Omskärelse: behovet av nyansering

Sedan en tid tillbaka pågår en debatt om kvinnlig respektive manlig omskärelse. Den förstnämnda typen bör egentligen kallas könsstympning, eftersom det är ett vida mer långtgående ingrepp än den manliga varianten. Tanken med det här inlägget är att på ett så nyanserat och sansat sätt som möjligt reda ut begreppen.

Kartan visar den kvinnliga könsstympningens utbredning i Afrika.

Den kvinnliga könsstympningen är förbjuden i Sverige sedan 1982. Ingreppet innebär att klitoris men ibland, i sin mest radikala form, även yttre och inre blygdläpparna avlägsnas. De första historiska beläggen för kvinnlig könsstympning går tillbaka tusentals år i tiden och har alltså, som många felaktigt tror, inte med den islamska religionen att göra. Att ingrepp av detta slag praktiseras i muslimska länder i Asien och Afrika är dock ett faktum.

Könsstympning av detta slag är självfallet ett allvarligt ingrepp i den kvinnliga sexualiteten och minskar radikalt förmågan till sexuell njutning. Vilket väl också är själva grundtanken – de primitivt stambaserade ideal som resulterar i könsstympning utgår ifrån att kvinnlig sexuell njutning är något oönskat eller rentav ont.

Med den manliga omskärelsen är det någonting väsentligt annat. Den tillämpas av såväl judar och muslimer som av andra. Den kan ha en religiös bevekelsegrund men behöver inte ha det. Den manliga omskärelsen innebär att förhuden på penis avlägsnas, något som inte innebär några men för den manliga sexuella förmågan eller njutningen. Däremot menar många att omskärelsen har hygieniska fördelar.

 Manlig omskärelse är ett relativt litet medicinskt ingrepp. 

Viktigast är den manliga omskärelsen för judendomen. Enligt traditionen gav Herren för omkring 4000 år sedan en befallning till patriarken Abraham som innebar att han själv och alla hans manliga efterkommande skulle omskäras. Detta var ämnat att vara en stadga för evig tid som skulle minna om förbundet mellan Gud och det judiska folket. Enligt stadgan skulle omskärelsen ske på den åttonde dagen efter ett gossebarns födelse. Om detta kan man läsa i Första Mosebok 17:9-14.

Omskärelsen av pojkar är ett sakrament i den judiska religionen och kallas brit milah. Den utförs traditionellt av en person särskilt tränad i detta slags ingrepp kallad mohel. Det mest kända exemplet på en omskuren jude är naturligtvis Jesus.

Jesus blev omskuren åtta dagar efter sin födelse. Målning av Corregio.

Det råder ingen tvekan om att den manliga omskärelsen i högsta grad medverkat till att det judiska folket kunnat bibehålla sin särart under årtusendena, vilka som alla vet inneburit otaliga lidanden och förföljelser. Ändå ifrågasätts den nu med ibland grumliga argument, något jag menar i hög grad spelar antisemiterna i händerna.

Det ropas i dag från skilda håll på förbud mot manlig omskärelse i Sverige. Sådana röster kommer dels från läkare och så kallade humanister, dels från politiker alltifrån förre folkpartiledaren Bengt Westerberg till SD-politiker som Kent Ekeroth (den sistnämnde är en icke-religiös jude). Argumentationen tycks i huvudsak bottna i en omtanke om den pojke som, utan att själv ha haft möjlighet att klargöra sin vilja, blir utsatt för ingreppet i fråga.

Jag har förståelse för denna typ av omtanke som är helt logisk utifrån sekulära värderingar. Självklart är inte alla som motsätter sig manlig omskärelse antisemiter. Den här frågan har emellertid mer omfattande implikationer än så, eftersom den rör religiösa frågeställningar som går flera tusen år tillbaka i tiden och därtill är helt avgörande för ett helt folks identitet. Sådana överväganden är dock inte särskilt gångbara i dagens sekulariserade svenska samhälle, där allt som har med religion att göra i betydande omfattning betraktas med misstänksamhet.

Jag skall avslutningsvis i fyra punkter sammanfatta argumenten för varför manlig omskärelse inte bör förbjudas:

 För det första, vilket klargörs ovan, är det inte på långa vägar ett lika omfattande ingrepp som kvinnlig könsstympning.

För det andra är det inte, till skillnad från den kvinnliga varianten, olagligt med manlig omskärelse.

För det tredje är den manliga omskärelsen helt avgörande för den judiska och till del även den muslimska  identiteten och bör därför ses som ett viktigt inslag i den i Sverige grundlagsstadgade religionsfriheten.

För det fjärde, något som hänger nära samman med det tredje argumentet, spelar krav på förbud mot manlig omskärelse nationalsocialister och andra antisemiter i händerna i dessas ständigt pågående hatkampanj mot allt judiskt.

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

26 kommentarer på “Omskärelse: behovet av nyansering”

 1. BengeRunfalk Says:

  Nja, knappast övertygande.

  Argument 2 är ett märkligt cirkelargument: manlig omskärelse ska inte förbjudas då den inte är ”olaglig” ! Godnatt yxskaft.

  Argument 3 är inte sant, enbart löjligt. Handlar judendom och islam om tro eller vidskepelse? Är fundamentalistiska varianter de enda tänkbara av dessa religioner? Då bör dessa hållas utanför Sverige mha lagstiftning.

  Argument 4 är också nonsens – ska politik pch argument byggas genom att man alltid inverterat nazister och kommunisters ställningstagande eller på en förnuftig analys av sakfrågan. Kommer SvP bli mångdubbelt större om omskärelse av gossebarn förbjuds?

  Argument 1 är det enda av vikt och där vill ju många experter – barnläkare – hävda att du har fel. Gör dom detta av omtanke om barnen eller pga dunkla antisemitiska motiv?

  • Tommy Hansson Says:

   Så det faktum att manlig omskärelse är tillåtet enligt lag är med andra ord ett tillräckligt argument för att den skall förbjudas?

   Avseende argument 3 är du ute på synnerligen djupt vatten. Det är helt sant att omskärelsen varit helt avgörande för den judiska identiteten. Din okunnighet är pinsam. Att svamla om ”vidskepelse” i sammanhanget understryker ytterligare denna.

   Vem har sagt att man alltid ska vända upp och ner på nazisternas/antisemiternas ställningstaganden? Jag pekar endast på en klar risk i sammanhanget.

   Ingen expert och allra minst en läkare kan rimligen hävda att manlig omskärelse är ett lika omfattande ingrepp som kvinnlig könsstympning. För att det skall bli jämförbart skulle man ju behöva avlägsna ollonet på penis!

  • rksmrgs Says:

   Vad gäller argument 1 kan också tilläggas att all kvinnlig omskärelse inte är stympande, till skillnad från manlig. I vissa områden inskränker man sig till att ”pricka” klitoris med en nål för att frambringa en blodsdroppe, all kvinnlig omskärelse är inte ”faraonisk” eller näst intill, som de flesta tycks tro.

   Däremot är som sagt all manlig omskärelse stympande, och som du så riktigt påpekar väldigt kontroversiell i barnläkarkretsar. Bland andra Hugo Lagerkrantz har uttalat sig mycket kritiskt och sagt att ”det är inte vilken skinnbit som helst som man skär bort.”

 2. Fredrik Runebert Says:

  Ursäkta min lilla polemik här, men jag blir lite förvirrad av ditt fjärde argument (om det nu ens är ett relevant argument). Kan man inte lika gärna tillämpa detta argument mot Sverigedemokraterna som kritiserar dagens invandringspolitik? När Folkpartiet föreslår språktester för medborgarskap handlar kritiken ofta om att de fiskar i grumligt vatten och legitimerar Sverigedemokraternas åsikter. Varför inte ta det ett steg till? Sverigedemokraternas kritik mot svensk invandringspolitik legitimerar Nationaldemokraternas hatfyllda syn på invandrare (däri inräknat antisemitism). Guilt by association argument är i min bok inget argument.

  • Tommy Hansson Says:

   Visst skulle man kunna tillämpa min typ av argumentation enligt dina exempel. Det görs väl också titt som tätt, såvitt jag förstår.

   Kan dock inte se att det bör hindra mig från att varna för risken att ge nationalsocialister och antisemiter vind i seglen i den speciella frågan om omskärelse.

 3. Sten Says:

  Först håller du med tennis spelaren ovan att vi ska slippa den fördummande politiska korrektheten, å du anklagar somalierna vilka är världens omskurna underklass!
  Sen anklagar du oss som på djupet avskyr politisk korrekthet för vi vågar kritisera roten av problemet, ”könstympningens herrar”
  Det är Israeliter som skapat den vansinniga kultur somalier och talibaner lever i! Men att gå på djupet verkar många ha svårt för…

 4. Sten Says:

  Det är just ni som kritiserar Somalier och fattiga afghaner som är dem riktiga rasisterna!!! Att kritisera judar eller amerikansk politik är knappast fegt eller antisemitiskt!! I vilket fall som helst så behöver somalier och afghaner mer skydd än judar som är mkt priviligierade!

  • Tommy Hansson Says:

   Så du hävdar att ”allt är judarnas fel”…suck. Inte det minsta antisemitiskt, nänä…

   Fråga judarna i Malmö om de känner sig priviligierade. De och deras inrättningar angrips ständigt av islamistpatrasket och får noll skydd/sympatier av kommunen.

   Judarna har aldrig tillämpat kvinnlig könsstympning.

 5. Bergfast Says:

  Det är lite märkligt att någonting som är så gammalt, och som uppenbarligen är i första hand en slags ”kult”, alltså en religiös ”rit”, som skall symbolisera ett ”förbund”, (med ”Gud”, ”Skaparen”), skall behöva ”angripas” eller kritiseras av främst människor som inte varken berörs av ”förbundet”, eller själva ”riten”?

  Man behöver kanske ändå fråga sig vilka barnen ”tillhör”?

  Tillhör barnen ”alla andra” människor, förutom ”sina egna folk”, och anser sig därför ”alla andra” människor ha ”rätt” att lägga sig i denna ”förbundsakt”?

  Att stå i ett ”förbund” med någon, betyder att man just för ”förbunden” med ”någon”, och att judar själva väljer att vilja ”stå i förbund med” sin ”Gud”, behöver väl inga andra lägga sig i?

  Att förbinda sig själv och sina barn, genom en omskärelseakt, dvs. en ”kultisk rit”, (där det ytterst är ”fortplantningsorganet”, och därmed ”liv-överförings-och ”kärleks”-organet som symboliskt ”överlämnas i ”Guds” händer”(?), och som därmed kan uppfattas som att det är en ”akt” där man vill bekräfta att denna ”liv-kraft” primärt ”tillhör” deras ”Gud” (?), som de själva väljer att vilja stå i ”förbund” med, och ”överlämna sig själva” till, (?), det behöver väl ”inga andra” lägga sig i? Varför skulle de lägga sig i det?

  Argumentet att ”det är ett ingrepp på det skyddslösa barnets kroppsintegritet”, och ”frihet att själv välja”, blundar lite grand för det faktumet att barn nog i första hand ”tillhör” sina föräldrar, och inga andra? Föräldrarna i sin tur ”väljer att tillhöra”, eller ”stå i förbund med” ”sin ”Gud”, och att barnen därmed, eftersom de just ”tillhör” sina föräldrar, och sina far-och mor-föräldrar i släktled efter släktled, så innebär denna ”rit”, och denna ”kultiska handling”, just precis en ”kultur-handling”, som har ett ”symbol-värde”, och just ett ”identitets-skapande värde”, som naturligtvis är värdefullt.

  Människan är ju en ”komplicerad varelse”, och att ”hon” som ”varelse” inte egentligen varken kan eller vill leva utan ”kult”, dvs. utan ”kultur”, det måste man nog tillerkänna, och också vara glad över att så är fallet?

  Utan ”kulturer” så vore det nog betydligt tråkigare och tristare…..

  Därför kan man se det som en viss brist på insikt kring vem människan är som ”varelse” när man ”ensidigt” vill kritisera och anmärka på denna omskärelserit, som för dem som tillämpar den ses som just en ”förbunds-handling” och just en ”överlåtelse-rit”?

  De barn som blir omskurna och som i vuxen ålder är kritiska och vill ta avstånd både till sina föräldrar och till sin ”kultur”, och till att ha blivit utsatta för denna ”rit” utan att själva ha kunnat välja, de kan ju själva kritisera sina föräldrar, sin släkt och sin ”kultur”? Vilket det kanske också finns en del som gör. Men de allra flesta känner nog ändå kanske att de faktiskt tillhör både sina föräldrar, sina far-och mor-föräldrar i släktled efter släktled och erkänner och också godkänner sitt ”förbund” med sin ”Gud”, och att de också vill göra det? Vilket i så fall är ganska naturligt.

  Men vad har ”andra människor” med dessa ”kulturskapande” och därmed ”identitetsskapande” riter och att göra egentligen? De flesta ”religioner” har ju ”riter” av olika slag. Att kristendomen har ”hjärtats omskärelse” som ”rit”, och där ”kroppen” kanske inte blir ”omskuren” på riktigt samma sätt som inom t ex judendom och islam, behöver man kanske ändå inte som utomstående hänga upp sig på? Det är ju ”deras sak” och deras ”val”?

  Det är mycket värdefullt med olika kulturer och det är också värdefullt om man försöker bevara dessa på olika sätt.

  Omskärelsen av pojkars könsorgan, som ett slags ”offrande”, eller som ett slags ”överlämnande” av fortplantningens, och ytterst kanske av ”livs-kraftens förmågor” (?), till ”Livets och ”levandets Gud”(?), och som därmed skall visa på en vilja att genom denna ”akt” stå i ”förbund” med sin ”Gud” och en vilja att tillerkänna ”Honom” den yttersta ”Makten” i Universum (?) till just denna ”livskraft”(?), behöver inte alls betraktas som ett ”övergrepp”, utan kan istället ses just som en ”kultur-handling”, och därmed just en identitetsskapande handling.

  Människan är ändå en ”kultur-varelse”.

  Att vilja förneka det är inte ”människovänligt” att göra.

  • Bergfast Says:

   Ps.

   Korrigering och förtydligande av tidigare text:

   ….”Argumentet att ”det är ett ingrepp på det skyddslösa barnets kroppsintegritet”, och därmed mot barnets ”frihet att själv välja”, blundar lite grand för det faktumet att barn nog i första hand ”tillhör” sina föräldrar, och inga andra? Föräldrar i sin tur ”väljer att tillhöra”, eller ”stå i förbund med” ”sin ”Gud”, och att barn därmed också, eftersom de just ”tillhör” sina föräldrar, och sina far-och mor-föräldrar i släktled efter släktled, också står i detta ”förbund”, helt enkelt därför att de själva är omyndiga. Denna ”rituella kult”, och ”rituella akt” eller denna ”kultiska handling”, blir väl just precis en ”kultur-handling” som har både ett ”symbol-värde”, ett bekräftelsevärde och ett ”identitets-skapande” värde, som därför naturligtvis är någonting både betydelsefullt och värdefullt för möjligheterna att just kunna bevara sin ”kulturella identitet”…vilket i sin tur är värdefullt för att kunna bevara mångfalden av olika kulturer som finns, bland jordens alla olika folk, där varje olika folk och kulturella profil i sig är bidragande till mångfalden av olika kulturella särarter av olika slag, som i sin tur är någonting berikande och glädjande för just hela mänskligheten.”……

   Det vore ju mycket tråkigt och trist om hela mänskligheten var ”likadan”…….

   Ds.

 6. Olof Says:

  Bara en liten fråga; hur gottgör vi människor som t.ex, den här killen: http://blog.shealevy.com/2011/05/17/an-open-letter-to-mohel-michael-henesch/ när de anser sig ha blivit utsatta för övergrepp som lett till permanenta men?

  Eller säger vi bara att det är ok att utsätta dig för övergrepp för du är ju barn till judar eller muslimer?

  • Tommy Hansson Says:

   Förstår inte riktigt vad du menar med ”vi”. Det här är något som rör killen i fråga, hans mohel och den judiska kommuniteten. Inte ”oss”.

   I några av kommentarerna framgår det vidare att det tydligen finns kirurgiska möjligheter att återställa förhuden. Det kanske kan vara en utväg.

   Notera även de kommentatorer som prisar omskärelsen.

   • Olof Says:

    Som medmänniskor har vi en etisk skyldighet att skydda människor från övergrepp i den mån vi kan. Oavsett om övergreppen begås av samhället, en etnisk grupp eller ens inom en familj. Därav vi.

    Om killen i det här fallet har tur så kanske det fysiska går att återställa. (och på den noten kan man konstatera att de religiösa grunderna inte direkt specificerar storlek på ingrepp, utan ‘förbundet’ skulle kunna uppfyllas med något som lätt gick att återställa, eller var rent symboliskt). Men att hänvisa till återställande plastikkirurgi är knappast en lösning för det etiska problemet, ens om man skulle införa någon form av skadeståndsmöjlighet för dem som upplever sig skadade.

    Och visst är finns det de som tycker det är bra. Det är ingen som argumenterar att man inte ska få omskära sig när man är gammal nog att själv välja. Men att påtvinga människor onödiga kirurgiska ingrepp är helt enkelt inte ok, vare sig det är samhället (kan du ens föreställa dig hur kränkande det hade varit om exakt samma ingrepp utförts med statligt tvång för att ‘märka grupptillhörighet’), religionen eller föräldrarna som vill det.

    Det är helt enkelt ingen som vet vem som ligger där under kniven. Du vet inte om det är en jude, kristen, buddhist eller ateist. Men dennes rätt att själv välja i livet, och att slippa bli märkt och potentiellt skadad överskrider alla kollektivs rätt att utföra ingrepp på dennes kropp.

 7. Sittande fågel Says:

  Tommy måste väl ändå hålla med om att män som inte känner till sin omskurna status är förtryckta?
  Det måste vara höjden av omedvetenhet att inte ens veta hur man är skapt!

  • Tommy Hansson Says:

   Hur menar du att man skulle kunna vara omedveten om att man är omskuren?

   • Tommy Hansson Says:

    Övergrepp skall givetvis alla beskyddas från. Jag menar dock att den definitionen inte kan gälla när det gäller omskärelse av manliga judar.

    Tvärtom vore det ett övergrepp att utifrån enbart humanistiska/sekulära grunder förbjuda ett 4000-årig praktik som i högsta grad har bevarat det judiska folket intakt under evärderliga tider.

 8. Olof Says:

  Jag förstår att du inte tycker att omskärelsen är ett övergrepp, men killen jag länkade till är ett tydligt exempel på att en del kommer att uppleva det som ett övergrepp.

  Det innebär att vi måste hitta ett sätt att urskilja dem som kommer uppleva det så från dem som inte kommer göra det. Jag kan inte se att det är möjligt.

  Eftersom jag inte kan hitta belägg där oomskurna upplevt det som ett övergrepp att de inte blivit omskurna (även om det finns de som önskar att de blivit det), och då det dessutom är betydligt enklare att åtgärda när ålder uppnåtts (och då urskiljning alltså blir möjlig) hamnar vi i en situation där individens rätt till skydd är viktigare än kollektivets rätt till tradition på dennes bekostnad. Man kan önska att det blev till stånd en medelväg där traditionen kan upprätthållas genom ett symboliskt (skadefritt) minimum, men det jag hyser ingen större förhoppning om en sådan förändring.

 9. Bengt Says:

  Tycker inte det finns något behov av nyansering i den här frågan. Judarna får omskära precis så mycket de vill, det är inget vi som inte tillhör det utvalda folket ska lägga oss i. Så enkelt är det.

 10. Bergfast Says:

  Olika folkslag, språk, folkstammar och kulturer, som själva väljer att ”ställa sig själva i ett förbund” med ”sin Gud” är naturligtvis ”utvalda” just genom att de gör detta ”ut-väljande”.

  Detta ”väljande” blir i praktiken blir ett ”ut-väljande”, (dvs. ett ”bort-väljande” av ”andra Gudar” till förmån för ett ”för-väljande” av ett ”förbund” med endast ”sin Gud”, osv).

  Ett ”förbund” som förmodligen ständigt behöver beaktas, lydas och efterlevas för att just kunna hållas ”levande”, (precis som alla slags ”förbund” och ”överenskommelser” av olika slag behöver efterlevas, för att just kunna hållas ”levande”) .

  Att som folk och kultur ”välja” (dvs. att ”ut-välja”, dvs. att samtidigt ”bort-välja” alla ”andra Gudar”), och att ställa sig i ett ”förbund med” sin ”Gud”, (just sin kulturs ”Skapare”, eller just sin kulturs ”Livets Herre”), medför just ett ”ut-väljande” när man väljer att själv ”ingå i detta förbund”. Det medför att just ställa sig i ett ”förbund” som kräver lydnad och lyssnande till ”sin Guds” viljor och krav i just olika livs-frågor, (både praktiska och teoretiska livs-frågor som rör själva levandets ”lagar”, och lagar som rör själva levandets möjligheter till framgång, och också som försvar mot svårigheter osv. osv.)

  Många olika kulturer, folk och religioner kan ”likna” varandra, men det är ändå värdefullt, för just mångfaldens bevarande, till rikedom och glädje för hela mänskligheten, att en del folk ”utväljer” att specialisera sig på just ”sin Gud”, och därmed just ”sin kultur”.

  T ex judendom och också andra religioner, på liknande sätt. T ex hinduism, kristendom, buddism, islam och mängder av andra, t ex s.k. natur-religioner. Som t ex olika indianska, afrikanska, indonesiska, australiska religioner eller kulturer, med sina danser, sånger och ritualer. Eller den samiska, eller den romska kulturen osv. osv. Mångfalden är en rikedom.

  Mångfalden av religioner, folk och kulturer är en rikedom i människosläktet, som det är värdefullt att värna.


 11. Du vet när pojkars operationer upphör, då kommer stympandet av flickor oxå försvinna!
  Räcker inte det som argument?
  I Egypten och Somalien sker flick-stympning endast pga att alla killar redan är skurna.
  Finns det någonstans i världen där flickor omskärs, men icke pojkar? Knappast!

 12. Tommy Hansson Says:

  Det argumentet tror jag inte alls på. De båda typerna av omskärelse är två vitt skilda saker.

 13. crazyguyinthailand Says:

  😀 😀

 14. Åsa Says:

  Könstympade tjejer finns faktiskt överlag där män är omskurna så vitt jag vet.
  Jag har sällan läst om kulturer där tjejers underliv modifieras men inte pojkars!
  Tankarna bakom är att förhuden på pojken är ett feminint element & klitoris på tjejen är maskulint organ.
  Genom kirurgins hjälp så stabiliseras könsrollerna!
  Tittar man på Mellanöstern så stämmer teorin väldigt väl

 15. Tommy Hansson Says:

  Judiska flickor i Israel (eller annorstädes) – där pojkar enligt judisk tradition omskärs vid åtta dagars ålder – könsstympas inte.


 16. […] När det gäller den kvinnliga varianten avlägsnas klitoris, varmed förmågan till sexuell njutning praktiskt sett försvinner. I den mer omfattande versionen, så kallad babylonisk omskärelse, avlägsnas även de yttre blygdläpparna. I den manliga omskärelsen tas yttre delen av förhuden på penis bort, ett ingrepp som varken tar bort förmågan till sexuell njutning eller är skadlig på annat sätt. Mer om kvinnlig respektive manlig omskärelse på min blogg här: https://tommyhansson.wordpress.com/2012/07/12/omskarelse-behovet-av-nyansering/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: