Siv Jensens ohederliga taktik

Siv Jensen (FrP) slår in öppna dörrar och tänjer på sanningen.

Mitt parti har inget gemensamt med Sverigedemokraterna.

Det hävdar Siv Jensen, ordförande i norska Fremskrittspartiet (Framstegspartiet på nynorsk), på Newsmill den 10 augusti. Som framgår nedan är detta en sanning med modifikation.

Siv Jensen, född 1969, valdes 2006 till ny ordförande i Fremskrittspartiet (FrP) efter mångårige (1978-2006) partiledaren Carl I. Hagen. Partiets ursprung står att finna i ett parti som 1973 bildades av den konservativt-liberale kapitalisten, tidningsutgivaren  och samhällskritikern Anders Lange (1904-74) och som först hette rätt och slätt Anders Langes parti.

Lange och hans parti ville sänka skatter, minska det offentligas inblandning i politik och ekonomi och sätta individen i centrum. Mot den bakgrunden är det helt korrekt att beteckna Anders Langes parti, liksom Fremskrittspartiet, som ett högerparti. Budskapet vann visst gehör i den norska valmanskåren, och i valet 1973 fick partiet 5 procent av rösterna i valet till Stortinget. Den populistiske talaren Lange blev kanske mest känd för uttalandet:

 Jag känner inte längre igen den norska ungdomen, som hellre dricker Coca Cola än gott norskt öl.

Anders Lange grundade Anders Langes parti, föregångaren till FrP.

Anders Langes parti och senare Fremskrittspartiet har ideologiskt klara likheter med den dagsländeliknande svenska partibildningen Ny Demokrati i regi av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson men liknar nog allra mest Fremskridtspartiet i Danmark, vilket grundades av skattejuristen Mogens Glistrup 1972.

I likhet med det norska systerpartiet nådde Glistrups parti parlamentet, Folketinget, 1973. Glistrup väckte viss uppmärksamhet då han menade att det danska försvaret gott kunde ersättas av en telefonsvarare med meddelandet ”Vi ger oss.” På ryska.

Efter ett par kortvariga företrädare valdes Carl I. Hagen 1978 till FrPs nye ordförande, en post som han alltså innehade till 2006 då Siv Jensen med förkrossande röstsiffror tog över. Det var under Hagens tid som FrP förvandlades från ett marginellt parti med få platser i Stortinget till att bli ett av Norges största partier med inflytande över regeringspolitiken. På så sätt utgör det norska partiet, vare sig det vill det eller inte, en förebild för SD.

Siv Jensen har kört på i samma stil som företrädaren Hagen med skattesänkarpolitik, ekonomisk liberalism och invandringskritik. Mot sin vilja brukar FrP i media framställas som ”populistiskt” och inrangeras bland Sverigedemokraterna , Dansk Folkeparti och Sannfinländarna.

Det är detta sällskap Siv Jensen nu alltså, i svallvågorna efter terrordåden i Oslo den 22 juli, betackar sig för. Hon är av fullt förståeliga skäl besvärad av att massmördaren, en  rikemansson som kommer från en diplomatfamilj, faktiskt var medlem i Fremskrittspartiet 1999-2006:

Jag har väldigt svårt att förstå varför Anders Behring Breivik gick med i mitt parti men desto lättare att förstå varför han lämnade det.

Så kommer Siv Jensen till de skäl som i hennes tycke särskiljer FrP från nämnda nordiska partier och skriver:

Vi menar att Norge fortsatt skall vara ett land med dörrar som både kan öppnas och stängas, och inte bara stängas. Därtill menar vi att islam på samma sätt som de andra världsreligionerna har en plats i det norska samhället. Och låt det då bli sagt en gång för alla: det är skillnad på islam och den politiskt radikala islamismen.

Jaha. Men detta är ju exakt den officiella linje som också Sverigedemokraterna och, föreställer jag mig,  även Dansk Folkeparti och Sannfinländarna bekänner sig till. Inget seriöst parti parti är väl så verklighetsfrämmande att det förespråkar hermetiskt tillslutna gränser.

Historien visar entydigt att människor från andra länder gjort betydande insatser i det svenska samhället, exempelvis inom bergshantering, näringsliv, handel, industri och inte minst det militära. I dag kan det säkert behövas specialistkompetens inom vissa områden som behöver hämtas utifrån, för att nämna ett exempel. Inte heller önskar Sverigedemokraterna stänga dörren för verkligt hjälpbehövande människor enligt de normer som redovisas i FNs flyktingkonventioner, låt vara att partiet så långt det är möjligt vill hjälpa utsatta människor i dessas närområden.

Mogens Glistrup ville ersätta det danska försvaret med en telefonsvarare.

Inte heller när det gäller islam har SD något att invända mot Jensens resonemang. Den extrema terrorbenägna islamismen är inte samma sak som islam i allmänhet, och självfallet inryms den muhammedanska religionen i den religionsfrihet som finns inskriven i den svenska grundlagen. Vad man däremot har anledning protestera mot är när exempelvis Saudiarabien försöker sprida sin extrema variant av islam – wahhabismen – genom sponsoring av moskéer i Sverige.

Eller när muslimska trosbekännare ställer orimliga krav på undervisning och mat i svenska skolor. SD avvisar mångkulturen och hävdar att svensk kultur och svenska värderingar skall vara normgivande i Sverige, en inte helt orimlig uppfattning som jag faktiskt tror Siv Jensen delar vad gäller norska förhållanden.

I egenskap av regelbunden läsare av FrPs tidning Fremskritt vet jag att partiets kritik av massinvandringen till Norge inte på något sätt står SDs synsätt efter. Tvärtom har tidningen i visa fall fört fram en immigrationskritik som visserligen varit riktig i sak men så radikal till formen, att jag nog tänkt till både en och två gånger innan jag godkänt den för publicering i den svenska motsvarigheten SD-Kuriren. I Fremskritt har till exempel såväl kraftigt som återkommande invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken påtalats, liksom de betydande problem särskilt invandrare från Somalia skapar i det norska samhället.

Somaliska män i Norge har, har Fremskritt således framhållit, visat sig betydligt mer benägna att tugga det narkotiska medlet kat och leva på bidrag än att vilja arbeta och anpassa sig efter norska förhållanden.

Om tidningens ytterst negativa bild av den somaliska invandrargruppen i Norge är med sanningen överenstämmande eller ej har jag från min svenska horisont inte tillräckliga förutsättningar att bedöma, men så mycket står klart att just invandrande somalier kommer från primitivare förhållanden och har lägre utbildningsnivå än de flesta andra invandrarkontingenter. Vilket givetvis inte är så konstigt med tanke på det laglösa samhälle dagens Somalia utgör.

Fremskritt – fränt invandringskritisk.

Siv Jensen far alltså med osanning när hon påstår att FrP inte har något som helst gemensamt med Sverigedemokraterna. FrPs kritik av norsk immigrationspolitik har, som framhållits ovan, varit minst lika frän som någonsin SDs  kritik av förhållanden i Sverige. Däremot har hon rätt i att FrP och SD rent ideologiskt inte delar plattform: Medan FrP i allt väsentligt är ett  högerliberalt parti  har SD en konservativ grundinställning och bör rätteligen betecknas som ett mittenparti, detta därför att dess partiprogram innehåller såväl höger- som vänsterelement.

Så varför ägnar sig Siv Jensen åt att slå in öppna dörrar respektive tänja på sanningen? Det vet hon naturligtvis bäst själv, men det är väl ingen vild gissning att hon använder  SD och dess nordiska systerpartier i kosmetiskt syfte för att hennes eget parti i Breivik-terrorns kölvatten skall framstå som så välkammat mainstream som möjligt. Då är sanningen inget självändamål.

Jag kan i och för sig förstå den taktiken – men särskilt rolig eller hederlig är den inte. Och på tal om olikheter: den största olikheten mellan FrP och SD i sammanhanget är ju att det var FrP massmördaren var medlem i – inte SD!

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

37 kommentarer på “Siv Jensens ohederliga taktik”

 1. Kalle Says:

  Norge aspirerar på att bli det mest politiskt korrekta och vänstervridna landet i Europa och den ambitionen har man goda chanser att lyckas med pga Breivik. Det är ingen slump att Stieg Larsson säljer multum och att Ali Esbati trivs som fisken i vattnet i landet som ensamt erkänt Hamas. Att Siv Jensen (av feghet) nu åter hugger Jimmie Åkesson i ryggen gör att man definitivt tröttnar på dom dumdryga oljedopade norrbaggarna. Ge Fjordman politisk asyl – sen stänger vi gränsen!

 2. "Svenne" Says:

  vi får väl försöka förstå Siv, det var ju i Norge det hände! Gratulerar dessutom till sublima val av drycker i tidigare krönikor.

  • Tommy Hansson Says:

   Faktum är dock att FrP långt före terrorn i Oslo haft precis samma attityd, man har ansett sig vara ”finare” än SD (och DF).

   För något år sedan skickade jag en vänlig förfrågan till FrP om jag som representant för SD-Kuriren var välkommen att bevaka FrPs valvaka i Oslo. Svaret blev närmast oförskämt avvisande.

   Efter vansinnesdåden anser Jensen tydligen att det är dags att damma av denna fisförnäma PK-attityd igen. Kanske förståeligt – men trist. Jag tror också det är en felslagen taktik – många norska väljare kommer att tycka att Jensen är feg.

 3. ar4ne Says:

  Tommy

  Du trasslar in dig i Islams lära som är den politiska ideologin som står i Koranen som är mer avskyvärd än Mein Kamfp som Hitler skrev.

  Alla muslimer som följer Koranen är Islams trogen, varenda hucklebärande kvinna i Sverige är trofasta sin Koran.

  Låt dig inte luras, att det finns moderata muslimer som kommer med kärlek till oss galna hundar som har horor till kvinnor!

  • Tommy Hansson Says:

   Det är du som trasslar in dig. Du har dessutom fel när du skriver att typ alla muslimer är korantrogna.

   Det stora flertalet muslimer är moderata och/eller sekulariserade. Problemet för närvarande är, att många av dessa inte vågar yttra sig av rädsla för de tongivande och våldsamma islamisterna.

   Du ser spöken på ljusa dan, ar4ne. Kanske har du förläst dig på någon av de bloggar som ständigt trumpetar ut grova överdrifter om islam?

   • ar4ne Says:

    Tommy

    Du påstår alltså att vara kristen och kristen är en stor skillnad?

    Varför kallar de sig för muslimer då, när de inte vill ha med Koranen att göra? varför har de inte konverterat? Nej du, att du är så lättlurad trodde jag inte.

    Dina moderata muslimer är en myt, men du lever ju själv med en mytisk tro, så det är väl inte så underligt, att dina påstående blir därefter.

    Saken är den att jag har suttit i högen av sk ickke muslimer som påstår sig vara moderata muslimer, men lika förbannat hänvisar de till Koranen, fattar du nu vad du svamlar om?


 4. ”Det är detta sällskap Siv Jensen nu alltså, i svallvågorna efter terrordåden i Oslo den 22 juli, betackar sig för.”

  Stämmer inte, Jensen tog avstånd långt tidigare från SD och anser sig vara lite ”finare” lite bättre och säkert lite ”humanare”. Nu är det väl snarast än fördel att de ansett sig lite finare och vi kan stjälpa över Breivik med gott samvete till FrP

  • Tommy Hansson Says:

   Vad jag menar är att hon nu, efter terrorn i Oslo, finner skäl att understryka sitt avståndstagande från SD, DF och SF. Man kan fråga sig varför.

   Egentligen är det ju snarare vi som borde markera avstånd från FrP, eftersom – som du riktigt påpekar – Breivik de facto var medlem i just FrP. Men det är vi kanske för väluppfostrade för att göra.

   Jag för min del försöker i mitt inlägg hålla en nyanserad syn på FrP. Helt klart i mina ögon är att det norska partiet är bra mycket mer högerpopulistiskt och missnöjesinriktat än SD.


 5. Men en liten paradox, som inte är en paradox egentligen. Innan dåden i Norge så påpekade alla (t.ex. hos Skavlan) och även politiskt korrekta, framförallt politiskt korrekta förresten, hur stor skillnad det är mellan FrP och SD. Men då skulle det ju innebära att SD inte kan förknippas med galningen AB? Eller hur? Det var ju faktiskt i FrP han var medlem, inte i SD som ju är så väsensskild mot FrP. Stämmer inte detta resonemang?

 6. Tommy Hansson Says:

  ar4ne:

  1. Ja, jag är kristen – vad har du för problem med det, ”mytisk tro” eller inte? Respekterar du inte tros- och religionsfriheten som är inskriven i vår grundlag?

  2. Vem har påstått att moderata muslimer inte vill ha med Koranen att göra? Koranen är ju alla muslimers grundläggande dokument. Däri hittar man både högt och lågt och behöver inte ta allt som står bokstavligt.

  Om man tog allt som står i Bibeln bokstavligt skulle man ju omgående börja stena äktenskapsbrytare, trollpackor med flera. Dessutom skulle man behöva riva ur sig ögon och hugga av armar och andra lemmar som är en ”till förförelse”, som Jesus sade.

  Skillnaden mellan islam och judendom är ju att judarna gjorde upp med allt sådant för 2000 år sedan medan det fortfarande förekommer på sina håll i den muslimska världen. Islam är i behov av en reformrörelse.

  3. Vem är det som svamlar? Det är väl du som påstår att ”icke-muslimer” samtidigt är ”moderata muslimer”!

  • ar4ne Says:

   Tommy

   De påstår att de är icke muslimer, men jag talade just med de falangen, för när det kommer till kritan så försvarar de alla muslimer och genom detta så är deras trovärdighet som icke muslimer inte helt trovärdigt.

   Detta sällskap hade blivit uppfostade av muslimska föräldrar och har man någon hum om hur deras uppfostran går till, så tvivlar jag på att de inte har något spår kvar av muslimsk trångsynthet.

   Ta sossen en gång sosse för att deras föräldrar var sossar, ja det finns massor av parallella kombinationer som påvisar att föräldranas påverkan aldrig går ur en.

   Min Far var kommunist, kanske det var relevant på något sätt på 30-40 talet, men jag har aldrig röstat på kommunisterna och det gjorde jag i protest mot min far och mina syskon har gjort detsamma, men lika förbaskat finns spår i mig av ett kommunistiskt tänkande, vilket jag hatar att erkänna.

   • Tommy Hansson Says:

    En gång för alla, ar4ne:

    En ”moderat muslim” är en muslim – han/hon kan aldrig vara en ”icke muslim”.

    För övrigt kommer jag från ett centerpartistiskt hem. Det har dessbättre inte satt några som helst spår i min politiska utsyn.

    Därmed avslutas denna debatt.

  • Stefan Says:

   Hej!

   Skulle man inte kunna hävda att det som ägt rum nu i Nordafrika är just denna reformrörelse? Den absoluta majotiteten som anser sig vara muslimer är trots allt vanligt folk som bara vill leva sina liv i lugn och ro och i frihet.

   Sedan skulle jag säga att du framstår som den mest öppensinnade Sverigedemokrat jag läst om, jag tror SD hade fått långt större respekt med fler personer som du i spetsen som inte bara klagar utan för ett analytiskt resonemang med olika infallsvinklar. Även om jag absolut inte delar dina åsikter :).

   • ar4ne Says:

    Stefan vem vänder du dig till?


   • Jag delar delvis dina synpunkter i första stycket, Stefan. Dock är det för tidigt att göra en definitiv utvärdering av utvecklingen i Nordafrika. Jag hoppas givetvis den kommer att leda till ökad frihet och demokrati. Det är dock inte givet att det blir så.

    Problemet i stort, vilket jag skrivit många gånger,är att det fortfarande är den våldsbejakande islamska extremismen. som många inte vågar opponera mot på grund av repressalier, som är den mest dynamiska formen av islam.

    För sistnämnda omdöme är det bara att buga och bocka!

 7. Kattsvans Says:

  När ska sd få sin första islamist i partiet??? Det luckras upp mer och mer ser jag.

  • ar4ne Says:

   Om Tommy får bestämma så kommer de ganska omgående.

   Det här är svagheten med religiösa människor ”de ser inte skogen för alla träd”

   • Tommy Hansson Says:

    Det var då själva fan – är ni inte läskunniga, mina herrar?

    Jag drar ju en skarp skiljelinje mellan extrema ”islamister” å ena sida och det stora flertalet ordinära ”muslimer” å andra sidan. Den förstnämnda kategorin är självfallet inte på något sätt välkommen i partiet och torde själv på intet sätt göra anspråk på SD-medlemskap.

    En sekulariserad muslim som tar avstånd från våld skulle jag personligen inte ha några problem med. I SD betraktas religion som en privatsak.

    Men är man tondöv vad beträffar religion är dessa nyanseringar kanske svåra att greppa…


 8. ”Om man tog allt som står i Bibeln bokstavligt skulle man ju omgående börja stena äktenskapsbrytare, trollpackor med flera.”

  Inte ens jag tar ”Höga visan” bokstavligt. Hoppas jag inte chockade någon nu 😉


 9. Här har ni någon som verkligen tagit bibelns Budskap bokstavligt. Lyssnen ni och förundras över herrens budskap, ni ogudaktiga krämare!

 10. ar4ne Says:

  Vilken salig röra vi är, jag reflekterar starkt på att alla Sverigedemokrater delar inte partiets åsikter, utan framhäver sina egna, inte undra på att belackarna kastar skit på oss.

  Du Tommy delar inte SD åsikter i allt, du kör ditt eget race och jag försöker hålla mig till partiets regler, men delar inte partiets åsikt i judefrågan.

  Jag vet, jag får höra, varför ska annars i mångt mycket ett bra parti svärta ner sig med att ta ställning för judarnas sak, det här får man höra av både medlemmar och sympatisörer.

  Ett politiskt parti för sin trovärdighet skull, ska inte ta ställning för andra regimers inre angelägenheter och låta Israels sak blir vår, är rent ut sagt helsjukt.

  Se vad som hände Sossarna efter att det aktivt deltog i avskaffandet av apertheidregimen i Sydafrika och nu vet vi resultatet, de svarta jagar de vita och mördar dem ca 2000 pr år, det här tappade sossarna massor av väljare på.

  • Tommy Hansson Says:

   Nej, självklart kan inte alla sverigedemokrater hålla med om varje stavelse i partiprogrammet. Så är det inom alla partier. Och på min privata blogg luftar jag mina privata åsikter, tack så mycket.

   Självfallet måste en sverigedemokrat få vara israelvän. Det är ju faktiskt våra västerländska, demokratiska värderingar Israel kämpar för i en fientlig omgivning. Därmed står det klart att Israels sak är vår, det är banne mig inga ”inre angelägenheter”!

   När det gäller sossarna och Sydafrika har du missuppfattat allting. En vanlig vit svensk skiter fullständigt i hur det går för Sydafrikas vita. Tror snarare sossarna vann på sin kemiskt politiskt korrekta Sydafrika-politik.

   ”Judefrågan”…skärp dig. Vi lever i Sverige på 2010-talet, inte i Tyskland på 1930-talet.

 11. ar4ne Says:

  Tommy

  Jag respekterar dina åsikter och givetvis har du rätt att yttra dig som du vill, jag bara väntar mig orden ”om min blogg inte passar dig så låt bli och skriv här”

  Sä här är det Tommy mycket har man upplevt under sin livstid och våra åsikter följer opinionsbildarna dito, så ser bilden ut som du vet.

  Jag ska förklara mig närmare om hur en judisk kvinna vill att Europa ska bli ännu mer mångkulturellt, tyvärr kommer jag inte ihåg vad hon hette, men du vet säkert vem hon är, delar du hennes åsikt? Jag gör det inte under några som helst omständigheter.

  En annan omständighet, EXPO styrs av judar som bekant, sätt det i kontrast till allt skit som EXPO pratar om oss, är det så att det är skillnad på judar och judar, helt klart och tydligt är det så och jag har inte fått in det i min arma skalle vilka sorts judar SD måste stödja?

  Personligen har jag en god vän som är jude, trevlig och tillmötesgående men att börja tala om hur duktiga svenskar det finns och har funnits, så kommer det som ett brev på posten, att utan judarna hade vi inte haft en industriell värld och heller inga framstående matematiker m.m.

  I sak rider var och varannan jude på sin höga häst så att säga och vill vara förmer än alla andra människor, som också är uttalat, likt det som araben säger att det är bara deras ras som är något att räkna med på vår planet, förlåt deras planet.

  Sådana här aspekter undrar jag om vi känner till och hur mycket av det här känner du till och ser det som elementärt och ingår i normal allmänbildning.

 12. Tommy Hansson Says:

  Jag ser inget stötande i att judar är stolta över de bidrag det egna folket givit mänskligheten. Det allra främsta i mina ögon är den monoteistiska religionen. Och kristendomen var från början en judisk sekt.

  Men du kanske föredrar de självutplånande eller självhatande judarna – typ Dror Feiler, Henry Ascher och Göran Rosenberg – vilka avskyr sin judiskhet och tar varje chans att ge sig på Israel?

  Har för övrigt mött den där lite övermaga attityden du beskriver hos såväl amerikaner, britter, kineser, koreaner, japaner med flera. Liksom också hos svenskar. Att det är de som räknas, inga andra. Men du föredrar helt klart att snöa in på judarna. Frågan är varför. Det är ju inte precis så att judar är de enda som är för multikulturalism till exempel.

  Jag begär inte att SD skall favorisera judar, även om jag själv känner en stor och, menar jag, berättigad kärlek till det judiska folket. Däremot tycker jag det är en självklarhet att vi skall stödja Mellanösterns enda demokrati värd namnet – Israel.

  Israels sak är vår.

 13. ar4ne Says:

  Tommy

  Du är en av de få bloggare som tar bort åsikter som inte passar dig.

  Och du tar ordet demokrati i din mun?

  • Tommy Hansson Says:

   1. Jag tar in vilka kommentarer jag behagar på min privata blogg.

   2. Att kommentera på min blogg är ingen demokratisk rättighet.

   3. Det du torgförde i det inlägg jag raderade har du skrivit nästan ord för ord i ett tidigare inlägg som jag alltså inte tog bort. Jag har ingen större lust att börja om på nytt med samma debatt.

 14. ar4ne Says:

  Tommy

  Kan man ha en privat blogg utan att det blir andra människors angelägenhet som vill hjälpa till att hålla din blogg levande.

  Jag har försökt skilja på, när det är privatpersonen Tommy Hansson som talar privat och när han talar för SD räkning, vilket är lätt att blanda ihop, just på den här tråden.

  Thoralf blogg har jag varit inne och läst på och han har det mycket högre i tak, men hans blogg är förstås inte privat även om den står i hans namn.

  Han har själv skrivit att det är ok att folk kritiserar Sd om kritiken är saklig fakta.

  Personligen blir jag påhoppad för min kritik att Sd stödjer judarnas sak o.s.v. och samtidigt finns det mång medlemmar och sympatisörer som delar min åsikt, för det kommer att straffa Sd i längden och just därför min kritik.

  När vi äntligen kommit in i riksdagen och vet att SD är Sveriges sista hopp, vill det till att satsa allt på vad som händer i Sverige och lämna judefrågan därhän.

 15. Tommy Hansson Says:

  Jag struntar fullkomligt i om du har svårt att skilja på privatperson och SD:are när det gäller min blogg. Vilket upplägg andra bloggare har intresserar mig lika litet.

  Det gläder mig att du får kritik för ditt tjafsande om vad du kallar ”judefrågan” – det stinker ju nazistiskt 30-tal lång väg, fattar du inte det?! Det är precis sådant tjafs som bidrar till att SD får dåligt rykte.

  Du saknar tydligen dessutom förmåga att skilja mellan staten Israel och ”judarna”.

  För din information så är detta den sista kommentar jag tar in från din sida om något som har med judar att göra.

 16. ar4ne Says:

  Lägg ner din blogg medans tider är!

  • Lisa Says:

   Kanske jag gör ont värre genom att lägga mig i men det här börjar kännas otäckt.

   • Tommy Hansson Says:

    Det tenderar att bli det när folk ser lömska judar i varje buske.

    Att ar4ne tycker att jag ska lägga ner bloggen bara därför att han inte får in sina konspirativa kommentater tycker jag säger det mesta om denne kommentators massiva egocentricitet.

 17. Janne Says:

  Hej Tommy!
  Intressant artikel även om jag har några invändningar. Både mot dej och Siv. Detta pga att Siv i mina ögon är den bästa och mest självklara politiska ledaren i Norden.
  Först invändningen mot Siv: hennes avståndstagande från SD blir väldigt märkligt när hon fokuserar på invandringspolitiken, det är ju där vi är slående lika!
  Sen har du kanske rätt i att Frp är lite fina i kanten i sin attityd mot oss. Det kan ju i så fall bero på att dom ser på Sd lite som jag gör. Vi utger oss ju för att vara ett värdekonservativt parti och det stämmer ju. Men i mina ögon blir det allt som oftast en ‘sossekonservatism’ i vissa frågor. Frp är ju oxo ett värdekonservativt parti men med mer konservativ konservatism om du förstår vad jag menar. Eller man kanske ska säga mer högerinriktad. Jag har inte följt Frp lika noga som du men jag har hört och sett en del av Siv och alltid gilat hennes framträdanden.
  Du tog upp hennes kommentarer ang. somalier. Har du läst det stora reportage som GP gjorde för nåt år sen i samma ämne? Om inte så gör det. Sen förstår du Siv’s ställningstagande.
  Ha de’!

  • Tommy Hansson Says:

   Faktum är att jag håller med dig nästan helt och hållet, Janne.

   Som SD:are står jag naturligtvis bakom SD:s politik. Det som jag är måttligt entusiastisk till är emellertid det som du kallar ”sossekonservatism” och den folkhemsnostalgi som florerar på vissa håll.

   Och visst är Siv Jensen en skicklig politisk ledare. Den kritiska inställningen till somaliers bidragsmanipulationer och bristande förståelse för arbetslinjen delar jag helt och hållet. Vad jag menade är att vi i SD-K kanske inte skulle ha presenterat problemet på samma sätt som Fremskritt gjorde.

   Låt mig säga så här: jag GILLAR Siv Jensen, bortsett då från fisförnämheten gentemot SD. Men jag ÄLSKAR Pia Kjaresgaard!

 18. Bakron Says:

  Vad beträffar Franskrittspartiet måste man också betona att det är ett liberalt parti. Därför borde Folkpartiet (om det vill vara liberalt vad beträffar åsikterna) ha stora likheter med Framskrittspartiet.

 19. Tommy Hansson Says:

  Det kunde man ju tycka. Fast FP säger sig vara socialliberalt medan FrP är mer åt det så kallade nyliberala hållet.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: