Välkommen, prins Oscar Carl Olof!

 

OLAND, SWEDEN - JULY 14: Princess Estelle of Sweden; Crown Princess Victoria of Sweden and Prince Daniel of Sweden attend the 38th Birthday celebrations of Crown Princess Victoria of Sweden on July 14, 2015 in Oland, Sweden. (Photo by Luca Teuchmann/Getty Images)

Prins Oscar är son till kronprinsessan Victoria och prins Daniel samt lillebror till prinsessan Estelle.

Det har väl inte undgått någon att kronprinsessparet begåvats med en liten prins och prinsessan Estelle med en lillebror: hertigen av Skåne, Oscar Carl Olof, föddes den 3 mars 2016.

I egenskap av mångårig och synnerligen inbiten rojalist vill jag härmed frambära mina både innerliga och hjärtliga gratulationer till kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Fattas bara annat. Grattis också till konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, vilka nu kan glädjas åt sitt fjärde barnbarn.

Fler är på gång, då även prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntar på att få höra trampet av små, små skor.

Jag kan gärna erkänna, att det finns ett antal rätt goda förnuftsskäl som talar för republik. I ett avseende är emellertid monarkin tveklöst helt överlägsen republiken: det känslomässiga inslaget, vilket är väl så viktigt ur mänsklig synvinkel.

Ingen har nog framfört detta bänttre än den fine konservative skribenten Gunnar Unger (1915-76) i sin minnesbok Rapsodi i blått (1974):

Ty, som jag ser det, är det visdom att bejaka de väldiga känslovärden som ryms i monarkin och som så mäktigt appellerar till vår historiska fantasi. Förnuftet i alla ära, men låt oss inte underskatta vårt behov av romantik – och i statslivet är monarkin det romantiska inslaget.

gu3b Gunnar Unger – konservativ skribent och rojalist.

Visst spelar emotionella drivkrafter en väl så stor roll både i politiken och det mänskliga livet i stort som rationella och intellektuella sådana. Det fina i kråksången är emellertid, att det även finns tungt vägande förnuftsskäl som talar till det monarkiska statsskickets fördel.

Detta garanterar att Sveriges hårt prövade folk har en statsledning som står över det oavlåtliga partipolitiska käbblet, som är det pris vi tvingas betala för demokratin. Därtill är monarkin av ett oskattbart PR-värde för vår nation i allmänhet och denna nations industri i synnerhet.

Det apanage staten betalar ut till kungahuset varje år är en försumbar utgift med tanke på allt vi får ut av de insatser som utförs av de representativa och hårt arbetande medlemmarna i samma kungahus. För närvarande beräknas kostnaderna för hov- och slottsstaterna uppgå till 127 miljoner kronor, vilket skall räcka till såväl kungahusets representationskostnader som underhållet av slott och andra egendomar. I gengäld låter kungahuset staten utnyttja dessa egendomar.

Jag har för den intresserade nedtecknat följande lilla orientering om vad apanage egentligen är och inte är: https://tommyhansson.wordpress.com/2015/08/29/vad-apanage-ar-och-inte-ar/

Det har i pressen redan skrivits åtskilligt om den lille prinsens namn.

King_Oscar_II_of_Sweden_in_uniform Konungen av Sverige och Norge, Oscar II.

Tilltalsnamnet Oscar har innehafts av två svenska kungar: Oscar I (1799-1859, kung över Sverige och Norge 1844-59), son till Carl XIV Johan; Oscar II (1829-1907, kung över Sverige och Norge 1859-1905, över Sverige 1859-1907), son till Oscar I. Samma namn har burits av prins Oscar Bernadotte af Wisborg (1859-1953), son till Oscar II , bror till Gustaf V och pappa till greve Folke Bernadotte (1895-1948).https://tommyhansson.wordpress.com/2013/09/17/folke-bernadotte-han-dog-med-stovlarna-pa/

Carl kommer från lillprinsens morfar, vår nuvarande kung, men namnet har som bekant burits även av monarkerna Carl IX, Carl X Gustaf, Carl XI, Carl XII, Carl XIII, Carl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte) och Carl XV. Här måste också nämnas att en bror till Gustaf V och följaktligen son till Oscar II, prins Carl (1861-1951), burit samma namn.

Namnet Olof kommer från lillprinsens farfar, Olle Westling, som för övrigt för sju år sedan donerade en av sina njurar till sonen som då var njursjuk. När jag blev underkunnig om namnet fruktade jag ett tag att namnet kom från Olof Palme, men så var alltså lyckligtvis ej fallet. Eljest hade man väl kunnat tänka sig att det kungliga nytillskottet uppkallats efter Olof Skötkonung (cirka 960-talet/980-1022, kung 995-1022), den förste sveakonung som regerade över såväl Mälardalen som Västergötland samt  även den förste som lät döpa sig och förblev kristen.

Wedding+Swedish+Crown+Princess+Victoria+Daniel+wNdFnje6BxMm Prins Daniels föräldrar: Ewa och Olle Westling, här vid kronprinsessparets bröllop.

Det utan tvivel mest bisarra som hittills skrivits i anledning av Victorias nedkomst är ett debattinlägg i tidningen Metro av serietecknaren Adrian Malmgren, Malmö, som menar att prins Oscar inte skall ”påtvingas sin könstillhörighet av vård och samhälle”.

I enlighet med den så kallade queerteorin /Fotnot/ och dess fantasivärld ser Malmgren, som uppges föreläsa om ”transinkludering och representation”, kön som en social konstruktion som helt och hållet betingas av miljön. http://www.metro.se/metro-debatt/tvinga-inte-pa-oscar-ett-kon-lat-lillprinsen-definiera-sig-sjalv-istallet/EVHpcd!GmSOZu9Gx0j/

Den stackars prinsen skall alltså inte få veta om han är pojke eller flicka, eller eventuellt tillhöra något slags tredje kön, utan själv få ”avgöra” detta när han växer upp. Detta är naturligtvis sinnessjukt trams, nödtorftigt maskerat som intellektuell teori, och inget annat. Jag för min del säger: Välkommen, prins Oscar Carl Olof!

Fotnot: Queerteorin, som kommer från USA, är den mest revolutionära yttringen av homosexrörelsen. Den strävar efter att slå sönder den naturliga könsordningen och traditionella familjeideal i syfte att bereda väg för en samhällsrevolution. Den som vill läsa mer kan göra det i min bok Åter till det kalla kriget (Contra förlag 1993), kapitlet ”Vänsterns nya kläder”, avsnittet ”Bögrevolten”.

Explore posts in the same categories: kungahuset, Monarkin

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer på “Välkommen, prins Oscar Carl Olof!”

 1. JB Says:

  Bra genomgång, och välskrivet som vanligt. Verkligen mycket roligt att alltsammans har gått bra och att både mor och barn är utom fara.

  Det finns ju aldrig några garantier att så alltid kan ske…

  Det är onekligen verkligen så att en – familj – , som symboler för en nation, står långt utöver alla andra fysiska – symboler – , såsom t ex flagga, konstitution eller andra symboler, t ex i form av riksäpple osv..

  En kungaätt, en kungafamilj, är just någonting sammanhållande och – levande – , som symboler för en nation, som kan bära en nation från generation till generation, över århundrade till århundrade, och fungera som en sammanbindande länk,.

  Ofta just med framkallande av känslomässiga – band – både mellan kungahuset och befolkningen, men också som sammanbindande funktion inom folket i nationen som förenas i sin kärlek till just den – symboliska för riket och nationen – kungafamiljen. En hel befolkning förenas genom att den ofta just kan utveckla känslomässiga band till kungafamiljen, som i sin tur har värde för nationens självbevarande förmågor…

  Den svenska kungafamiljen är verkligen en både mycket charmant och också en charmig familj i sin enkelhet och i sin naturlighet. Man kan inte annat än tycka bra om dem alla.
  ….

  Sorgligt och bedrövligt är det som förekommer inom den s.k. genuspropagandan, som genom förstörande av familjeideal, och genom försök till utplånande av verkligheterna kring man och kvinna, mödrar och fäder, söner och döttrar, vars propagandor oftast är enbart fanatiska förvirringar i just fanatismens träskland….

  Både en extremismfeminism samt extremism inom en s.k. homorörelse, som desperat försöker förneka mäns och kvinnors grundläggande olikheter och de generellt sett olika val som respektive kön gör i livet för sin egen glädje, harmoni, välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron, det är bedrövlig, nedbrytande och förstörande propaganda….

  Fanatism är aldrig bra.

  När politiska ismer blir fanatiska, och därmed förblindade, och samtidigt ges stort utrymme att propagera sin fanatism, och sin blindhet, i det allmänna och offentliga rummet i ett samhälle, så är detta dömt att medföra många olyckliga människor, många trasiga familjer, många ledsna pojkar och flickor, och många olyckliga män och kvinnor….

  Majoriteter i de flesta samhällen strävar efter största möjliga lycka som då inte handlar om några som helst homofila livsstilar alls utan en strävan efter största möjliga harmoni och balans i sina familjer och också då för barnens skull. Och detta utan att för den skull vilja förneka det fåtalet homofila människor som finns i varje population att leva de liv som då dessa själva tror ger dem glädje och meningsfullhet i sina liv…

  (Men det är klart, att om man har som mål att verkligen vilja bryta ned en nation, söndra familjer, skapa olyckliga medborgare osv., så nog sådan propaganda, naturligtvis kanske användbar. Då också inlindad i det ibland förledande begreppet – frihet -..)

  • JB Says:

   PS.

   ”Dem Gudarna vill förgöra gör De först vansinniga.”…, sägs visst vara ett Afrikanskt ordspråk, eller en slags devis eller ett axiom…

   Ur en folkstams, eller en folkgrupperings perspektiv, eller ur en kulturs eller en hel nations överlevnadsperspektiv, och utifrån sin förmåga till självförsvar, självbevarande och fortlevnad, så kan en hel del av det s.k. – Moderna Västerlandets – s.k. deviser, ideal eller s.k. värdegrunder om s.k. demokrati och om s.k. jämlikhet och s.k. Mänskliga Rättigheter och om s.k. Frihet, Jämlikhet och Broderskap, osv., te sig ganska så förödande i ett lite mer långsiktigt överlevnadsperspektiv?….

   T ex över ca fyra, fem eller flera, generationer?.…

   Alltså s.k. moderna ideal om s.k. jämlikhet och kanske också främst genom s.k. feminism, så kan man anta att en nation, eller en folkstam inom en period av max ca 5 generationer kommer att självdö genom att den förlorar sina förmågor till den nödvändiga självreproduktionen av barn, och därmed till just sina förmågor till självbevarande av bevarande av just sig själva som just en folkstam eller som en nation…

   Deviser om alla människors s.k. Lika Värde, samt paroller om s.k. Mänskliga Rättigheter, blir i en realitet och i ett verklighetsperspektiv ganska mycket någonting som kan liknas vid dess Motsatser….?
   Någonting som man skulle kunna kalla för Alla Människors – Mänskliga Skyldigheter – ?

   Allstå för att kunna anses vara s.k. – Moderna Människor – så vill det – Tvingas på – (?) människorm nationer och folkstammar att anamma en – Tro På – just deklarationerna om t. ex. de s.k. – Mänskliga Rättigheterna – , s.k. demokrati och s.k. – Frihet – ?…

   Inom de flesta folk, nationer och folkstammar, så handlar oftast all uppfostran, all social träning och alla relationer mellan familjemedlemmar, släktingar och samhället, från småbarnsåldrarna och uppåt, i praktiken istället oftast om – Mänskliga Skyldigheter – ?..…

   Dvs., barn har oftast t ex – Mänskliga Skyldigheter – att lyda sina föräldrar?
   Barn har – Mänskliga Skyldigheter – att vara vänliga mot sina syskon?
   Föräldrar och övriga släktingar har oftast – Mänskliga Skyldigheter – att ta hand om sina barn?
   Lärare har – Mänskliga Skyldigheter – att ansvara för sina elevers skolgång och elever har – Mänskliga Skyldigheter – att lyssna, lära och hörsamma lärarnas undervisning och ledning?…
   Företagare har – Mänskliga Skyldigheter – att ansvara för sina anställdas säkerhet och rättvisa bemötande, samtidigt som anställda har – Mänskliga Skyldigheter – att utföra det arbete som deras arbetsgivare mot ersättning i form av lön, ålägger dem att utföra?…
   Dessutom har nationers ledare, (hövdingar, faraoner, kejsare, tsarer, konungar och presidenter), oftast s.k. – Mänskliga Skyldigheter – mot sina medborgare, att inför sina medborgare tala sanning och att leda nationer eller folkstammar på ett rättvist och korrekt sätt…

   Osv., osv., osv. ..

   Det verkar alltså som att det överallt egentligen och för de allra, allra flesta folkstammar, nationer och människor, i de allra, allra flesta kulturer och under de allra flesta tidsepoker, oftast och för de allra flesta människorna, har handlat om just – Mänskliga Skyldigheter – i stället för det så omhuldade begreppet – Mänskliga Rättigheter – ? …

   Nationer och olika folkstammars egen överlevnad hänger alltså på att alla deras medlemmar praktiserar sina – Mänskliga Skyldigheter – gentemot varandra?

   Om de över huvud taget skall kunna fungera någorlunda smärtfritt och friktionsfritt tillsammans och därmed kunna öka sina självbevarandemöjligheter och därmed sina överlevnadschanser som just folkstammar eller som kulturer osv.……

   De s.k. – Moderna idealen – , med sina deviser och paroller, som vill deklarera s.k. – Mänskliga Rättigheter – , och som talar om demokrati, dvs., om – Folkstyre – , et cetera, samt de s.k. – Moderna ideal – , som talar om s.k. – Jämlikhet, Upplysning, Feminism och s.k. Mänskliga Rättigheter, osv., kan alltså kanske i ett specifikt verklighetsperspektiv över ca fyra, fem, sju, generationer, inom vilken folkstam, population eller nation som helst, verkligen bryta ned och utplåna vilken folkstam, vilken folkgruppering som helst över ca 4, 5, 6 eller 7 generationer och utplåna dess förmågor till självbevarande och fortlevnad?…

   Dessa paroller och deviser och s.k. –Moderna Ideal – , som samtidigt vill menas vara – Tecken på Utveckling – , och – Tecken på Högstående Civilisation – , och – Tecken på Upplysning – samt vill menas vara – Tecken på att – Ha kommit långt i utvecklingen – (?), kan alltså inte i sig själva egentligen tillvarata, akta och försvara en fortlevnadsförmåga för en nation, eller population, en folkstam eller en kultur? ….

   Överlevnad hos både familjer, nationer, folkstammar och olika kulturer, handlar oftast i första hand om att inom sig ha ideal som leder fram till att en folkstam föder fram många barn, samt värnar, beskyddar, försvarar och bevarar, allt det som tillhör just – Det Egna – före allt det som tillhör – Andra- ?..

   Överlevnadsförmågor för alla olika folkstammar och nationer, handlar nog främst om att tillåta sig, som just folkstam, folkgruppering, kultur eller identitet, eller som nation, att bedriva vissa former av – Självförhärligande, eller – Självdyrkan – av just – Sig Själva – ?..

   (Ungefär på liknande sätt som det finns en nödvändighet inom t ex ett fotbollslag som vill besegra ett annat fotbollslag, att nödvändigtvis – Pusha Sig Själva Framåt- , och verkligen så att säga – Heja på Sig Själva – för att därmed kunna öka sina möjligheter för just – Den Egna Segern – osv. …)..

   Om man framskapar en s.k. – Modern Kultur – som inom sig bär ideal som i en förlängning är självförnekande, självbespottande och självhatande, och därmed självförstörande genom att den inom sig bryter sönder viljor hos den egna befolkningen, folkstammen, eller nationen, till självförsvarande – eller till just självförhärligande – , så kan man fråga sig om detta egentligen skulle kunna beskrivas och ses som verkliga – framsteg – ? Som om det verkligen skulle kunna betecknas som – Utveckling – ?….

   T ex att främja sådant som inom sig bär frön till familjeupplösning och söndring som bara inom två, tre eller fyra generationer väsentligt kan riskera att öka trasiga familjer inom folkstammen, som i sin tur väsentligt i en förlängning kan leda till just en självförintelse och som därmed skulle kunna beskrivas vara som ett slags – självmördande beteende – ? …..

   Ett slags – självmord – , som då orsakats av sådant som då menas vara för det s.k. – Moderna och Upplysta Tänkandet – om s.k. jämställdhet, Mänskliga Rättigheter osv., samt då till förmån för framförallt kvinnors s.k. – Frihet – (=från barnalstring och därmed från s.k. familjebundenhet?)….

   Kvinnor manas väl i stor utsträckning inom det s.k. – Moderna Tänkandet – till att arbeta främst i lönebaserat arbete som då är beskattningsbart , före att kvinnorna alltså vill axla ett s.k. oavlönat familjearbete och välja s.k. – gammalmodiga – , s.k. ofria och s.k. osjälvständiga roller som mödrar, mostrar, mormödrar, fastrar och farmödrar osv. ….

   Alltså s.k. – Moderna – politiska samhällsideal kan i en verklighet öka söndringar av familjer, samt minska kvinnors vilja till att bilda familj och bli mödrar och därmed över kanske bara fyra till fem generationer förminska en folkstams, eller en nations, överlevnadsförmågor genom att den som helhet föder för få barn och därigenom själv utplånar sig själv..….

   På det stora hela skulle man ju därför också kanske kunna kalla dessa s.k. Moderna Ideal, s.k. Upplysta Ideal, för – Moderna Krigföringsmetoder – ?…

   Ickemilitära – krigföringsmetoder – , då hela folkstammar och hela nationer kan besegras på bara några få generationer utan att några fiendearméer behöver använda sig av några bomber eller militära vapen, utöver propaganda, och där ingen människa behöver bombas eller skjutas ihjäl om de bara endast snällt anammar den s.k. – Moderniteten – ?….

   Vem vet….


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: