Nej, Anna Hagwall – det här var bara för mycket

2013-02-24_028
Anna Hagwall öppnar dörren till riksdagen i februari 2013. Foto: Robert Stenkvist

Riksdagsledamoten Anna Hagwall, född i Ungern 1953 (hon kom till Sverige som anhöriginvandrare 1972) och för en del år sedan medlem av Sverigedemokraternas inre krets, har lagt en motion i riksdagen (motion 2016/17:693) som enligt henne själv går ut på att minska ägarkoncentrationen och den politiska korrektheten bland svenska medier. Det är en målsättning som vid ett hastigt påseende kan förefalla vällovlig.

Motionstexten kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sprid-agandet-i-medierna_H402693

När denna bloggare tittar närmare på vad Hagwall verkligen skrivit, framstår det dock med all önskvärd tydlighet att motionen i fråga är ingenting mindre än en katastrof. Ännu värre är dock Hagwalls egna kommentarer i pressen om motionen, icke minst därför att de förser SDs många belackare med ammunition dessa aldrig borde ha fått tillgång till. SDs ledning med riksdagsgruppledaren Mattias Karlsson i spetsen har gjort en brandkårsutryckning och tagit avstånd från motionen, varom mera här nedan. Frågan är dock hur den slunkit igenom det kontrollsystem som jag utgår från att vår riksdagsgrupp ändå har.

Den kanske egendomligaste delen av motionen är den som handlar om hur Hagwall tänkt sig SVT i framtiden. Hon vill göra om kanalerna till kodade betalkanaler men där en kanal skall hållas öppen för allmänheten. I denna kanal menar hon att programutbudet bör vara som på 1950- och 60-talen.

Aftonbladet har skrivit följande om Hagwalls motion: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23657142.ab

I motionen skriver Anna Hagwall bland annat så här:

Hela åttio procent av medierna ägs av en och samma ägare. Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd.

bonnier1
Bonniers har för mycket makt, menar Anna Hagwall.

Det framgår både indirekt av motionen men framförallt när Hagwall på ett minst sagt olyckligt sätt söker utveckla sina tankar – se bland annat länken till AB ovan – att det är Bonnier-koncernen och noga taget dess judiska identitet hon skjuter in sig på: ”Låt de få Bonnierska tidningarna i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media.”

”Åttio procent” är en siffra som saknar faktiskt underlag, något Anna Hagwall höftar till med för att visa hur förfärligt och stort hon anser att det inflytande det här företaget och den här etniska gruppen besitter i svenskt samhällsliv. Knappast märkligt då att den svårt nazianstuckna sajten Nordfront med gillande noterar Hagwalls ställningstagande mot Bonniers (jag  länkar i princip inte till nazisajter, men den som vill och orkar kan gå in på den aktuella sajten och konstatera detta).

Jag tvekar själv sällan att våra frispråkig, vilket bland annat innebär att jag i enstaka fall hamnat i ett annat ställningstagande än det partiledningen givit uttryck för. Det framgår av några texter på min blogg och det framgår av inlägg jag gjorde från talarstolen vid landsdagarna 2013, då jag vid ett par tillfällen i egenskap av länsombud ställde mig kritisk till förslag från partiledningen; om jag minns rätt handlade det vid sistnämnda tillfälle om manlig omskärelse samt cirkusdjur. Jag anser att det skall vara högt i tak och finnas ett betydande debattutrymme inom ett parti.

ab1b8537-bd1e-4d81-98b2-f4b2848f08ec
C-H Hermansson: ”Någon djävla ordning får det finnas i ett parti.”

Men det här, Anna Hagwall – det här var bara för mycket. Du säger någonstans att du har rätt att ha en ”egen åsikt”, vilket ju låter bestickande. Men ”någon djävla ordning får det vara i ett parti”, som framlidne förre VPK-ledaren C- H Hermansson så vältaligt en gång uttryckte saken. Det är helt enkelt skillnad på åsikter och åsikter, och ett parti med överlevnadsanspråk kan helt enkelt inte tolerera vilka som helst. https://tommyhansson.wordpress.com/2016/07/31/c-h-hermansson-rip-bakom-fasaden-var-han-en-akta-kommunist/

Hagwalls formuleringar öppnar slussarna på vid gavel för våra motståndare att kalla oss antisemiter och allt möjligt annat, som på vänstersajten Aktuellt Fokus här: http://aktuelltfokus.se/anna-hagwall-atergar-till-sds-rotter-judar-far-ej-aga-media/ Hennes teser hänger dessutom inte riktigt ihop. För det första är det ju inte sant att Bonnier-pressen äger en massa tidningar ute i landsorten.

När hon konfronteras med detta förhållande söker hon slingra sig genom att i ett mejl till Aftonbladet hävda, att de flesta av sådana tidningar ”kontrolleras direkt eller indirekt av Bonnier /sic!/ och varför denne skall få betalt av svenska skattebetalare är en gåta”. Bonnier-pressen har här i riksdagsledamoten Hagwalls föreställningsvärld blivit till ”Bonnier”, och jag ser i andanom nidbilden av en fet kapitalist av välkänd etnicitet som sitter bakom ett skrivbord i sitt kontor i Bonnier-skrapan i Stockholm och räknar pengar med en fet cigarr i munnen.

Yttermera har jag mycket svårt att föreställa mig hur ett indraget presstöd över hela linjen någonsin skulle kunna leda till en större pluralitet i den svenska medievärlden. En sådan åtgärd borde ju rimligen leda till att de svaga går under men penningstarka företag som exempelvis Bonnier-koncernen klarar sig rätt bra ändå. Rätta mig om jag har fel.

biskopen1
Åke Bonnier är biskop i Skara.

Om vi nu skall titta på detta med familjen Bonniers judiska proveniens, så är den endast nominell. Ingen nu levande medlem av  släkten Bonnier är såvitt jag förstår medlem av Judiska församlingen i Stockholm, medan däremot en av dess medlemmar  – Åke Bonnier – är präst inom Svenska kyrkan och biskop i Skara stift. Släkten Bonnier kan på goda grunder sägas vara helt och fullt assimilerad in i det svenska samhället. Här en släktöversikt över Bonniers för den som är intresserad: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnier_(sl%C3%A4kt)

Om emellertid etnicitet bland mediamoguler är så pass viktig för Anna Hagwall utgår jag ifrån att hon inte heller anser att låt oss säga svenska och norska ägare skall få äga mer än fem procent av medierna i Sverige. Av någon anledning tvivlar jag dock på att hon menar att svensk- eller norskhet är av väsentlig betydelse i sammanhanget.

SDs partiledning har som nämnts ovan ryckt ut och markerat avstånd från de åsikter Anna Hagwall, andra vice ordförande i partistyrelsen till landsdagarna 2009, uttrycker i sin motion. Det heter i ett pressmeddelande från partiet och gruppledare Mattias Karlsson bland annat:

Anna Hagwalls motion stämmer inte överens med partiets stöd till Public Service och mediepolitik i övrigt. Agerandet har skadat vårt förtroende till henne. Detta kommer att få konsekvenser för hennes framtida verksamhet inom partiet och i riksdagsarbetet.http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/betraeffande-anna-hagwalls-enskilda-motion-om-mediepolitik-1592680

Partiet deklarerar också att en dialog inletts med Hagwall – något hon själv förnekar – och vad denna kommer att leda fram till är svårt att sia om. Det bästa hon enligt min enkla mening kunde göra är att dra tillbaka sin motion och göra en genuin så kallad pudel. Jag tvivlar dock på att så kommer att ske. Den sparsamma kontakt jag haft med Anna Hagwall tyder på att hon är en viljestark person som håller hårt på sina åsikter, vilket kan vara en tillgång i vissa sammanhang men något av en förbannelse i andra.

Hagwall bemöter enligt lokalpress i Dalarna  (hon bor i Rättvik) partiledningens kritik genom att hävda rätten till sin egna åsikt, nämligen att medias ägande måste breddas och att monopol måste brytas. Hon menar att vad hon kallar ”marknadskrafterna” skall styra och att Bonniers äger alldeles för mycket: http://www.dt.se/dalarna/anna-hagwall-svarar-pa-partiledningens-kritik

img_1490
Min intervju med Anna Hagwall i SD-Kuriren # 104 2013. Foto: Tommy Hansson

Anna Hagwall halkade in riksdagen så att säga på ett bananskal i början på 2013, då hon ersatte Erik Almquist vilken lämnade riksdagen, partiet och även landet i efterdyningarna av den så kallade järnrörsskandalen och valde att slå sig ned i Hagwalls födelseland Ungern. 2014 valdes hon in av egen kraft. Jag gjorde i samband med riksdagsinträdet en intervju med henne som publicerades i SD-Kuriren # 104/april 2013. Hon uttryckte då sympati för ”den lilla egenföretagaren som har en dröm att förverkliga”. Det hade nog varit bra om hon hållit sig till det spåret och inte fixerat sig vid familjen Bonnier.

Jag utgår  ifrån att det bland personer och grupperingar i och utanför SDs periferi nu i olika sammanhang kommer att riktas kritik mot partiledningen för ”toppstyre”, åsiktsförtryck och så kallad demokratur och liknande. Har redan sett kommentarer av detta slag på nätet. Jag kunde inte bry mig mindre. Öppen eller förtäckt antisemitism kan aldrig tolereras i ett parti som vill kalla sig civiliserat.

Om ni slutligen tycker jag är alltför elak mot Anna Hagwall och hennes olycksaliga motion – läs då vad Chang Frick på Nyheter idag har att anföra: http://nyheteridag.se/darfor-maste-anna-hagwall-sd-lamna-sina-uppdrag/

 

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

13 kommentarer på “Nej, Anna Hagwall – det här var bara för mycket”

 1. malmobon Says:

  Har inte hunnit läsa motionen men gör sedan.
  Positiva är att någon gör något för att få bort public service. Avtalet går ut 2020 och fram tills dess måste vi ha olika förslag som kan ge majoritet i Riksdagen.
  Nya Moderaterna var på detta 2010 men hon som ville driva detta hade inte betalt sin TV licens på ett antal år, och blev därmed avsatt.
  Mycket synd.
  Går det få bort public service innan är det bra.
  Tycker gott ni kan höra med den som kan en del av detta och som kämpat för detta sedan 1979 i närradion. Carl P Herslow, Skånepartiet. Varför inte ringa direkt och diskutera i närradion som även kan avlyssnas runt hela världen genom webbradio. http://www.skanepartiet.org. Öppen tel. till radion alla vardagar mellan 08.00-10.30. 040-120212.
  Piratsändningar sändes från en båt ute i Öresund på 70-talet av Britt Wadner. Calles erfarenhet är från Nederländerna där dem haft sändningsföreningar i flera årtionde. Han arbetade där ner ett tag.
  Denna fråga är alldeles för viktig att hafsas fram.
  Bra att SD ändå är på hugget och fattat att medias roll till vår situation idag är helt avgörande. 52% av de som arbetar på SVT o SR är miljöpartister. Resten sossar eller kommunister. 0% sverigedemokrater.
  Kämpa på.

 2. Sven Says:

  Bonniers har för stort inflytande över media i Sverige, det kan man väl vara överens om? Stora mediaaktörer är ett hot mot demokratin. Bonniersfären kontrollerar allt från TV, skollitteratur, biografer, bokförlag, dagstidningar och film. Alla svenskar kommer varje dag i kontakt med Bonniers, är inte det ett potentiellt problem särskilt sett i ljudet av den agendajournalistik de bedriver bl a via DN? Att de utöver presstöd dessutom ”fick” ett ”lån” om 1 miljard kronor (skattepengar) från EU för att utveckla media tycker jag är ytterst problematiskt.
  Att dessutom Cecilia Hagen (släkt med Bonniers) i Bonniertidningen Expressen tillåts jämföra oss invandringspolitiska kritiker med mänskliga bruna råttor som borde utrotas med gift tydliggör problemet. Lagstifta mot stora dominerande aktörer i media och avveckla presstödet så ser vi att vi kommer att få media i vilket fall (se alternativ media).

 3. Tommy Hansson Says:

  Det är fullt möjligt att Bonniers har för stor makt. Men då bör man närma sig frågan på ett intelligent sätt och inte komma med godtycklig statistik och hopplösa kommentarer om ”etnicitet”.

 4. larslindblog Says:

  Man kan ju undra vad Hagwalls födelseort har med saken att göra ? Att Hagwall kommit hit som kärleksinvandrare är väl oväsentligt?
  Jämfört med allt strunt som kommer från 7 klöver är detta inget att bry sig om….dessutom kommer det röstas ner.
  Lämplig kommentar från SD ledning är :” det får stå för Hagwall” , på följdfrågor : Inga kommentarer….
  man behöver faktiskt inte pudla hela tiden !

  • Tommy Hansson Says:

   Med tanke på hennes eget stora intresse för etniska förhållanden kan det kanske ha sina poänger att informera om hennes egen etnicitet?

   Och jo, jag tycker faktiskt det finns all anledning att ta itu med sådant här tänkande hos en riksdagsledamot oavsett parti. Det är alldeles nödvändigt, som jag ser det, att SD-ledningen klart markerar mot konstigheter av det här slaget.

   Hagwall borde helt klart pudla om hon är medveten om sitt eget bästa,.

 5. buccaneer14 Says:

  Jag håller med de flesta att detta är ”too much” – Sedan skall man vara medveten om att ägarprofilen ganska sällan återspeglas i tidningens innehåll..

 6. Zeth Arkö Gogman Says:

  Är helt för slopat presstöd, men av helt andra anledningar än vilka som är ägare. Staten kan inte agera företagare med folkets pengar och papperstidningar är dinosaurier. Låt konsumentmakten avgöra.

  Som en bonus skulle ju även Nya Tider gå under i så fall.

  Tycker annars Chang säger allt som behöver sägas här: http://nyheteridag.se/darfor-maste-anna-hagwall-sd-lamna-sina-uppdrag/

  Ibland hör man att partiet är för hårda och utesluter på måfå. Jag tycker snarare att man är alldeles för snälla.

  Det är nästan så att det är läge för nån sorts inkvisition. Fast utan våld såklart.

  • Tommy Hansson Says:

   Det ligger mycket i detta, Zeth. Jo, jag länkade också till Changs artikel i min bloggtext. Tror dock till skillnad från Chang att Hagwall är övertygad antisemit.

   Jag träffade henne första gången vid landsdagarna i Ljungbyhed 2009, och vi kom att tala om religion. Det visade sig att hon var fanatisk ateist och avfärdade allt i Bibeln som ”sagor”. Hon gjorde det dessutom på ett synnerligen otrevligt sätt.

   Håller också med dig om partiets uteslutningar. Kan inte säga att jag är oense med partiledningen om någon enda av dessa, faktiskt.

 7. Per L. Says:

  Beträffande Anna Hagwall har Mattias Karlsson (för det är väl han som bestämmer i partiet?) inget annat val än att sparka personen ur partiet omgående, särskilt om partiet vill växa och attrahera en större väljarkrets. Har Hagwall kommit in på riksdagslistan på någon slags kvinnokvot? Är själv inte sverigedemokrat men sympatiserar i en del frågor med partiet som Natomotståndet och partiets nej till att skära i små pojkars könsorgan i religionens namn. Är själv en vän av staten Israel och kritisk till Islam, den enda religionen med våld mot oliktänkande inskrivet i sina urkunder. En annan sak, är kanske lite gammaldags i förhållanden till s. k. Sociala Medier, men hur kan man vara så urbota korkad att man likt Oskar Sjöstedt filmar sig själv under ett fylleslag och lägger ut filmen till allmänt beskådande. Om det ska bli aktuellt för min del och andra någorlunda vettiga personer att rösta på partiet så måste Karlsson agera som Chang Frick föreslår, SD har inte råd att ha några bouvängare i partiet.

 8. Tommy Hansson Says:

  Hagwall är en partiveteran av gamla stammen som fram till landsdagarna 2009 var andre vice ordförande i partistyrelsen. 24 på RD-listan 2010, kom in när flera andra försvunnit av olika skäl.

  2014 blev hon invald av egen kraft. Tja, hon var väl en av relativt få SD-kvinnor som bedömdes kunna göra rätt för sig i RD. Vilket visade sig vara en felbedömning, men det är ju lätt att vara efterklok.

  Det lär inte ha varit Oscar som höll i mobilkameran utan sannolikt en tidigare medlem som sedan gick över till KD och ondgjorde sig över SD:s ”rasism” sedan han själv gjort sig omöjlig i partiet.

  I övrigt håller jag med dig om det mesta, dock inte om den judiska omskärelsen av gossebarn – det är en flertusenårig, identitetsskapande tradition som gjort det möjligt för det judiska folket att överleva genom historien.


 9. […] Beträffande det mig närstående SDs siffror bekräftar SIFO-mätningen det faktum, att SD-sympatisörerna förefaller vara totalt okänsliga inför de så kallade skandaler som rullas upp i etablissemangsmedia till synes på löpande band. Det har således varit tal om ryssagenter i partiet, en skandalös motion (och nu raljerar jag inte) av riksdagsledamot Anna Hagwall och ett kanske smaklöst men ändå rätt harmlöst fylleskämt om nazister av SDs ekonomiskpolitiske talesman Oscar Sjöstedt för fyra år sedan. Så här skrev jag om Hagwalls förlöpning, som med all rätt gjort henne omöjlig i partiet: https://tommyhansson.wordpress.com/2016/10/06/nej-anna-hagwall-det-har-var-bara-for-mycket/ […]

 10. fd SD:are Says:

  Som vanligt en mycket väl skriven artikel. Anna var mycket vänlig och snäll mot mig men det var bara en tidsfråga innan hon gjorde sig omöjlig, det märkte jag ju under bekantskapen, hennes sätt att uttrycka sig. Dock vill jag säga att hon beskrev Israel som enda demokratiska landet i mellanöstern. Vet inte riktigt var hon står någonstans egentligen.

 11. Tommy Hansson Says:

  Jag träffade henne ett par gånger. Första gången på landsdagarna i Ljungbyhed 2009. Vi kom att tala om religion och hon visade sig vara en helt oförsonlig ateist, vilket jag tyckte var överraskande. Hade trott hon skulle vara troende katolik som ursprungligen ungerska.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: