Myten om Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande

55_big Världens nordligast belägna moské finns i Norilsk i Ryssland.

Det finns en efterhängsen myt, icke minst florerande på Facebook, som vill göra gällande att Putins Ryssland skulle utgöra en pålitlig spärr mot muslimskt och/eller islamistiskt inflytande.

När det potentiella ryska hotet mot Sverige kommer på tal finns det alltid några snillen som skriver ungefär som så, att ”Hellre Putin än ISIS”. Instämmandena och gillandena brukar dugga tätt. Resonemanget går ut på att om man måste välja så är Ryssland alla gånger att föredra. Underförstått är också att ryssarna skulle göra processen kort med muslimerna/islamisterna.

Det här sättet att haspla ur sig illa övertänkta åsikter är typiskt för notoriskt oinformerade Facebook-användare. ”Valet” som redogörs för ovan – Putin eller islam – är nämligen inget val alls och kommer garanterat aldrig att göras. Skälet härför är enkelt: islam och islamism är nämligen dagliga realiteter och hot också i Ryssland, som president Putin trots aktningsvärda försök i framförallt Tjetjenien inte har lyckats neutralisera.

Så om olyckan skulle vara framme och vi invaderades av ryska trupper skulle detta med andra ord innebära, att vi tvingades leva under rysk ockupation OCH fortsatt om inte ännu större islamskt inflytande. En stor del av de ryska militärförbanden består ju faktiskt av muslimska trosbekännare, vilka nog inte kan förväntas vara särskilt benägna att ta i med hårdhandskarna mot trosfränderna i Sverige.

130801_RK_EidPrayerMoscow_jpg_CROP_article568-large Muslimer i bön i Moskva i augusti 2012 vid högtiden Eid al-Fitr, som avslutar ramadan.

Rysslands befolkning består i dag av till omkring 15 procent muslimer, vilket innebär att av en befolkning på cirka 144 miljoner är 21-23 miljoner muslimer. Bara i Moskva finns vid pass två miljoner muslimer men endast fyra moskéer, att jämföra med de omkring 7000 moskéer som finns i hela Ryssland. Det är en betydande muslimsk närvaro såväl procentuellt som reellt.

Som ett kuriosum kan nämnas att världens nordligast belägna moské återfinns i staden Norilsk, skapad 1953, som har ett invånarantal på 200 000 varav en fjärdedel är muslimer. Norilsk ligger på Tajmyrhalvön 300 kilometer norr om polcirkeln. Moskén, som heter Nurd Kamel-moskén, återfinns därmed i Guinness rekordbok: http://se.sputniknews.com/swedish.ruvr.ru/2012_06_07/77420025/

Det postkommunistiska Ryssland har hela tiden haft att kämpa mot islamsk fundamentalism, något som krigen i Tjetjenien 1994-96 samt 1999 och framåt visat. Tjetjenien är en autonom delrepublik i Kaukasus i sydvästra delen av Ryssland som grundades 1993 och har en befolkning på cirka 1,3 miljoner. Ledare för denna entitet ät Ramzan Kadyrov, som av motståndarna kallas ”rysk marionett”.

Islamistiska separatister har dock upprättat ett embryo till statsbildning som kallas Tjetjenska republiken Itjkerien, men denna skapelse erkänns endast av Georgien. Det var den 1-3 september 2004 som tjetjenska separatister utförde sitt blodigaste dåd. Det skedde i en skola i Beslan i Nordossetien, vilken intogs av separatister och fundamentalistiska muslimska terrorister.

BOMBERNA+HÄNGDE+I+TAKET               1877785

Ovan förödelsens styggelse efter gisslandramat i Beslan 2004. Nedan visas terrorledaren Basajevs döda kropp upp 2006.

Terroristerna tog skolbarn, lärare och annan personal som gisslan, och i samband med att ryska säkerhetsstyrkor stormade skolan dödades minst 338 personer inklusive 155 barn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gisslandramat_i_Beslan Separatistledaren Sjamil Basajev tog senare på sig ansvaret för terrordådet. Basajev kallades ”Rysslands mest eftersökte man” när han uppspårades och dödades i en operation genomförd av säkerhetstjänsten FSB den 10 juli 2006.

Inför de vinterolympiska spelen i februari 2014 i Sotji, beläget i Krasnodar-regionen i södra Ryssland, befarades att islamistiska terrorister skulle slå till i syfte att få sin sak uppmärksammad inför världssamfundet. Många såg terrordådet i staden Volgograd – som tidigare hette först Tsaritsyn och därefter Stalingrad – i slutet av december 2013 som en generalrepetition inför Sotji-OS. 16 människor omkom och ett 50-tal skadades i en självmordsmördarattack genomförd av en man och en kvinna. http://www.dn.se/nyheter/varlden/dodlig-explosion-varning-infor-sotji-os/

Säkerhetspådraget i Sotji var dock massivt, och något terrordåd materialiserades dessbättre inte trots uttalade (tjetjenska) hot inför storevenemanget: http://iranaware.com/2013/07/04/russia-chechen-muslim-terrorist-leader-calls-for-attacks-on-upcoming-winter-olympics-in-sochi/

En av de bästa och mest informativa texter jag läst om islams utveckling i Putins Ryssland återfinns i Dispatch International, en publikation jag själv har nöjet att då och då medverka i, den 22 oktober 2013 med Lars Hedegaard som författare. ”Ryssland genomgår en demografisk revolution som fundamentalt kommer att förändra landets karaktär”, framhåller Hedegaard inledningsvis. Denna utveckling kommer möjligen att få ännu större konsekvenser för landets framtid än Sovjetunionens kollaps 1991. Hedegaards artikel här: http://www.d-intl.com/2013/10/22/nasta-skrackscenario-ett-muslimskt-ryssland-bevapnat-till-tanderna/

Muslim_distribution-1440x564_cMuslimsk spridning i världen.

Den etniskt ryska delen av befolkningen minskar med i runda tal 0,6 procentenheter varje år under det att den muslimska folkdelen ökar med ungefär lika mycket. Om några år kan det beräknas att de ryska militärstyrkorna till hälften kommer att utgöras av muslimska trosbekännare. Befolkningsutvecklingen beror på de muslimska kvinnornas högre nativitet. Ryska kvinnor föder i genomsnitt 1,4 barn medan förhållandet i Moskva är endast 1,1 barn per rysk kvinna. För att upprätthålla befolkningen behövs 2,1 barn per kvinna. En av anledningarna till den bristande nativiteten anges vara de ryska männens ymniga alkoholism – kvinnorna drar sig för att skaffa barn med alkoholiserade män som riskerar bli opålitliga fäder.

Muslimska kvinnor föder i genomsnitt 2,4 barn, och i Moskva kan tartarkvinnor föda 6 barn och tjetjenska och ingusjiska kvinnor ända upp till 10 barn. Det beräknas vidare att tre-fyra miljoner muslimer flyttat till Ryssland från de tidigare sovjetrepublikerna Azerbajdsjan och Kazakstan. Den muslimska tillväxten utgör helt enkelt en befolkningsmässig tickande bomb som kan komma att få grava konsekvenser för den internationella utvecklingen.

Lars Hedegaard avrundar med följande ord:

Det västerländska antagande som så länge rått – att det kalla kriget är över – kan visa sig vara en myt. Västvärlden kan snart stå inför ett muslimskt dominerat Ryssland beväpnat till tänderna.

Det inte bara KAN visa sig vara en myt. Det nya kalla kriget, som inleddes när Vladimir Putin blev rysk president år 2000, ÄR i full gång och ju förr vi inser detta och inrättar oss därefter, desto bättre: https://tommyhansson.wordpress.com/2013/09/25/det-nya-kalla-kriget/

En annan kännare av islam och islamism, den amerikanske forskaren och skribenten Daniel Pipes (som Hedegaard refererar till), menar att det är ett misstag att stirra sig blind på islamiseringen i länder såsom Storbritannien och Sverige. I stället är det Ryssland med dess mångmiljonhövdade muslimska befolkning som är värt vårt noggrannaste studium, icke minst med tanke på den ryska kärnvapenkapaciteten: http://sv.danielpipes.org/13550/muslimskt-ryssland

xinsrc_4421004190529500315197 Putin tillsammans med Irans högste ledare, ayatollah Khamenei. Ryssland och Iran samarbetar bland annat om kärnvapenteknologi.

Ett muslimskt Ryssland rustat med kärnvapen. Det är således vad den historiska utvecklingen i värsta fall kan ha i beredskap för oss. Det är dock enligt mitt förmenande tillräckligt illa att Vladimir Putin redan nu spelar under täcket med islamistiska galningar på olika håll i världen och förser dessa med vapen såväl som kunnande.

Det är ett ämne som berörs av bloggaren Daniel Greenfield, forskare vid Freedom Center i New York, i ett inlägg från den 21 april 2010. ”Det är ingen hemlighet”, framhåller Greenfield, ”att Ryssland är världens största icke-muslimska understödjare av islamsk terrorism. Ryska vapen och rubler flödar in i Iran och Syrien, och därifrån till terroristgrupper över hela Mellanöstern.”

Slutligen måste det sägas vara alarmerande att ryssarna även delar med sig av sina kunskaper vad gäller kärnvapenteknologi till mullornas Iran, som nyss slutit ett avtal med USA och andra makter – inklusive Ryssland – om den iranska atomindistrin men som fortsätter med sin sinistra retorik om att utplåna såväl USA som Israel. Alltmedan Obama och Kerry försäkrar att de inte menar vad de säger: http://www.frontpagemag.com/point/259641/kerry-irans-death-america-doesnt-mean-they-want-daniel-greenfield

Greenfields fem år gamla men mycket tänkvärda bloggtest här. http://sultanknish.blogspot.se/2010/04/russia-georgia-and-islamic-terrorism.html

 

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

28 kommentarer på “Myten om Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande”

 1. Henrik A Says:

  Äntligen ett upplysande perspektiv om ett Ryssland vi ”aldrig” har hört talas om. Tack!

 2. Georg Says:

  Innan mullornas revolution 1979 födde Irans kvinnor 1.9 barn/kvinna . Idag föder dom 7.1 barn. Så visst påverkar religionen. Eller vänta. Nu blandade jag faktiskt ihop siffrorna. Det var ju tvärtom. Efter alla år av extremt islamstyre föder kvinnorna 1.9 barn. Kommentar?

 3. Tommy Hansson Says:

  Du kanske kan göra en etymologisk utredning om varför du skriver ”innan” mullornas revolution när det skall vara ”före”?

 4. Tommy Hansson Says:

  Tack för berömmet, Henrik A!

  • Georg Says:

   Före mullornas revolution 1979 födde Irans kvinnor 1.9 barn/kvinna . Idag föder dom 7.1 barn. Så visst påverkar religionen. Eller vänta. Nu blandade jag faktiskt ihop siffrorna. Det var ju tvärtom. Efter alla år av extremt islamstyre föder kvinnorna 1.9 barn. Kommentar?

 5. Tommy Hansson Says:

  Jag vet inte om religionen eller något annat påverkar, Georg. Kanske är det en kombination av religion, kultur och sedvänja.Jag redovisar bara siffrorna. Och tack för språkrättningen.

 6. Georg Says:

  ” Den muslimska tillväxten utgör helt enkelt en befolkningsmässig tickande bomb”. Men om mullornas teokrati – till skillnad från shahens sekulära samhälle -innebar att muslimer födde kraftigt minskat antal barn – visst innebär det en utmaning för sådana formuleringar? Och en risk att hela Eurabia teorin havererar?

  • Tommy Hansson Says:

   Jag vet inte varför muslimer i Ryssland föder fler barn än vad som sker i Iran. Statistiken visar dock att de gör det. Jag vet heller inte om man måste bekänna sig till någon bestämd teori för att konstatera, att det muslimska inflytandet i Ryssland och Västvärlden hela tiden växer.

  • Persian Says:

   Gärna länka mister Georg .

 7. Persian Says:

  Det stämmer inte med fakta och gärna visa länka mister Georg !

 8. Tommy Hansson Says:

  Lyssna gärna till vad Khadaffi hade säga om hur araberna skulle ta över väst.https://tommyhansson.wordpress.com/2010/07/16/lyssna-pa-khadaffi/

 9. Tommy Hansson Says:

  I dag är ramadan inskriven i Sveriges almanacka och anses av många vara en ”svensk” högtid. Sharia är de facto lag i en del områden i exempelvis Storbritannien. Muslimers nativitet i Ryssland är skyhögt högre än den inhemskt ryska. Vad som mot den bakgrunden händer i Iran på denna front är inte särskilt intressant, då mullorna inte behöver snabba upp befolkningstillväxten – de har ju redan makten.

  • Georg Says:

   Lite intressant. Du nämner prognoser över demografi. När jag visar en siffra som pulvriserar den prognosen bortser du från den, bla med uttalanden från Kadaffi.
   Eurabia won’t happen guys. Och världen blir fredligare.

 10. Persian Says:

  Ursäkta – mig! Mister Georg , har du jobbat på Nationell idag ?

  • Georg Says:

   Nej.
   Däremot ökar befolkningen av andra orsaker. Längre livslängd till exempel.

   • Persian Says:

    Nej , mister Georg det är du som bortse från fakta inte jag.

    livslängd eller goda socialbidraget till arabiska och somaliska
    familjer ,därför att araber och somalier vill ha många barn här i
    Sverige.

    Nu håller jag med dig mister Georg , BLA om Kadafi, tack USA
    för det !

 11. Tommy Hansson Says:

  Men Georg: kan du förklara för mig vad det finns för samband mellan iraniernas nativitet i det relativt avancerade Iran och nativiteten hos de somalier, afghaner med flera som kommer till Europa, eller de tjetjener, dagestanier med flera som spär på Rysslands muslimska befolkning? Nej, precis. Eftersom det inte finns något sådant.

 12. Tommy Hansson Says:

  Dessutom tycks du, Georg, alldeles ha snöat in på ”Eurabia”. För mig räcker det gott att det finns en företeelse som kallas IS, ISIS, ISIL, DAESH – välj vilket – som syftar till att skapa ett kalifat i hela världen. Bland flyktingströmmarna döljer sig åtskilliga IS-terrorister. Och återigen: det är omöjligt att förneka att det pågår en islamisering när ramadan blir en del av våra svenska traditioner. Kommentera gärna det.

 13. Tommy Hansson Says:

  Ja, jag tycker det är intressant att notera vad Khadaffi sa i FN för några år sedan innan han tvingades bita i gräset. Det vore ju hopplöst naivt att tro att han vore den ende i arabvärlden som vill lägga västvärlden under sig med hjälp av befolkningsvapnet.

 14. pettersonaxeagentlemansgentleman Says:

  Hade de facto ingen aning om att Ryssland, av alla storståtliga världsdelar, var så till den yttersta grad infekterat av islam. Här har Hansson åter svingat sin skarpslipade metaforiska lie och dekapiterat en och annan vanföreställning om det ryska imperiets magnificens och förmåga att hålla mänsklighetens största fiende stången. 🙂

 15. Tommy Hansson Says:

  Tack. Måste också berömma dig för ett storståtligt språkbruk!


 16. […] Så här ser alltså verkligheten ut i Putins Ryssland. Och några tecken på att machomannen i Kreml och hans hejdukar skulle ha lyckats särskilt väl när det gäller att komma till rätta med radikal islam och jihadism i det egna landet finns knappast heller att uppbåda. Rysslands problem med islam är väl så stora som de vi har i väst, och i dag utgör muslimska trosbekännare omkring 15 procent av Rysslands befolkning – en andel som ständigt är i stigande. Tilläggas kan att Ryssland är en av den islamska skurkstaten Irans mest pålitliga allierade. https://tommyhansson.wordpress.com/2015/08/01/myten-om-ryssland-som-sparr-mot-muslimskt-inflytande/ […]


 17. […] Här en bloggtext av artikelförfattaren som belyser islams betydelse i det ryska samhället och om myten om Ryssland som spärr mot muslimskt inflytande: https://tommyhansson.wordpress.com/2015/08/01/myten-om-ryssland-som-sparr-mot-muslimskt-inflytande/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: