SD och media: sanningen bakom de avhoppade kaldéerna (S)

 Robert Stenkvist orienterade SD-medlemmar i mediehantering.

Den 30 oktober höll SD Stockholms län en synnerligen välbesökt mediaträff. Distriktsordförande Robert Stenkvist gav en orientering om hur vi som representanter för Sverigedemokraterna bör handskas med media. Det är ett ämne som börjar uppmärksammas alltmer inom partiet, och nyligen offentliggjorde SD riks en kommunikationsplan med titeln Vem talar vi till?

Det kan inte råda någon tvekan om att ämnet är högst aktuellt. Partiet växer så det knakar och alltfler nya medlemmar strömmar till i praktiskt taget alla kommuner och landsdelar. Detta sker samtidigt som opinionssiffrorna under senare tid har tett sig allt förmånligare. De senaste mätningarna visar att SD i praktiken är större än Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Som partiordförande Jimmie Åkesson framhåller i förordet till ovannämnda kommunikationsplan:

Hur vi kommunicerar kommer att avgöra hur väl vi lyckas, om vi får uppleva stagnation eller tillsammans nå nya framgångar. Vi måste se över vår självbild, börja arbeta ännu mer professionellt och vinnlägga oss om att vi är överens om vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit.

 Jimmie Åkesson, ´papperspolisen Tryggve och en lokal SD-medlem i Partille.

Det var samme Åkesson som för en tid sedan i ett brev till samtliga SD-företrädare i kommuner och landsting framhöll vikten av att partiet håller element såsom rättshaverister, extremister och individer vilka endast är intresserade av att köra sin egen agenda inom partiets ram på betryggande avstånd. Sådana personer uppmanades dessutom självmant lämna partiet på det att de icke må bli uteslutna. Ord i precis rättan tid, enligt min enkla mening!

Ty självklart kan partiet inom sina led icke hysa individer vilka  förnekar den oerhört väldokumenterade Förintelsen av judar under Andra världskriget, uttrycker sig hatiskt mot homosexuella eller förnekar kvinnors rättigheter. Detta för att ta några få exempel. Därmed inte sagt att exempelvis samkönade äktenskap, homosexlobbyns oproportionerligt stora makt över media eller radikalfeminismen inte kan problematiseras. Så kan och bör enligt min mening göras när så kan anses påkallat. Det bör dock göras på ett sakligt och anständigt sätt.

Det passar i det här sammanhanget perfekt att komma in på ämnet kaldéiska medlemmar i SD, noga taget dem inom Södertälje-avdelningen. Som bekant innehöll Södertäljes kandidatlista till kommunfullmäktige i valet 2010 flera kaldéiska namn – kaldéer är katoliker med irakisk bakgrund – och ytterligare ett antal nominerades av partiet till kommunala nämnder och styrelser. Det bör här understrykas att dessa personer med ursprung i Mellanöstern själva sökte sig till partiet. I ett läge då det gick trögt att få folk att kandidera till kommunala uppdrag välkomnades kaldéerna med nära nog öppna armar.

 Entrén till Södertälje stadshus.

Södertäljeavdelningens inställning var – och är alltjämt – att så länge en person delar Sverigedemokraternas grundläggande värden och värderingar så spelar det ingen roll vilken etnicitet, religionstillhörighet eller för den delen sexuell läggning vederbörande har. Vi menade jämväl att det faktum att de personer vilka sökte sig till oss var kristna och, liksom SD, djupt kritiska till islamismen/jihadismen borde borga för att experimentet – om man kan kalla det så – skulle få en positiv effekt.

Utvecklingen under SDs första år i fullmäktige och nämnder/styrelser i Södertälje syntes också tala för en sådan utveckling. Inga problem av vikt tillstötte under denna tid, möjligen med undantag för att kunskaperna i det svenska språket överlag inte var de allra bästa inom den här gruppen. I stort sett flöt det dock på bra. Problemen började med att kaldéergruppens ”starke man”, bussföraren Nader Helawi, började ställa helt orimliga krav på anställningar och tjänster samt dessutom ertappades med att förfalska reseräkningar.

Han drev därtill olustiga förtalskampanjer mot SD-representanter han ogillade och gjorde stora ansträngningar i syfte att få bort dessa. När det sedan blev klart att hans kristna övertygelse inte spelade någon roll när det gällde äktenskaplig trohet och behandling av egna familjemedlemmar stod det klart att han var just en sådan person som Jimmie Åkesson hänvisade till i sitt medlemsutskick.

 Nader Helawi – med egen agenda.

Han hörde helt enkelt inte hemma i SD. När han i massmejl i hätska ordalag började kräva att partiet skulle kasta ut alla homosexuella och därtill gav partiledning, riksombudsmän och andra SDare otryckbara epitet  var måttet rågat och ett personärende med uteslutning ur partiet som ofrånkomlig följd var på väg att öppnas. I det läget insåg Helawi vartåt det barkade och utträdde därför själv ur partiet. Därefter har han följts av ett antal kaldéer/irakier vilka nu gått över till Socialdemokraterna.

Bloggaren ”Dissidenten Stenkvist” – som har mycket god insikt i problematiken – har följande att säga om kaldéerna i Södertälje i en nyskriven text:

http://stenkvist.wordpress.com/2012/10/31/historien-om-kaldeerna-och-sd-i-sodertalje/

I Länstidningen den 30 oktober berättade en kort artikel om att ”SD-vildar blir socialdemokrater” och att den så kallade Arbetarekommunens ordförande, riksdagsman Yilmaz Kerimo, välkomnade de forna sverigedemokraterna i partiet. Helawi passade även på att i artikeln hävda att SD är ”rasister” och ”inte står för alla människors lika värde”.

Detta alltså sagt av en person som i mejl till partiledning, riksombudsmän, parlamentariker och distriktsordförande – snart sagt till halva partiet – krävt uteslutning av homosexuella samt i vittnens närvaro upppgivit att han slagit sin hustru! Så mycket för alla människors lika värde. Som alla manipulerande personligheter har Helawi dock en driven förmåga att för en tid – innan bockfoten sticker fram – dupera människor med ett övertygande tonfall och ett tandrikt leende och tycks således ha slagit i sosseledningen i Södertälje att han är den sanne demokraten som blivit ack så illa behandlad av de hemska SDarna.

 Sosseledaren Yilmaz Kerimo i Södertälje önskas lycka till…

Nu är i alla fall avhoppen och faktum och så gott som alla kaldéer har lämnat både SD och de kommunala nämnder de ingick i. De kommer att ersättas av intresserade SD-medlemmar. Dock fortsätter de som så kallade vildar i fullmäktige trots att ingen av dessa personer tidigare sagt så mycket som ett knäpp i nämnda församling.

Länstidningen och en del andra media har tagit upp ämnet missnöjda kaldéer i SD Södertälje, och det har ankommit på mig i egenskap av gruppledare att svara på frågor och bemöta de absurt lögnaktiga påståenden/anklagelser Helawi och ett par av hans nickedockor framfört. Den 31 oktober intervjuades jag av TV4s reporter och kommentator Ulf Kristofferson om situationen. Vi samtalade i kanske  sju-åtta minuter varav ungefär tio sekunder visades i TV4-nyheterna.

Det som kom med var mitt konstaterande att irakierna, mycket långt ifrån att ha blivit diskriminerade, faktiskt behandlats med rena silkesvantarna och säkerligen bättre än etniskt svenska medlemmar. Detta med tanke på de svårigheter att sätta sig in i svenska politiska och andra traditioner de utan tvivel skulle ställas inför. Vi hyste stor förståelse för dessa svårigheter och ansträngde oss verkligen för att hjälpa dem till rätta.

Den som vill kan ta del av TV4- inslaget via denna länk:

http://www.friatider.se/avhoppade-sd-araber-till-s

Jag kan bara säga att vi i SD Södertälje är glada och lätttade över att slippa det här bråkiga gänget med den bisarre Nader Helawi i spetsen. Och jag önskar sossarna ”lycka till” – det torde de behöva.

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

8 kommentarer på “SD och media: sanningen bakom de avhoppade kaldéerna (S)”

 1. Stenkvist Says:

  Ja, inte mycket att tillägga .

 2. Bergfast Says:

  Att vilja forska kring, undersöka, utröna, undra över, vända och vrida på och analysera olika religioner, ideologier, historiska händelser, eller politiska åsikter, ur flera olika perspektiv, är inte detsamma som att man förnekar att dessa religioner, dessa historiska händelser, eller dessa politiska ideologier och åsikter, över huvud taget finns.

  När och om man vill mena att människor som just vill forska kring, undersöka, vrida och vända på, samt analysera t.ex. en beskrivning av ett händelseförlopp, kanske t ex ett mordfall, därför att de vill försöka förstå vad som har hänt, hur det har hänt och varför det har hänt osv., så innebär inte det automatiskt att vilja försöka – förneka – själva händelsen.

  På liknande sätt är det med andra världskriget och de hemskheter och vansinnigheter som skedde i anslutning till det. Eller den kommunistiska revolutionen, och de hemska och vansinniga händelser i anslutning till den; med massinterneringar av människor i slavläger, där mängder och åter mängder av människor dog på löpande band, smittade av bl.a. sjukdomar som tyfus och difteri och lidande i övrigt av undernäring, hårt arbete och undermåliga sanitetsförhållanden.

  Att en beskrivning av ett händelseförlopp kan upplevas som mer förståelig, eller trolig, före en annan beskrivning av samma förlopp, är inte nödvändigtvis att vilja förneka ett händelseförlopp i sig.

  Alla händelser, både historiska och nutida, samt alla religioner, ideologier och politiska partier, osv., kan alltid ses ur flera perspektiv, samt kan ha olika förklaringar, beskrivningar, tolkningar och förståelser, ur olika personers synvinklar. Detta helt enkelt beroende på ur vilket perspektiv som varje person utgår ifrån. Varje persons utgångspunkt, eller utgångsperspektiv, varierar ju automatiskt från person till person.

  Kanske kan det ibland finnas lika många olika förklaringar, tolkningar, förståelser och perspektiv på alla möjliga företeelser, religioner, politiska ideologier, historiska skeenden osv., som det finns människor.

  Vem vet…

  • Bergfast Says:

   Att vilja avkräva medlemmar ur olika religioner, ideologier, eller politiska partier, en följsamhet i partilinjen, eller den ideologiska linjen, eller religionen, för annars kan de uteslutas, bedömas som – kättare -, eller också som – fiender -, osv., verkar vara någonting som kan förekomma i alla slags mänskliga sammanslutningar. Att kunna vara öppen för, eller tillåtande för – andra tolkningar -, verkar vara svårt, i vilken religion, vilken partisammanslutning, eller vilken ideologi, det än gäller? De kan lätt upplevas som – ett hot – mot den – rätta läran -?

   Därmed kanske – demokrati – , (som man föreställer sig att just – demokrati – är, med – yttrandefrihet – osv.?), där -just olika – perspektiv, tolkningar, analyser, förståelser och åsikter kan få lov att finnas, och också få lov att uttryckas, egentligen är någonting mycket svårt att kunna praktisera inom vilken – åsiktsförening – som helst, – i den s.k. – praktiken….

   Vem vet…

 3. Jacob I Says:

  Det var bl.a. haverister av detta slag som du ovan beskrivit som blev fallet för ny demokrati när det begav sig. Därav är det av stor vikt att vi seriösa medlemmar är på vår vakt. Jimmies direktiv som gick ut för några veckor sedan kom verkligen inte en dag för tidigt. Man bör komma ihåg att ett parti som vårat som nu växer så det knakar är också illa ute då det i medlemstillväxten mycket väl kan följa med s.k. infltratörer. Själv tvekar jag inte en sekund att rapportera om jag i våra led träffar på suspekta individer. Uppmanar härmed alla seriösa medlemmar att göra detsamma!

  • Tommy Hansson Says:

   Jo, som före detta medlem i NyD är jag smärtsamt medveten om detta. Det var ju också därför vi var ett gäng som bröt oss ur NyD och bilade Täljepartiet 1994. Med påföljd att tokskallarna ockuperade vår partilokal.

   SD är ett avsevärt gedignare och seriösare parti än NyD någonsin var. Dessbättre. Så ska det fortsätta att vara och därför har du förstås helt rätt i att det gäller att vi är vaksamma.

  • Bergfast Says:

   Det här med infiltrationer av olika slag, tycks vara någonting ur-gammalt, och tillämpat i de flesta (just kanske politiska?), sammanslutningar och också statsbildningar av olika slag…

   Det är tråkigt med – o – ärliga människor -, som säger sig förespråka någon (ideologi, eller partipolitiskt linje), men som i själva verket har ett annat uppsåt i sikte….än vad de säger sig förespråka.

   Liknande kan nog förekomma också i s.k. – industri-spionage – osv., där man säger sig vara trogen ett företag, men där man i själva verket är en – utsänd – spion, som vill försöka bryta ned företaget, för att därmed minska konkurrensen för ett annat företag….

   Och även över huvud taget s.k. – spionage -, eller – hemliga agent – aktiviteter, länder emellan, har väl också förekommit i alla tider.

   Så helt säker är det nog svårt att kunna vara för något parti, något företag, eller någon nation…..

   Tråkigt nog för alla de ärliga själar, som ärligt tror….och som ärligt vill väl, både för sitt parti eller för sitt företag osv.

   Hoppas att det går bra för SD i valet, och att SD kan göra skillnad i invandringspolitiken, för allas bästa. Både för ursprungssvenskar och invandrade svenskar, genom att anamma en mer sansad och därmed mer människovänligt invandringspolitik.

   Lagom är bäst och alltför hastiga förändringar behöver man nog, om man vill Sveriges väl, vara varsam inför.

   Vill man däremot att Sverige snabbt skall vilja övergå till en Europeisk Ny Nationsbildning, (vilket det kanske är många som vill), så önskar man nog driva på invandringen än mer, i än mer raskare tempo, och inte ta någon som helst hänsyn till svårigheter av olika slag som kan dyka upp inom nationen. Tvärtom välkomnar man väl i så fall dessa svårigheter som kan uppstå……(dvs. konflikter, missförstånd, kriminalitet, våld, misstro, missnöje o.s.v……)….

   .

 4. Tommy Hansson Says:

  Kloka ord, Josefina. Du tycks vara en konservativ efter mitt eget sinne.

 5. mrmhalland01 Says:

  Hej,
  Jag har idag på min blogg funderat över att vår stora invandring faktiskt bidragit till ett ökande antal våldsbrott.
  Jag menar att detta är en direkt konsekvens av invandring.
  Samtidigt är jag på intet vis emot människor från andra länder.
  Det jag undrar är om SD har några seriösa förslag på hur vi ska möta detta för ökad trygghet i samhället.
  Idag belyser jag främst det ”nya” våldet på landsbygden.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: