Den ateistiska dårskapen

Heliga tre konungars tillbedjan av det nyfödda Jesus-barnet.

”Nyateismens sammanbrott”. Så löd rubriceringen till Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) nyhetsbrev den 9 december. Nyhetsbrevets text gjorde gällande att den så kallade nyateismen nått vägs ände. Det är ett ämne som väl kan vara lämpligt för en betraktelse så här på juldagen 2011.

Tankeströmningar som förhöll sig skeptiska gentemot religionen började göra sig gällande redan under 1600-talet. Uttryck härför hade också säkert dykt upp redan långt dessförinnan. Den franske tänkaren René Descartes (1596-1650), som avled i lunginflammation på Stockholms slott, satte tvivlet i system. En av de få saker han inte tvivlade på var människans tankeförmåga, därav uttrycket: Cogito, ergo sum (Jag tänker, alltså är jag till).

Descartes gick i bräschen för en vetenskaplig hållning och har därför kommit att spela en roll för senare tiders ateister, men det är fel att betrakta Descartes själv som gudsförnekare: tvärtom höll han det för filosofiskt självklart att det fanns en fullkomlig Gud.

Tvivlet tog fart under upplysningstiden, vars flammande politiska uttryck blev Franska revolutionen 1789 vilken var influerad av filosofer såsom Rousseau, Voltaire och Diderot. Inte ens de franska revolutionärerna förmådde dock helt och fullt bryta med religionen. Den uppgiften påtog sig däremot Karl Marx (1818-83) och dennes nära förbundne Friedrich Engels (1820-95) med desto större entusiasm.

Marx (till höger) och Engels lade grunden för den moderna ateismen.

För Marx, som var född i en judisk familj vilken konverterat till kristendomen, var all religion ett ”opium för folket” och en ”suck från en varelse i trångmål” som skulle bekämpas med alla medel. Bara genom beslutsam revolutionär handling kunde samhällets missförhållanden – vilka i Marx/Engels perspektiv den organiserade religionen endast förlängde – rättas till. Vid vägens slutmål låg det hägrande klasslösa, kommunistiska samhället.

Den moderna ateismen häftar främst i tacksamhetsskuld till Marx, Engels och den ryske revolutionären V. I. Lenin. Den senare kunde genom sin idé om en liten skolad elittrupp som revolutionens vägröjare genom den bolsjevikiska statskuppen i Ryssland 1917 för första gången grunda ett samhälle byggt på marxismens idéer.

Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sammanbrott 1991 bevisade att marxismen-leninismen var byggd på lösan sand och endast ledde till diktatur och förtryck. Samtidigt var det i de förkättrade ”kapitalistiska” staterna som den så kallade arbetarklassen nådde en levnadsnivå som aldrig tillförne, helt överlägsen de påvra förhållanden samma klass var hänvisad till i Sovjet och dess satellitstater.

Diktatur och förtryck blev följderna av ateismen satt i system. Bilden från ett sovjetiskt slavarbetsläger.

Vän av ordning tycker kanske att kommunismens undergång som hot mot den globala freden och friheten – efter dess fall har som känt andra hot dykt upp –  borde ha stämt ateisterna till eftertanke. Särskilt som inga av kommunismens försök att utrota religionen nått framgång.

I stället framträdde det som SEAs nyhetsbrev kallar nyateismen, vilken i Sverige haft/har synnerligen verbala företrädare som Christer Sturmark, Lena Andersson och Torbjörn Tännsjö.

Flera författare har påpekat att det nyateistiska fälttåget – i Sverige som utomlands – trots ibland bullrande uppmärksamhet rönt föga framgång. Boken God´s Century. Resurgent Religion and Global Politics av de amerikanska samhällsvetarna Monica Duffy Toft, Daniel Philpott och Timothy Samuel Shah påpekar, att religionen tvärtom fått ökad betydelse inom global politik.

Här hemma utkom docent Peder Thalén, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, 2007 med boken Ateismens fall (Artos förlag). Författaren gör gällande att den ”nya ateismen” – som  med 68-vänstern som förmedlare snarast är en rätt kraftlös efterklang av Marx och Engels ateistiska teoretiserande – har förlorat kontakten med samtida kultur och dess mångfald:

De har inte märkt att tiderna förändrats utan har stelnat i ett förhållningssätt som majoriteten känner sig främmande inför.

Christer Sturmark, ett av nyateismens ansikten.

Nyateisterna ser, precis som lärofäderna Marx, Engels och Lenin, all religion som kvintessensen av vidskepelse, dårskap och stollighet. Bara religionen försvinner så kommer allt att bli bra – människan kan räta på ryggen som en fri varelse och, i stället för att anamma de religiösa villfarelserna, låta vetenskap och förnuft styra stegen in i en ny mänsklig guldålder.

Att organiserad religion av olika schatteringar ställt till med betydande elände i världen vore meningslöst att förneka. Muhammeds islamska erövringskrig, Korstågen, Trettioåriga kriget, inkvisitionen och nu det islamistiska terrorkriget mot västvärlden är några sådana exempel.

Lika litet går det emellertid att neka till att de icke-religiösa konflikterna, såsom Första och Andra världkriget, Koreakriget, Vietnamkriget med flera, skördat mångfaldigt fler offer. För att inte tala om offren för kommunismens terrorvälde i en lång rad länder.

Det är med mina ögon därför ganska korkat att rikta allt strålkastarljus på religionen och försöka göra denna värre än alla andra mänskliga aktiviteter. Ett sådant synsätt tyder på en fixering vid det religiösa som negativ kraft – en fixering som i sig kan anses vara uttryck för en (pseudo)religiös inställning.

På samma sätt som övertygade kommunister eller nationalsocialister ådagalägger ett trosnit som mycket väl kan kallas religiöst till sin funktion.

Jag har kommit fram till den uppfattningen, att ateismen – denna må sedan kallas ny, gammal eller tidlös – är en anomali. Det är onaturligt för människan att inte tro på en kraft eller krafter högre än henne själv. Det är  precis därför kommunismen och andra sekulära ideologier med totalitära anspråk, liksom givetvis ateismen, är dömda redan på förhand: de tar inte hänsyn till människans sanna natur.

Detaljstudie av Carl Larssons ”Midvinterblot”.

Själv har jag, utan några som helst anspråk på att vara renlärig, en i grunden kristen övertygelse. Jag anser dock att all religion, förutsatt att den är fredlig och tolererar andra religionsläror än den egna, är godartad. Detta eftersom den både ger den enskilda människan ett stöd i hennes besvärliga tillvaro och erbjuder de troende en meningsfull världsförklaring.

För mig som kristen är det således naturligt att fira julen till minne av vår frälsares, Jesus Kristus, födelse. Dock har jag inga problem med att andra må se samma högtid främst som ett fortsättande av forna tiders midvinterblot; dessa senare byggde ju faktiskt också på vissa religiösa föreställningar vilka säkert var/är sina anhängare till stor hjälp och vederkvickelse.

Explore posts in the same categories: religion

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

16 kommentarer på “Den ateistiska dårskapen”

 1. Lassekolja Says:

  Jag ser mig själv som ”normalkristen” om uttrycket tillåts. Har alltid varit medlem i Svenska Kyrkan och inga planer finns att ändra på detta. Har själv inga problem med kvinnliga präster, blir däremot provocerad av dem, som vägrar respektera och tillåta att s.k. ”kvinnoprästmotståndare” över huvud taget kan prästvigas. Detta är enl. mig inget annat än ett uttryck för intolerans mot dem, som bara följer sitt samvete enl. vad Bibeln föreskriver.
  Humanisterna, med Christer Sturmark i spetsen, och ex.-vis Elisabeth Olsson provocerar, iaf mig, genom sina ensidiga ”attacker” mot kristendomen och ”syltryggiga” förhållande till islam.
  Jag tycker SD i Riksdagen bör motionera om att kontakta Birgitta Dahl/Per West(?)berg d.v.s, Riksdagens Talman om att ställa ut Lars Vilk´s rondellhundar i Riksdagsentrén, men det kanske inte ter sig lika intressant som Jesus i bögmiljö?!

  God fortsättning på julen och GOTT NYTT & SPÄNNANDE ÅR 2012, till Dig Tommy!!!

  • Tommy Hansson Says:

   Politisk korrekthet är väl närmast synonymt med intolerans. Undrar om inte det finns SD-förslag på gång om rondellhundar i RD-entrén. Problemet är väl de säkerhetskostnader detta skulle föra med sig.

   Militanta islamister.skulle ju mycket väl kunna spränga hela RD i luften som protest. Däremot lyfter få kristna ett finger för att hindra Olssons smaklösa smörja att ställas ut på samma plats.

   Tack så mycket, Lasse – och detsamma till dig. 2012 blir säkert intressant i flera avseenden.

 2. benke Says:

  Om man slutar Tro så börjar man tro på vad som helst (citat från någon). Människan är en troende varelse och när troendet på Gud upphör så tenderar människor att tro på vad som helst (global uppvärmning tex). Ateismen har mördat fler än någon annan. Religion kommer inte i närheten. Marx hatade religion eftersom den gjorde människor lyckliga, och lyckliga människor kräver inte revolution.

  Sturmark och humanismen har ett inbyggt fel då man tror på människan. Människan har visat sig grym och enfaldig, människan har givit oss kommunism och nazism. Otroliga grymheter som har sin bas i ateism. Individer däremot kan vara goda och hjälpa varandra. Men inte människan som grupp.

 3. benke Says:

  ”Den ateistiska dårskapen”. En lysande rubrik.

 4. Lisa Says:

  Hur ställer du dig till Dawkins, Hitchens and Fry, undrar en nyfiken.

  • Tommy Hansson Says:

   Förmodar att du menar Richard, nyligen avlidne Christopher samt Stephen.

   Ärligt talat är jag inte särskilt väl inläst på någon av dessa gentlemän. Rent allmänt kan jag dock säga att ateistiska argument, hur välformulerade de än må vara, inte biter på mig.

   Min egen intuitiva, emotionella och förnuftsrelaterade erfarenhet säger ju att Gud faktiskt existerar.


 5. Du glömmer de ateister som inte bryr sig ett dyft i vilka irrationella dogmer och trosuppfattningar som människor har. Ja, så länge den troende, det må vara kristendom eller marxism, respekterar andra människors livsstilar. Jag tillhör den gruppen ateister.

  • Tommy Hansson Says:

   Ateism är ateism. Sedan finns det ateister och ateister.

   Jag uppskattar självfallet den typ av sådana du tillhör mer än den militanta typ som anser att all religion är av ondo och att de flesta troende är skurkar.

 6. Gunnar Andersson Says:

  Jag har boken med titeln Stalins slavläger även delvis uppläst ¨på radio88 skrämmande läsning.


 7. Ateism betyder bara att man inte tror att det finns någon gud av något slag. Det betyder inte att man måste motarbeta de som tror på en gud av något slag.

  • Tommy Hansson Says:

   Så är det naturligtvis.

   Men om man har uppfattningen att det inte finns någon gud/Gud är det ju inte alldeles orimligt att man intar en missionerande attityd. Liksom motsatsen.

 8. Tarzan Says:

  Det finns många välbesökta tempel i Sverige
  SYSTEMBOLAGET – där folk söker efter anden i flaskan.

 9. Josefina Bergfast Says:

  Håller med Tommy Hansson, i hans välskrivna text.

  Ateismen erkänner inte vem människan är, som varelse.

  Människojaget vill identifiera sig själv med (en yttersta) ”NÅGON”, och inte med (ett yttersta) ”NÅGOT”.

  Identifiering av ”vem” människan är, handlar inte enbart om mätbara variabler, som inbillar sig att människojaget går att ”ringa in”, och ”kartlägga”, och ”mäta”. Det handlar också om omätbara, ”levande” och ”i ständigt vardande”, variabler, som verkligen är ”omätbara” just därför att de är ”levande och i ständigt vardande”.

  ”Du, Gud, DEN, som Är”, (Gud), som har ”skapat människan (-s, jag), (och också ”du”- medmänniska”), till Sin ”avbild”, osv. DÄRI finns ”sanningen” om människan……

  Vem kan bestämma, och vem kan ”identifiera” DIG, och mig, (som människa)?

  VEM sätter ”gränserna” för VEM ”du” är, eller INTE är?

  OM ”någon” säger till ”dig” att ”du är si eller så”, eller ”du är ”den eller den”, VEM är det då som AVGÖR vem ”du” VERKLIGEN ÄR?

  VEM ”tillåter du” vara GRUNDIDENTIFIERAREN av ”dig”?
  Är det den som ”Gud” SÄGER att du, som människa, ÄR, eller VEM är det som DU TILLÅTER, vara AVGÖRANDE?

  Att ”förneka” ”Gud”, och att vara ”ateist”, är nog bara ”dumt”, och visar på en brist på insikt kring vem människan är som varelse, och också kring ”människans natur”, precis som Tommy Hansson skrev.

  Att ”uppöva tro, bekräftelse och tilltro”, är värdefullt.

  Däremot är ju människan ”ofullkomlig”, och därför kan OCKSÅ ”religioner” missbrukas, och ANVÄNDAS av människor, som vill ANVÄNDA sig av dem, (precis som de lika gärna vill ANVÄNDA sig av en ateistisk lära, som just t ex kommunismen), för att försöka att utöva makt över andra människor.

  Men många religioner innehåller mycket goda vägvisningar, och framför allt det värdefulla för människan av att odla en ”relation av aktning, tilltro, tillit och respekt för ”Gud”.

  ”Älska Herren, Din Gud, av allt ditt hjärta, av hela din själ,och av allt ditt förstånd, och din nästa som om den vore du själv”.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: