktiva nationalsocialister som tilläts hållas så länge de gjorde nytta för NSDAP intressant.

   Röhm lär ju dessutom inte ha varit särskilt diskret med sin böjelse. När han mördades skall han ha varit involverad i just promiskuösa sexuella aktiviteter på en rekreationsort. Men det var alltså inte därför han togs av daga.

   Personligen tror jag inte Hitler var särskilt intresserad av sex, han kanaliserade förmodligen sin sexuella energi i politiskt arbete. Huruvida han hade bara en testikel – som det ibland påstås – kan jag inte uttala mig om.

   Den som har sett den engelska komediserien ”Allo, Allo” vet under alla omständigheter att det finns en sekvens där kapten Gehrig – assistent till överste von Strohm – förklädd till engelsk flygare i ett tyskt fångläger (!) i ett avsnitt (på melodin till ”Bron över floden Kwai”) sjunger: ”Hitler has only got one…”, där ordet ”ball” bör inplaceras i det punkterade utrymmet.

   • LPÖ Says:

    NSDAP var ett enda stort dårhus. Man blir deprimerad av att fördjupa sig i alla galenskaper som ägde rum inom detta parti. Vi behöver något som muntrar upp oss. Man måste tänka positivt. Tack USA för kulturimperialismen. Lyssna på The Boswell Sisters:

 5. Tommy Hansson Says:

  Det är en analys jag gärna ansluter mig till!

  Underbar 78-varvare – med ett evigt och alldeles sant budskap.

  • LPÖ Says:

   Gamla 78-varvare är ofta trevliga att lyssna på. Ella Fitzgerald lär ha haft Connee Boswell som förebild. Jag tror att det är Connee som inleder sången på detta clip. De båda andra systrarnas namn var Martha och Helvetia.

 6. Hans Says:

  Löjligt.
  Kristallnatten var en judisk provokation. Myndigheterna stoppade kravallerna, de judiska upploppsmakarna dömdes.
  Fantastiskt att man kör med det här över 70 år senare.

 7. Tommy Hansson Says:

  Dey verkligt fantastiska är väl att man försöker skylla judeförföljelserna på judarna själva.

 8. Gustavsson Says:

  Skulle var intressant att lusar samtida nyheter från den tiden. Konstigt, eller handlar dom om ett skrivfel ovan att judar fraktades till koncentrationsläger under kristallnatten och i samband med händelsen.

  • Tommy Hansson Says:

   Varför skulle det vara ett skrivfel? Det fanns koncentrationsläger i Tyskland sedan början på 30-talet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: