Sverigedemokraternas konservatism

SD är bland annat ett proisraeliskt parti. På bilden firar fr. v. Krister Maconi, Björn Söder och Ted Ekeroth Israels 60-årsdag.

Etablerade konservativa – det vill säga främst sådana med anknytning till Kristdemokraterna och Moderaterna – brukar med den drucknes envishet hävda att Sverigedemokraterna (SD) är ett populistiskt parti renons på en seriös konservativ agenda. I egenskap av konservativ såväl som aktiv sverigedemokrat tillbakavisar jag naturligtvis med bestämdhet sådana påståenden.

Innan jag går närmare in på frågan om SDs konservatism skall jag något redogöra för min egen variation av denna ideologi. Den sträcker sig tillbaka till den tidpunkt då jag inledde mitt politiska engagemang i den ungdomsbetonade organisationen Demokratisk Allians i maj 1972. Såsom DA-aktivist kom jag snart att uppskatta  de konservativa skribenterna Gunnar Unger och Tage Lindbom, vilkas tankar och formuleringskonst kommit att påverka mitt eget engagemang. Jag har även tagit intryck av skribenter såsom Leif Carlsson, Thede Palm och Christopher Jolin.

Om man vill sätta en etikett på min personliga konservativa övertygelse så kan man lämpligen kalla den ”Reagan-konservatism” efter president Ronald Reagan (1911-2004, USAs president 1981-89). Jag bekänner mig således till en konservatism som med fördel kan uppdelas i tre delar: 1. Stöd för traditionella värden grundade i den religion som främst påverkat den demokratiska västvärlden, alltså kristendomen; 2. Övertygelsen att individuell frihet avseende politik, ekonomi och religion är en omistlig del i ett samhälle som vill kalla sig civiliserat; 3. Medvetandet om att inget land kan existera isolerat från omvärlden utan måste samarbeta med andra länder för att överleva.

Jag är motståndare till den inskränkta konservatism av isolationistiskt/ nationalistiskt slag som överordnar den egna nationen allting annat. Den inställningen bär ett tungt ansvar för de båda världskrig som skakade världen under 1900-talet. Min egen konservatism är den västerländskt frihetliga varianten.

Därmed inte sagt att en sund fosterlandskärlek är av ondo. Alldeles tvärtom; efter vänsterextremismens marxistiska och leninistiska härjningar med början ungefär i medio av 1960-talet menar jag att svenskarnas känsla för och uppskattning av det egna landet måste genomgå en renässans. Marxisterna och leninisterna lärde vad som populärt kommit att kallas 68-generationen att Sverige med dess nattståndet kristna arv var en liten men hungrig imperialistisk/kapitalistisk makt som det skulle spottas och våmeras på. I stället ställdes den socialistiska och kommunistiska klasskampen upp som det högsta goda.

 Den invandrade näringsidkaren Louis De Geer berikade den svenska nationen.

Det är egentligen först i våra dagar, bortåt ett halvsekel efter det att extremvänsterns flåbusar inledde sitt härnadståg mot vett, etikett och sunt förnuft, som en grundläggande omprövning av klasskampsidealet tycks vara på väg. Ett paradigmskifte, då 68-generationens gamla värderingar ter sig mindre sakrosankta än tidigare,  har inträtt. Ett pregnant uttryck härför var Sverigedemokraternas inträde i Sveriges riksdag i höstas.

Sverigedemokraterna gör anspråk på att vara ett så kallat socialkonservativt parti; själv brukar jag nöja mig med att beteckna mig såsom rätt och slätt konservativ, eftersom jag stundom har svårt att skilja det ena slaget av konservatism från det andra. Som en röd tråd genom det sverigedemokratiska budskapet går kravet på en kraftig begränsning av immigrationen till vårt land, detta av både ideologiska och pragmatiska skäl.

Också SD inser att ett tokstopp för invandringen inte skulle vara av godo för vårt land. Som jag påpekade ovan kan inget land förhålla sig avvisande till alla utifrån kommande impulser. Detta gäller givetvis också Sverige, vilket en mycket kort titt i backspegeln bekräftar – utan ett vid skilda tidpunkter förekommande inflöde av exempelvis militärt folk, industrialister och industriarbetare skulle vårt land knappast ens ha överlevt som nation.

Vad vi nu upplever när det gäller invandring går emellertid utanpå allting annat som tidigare förekommit i historien. Vi upplever nu, med start i höjd med Olof Palmes makttillträde 1970, en massinvandring som ursprungligen innebar att praktiskt taget alla personer som kom till Sverige under förebärande av flyktingskäl fick stanna. Av någon anledning utvecklades kring denna massinvandring ett slags politiskt korrekthet som mycket länge förlamade all fri debatt: att ifrågasätta invandringen till Sverige, eller ens delar därav, ansågs vara synonymt med rasism och nazism. Förre socialministern och senare Röda Kors-myglaren Bengt Westerberg gick i bräschen för ett sådant synsätt.

Bengt-W Massinvandringsvännen Bengt Westerberg (FP).

Det är sant att SD i vissa kretsar alltfort avfärdas som ett rasistbetonat enfrågeparti, och epitetet ”främlingsfientligt” är utan tvekan det som främst brukar avhöras i sammanhanget. Kanske särskilt så från representanter för riksdagspartier som verkar stå farligt nära sin egen utplåning (läs: Kristdemokraterna och Centerpartiet). Ändå är jag övertygad om att de politiskt korrekta flosklernas makt  avseende invandringskritik är på väg att släppa sitt grepp över folkflertalet. Detta kan förklara inte bara SDs riksdagsinträde utan även partiets framgångar efter valet.

Faktum är nämligen att SD, trots märkbara försök från de stora medierna att undanhålla mediekonsumenterna detta faktum, i dag har större framgångar i opionsmätningarna än någonsin tillförne. Snittet beträffande väljarsympatierna utslaget på de större mätningsinstituten ligger således när detta skrivs på 6,3 procent.

Se länken nedan:

http://status.st/

Jag tror detta beror på att väljarna nu blivit i stånd att konstatera att Sverigedemokraterna faktiskt inte är det fradgatuggande extremistparti som det politiska och medierelaterade etablissemanget vill få folk att tro. SDs agerande i riksdagen, där man med hjälp av endera maktblocket faktiskt fått igenom några förslag – jag tänker exempelvis på bantningen av regeringskansliets budget och stoppandet av höjningen av Öresunds-avgifterna – har desslikes visat att partiet faktiskt är tämligen normalt i de flesta avseenden.

Detta räcker dock inte för att den konservatism som menar sig vara litet ”finare”, icke minst med anknytning till sajten Tradition & Fason (T & F) vars ofta kostym- och slipsklädda klientel envisas med att vilja beteckna SD som ett populistiskt enfrågeparti av litet vulgärare slag. Det var därför i mitt tycke uppfriskande att se ett blogginlägg från den välrenommerade och stundom T & F-medarbetande konservative tänkaren Jan Olof Bengtsson nyligen:

http://janolofbengtsson.wordpress.com/

Bengtsson avvisar här tesen om Sverigedemokraterna som ett i uteslutande negativ mening högerpopulistiskt enfrågeparti och för i övrigt ett väl nyanserat resonemang kring partiet som borde mana till efterföljd. Det är dags att erkänna SD som ett seriöst parti på konservativ grund!

 Den konservative debattören Jan Olof Bengtsson.

Som aktiv sverigedemokrat – jag har varit chefredaktör för partitidningen SD-Kuriren och ledare för SDs fullmäktigegrupp i Södertälje samt är ersättare i kommunstyrelsen – talar jag som alla förstår i egen sak men försöker samtidigt, efter bästa förmåga, bibehålla ett så objektivt perspektiv som möjligt. Min samlade bedömning blir då att SDs mångåriga projekt  i syfte att höja nationalkänslan  i högsta grad också är ett vällovligt konservativt arbete.

Ty ingen nation på denna jord torde kunna fungera effektivt eller i ett längre tidsperspektiv ens kunna bestå utan att dess medborgare har en kollektivt positiv uppfattning om landet i fråga, dess särart och traditioner. Jag menar till och med att den som inte inser att detta är en konservativ förstahandsuppgift knappast själv kan göra anspråk på att kallas konservativ!

Jag tänker på detta begänsade utrymme inte gå vidare med att göra någon omfattande analys av Sverigedemokraternas partiprogram men vill avslutningsvis ändå peka på att partiet också i andra avseenden än ovan nämnda gjort ställningstaganden som understryker den konservativa identiteten.  (Nedanstående exempel på frågor som kan anses vara särskilt väsentliga för partiet är inte rangordnade inbördes):

SD sluter exempelvis upp bakom kärnfamiljen och avvisar allt tvång för kyrkor och samfund att ”viga” samkönade par;

SD inser att abort är en negativ företeelse som bör bergänsas så mycket som möjligt och har därför den mest restriktiva policyn av alla riksdagspartier med en gräns vid tolfte graviditetsveckan;

SD inser vidare att ett starkt och funktionsdugligt militärt försvar är en nationell livsnödvändighet som kräver helt andra satsningar än de som för närvarande görs;

SD ser den allt grövre brottsligheten omfattande bland annat maffialiknande verksamhet och brutala överfallsvåldtäkter mot kvinnor som ett hot mot vårt samhälles fortbestånd och vill i sammanhanget se en uppskärpning av straffskalorna och en ökad satsning på rättsvårdande institutioner, företrädesvis polismakten;

SD betraktar den kraftiga invandringen från muslimska länder av typ Afghanistan och Somalia som ett hot mot såväl landets säkerhet  som kristna arv, något som terrorismrelaterade händelser på senaste tid synes bekräfta;

SD anser att det är alldeles otillständigt att våra äldre samhällsmedborgare har bland de absolut sämsta pensionerna i Europa – människor som hjälpt till att bygga upp vårt land och skapa dess välstånd skall inte behöva leva på eller under fattigdomsstrecket;

 Semlan – exempel på svensk kultur värd att bevara.

SD vill skapa en svensk kulturkanon (riksdagsman Mattias Karlsson har väckt en sådan motion) i syfte att fastställa vilka kulturyttringar som kan anses vara särskilt värdefulla och därmed skyddsvärda;

SD erkänner monarkins viktiga roll när det gäller att återknyta till en tusenårig tradition av oskattbart värde och därmed stärka den svenska identiteten.

Den som inte er beredd att erkänna att dessa ställningstaganden är förenliga med en respektabel konservativ ideologisk inriktning deltar enligt min mening inte i en seriös diskussion.

Explore posts in the same categories: konservatismen, Sverigedemokraterna

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

24 kommentarer på “Sverigedemokraternas konservatism”


 1. Vilket stöd har du för att påstå att SD är ett pro-Israeliskt parti, förutom att enskilda SD:are har uttryckt sådana åsikter?

  När Jimmie Åkesson utfrågades om SD:s utrikespolitik (för något år sedan) så gjorde han klart att SD inte tagit ställning i dylika frågor.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag menar inte att SD har inskrivet i partiprogrammet att man är proisraeliskt. Däremot kan partiet allmänt sätt betraktas som proisraeliskt i samma mening som KD och FP vanligen gör det. Det vill säga man stöder principiellt Israel i egenskap av en demokrati omgiven av fientliga och ickedemokratiska grannar.
   Sedan kan det naturligtvis finnas varierande grader av Israel-stöd och även -kritik bland de enskilda medlemmarna.


   • Okej, tack för klargörandet. Jag kanske ska säga det också att jag själv inte har någon åsikt i denna inflammerade fråga – huvudsakligen beroende på att jag inte är insatt. Men jag har börjat läsa lite böcker i ämnet för att få ett hum.

 2. Ann-Mari Says:

  Hej!
  SD likosm V har inget i riksdan och göra med tanke på Sds förflutna / Ann-Mari PS Nästa vla åker SD ur riksdan så det skriker om det

  • Tommy Hansson Says:

   Det är naturligtvis väljarna som avgör om SD, V eller något annat parti har i riksdagen att göra. Inte partiets ”förflutna”.

 3. Ann-Mari Says:

  Hej!
  SD har ett förflutet som du inte kan blunda för Tommy, med all respekt för du har gjort en fin recencion av min bok hoppas någon läser den, men det tvingar mig inte till tystnad när det gäller Sd, jo Tommy du om någon borde nu veta att Jan Myrdal har gett vänsterns Maj Wechselman leninpriet varför inte öppna en tråd om detta? / Ann-Mari

  • Tommy Hansson Says:

   Det är ju inte sitt förflutna ett parti går till val på utan det aktuella partiprogrammet. Om så inte hade varit fallet hade ju ditt eget flumparti, MP, haft små chanser att komma in i riksdagen.

   Att Myrdal ger sitt Leninpris eller Pol Pot-pris eller vad det nu är till gamla stalinisten Wechselmann är väl ungefär lika sensationellt som att solen går upp varje morgon. Vet inte om jag vill slösa mycket energi på det, om jag ska vara ärlig.

 4. Ann-Mari Says:

  Hej!
  Tommy nu lyssnar du på mig annars blir jag sur, om vi inte tar upp detta i dagsljuet så återvänder det tusenfalt förstärkt i framtiden och krosar oss,. Historien lär oss att vi aldrig lär oss av historien wake up old men / Ann-Mari

  • Tommy Hansson Says:

   Kan du bli mycket surare än du redan är, AM?

   Jag tar upp ämnen efter eget gottfinnande på min blogg och tycker som sagt inte den senile Pol Pot-fantasten Myrdal eller övervintrade stalinisten Wechselmann är mycket att öda krut på.

   Skriv själv om dem om du tycker det är så viktigt!

   För övrigt är det väl inte så smart att hålla på och bråka på en person som gör vad han kan för att göra reklam för din KGB-bok…

 5. Ann-Mari Says:

  Hej!
  Tänker du ge mig stryk bara för att jag tar upp dessa saker, jag vet Tommy att du gör ett bra jobb för min bok och det är jag dig mycket tacksam för men jag msåte ju ändå få tala om vad jag tycker och tänker, förresten jag har inte sett ett enda ainlägg om min bok på din blogg förutom den jag själv skrev / Ann-Mari

  • Tommy Hansson Says:

   Nej, jag är en mycket fredlig person. Men ibland kan diplomati faktiskt vara att föredra framför konfrontation.

   Dessutom kanske det inte skulle skada om du läste mina blogginlägg innan du reagerar med tyggmärgen eller reptilhjärnan eller vad det kan vara. Då kanske också dina kommentarer kan bli något annorlunda än vad du redan framfört femtielva gånger.

   För övrigt är det ju svårt för mig att styra vem som kommenterar min blogg och om vad.


 6. Jag är som bekant mycket kritisk till Sverigedemokraterna, men jag måste säga att din argumentation mjukar upp mig något.

  När det gäller pensionsnivåerna har jag dock två funderingar:
  1. Att Sverige historiskt sett har byggt sitt pensionssystem på ett gigantiskt pyramidspel, läs ATP, kan inte sluta på något annat sätt än att pensionärerna får ekonomiska problem. Inte ens det reformerade pensionssystemet är hållbart på sikt. Ser du inga problem med pensionssystemet?
  2. Svenska pensioner kan väl inte vara sämre än grekiska? Svenska pensioner är mer sannolika att betalas ut än grekiska. Borde inte det betyda något i värderingen av pensionsnivåer ur ett europeiskt perspektiv?

  • Tommy Hansson Says:

   1. Jo, jag ser klara problem med pensionssystemet. Är dock inte tillräckligt insatt i ämnet för att kunna bena ut precis vad som är fel och vad som bör göras. Dock tycker jag pensionerna bör vara skattefria.

   2. Enligt en statistisk exposé över Europas pensioner som förekom i tidningen ”Från Riksdag & Departement” var Sverige näst sämst beträffande hur mycket av slutlönen man får behålla när man går i pension. Bara Estland var sämre. Det finns en artikel av mig om det i senaste SD-Kuriren (som jag inte fått i brevlådan än).

 7. Ann-Mari Says:

  Hej!
  Att släpps in Sd i riksdan är väl som och släppa in en katt i hönshuset / Ann-Mari

 8. Molavi H. Says:

  Att slåpps in SD i Riksdan är val som släppa in
  en dammsuga som ska ta bort alla skräps , SD förflutna har inga att göra med de andra partiet i
  Sveriges riksdags som krama självsmordsbombare ta
  till exempel mehmed Kaplan miljöpartist som ombord
  på ett Terroristiskt skepp till GAZA, Förflutna?
  NEJ det är Sveriges idag med sådana politiker. Hej
  Tommy Hansson ,ursäkta mig jag kunde inte önnska
  Gott ny till dej på grund av min man avliden en månad sen av cancer.
  Hälsningar
  Etheran Molavi
  PS Även Socialdemokraterna Muslimska Brödraskap, Förfluna? Nej – Ja idag!

  • Tommy Hansson Says:

   Då får jag beklaga sorgen efter din man, Etheran Molavi. Min hustru avled i mars så jag tror jag vet lite om vad du går igenom.

 9. Ann-Mari Says:

  Hej!
  Reptilhjärna vad har du då Tommy ingen hjärna alls ha ha ha ha sköt om dig ha ha ha ha / Ann-Mari

 10. Molavi H. Says:

  Tack Tommy det känner vi själva när förlorar Vi
  någon i familja, det var svårt för min man som fick
  att se hela familja blir utplånas i Iran under Islamistiskt Regering, jag känner inte dej personlig
  men vet jag i mina känslor att du är ett bra personen
  rätt tänkande att bli också naiv , det är inga fel
  i människor att vara naiva man blir mogen sen efter
  man känner de andra falska känslor från treje personner som försöka anklaga dej på någon sätt!

  Etheran Molavi

 11. lmn Says:

  Konstig att Ann-Mari begriper SD är precis som vilken PK parti som helst

 12. Ann-Mari Says:

  Hej!
  Jag skiter i SD jag håller på med Ryssland nu!!!!!!!!!!! / Ann-Mari

 13. Zeth Says:

  Tommy, du måste förstå att huvudproblemet med SD för många konservativa kanske egentligen inte är att partiet på många sätt står för en mix som är gjord för att tilltala så många som möjligt, utan att den som associerar sig med partiet blir socialt stigmatiserad. Det är orättvist, odemokratiskt och rätt löjligt, särskilt om man jämför SD med många av KD:s systerpartier (Il popolo della Liberta eller Likud ex.) som förmodligen skulle betraktas som ännu mer rasistiska med svenska glasögon, men sådana är spelreglerna. Kan dock komma att förändras med åren.


 14. […] tacksamma över månadens externa uppmärksamhet: Martin Edgélius, I skuggan av Alperna (1, 2), Tommy Hansson, Jan Olof Bengtsson […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: