Kaldéerna och SD: Tro inte på Expo!

http://expoidag.blogspot.se/2012/06/sa-gar-det-till-nar-sd-praktiserar-den.html

Den ökända vänsterblaskan Expo innehöll för någon vecka sedan en snyfthistoria (länken ovan) om hur SD ”praktiserar den öppna svenskheten” genom att diskriminera irakiska/kaldeiska medlemmar i Södertälje. Uppenbarligen har man med hull och hår svalt de lögner som serverats av nämnda medlemmars talesperson Nader Helawi.

Kaldéer med anknytning till Södertälje samt en kvinnlig SD:are från Lidingö. Nader Helawi är nummer tre från vänster.

De irakiska numera före detta SDarna har alls icke utsatts för någon diskriminering. Tvärtom vågar jag påstå att de – eller i praktiken Helawi, ty det är honom hela historien gäller – behandlats med synnerligen stor välvilja. Etniskt svenska medlemmar som hade sysslat med samma typ av partidestruktiv verksamhet som denne man hade, och med all rätt,sannolikt kastats ut ur partiet med huvudet före långt tidigare.

Det började med att Helawi – eller ”Hillawi”, som han först valde att stava namnet – krävde att SD i Södertälje skulle anställa en kaldeisk journalist som driver en arabiskspråkig nätsajt. Styrelsen sökte förgäves övertyga Helawi om att så går det inte till i Sverige. Man kan inte köpa journalister med det underförstådda villkoret att de skall prisa ett politskt parti.

Efter detta började Nader Helawi komma med kränkande och bisarra påståenden riktade framförallt mot SD Södertäljes ordförande, Christofer Johnsson, som gick ut på att denne var en hemsk rasist som dessutom ägnade sig åt djävulsdyrkan. Helawi började i samma veva ägna sig åt ränksmideri i syfte att få bort Johnsson från ordförandeposten samt denne bloggare från tjänsten som politisk gruppledare i fullmäktige. Han krävde också att ett extra årsmöte skulle hållas.

Till de anklagelser som riktades mot oss hörde att vi, till skillnad från den allvetande Nader Helawi, ”inte förstod kommunismen” och ”inte förstod kristendomen”. Till detta skall läggas att Helawi påkoms med att försöka lura åt sig mer pengar än han var berättigad till genom falska reseräkningar.

Därtill var Helawi märkbart irriterad över att vi inte ägnade tillräckligt stort intresse åt hans allt överskuggande hjärtefråga: att beslutet om att bygga en parkeringsplats invid en planerad, ny kaldeisk kyrka i stadsdelen Hovsjö måste rivas upp därför att den enligt Helawi skulle vara underdimensionerad. Att kommunens arkitektoniska expertis sade annorlunda bet givetvis inte på Helawi som därtill – till ingen nytta – sökte uppbåda stöd från katolska kyrkan i Sverige.

Allt för att en parkeringsplats, som ännu inte sett dagens ljus, enligt Helawis amatörmässiga analys inte innehöll tillräckligt många bilplatser. Givetvis var alla som inte behagade lyssna på det örat svårartade rasister och desslikes okunniga stackare.

Det var dock ännu ingen som i detta skede ville utesluta eller diskriminera Nader Helawi eller någon annan kaldeisk SD-medlem (övriga kaldéer föreföll närmast pinsamt berörda över den senares bråkande och tjafsande). Trots allt hade Helawi i samband med valet 2010 utfört viktiga insatser till SDs fromma, bland annat genom att ta fajten med det lokala bussfacket som ville utesluta honom på grund av hans SD-medlemskap. Saken väckte nationell uppmärksamhet. Han fick dessutom rätt i högsta förbundsledningen. Även i övrigt visade Nader Helawi i detta skede prov på god initiativförmåga i partiarbetet.

Allt detta försvann på grund av att han, som av allt att döma har drag av vad man kallar narcissistisk personlighet, inte kunde acceptera att beslut i SDs södertäljestyrelse gick honom emot. Måttet rågades för partiets del då Helawi ertappades in flagrante under en herdestund å partikansliet i Södertälje med en sexpartner. Detta, i förening med besvärande uppgifter om Helawis behandling av medlemmar i sin egen familj, gjorde att han erbjöds att frivilligt lämna alla sina uppdrag i partiet utan några andra följdverkningar.

 Medlemmar från SDU i en skola i Södertälje inför valet 2010. 

Helawi gick till en början med på detta och avsade sig sina uppdrag i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och tingsrätt. Allt var nu frid och fröjd, trodde vi i styrelsen. Icke så. Efter en tid ångrade sig Helawi och återtog sina uppdrag samt trappade upp det interna tjafset till nya nivåer. Efter en tid förmåddes han ånyo avsäga sig sina kommunala förtroendeuppdrag under föregivande av ”familjeskäl”. Men det blev samma visa igen: mer tjafs och mer irrationellt och oföutsägbart handlande.

Bland annat riktade Helawi i massmejl till ett stort antal partimedlemmar inklusive partiledning, riksombudsmän, riksdagsledamöter och andra förtroendevalda en mängd mer eller mindre bisarra anklagelser om rasism och annat ej endast mot SD Södertälje utan även mot exempelvis partiledning och riksombudsmän. Det som omöjliggjorde hans fortsatta tillvaro i SD var kravet att partiet skulle slänga ut alla homosexuella medlemmar. Ett så kallat personärende (i realiteten ett uteslutningsärende) öppnades därför mot honom på riksnivå.

Genom att Nader Helawi nu lämnar partiet och dessutom gått ut i media med lögnaktiga och tillrättalagda påståenden om naturen av konflikten mellan honom och SD – några andra medlemmar har över huvud taget aldrig varit aktuella i sammanhanget – försvinner behovet av att utesluta honom, vilket kan vara gott så.

Att beklaga är alla övriga kaldeiska medlemmar med vilka SD aldrig haft något otalt men som blivit Nader Helawis gisslan och därför, så vitt jag förstår, känt en stark press att av lojalitetsskäl göra gemensam sak med sin uppenbarligen inflytelserike landsman. Min gissning är att det är  fråga om ett slags klan- och/eller stamtänkande med orientalisk proveniens.

Frågan är givetvis om Nader Helawi någonsin passade i Sverigedemokraterna över huvud taget. Åtskilligt av hans agerande tyder på att så aldrig varit fallet. I media har han exempelvis beklagat sig över att SD ”inte förstår kristendomen” som han själv menar sig göra. Det är möjligt att det inte finns tillräckliga kristendomskunskaper i SD. Men nu är det en gång så att ett politiskt parti i Sverige inte har till uppgift att föra fram en viss religion i konfessionell mening. Uppenbarligen tror Helawi det och det är naturligtvis så fel det kan bli: han har aldrig begripit hur svenskt samhällsliv och svensk politik fungerar.

Sedan kan man fråga sig vad en äktenskapsbrytare som Nader Helawi – och det finns ögonvittnen till att han är en sådan – egentligen vet om kristna värden. Han är dessutom helt ohämmad när det gäller att anklaga andra men hittar inte minsta fel hos sig själv. Han har tydligtvis inte förstått innebörden i Jesu anmaning att först ta bort bjälken i sitt eget öga innan man upplyser sin medmänniska om att denna har ett grand i sitt eget.

Sessionerna mellan Helawi och hans biktfader – om han har en sådan – måste vara riktigt intressanta!

Avslutningsvis kan upplysas om hur Nader Helawi i vittnens närvaro skrutit om hur han – tydligen med stor förtjusning – deltagit i Saddam Husseins krig mot de amerikanska invasionsstyrkorna. Demokratiskt sinnelag och respekt för västerländsk demokrati är knappast något som står högt i kurs hos Nader Helawi. Huruvida dessa historier har verklighetsbakgrund eller utgör vad Jan Myrdal skulle ha kallat ”krigarljug” undandrar sig mitt bedömande.

Tre namn på SDs fullmäktigelista hade irakiskt ursprung. Ytterligare ett finskt.

Hela resonemanget om att SD-medlemmar, vilka ej är etniska svenskar, skulle behandlas sämre faller i exemplet Södertälje på att merparten av SDs fullmäktigelista hade övervägande icke-svenska namn. Hade vi varit det minsta rasistiska hade vi givetvis inte tagit med dessa till att börja med. Vi hade kunnat lyssna på de varnande röster som gjorde gällande att det här inte var en fråga om religion utan om kultur. Att irakierna med sin österländska kultur svårligen skulle kunna anpassa sig till svenska politiska och andra förhållanden hur mycket de än delade den religion som är tongivande i vårt lasnd, kristendomen.

Vi valde att inte lyssna på det örat. För oss var det självklart att alla som delar Sverigedemokraternas grundläggande värderingar, oavsett etnisk härkomst, också kunde göra en viktig insats för partiet. Det tror vi fortfarande stenhårt på. Men i just fallet Nader Helawi fungerade det alldeles uppenbart inte.

Rent kommunalpolitiskt kommer de irakiska avhoppen inte att betyda någonting alls. Mandatfördelningen i fullmäktige omöjliggör ändå något konkret, röstbaserat inflytande för SD. Och vad nämndplatserna beträffar finns det gott om folk som är villiga att göra en insats. Lyckligtvis kan vi ändå utöva ett förmodligen betydande inflytande i kommunen genom vår tidning Telgekuriren och genom aktivt nämndarbete.

Dessutom blir det skönt att slippa allt internt bråkande för att i stället kunna ägna oss åt det vi är valda att göra – föra fram SD:s politik i Södertälje kommun!

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

4 kommentarer på “Kaldéerna och SD: Tro inte på Expo!”

 1. Roberth Says:

  Det var väl du som fixade in dem? Smarskalle!

  • Tommy Hansson Says:

   Som jag försökte säga bottnar allting i rötägget Nader Helawi. Det fanns faktiskt ingen möjlighet att förutsäga vad som komma skulle.

 2. Ville Says:

  Tack för en uttömmande förklaring om vad som hänt. Inget förvånande. Mycket proffsigt skrivet.

  • Tommy Hansson Says:

   Tackar. Ja, det är en både bisarr och sorglig historia. Tyvärr förstör sociopatiska personligheter som Helawi för andra personer med invandrarbakgrund som vill engagera sig politiskt.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: