– Vi skall bli ett stort, brett och folkligt parti!

Jimmie Åkesson och Håkan Borg i andrakammarsalen. Foto: Tommy Hansson

Den 19 maj inbjöds till medlemsträff med sverigedemokrater i Stockholms län och stad. Det var samtidigt första mötet ingående i partiledare Jimmie Åkessons planerade rundresa till samtliga SD-distrikt i riket. Att döma av närvaro, antal frågor riktade till Jimmie och allmänt gott humör blev resultatet av mötet lysande!

– Nu är vi en del av etablissemanget!

 Så inledde Mikael Valtersson, chef för Sverigedemokraternas riksdagskansli, sitt hälsningsanförande. Egentligen var det en rätt överflödig kommentar, eftersom etablissemangstillhörigheten bekräftades av själva mötesplatsen – riksdagens andrakammarsal. Och för att ingen skulle tro att SD fortfarande ligger och harvar utanför politikens finrum med ett väljarstöd på två-tre procent, fanns i salens fond ett jättelikt anslag med texten ”Här för att stanna”.
  
Efter Valterssons hälsningsord klev Linus Bylund, mest känd som Jimmie Åkessons pressekreterare, upp på podiet och underströk hur viktigt det är med goda kontakter mellan partiledning och medlemmarna i distrikten.
  
– Stockholm är viktigt av flera skäl, underströk Bylund. Han erinrade om att SD historiskt sett har haft svårigheter hävda sig i storstäderna (utom Malmö, måste man nog tillägga). När det gäller Stockholm kan ingen tvivla på att detta är sant.

Här misslyckades SD med att i senaste valet komma in i såväl Stockholms stadshus som landstinget. Vilket naturligtvis är skälet till att Linus ännu inte kan titulera sig gruppledare i stadshuset. I valet 2014 måste det bli ändring!
  
Innan det var dags för Jimmie Åkesson att säga några väl valda ord orienterade Robert Stenkvist, vice ordförande i SD Stockholms län, dels om riksdagshusets historia, dels om den positiva SD-trenden i Stockholms län. Nye distriktsombudsmannen i länet, Håkan Borg, fyllde på med att berätta om nybildade föreningar i Solna och Ekerö.
  
Unge William Hahne, som tjänstgör i riksdagskansliets pressekretariat, berättade om SDU-avdelningens torsdagsträffar i gamla partikansliet på Södermalm men också, tyvärr, om det vänstervåld som alltfort förekommer vid somliga SDU-arrangemang.

Linus Bylund och Robert Stenkvist gör sin insats. Foto: Tommy Hansson

-Det är bra med sådana här träffar, där så många som möjligt kan komma för att få en ny återkoppling lokalt-regionalt, framhöll Jimmie Åkesson inledningsvis. Att komma in i Sveriges riksdag är svårt för vilket parti som helst. Men ett drygt halvår efter valet fungerar det någorlunda. Vi har också fått plats i alla utskott, vilket inte var alldeles självklart.
  
Efter prioriteringen av riksdagsarbetet är det nu dags, sade Jimmie, att ägna distrikts- och lokalavdelningar uppmärksamhet. Därav partiledarens planerade rundresa i landet, vilken alltså inleddes med mötet i Stockholm.
  
-För att få kompetent folk till riksdagskansliet har vi också varit tvungna att mer eller mindre dränera distrikten och lokalavdelningarna på folk, menade Jimmie. Men det har också inneburit att andra fått kliva fram och visa framfötterna.
  
Det viktigaste med SD:s riksdagsinträde, framhöll Jimmie Åkesson, är att partiet nu genom mandatfördelningen i riksdagen har fått en reell möjlighet att påverka människors vardag.
  
-Det innebär också mycket ansvar. Vi har aldrig haft ambitionen att skapa kaos, även om vi lyckats fälla regeringen några gånger. Tvärtom vill vi visa att vi har kompetens och kraft att ta ansvar för landet. På sikt skall vi bli ett eget regeringsalternativ.  Vidare tycker SD det är viktigare att satsa på välfärd och en dräglig tillvaro för landets pensionärer än att gå vidare med skattesänkningar. Därför är vi beredda att vid behov gå samman med de röd-gröna.
  
Vår partiledare stack inte under stol med att det är besvärligt att vara ett litet riksdagsparti. Det ställer stora krav på de 20 riksdagsledamöterna. Det ställer också krav på alla partimedlemmar att bredda politiken och ta ställning på en djupare nivå på en mängd områden.
  
-Hela partiet – som i dag består av omkring 6000 medlemmar – måste professionaliseras. På sikt skall vi bli ett stort, brett och folkligt parti!

Efter en halvtimmes fika- och rökpaus var det dags för Håkan Borg att avsluta denna mycket lyckade sammankomst med att be Jimmie Åkesson besvara ett antal frågor som kommit in inför mötet. En fråga gällde arbetet i riksdagens utskott, och här hade Jimmie bara positiva besked att lämna:
  

 -Det går galant, och jag är full av beundran inför samtliga riksdagsledamöters arbete. Det gäller att driva partiets linje men också att kompromissa ibland. Öppenhet är viktigt.
  
På frågan om att förbättra villkoren för landets pensionärer svarade partiledaren:
  
-Det var ett av våra främsta vallöften, så självklart står vi fast vid det. Vi har också avsatt medel härför i vår vårbudgetmotion.
  
Ytterligare en fråga berörde medias ofta framförda påstående, att SD vill framstå som martyrer.
  
-Det stämmer naturligtvis inte, menade Jimmie, men om vi blir överfallna – vilket bevisligen händer då och då – kan vi inte tiga om det. Långsiktigt är det vi som är vinnare!
  
Sammanfattningsvis klargjorde Jimmie Åkesson att, även om saker och ting är på väg att förbättras högst väsentligt, partiet alltjämt är inne i en ”enorm omställningsfas, som kommer att ta litet tid. Vi ber om överseende med det.”

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

18 kommentarer på “– Vi skall bli ett stort, brett och folkligt parti!”

  1. Robban i Göteborg. Says:

    Sammanfattningsvis klargjorde Jimmie Åkesson att, även om saker och ting är på väg att förbättras högst väsentligt, partiet alltjämt är inne i en ”enorm omställningsfas, som kommer att ta litet tid. Vi ber om överseende med det.”

    Vad är det för omställningsfas?

  2. Tommy Hansson Says:

    Jag gissar att Jimmie menade, att omställningen gäller från den medvetna prioriteringen på riksdagen till en situation där också kontakterna med SD-avdelningarna på distriktsnivå och lokal nivå utvecklas och förbättras.


  3. Med omställningsfas menar han nog att luckra upp och mesa till det lite extra för att locka liberala väljare. Mer invandring, slopa kravet på utvisning av brottslingar, fördjupat samarbete med Eu, sist men inte minst höja bensinskatten så att Norrland dör ut…Jag tror att Sd får mindre röster nästa val. Kanske lika få som Kd kommer att få

    • Xyphos Says:

      ”Mer invandring, slopa kravet på utvisning av brottslingar, fördjupat samarbete med Eu, sist men inte minst höja bensinskatten så att Norrland dör ut…”
      Varifrån fick du allt detta?? Hänvisa!


      • Med tanke på många nya Sd företrädare som kommit senare tid i maktposition så är det jag skrev mycket snart sant. Partiet Sd drar åt en allt liberalare hållning. Miljöfrågorna har också fått en tuch av miljöpartiets program. Kikar man lite extra noga på mp,s miljöprogram så ligger det väldigt nära Sd,s. Och nej! Det är inte bra för norrland…Ps Vart tog Sd-djurskydd vägen??? Jag vet det och har avhandlat det i min blogg. Inför landsdagarna kommer ett antal frågor som aldrig varit Sd-negativa-frågor förut att avhandlas och klubbas igenom, dessa är Rovdjur, drivmedelsskatt, invandring och Eu

    • Robban i Göteborg. Says:

      Jesse, är det inte så att du har blandat ihop korten och svarat i fel blogg?
      Om vi placerar MP i ditt svar så kommer vi närmast sanningen!

  4. Tommy Hansson Says:

    Trams, Jesse.

    I vårbudgetmotionen krävdes exempelvis 90 procent lägre anhöriginvandring: hur f-n kan du få det till ”mer invandring”?

    Om din skröna hade varit sann kunde vi SD:are onekligen se fram emot en mindre angenäm ökenvandring efter valet 2014.

    Nu är den lyckligtvis endast ett uttryck för osubstantiellt prat i vädret och magsur gnällmentalitet.

  5. Tommy Hansson Says:

    Sedan när blev MP kärnkraftsvänligt, Jesse? SD är som bekant landets kanske mest kärnkraftsvänliga parti.

    Det du påstår om djurskydd stämmer heller inte. Jag upplever själv att djurskyddsvännerna fått större inflytande i partiet under senare tid.

    Och det är ett halvår kvar till landsdagarna. Du kan omöjligt veta vad som kommer att klubbas och inte klubbas då.

  6. Josefina Bergfast Says:

    Med tanke på alla hjälpinsamlingsorganisationer till än det ena än det andra ändamålet, (som tydligen är en mångmiljardindustri) i Sverige, och med tanke på att många svenska flickor (just för att de är svenska och blonda?), löper extra stora risker att utsättas för glåpord och också tydligen överfallas och dödas, så borde det kanske startas en hjälpinsamlingsorganisation till stöd för svenska unga flickor?

    Inte bara som stöd EFTER det att de har utsatts för övergrepp (i skola och på fritid, i bostadsområden eller i andra sammanhang?), utan också till stöd för ökat medvetande om deras extrautsatta sårbarhet?

    En insamlingskampanj, där både psykiskt, mentalt, och fysiskt stöd kan erbjudas svenska flickor? Både i förebyggande självförsvarssyfte, men också som stöd när och om de har råkat ut för skändligheter, vare sig det är ord eller handlingar?

    Där skulle behövas mycket pengar.

    Kanske kunde man ordna läger på kursgårdar eller annat, där deras självförtroende, självrespekt och också självbevarandeförmågor stärks?

    Det skulle verkligen vara en god insamling för ett förmodligen både välbehövligt, (uppenbarligen), och nödvändigt, och ett gott syfte?

    Kanske kunde den heta ”Elin Krantz-stiftelsen”?

    Eller den, (organisationen eller stiftelsen) skulle kunna heta SSF?

    ”Stödorganisationen för Svenska Flickor”,( till minne av Elin Krantz)?

    • Tommy Hansson Says:

      Varför inte? Rent spontant tycker jag det känns som en god idé.

      Rätta personen att vända sig till med en sådan idé är nog Carina Herrstedt, ordförande i SD-Kvinnor.

  7. ar4ne Says:

    Det finns alltid folk som tror sig veta bättre än andra om jag skulle vara kritisk mot vårt parti” är väl den obesvarade frågan, efter att invandringen bromsats ned vilket är ett måste, vad händer sedan?

    Om jag inte minns fel” talade Jimmy aldrig om före valet att en hel del utlänningar måste återvända till sina hemländer, för vi kan inte fortsätta att försörja hundratusentals människor för all framtid, någonstans ska man ta tag i denna fråga och det bör Sd göra, men frågan kanske kommer på tapeten så småningom får vi hoppas.

  8. ar4ne Says:

    Läs den här artikeln då en stackars invandrare tycker att svenskarna har blivit otäcka sedan Sd kom in i riksdagen, läs gärna kommentarerna!

    http://www.sourze.se/__10755169.asp

    Lånat på AlfThors blogg

    • Tommy Hansson Says:

      Intressant…

      Det finns säkert ett korn av sanning i vederbörandes observationer. Såtillvida som inget folk klarar av att ta emot hur många utifrån kommande som helst.

      Reaktioner emot detta är därför förståeliga.

      • ar4ne Says:

        Tommy

        Om man är normalt funtad borde man kunna se själv hur landet ligger till och därför behöver inte någon skylla på Sd som uppviglare eller något ditåt.

        Jag blev så ilsken när jag läste den där artikeln så jag vill delge alla svenskar, vad invandrarna har för syn på oss.

  9. Tommy Hansson Says:

    ”Invandrarna?”

    Långt ifrån alla invandrare har den här synen.

  10. Lisa Says:

    Det finns alla möjliga synsätt på svenskar representerade hos invandrare. De är inte alla negativa eller ovilliga till att anpassa sig. Sedan är det en annan sak att vi som samhälle inte klarar av att integrera alltör många på en gång.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: