Assange hör hemma bakom lås och bom

Assange lägger ut texten.

Den brittiske domaren Howard Riddle har nyligen fastslagit att Wikileaks minst sagt omskrivne grundare, Julian Assange, skall överlämnas till den svenska rättvisan. Australiskfödde Assange är som bekant anklagad för våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Assange har genom sin advokat Björn Hurtig och andra vittnespersoner sökt göra gällande att den svenska rättvisan inte skulle vara pålitlig, något som domaren alltså inte gick på. Assange kommer att överklaga beslutet.

Utan att här gå in på om Julian Assange är skyldig enligt åtalet eller inte anser jag ändå att mannen i fråga hör hemma bakom lås och bom. Skälet till min bedömning är att det av Assange grundade Wikileaks ägnar sig åt samhällsfarlig verksamhet som riskerar att kraftigt underminera den västerländska demokratin, eftersom det endast är samhällen med ett fritt och demokratiskt samhällsskick som är i stånd att producera den typ av dokument som läckts av organisationen. Världens diktaturer går emellertid skottfria.

Så här skriver exempelvis C. G. Holm i tidskriften Contra (nummer 1 2011):

Wikileaks verksamhet är ett frontalangrepp mot förtroendefull diplomati. Plötsligt publiceras det som var avsett för en trängre krets. Kan inte de som för förtroliga samtal lita på att samtalen förblir förtroliga blir det ingen förtrolighet nästa gång. Världens regeringar får mindre möjligheter att skaffa information som de behöver för att styra undan från exempelvis militära konflikter. Wikileaks verksamhet, när det gäller diplomatpromemoriorna, är ett allvarligt hot mot världsfreden.

Al-Qaida hotar med ”smutsig bomb.”

Ett exempel på material som nått världspressen är uppgifter om att terrornätverket al-Qaida planerar att låta en så kallad smutsig bomb detonera någonstans i den förhatliga västvärlden. Hur intressant det än må vara för allmänheten att ta del av sådan information, ser jag åtminstone tre allvarliga nackdelar: 1. Informationen i fråga riskerar skapa panik. 2. Berörda länders säkerhetsorgan hade varit bättre betjänta av om de fått bearbeta nämnda uppgifter i lugn och ro. Vissa saker behöver helt enkelt hållas hemliga. 3. Al-Qaida kan, när informationen om den smutsiga bomben avslöjats, lägga om sin planering.

Vidare i Holms artikel:

Wikileaks grundare Julian Assange har en bakgrund som vänsteranarkist. Han låter påskina att han styrs av en agenda om total öppenhet. Men i själva verket är den ”öppenhet” han förespråkar både livsfarlig och ytterst selektiv. Livsfarlig för att han inte tvekar att släppa namn på personer som kan bli mördade av talibaner eller andra extremister, livsfarlig eftersom han avslöjar yttranden i förtroende som kunnat vara verksamma led i internationell konfliktlösning och nu istället riskerar att bli konfliktframkallande. Livsfarlig för att läckorna i sig riskerar att leda till minskat, inte ökat, utbyte av tankar och idéer mellan representanter för olika länder.

Wikileaks är dessutom inte ett dugg informativ när det gäller den egna organisationen – vare sig hur den finansieras eller hur den fungerar. Detta ytterligt sekreta arbetssätt för i själva verket tankarna till en sluten sekt. Denna slutsats bekräftas i boken Inside WikiLeaks: Min tid på världens farligaste sajt, som skrivits av avhopparen Daniel Domscheit-Berg. Denne, som tidigare var grundarens närmaste medarbetare, anklagar bland annat Assange för att vara såväl ”paranoid” som ”maktfullkomlig” samtidigt som han erkänner Assanges briljans.

Daniel Domscheit-Berg avslöjar Assange som bland annat djurplågare.

Bland tyske Domscheit-Bergs mer anmärkningsvärda anklagelsepunkter märks att Assange, medan han under en tid bodde hemma hos denne i Wiesbaden, påstås ha ägnat sig åt att systematiskt plåga sin värds katt genom att uppepade gånger ta stryptag på det arma djuret. Enligt Domscheit-Berg lider katten fortfarande av denna märkliga behandling. Assangelägret har inte visat sig så intresserat av att Wikieaks verksamhet granskas utan har hotat stämma författaren. 

”Tala om vilka dina vänner är och jag ska säga dig vem du är”. Så lyder ett gammalt talesätt. Det kan i det perspektivet vara intressant att notera att några av Julian Assanges mest notabla uppbackare är notoriskt vänstersocialistiska opinionsbildare såsom den australiskfödde journalisten John Pilger och den amerikanske filmaren Michael Moore, vilka båda tagit på entreprenad att brännmärka allt som har med den demokratiska västvärlden i allmänhet och USA respektive Israel i synnerhet.

I Sverige har journalisten Johannes Wahlström skaffat monopol på materialet från Wikileaks och kunnat styra vad som släppts till Svenska Dagbladet, Aftonbladet och televisionen. Någon öppenhet från Wahlströms sida har det inte varit tal om. Wahlström har gjort sig beryktad som både Israel-hatare och antisemit och medverkat i, förutom obskyra vänsterpublikationer, exempelvis Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 2005 skrev nämnde Wahlström en så pass anstötlig antisemitisk artikel i tidskriften Ordfront att till och med dennas chefredaktör kände sig tvingad att ta avstånd från artikeln. I Ryssland är Johannes Walhlströms far, Israel Shamir, Wikileaks betrodde representant. Shamir, som kan inrangeras i kategorin ”jude som hatar sin etniska bakgrund”, deltog i den beryktade förintelsekonferensen i Teheran 2006. I en intervju med den svensk-iranske islamisten Mohamed Omar menade Shamir att det var varje muslims och kristens plikt att slå sönder ”gaskammarmyten.” Israel Shamir, som konverterat till den rysk-ortodoxa tron, har tidigare bott i Sverige och varit svensk medborgare.

Jag hoppas jag mot den här bakgrunden har avlivat myten om Julian Assange som en idealistisk och behjärtansvärd demokrat som bara är ute efter att skapa öppenhet och genomskinlighet. Julian Assange är enligt mitt förmenande en farlig och manipulativ brottsling som hör hemma i fänsgligt förvar, och detta alldeles oavsett om han fälls för sexualbrottslighet eller icke.

Efter den friande eller fällande domen i Sverige hoppas jag Assange på ett eller annat sätt hamnar i USA och ställs inför domstol för att med sin verksamhet ha hotat Förenta staternas säkerhet. Det finns säkerligen någon trevlig cell – i Guantánamo eller annorstädes – i vilken han kan beredas tillfälle att för avsevärd tid framåt begrunda sin fördärvliga verksamhet.

Framtida boende för Julian Assange?

Såvida nu den eventuella amerikanska domstolen inte finner att hans brottslighet tarvar dödsstraff.

Explore posts in the same categories: Julian Assange, Wikileaks

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

18 kommentarer på “Assange hör hemma bakom lås och bom”

 1. Molavi H. Says:

  Aftonbladets och alla svenska journalister
  gillar mycket Julius Assange han ”Befriare”
  han avslöjas USAs makten ”ondska” han är
  en ny Jan Guillou för Aftonbladets och
  alla som vill kämpa mot USA MEN om Julius
  Assange skulle också Avslöjas om Olof Palmer
  sex-Flickor elle om alla journalister som
  var DDR-agenterna säkert skulle inga gillar
  honom längre . Det våra skräps journalister
  skulle kallas honom ” Integritet Inkrätare”

  Etheran Molavi

 2. Molavi H. Says:

  Det fanns en man som heter Iran Eirnhold
  jag tror att han heter så och han var i
  USA precis som Jan Guillou är i Sverige
  Ira var motståndare mot Vietnan Kriget
  och var mycket älskade i USA och Europa
  som symbol för vänsterna politikerna.
  En gång mister Ira mördade sin hustru
  och begravade henne i en garderopen i
  hemma senare polisen hittade kropen.
  Men Ira blev efterlisten av FBI i hela
  världen. Precis som Julius Assange
  vänsterna tycket att de var konspirationer
  av CIA men senare blev han arresterades
  i EUROPA och utvisa till USA.

  Etheran Molavi

 3. Molavi H. Says:

  På den tiden många journalister
  inklusive Mister Ira Eirnhold
  själv aklagade CIA som konspiratör
  mot honom idag händer igen Julius
  Assange och alla vänsterna anklagar
  CIA för kospirationen.

  Etheran Molavi

  PS Ursäkta-mig Tommy jag ska komma
  med hans rätt namn och länka jag tro
  han heter så

 4. Molavi H. Says:

  Han heter IRA EINHORN och hans sambo
  heter Holly , jag ska komma med länkan
  till en dokumentar filmen om honom från
  en vännen i USA som jobbar som journalist
  på VOA- voice of America på persiska.
  Om IRA han var aktivist ledare mot
  Vietnans kriget i USA blev han också
  ledare för vänsterna inflytelsen rikare
  i Kanada även England och Australien han
  var en ”Symbol” för vänsterna också i
  Europa. Men när han mördade sin sambo
  försvan honom från USA och blev jagade
  av FBI. Mister IRA var på vägen till
  Sverige för att söker politiskt asylo
  som han och svenskar vänster påståde
  att allt mot honom var CIA konspirationer
  Bara rapakalja!

  Etheran Molavi

 5. kalle freden Says:

  Assange gör Världen renare och ärligare, och han avslöjar en massa skit som USA och väst har sysslat med i lönndom….men det passar väl inte en sverigedemokrat, fast ni hela tiden påtalar att media och i synnerhet SVT censurerar alla nyheter…men sanningen vill ni tydligen inte heller ska komma fram..?

  Sen tycker jag att USA och väst ska skydda känslig information bättre än de gjort, så de får väl skylla sig själva tycker jag.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag går inte i god för att SD som parti har samma åsikter som jag om Assange. Den här bloggen är min privata, även om den givetvis har ”SD-tendens.”

   I övrigt har du fel. Resultatet av Wikileaks/Assanges verksamhet blir ju minskad öppenhet och minskad förtrolighet och att våra demokratier sannolikt blir litet mindre öppna.

 6. Kalle Says:

  OT som det heter (på svenska kanske UÄ?):

  Intressant nytt blogginlägg av Jan-Olov Bengtsson:

  http://janolofbengtsson.wordpress.com/

  Här kanke SD har embryot till en intellektuell Think Tank som kan utveckla/fördjupa Sd:s politik i kulturkonservativ riktning.

  • Tommy Hansson Says:

   Du har rätt: Bengtsson är en läsvärd konservativ som tycks se på SD utan de skygglappar som vanligen hämmar punschkonservatismens synsätt.

 7. "Svenne" Says:

  Det är inte bara kommunistregimer som har skitiga fingrar. Många i västvärlden har gottat sig i avslöjanden om hemskheter och kriminaliteter i öststater och liknande. Det är kanske bra att det kommer fram lite om västsidans länder också. Wikileaks har punkterat självgodheten hos USA och nu kanske vi kan räkna in också Assange själv och Carl Bildt. Låt oss hoppas att det kommer ut något gott ur det hela till slut. Glöm inte vårt ”Svenska Wikileaks” med Bratt/Guillo och IB-affären eller avslöjandet av SAPO, vilket öppnade för ökad palamentarisk kontroll.

  • Tommy Hansson Says:

   Hoppas kan man ju alltid…Men jag behöver kanske inte tillägga, att jag aldrig tillhört före detta förrädarnas Guilou och Bratt varmaste anhängare.

 8. Molavi H. Says:

  Ursäkta-mig Tommy läste jag i Jan Guillous boken
  om hans biografi där tala han inte i boken om
  KGB men kallas han själv sin förra detta
  vännen Bratt som Gulbögen! Idag är de ovänner
  det är Jan Guillou han har bara bra vänskap med
  människor som han kan kontrolerar och manipulerar.

  Etheran Molavi
  Jag väntar på länkan från min vännen till
  dokumentär filmen OK!

 9. Molavi H. Says:

  Hej Tommy Hansson!

  Jag väntar på den här länkan från min vännen
  han är väldigt upptaga med jobba som journalist
  men han ska sckicka länkan till mig
  han har allt i sin data när handlar om
  länkan !

  Etheran Molavi

 10. Molavi H. Says:

  http://www.dailymotion.com/video/x5lc7h_bizarre-murder-series-world-leaders_shortfilms

  Hej tommy

  Jag tror kanske är inte rätt länkan
  men min vän gav till mig och fick
  han att prata med mig två timmar i
  telefon , han var jätte glad och sen
  gav han den här länkan om är fel måste
  jag kontakt honon en gång till.
  Etheran Molavi

  • Tommy Hansson Says:

   Jag vet inte om länken är den du menade men den är i vilket fall som helst mycket intressant: den handlar ju om psykopater. Tycker den passar bra både på Assange och Ghadaffi.

 11. Molavi H. Says:

  Ja just vännen Tommy Hansson !

  Det var nästan men inte den här länkan och
  min vännen så till mig så här att IRA och
  Julius är likadana fallet båda hade karisma
  och inflytande hos folket och var duktiga
  manipulatörer även kriminella . IRA och
  Julius anklagade CIA-USA med falska
  påstående att de var offren för konspirationen
  men IRA var medlemm i International Socialisten
  och aktiva med kontakt i Europa även i Sverige
  och han var flera gånger i USSR och DDR ( så
  fint kanske med många svenskar journalister)
  I alla fall var han i Frankrike och på vägen till
  Sverige ”Paradiset vänster extremister landet”
  att söka om Asylo politiskt men blev han
  arresterade av INTERPOL idag förlorade Vi en
  ” Jan Guillou” till.
  Min vännen har den här länkan men han kan
  inte lämna ut utan tillstånde av CBS-news till
  privata personer, men han så till mig att
  det finns en dokumentär filmen:

  http://www.imdb.com/title/tt0320080/

  Etheran Molavi

 12. Molavi H. Says:

  The Deadly Guru : Ira Einhorn

  heter filmen !

  Etheran Molavi


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: