När de säger en sak menar de egentligen något helt annat…

Politiker, tjänstemän, författare och komiker med flera använder sig ofta av det semantiska greppet att säga en sak och egentligen mena en annan. Nedan följer tolv aktuella exempel.

Stefan Löfven besöker militären på Gotland: ”Det kommer att göra väldigt ont att angripa vårt territorium.”

”Vi kan som bekant inte redovisa offentligt hur Sverige röstar i en sluten omröstning.” (Utrikesminister Margot Wallström,S). Vad hon egentligen menar: Vi är för fega för att erkänna att vi röstade in Saudiarabien i FNs kvinnokommission och mörkar i ren självbevarelsedrift.

”Vi står inför stora utmaningar.” (Random politiker). Vad de egentligen menar: Vi har helt olösliga problem.

”Invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsam och det råder konsensus om det.” (Förre statsministern Fredrik Reinfeldt, M). Vad han egentligen menar: Jag har inte en susning om vad jag pratar om men skulle tappa all trovärdighet om jag erkände det.

”Skicka inte nyanlända till Malmö.” (Karin Stjernfeldt Jammeh, KS-ordförande i Malmö, S). Vad hon egentligen menar: Malmö är på väg att gå under och SD har haft rätt hela tiden om massinvandringens konsekvenser.


Martin Valfridsson: ”Kriminalisera tiggeriet.”

”Som vi pratar om så finns det grov kriminalitet i närheten av de här utsatta. Genom att förbjuda tiggeriet tror jag att man får betydligt bättre redskap från svensk sida att komma åt detta.” (Martin Valfridsson, före detta nationell samordnare för utsatta EU-medborgare och motståndare till kriminalisering av tiggeriet). Vad han egentligen menar: SD har haft rätt hela tiden om den organiserade tiggeriet.

”Med en bra sådan lagstiftning skulle vi lösa många problem. I princip alla IS-återvändare skulle kunna lagföras.” (Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, C). Vad han egentligen menar: SD har haft rätt hela tiden om att samröre med Islamiska staten bör kriminaliseras.

”I don´t want to talk or think about it in this way.” (Boel Godner, KS-ordförande i Södertälje, S, när den amerikanske journalisten Tim Pool frågade henne om det finns en koppling mellan ökad kriminalitet och invandring). Vad hon egentligen menar: Det här är så pinsamt för mig och mitt parti att jag sticker huvudet i sanden.


Ann Linde: ”Vi måste följa iransk lag.”

”Det är ingenting jag tycker om. Men det är lag i Iran på att kvinnor måste bära slöja.” (Ann Linde, handelsminister, S). Vad hon egentligen menar: Vi var för fega för att vägra bära slöja under handelsdelegations-besöket i Iran och nu måste jag försöka slingra mig ur det här på något sätt.

”Så länge högerextrema krafter närvarar på mässan kan inte vi göra det.” (Ett hundratal författare, varav de flesta helt okända och många öppet rasistiska och våldsförhärligande, motiverar sin bojkott av Bokmässan i Göteborg i september därför att Nya Tider tillåts medverka). Vad de egentligen menar: Vi skiter väl i yttrandefriheten, den politiska korrektheten och imagen som godhetsapostlar är betydligt viktigare.

”Vi vill skicka en signal till alla som har någon tanke på att angripa vårt territorium, att det kommer att göra väldigt ont.” (Statsminister Stefan Löfven, S, bryter en lans för det militära försvaret under ett Gotlands-besök). Vad han egentligen menar: Jag gör väl ett tappert försök att dölja att försvaret bara får småsmulor i vårt budgetförslag.


En fotboja av det här slaget skulle kanske kunna vara effektiv för att begränsa säkerhetsriskers verksamhet i enlighet med Fridolins förslag…

”Fotboja är en möjlighet för de individer där vi har olika typer av information och är oroliga för hur vi ska hantera en avvikandesituation.” (Skolminister Gustav Fridolin, MP, om terrorbekämpning). Vad han egentligen menar: Okej då, jag lägger ett hyfsat tandlöst förslag så är det väl alltid någon som går på att vi menar allvar.

”Var inte rädda.” (Bajsrunkarkomikern Henrik Schyffert, dumvänster, menar att allt är jättetryggt i Sverige). Vad han egentligen menar: Skaffa er en jättelön och lyxbostad i ett överklassområde som jag så behöver ni inte vara rädda, era dumma djävlar.

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

7 kommentarer på “När de säger en sak menar de egentligen något helt annat…”

 1. educaremm Says:

  Vad som sägs och vad som menas….Mycket intressant, och mycket viktigt att kunna lära sig att se skillnader…

  T ex, också….

  -”Att hantera medfödda skulder”..

  En något märklig text har skrivits på dgs av P Engellau, den 3/5, om att – ”Hantera den medfödda skulden” – …

  Där talas om ett begrepp som vill kallas för ett – skuldbegär – , hos människan, vilket framstår som något märkligt….

  Det som människor förmodligen i alla tider, och i alla samhällsformationer och i alla kulturer, har önskat sig (genom att bedriva vissa kulturella seder och bruk), det är istället att kunna anses befinna sig vara i ett tillstånd av -skuldfrihet – , dvs., i en slags – renhet – , dvs., i en slags – frihet – …

  Denna frihet från skuld, har oftast då också ansetts vara en förutsättning för segrar, t ex vid krig mot fiendestammar…

  Att alltså just ett sådant tillstånd av frihet, eller av oskyldighet, eller alltså av renhet, inför Gudarna eller inför Guden, ansågs ha stor betydelse, för framgångsmöjligheter, segermöjligheter, friskhetsmöjligheter osv., …

  Detta tillstånd av skuldfrihet ansågs då kunna uppnås just genom diverse ritualer, t ex bl a genom blodofferritualer, eller genom danser av olika slag, som i sin tur då , menades skulle kunna ge en – krigslycka – , eller kunna ge – framgångar i strider mot fiender- , där då Guden, eller Gudarna, då just pga av skuldfriheten i relation till dem, då ansågs vilja stödja de stridande till seger osv., …

  Därför är det märkligt att tala om någonting som P Engellau på sin blogg, vill kalla för – skuldbegär – , när i själva verket det – begär – , som i alla tider funnits hos de flesta folk och de flesta nationer, istället varit önskan om en frihet, om en skuldfrihet eller om en renhet, i förhållande till både en omgivning och i förhållande till Guden, eller Gudarna…

  Guden, som troddes kunna stödja och bidra till förutsättningarna för – segrar – , och segrar uppnåbara endast genom just ett renat, eller ett skuldfritt, förhållande till Guden, eller Gudarna….Dvs., en – renhet – som då menades kunna uppnås genom en s.k. en – skuldfrihet – …..

  Enligt t ex GT, och i andra skrifter, så anses det väl kunna uppstå en skuld till Guden, när någon överskred nedtecknade Gudslagar…

  En – skuld – till Guden, som då ansågs behöva återgäldas, sonas eller betalas, för att vederbörande lagöverträdare skulle kunna anses vara – fria – , dvs., skulle kunna anses vara – renade – …

  – Skuld – menas inte kunna uppstå utan att det finns någon – Lag – , som förklarade vad som var en lagöverträdelse…

  Lagöverträdelser kunde begås gentemot Gudens Lag, eller mot någon annan i samhället, sin nästa t ex, eller också mot någon annan samhällsregel, eller samhällslag, som medförde att en – skuld – , dvs., en – ofrihet- , över huvud taget kunde anses uppstå…

  Obetalda skulder ansågs medföra en – orenhet – , eller en – ofrihet – , i relation till Guden, eller i relation till – sin nästa – , eller i relation till samhället som helhet…..

  -” Den som är satt i skuld är inte fri- ” heter det ju…..

  Utan Lag kan det då istället anses råda en s.k. Laglöshet, där inga skulder kan avkrävas för några lagöverträdelser, (eftersom inga lagar då kan anses finnas, i ett s.k. laglöst land..kanske då i ett s.k. Vilda Västern- land …)…

  Utan lag, Gudslag eller samhällslag, finns ingen möjlighet att kunna skuldbelägga för lagöverträdelser, och därmed heller inga möjligheter att kunna avkärva skuldåterbetalning, eller sonande och därigenom skuldbefrielse, för uppkommen skuld…och därmed heller inte till oskyldighetsförklaring,dvs., till s.k. frihets- förklaring, eller s.k. renhets- förklaring….

  Alla (i samhället) blir då istället lika skyldiga och alla blir lika oskyldiga, alla blir lika fria och alla blir lika ofria, i ett sådant, föreställt, s.k. Laglöst Land…

  Alla blir lika o-rena, lika o-fria och lika skyldiga, samt också, alla blir lika rena, lika fria och lika o- skyldiga, i ett s.k. Laglöst Land…

  Detta tillstånd, vilket i sin tur skulle kunna betyda att i ett sådant Laglöst Land, så skulle det inte längre kunna gå att kunna skilja mellan s.k. – Gott och Ont – , eller mellan det s.k. – Goda- och det s.k. – Onda- ….

  Men – i VERKLIGHETEN – , i de flesta samhällen och i de flesta olika statsbildningar, samt också i de flesta tider genom historiens gång, så har det alltid, och överallt funnits ett behov för människan, varhelst samhällen har byggts, att just kunna – peka ut – vem, vilka, vad, som är just – Det Onda- , respektive – Det Goda – …..

  Så, människan som varelse, kommer nog inte ifrån behovet av att kunna lära sig att skilja mellan – Gott och Ont- , samt att också kunna lära sig att välja mellan – Det Goda och Det Onda…

  Likväl som att kunna lära sig att skilja mellan – De Goda och De Onda – , (både för henne själv, för hennes familj, för hennes släkt och i en förlängning också för hennes folk, eller för hennes nation osv.,) ……

  Att det DÄRFÖR kan anses vara viktigt att kunna lära sig att skilja mellan:

  – Vad som vill sägas….

  – samt, vad som egentligen menas…

  • educaremm Says:

   Ps.

   Själva ordet religion sägs väl betyda någonting i stil med att …återanknyta…., eller något liknande som att…sammanbinda…, eller någonting sådant….

   En Gudslag, nedtecknad på stentavlor, skrevs förmodligen som rättesnöre för att kunna förmå skapa en harmonisk och sammanhållande överlevnadsmöjlighet för hela samhället…

   Gudslagen sågs vara till för samhällets självbevarande. Lagar i GT innehåller förordningar, regler och förhållningskrav, som alla förmodligen sågs som nödvändiga ur just ett självbevarandeperspektiv…

   En hel del av gamla religiösa skrifters förhållningsorder kan ses både som krigspropaganda, och också krigsstrategier vid eventuella krig mot fiendestammar, och alltsammans i slutänden syftande till självbevarande och självbeskyddande, i första hand…

   Överträdelser av lagarna ville därför nog bestraffas mycket hårt…

   De former av försoning inför Guden, eller – återanknytning – till Guden, eller – sammanbindande – , av en stamsammanhållning, alltså att vid lagöverträdelser så skulle lagöverträdaren kunna – sona – , eller kunna – betala – , för de lagöverträdelserna, på ett eller annat sätt…

   Ofta handlade det om att betala till Guden i form av blodoffer….
   (Inför blodoffrets blod, så menades då Guden kunna överse med lagöverträdarnas lagöverträdelser…)

   De tio budorden i GT är givna för just det folk som där levde på den tiden, och de är ju välkända:

   1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.
   2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
   3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.
   4. Hedra din far och din mor.
   5. Du skall inte mörda.
   6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
   7. Du skall inte stjäla.
   8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
   9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
   10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

   Det kristendom menar när den talar om sju s.k. dödssynder, handlar nog mer om att det anses finnas sju s.k. latenta drag i människonaturen, som för just de kristna då kan ses som riskfyllda – fallgropar – , att hamna i…
   Dessa drag i människan ses då, för just kristna, kunna vara som – hinder – , eller just som – fallgropar – , när det enligt den kristna läran just gäller för den kristne att kunna komma till – Det Eviga Himmelska Livet – ….

   Dvs., att dessa sidor i den mänskliga naturen anses just för de kristna kunna riskera vara till skada både för den enskilde individen, samt för dennes familj, dennes släkt, dennes ätt, dennes klan, samt i en förlängning för hela dennes samhälle, och dess möjligheter till överlevnad, enligt just ett kristet synsätt…

   För en kristendom menas det då handla om att de sidorna kan skada möjligheterna för de kristna att nå – Det Himmelska – , de sidor som då anses vara högmod, avund, vrede, girighet, lättja, kättja och frosseri…

   Det förväntas av den kristne att istället för:

   – Högmod… då kunna odla ödmjukhet…
   – Avund…. kunna odla tacksamhet…
   – Girighet… kunna odla måttlighet…
   – Vrede …kunna odla tålamod….
   – Lättja…kunna odla idoghet…
   – Kättja… kunna odla självkontroll, eller kunna odla avhållsamhet…
   – Frosseri…då kunna odla måttfullhet…

   Kristna varningar om olika s.k. fallgropar i den mänskliga naturen, ges alltså till kristna som antas, enligt den kristna läran, kunna vilja komma till – Det Himmelska – ..
   Kristna antas vilja och antas förväntas önska sig och hoppas på, att kunna komma till – Fadern – , som då menas Vara i – Det Himmelska – , efter döden….

   Där, i det s.k. – Det Eviga Himmelska – , antas trogna kristna då kunna uppleva Evig glädje, evig frid, evig salighet, evig sällhet, evig kärlek och evig lycka osv., et cetera.. …

   Men. men…

   Det moderna samhällets motstånd mot både kristendom och andra former av religion, till förmån då för alla slag av s.k. vetenskaplig Upplysthet, visar sig kanske särskilt i att det s.k. moderna samhället inte vill motarbeta några av de – sju fallgroparna – , i den mänskliga naturen, eller motstå några s.k. – sju dödssynder – ..

   Detta eftersom det s.k. – Moderna Upplysta Samhället – , absolut inte är fokuserad på något – Liv efter (någon) död – , utan istället är helt och fullkomligt fokuserat på – Livet – Endast Här och Nu – ….

   Det s.k. moderna samhällets Upplysta – Endast Här och Nu – Tid- , ideal, anser inte att det behöver tas några hänsyn till någon – Kommande – (fram- ) Tid – , eller för någon Tid som kan beskrivas vara en – Där och Då – Tid….

   Man anser i en materialistisk och vetenskaps namn, att det inte finns någon Gud, och att ett Modernt och Upplyst samhälle har, om man anser sig vara just – Upplyst – , avsatt Gud – …

   Allt som då antingen har med – någon kommande lycksalig Himmel – att göra, eller också allt som då eventuellt har med – något kommande helvetiskt Helvete – att göra, är därmed bortraderat från just det Moderna Samhället……

   Så, en här och nu-ideologi, hyllar de – sju – s.k. fallgroparna, och framhäver att de alla enbart är bra och av godo….De sidorna i människonaturen menas vara fullkomligt ofarliga och harmlösa, ja, t.o.m. nyttiga, och någonting som bör – odlas – ….

   Girighet, vrede, avund, högmod, lättja, kättja och frosseri, menas i Det Moderna Samhället, behöva – premieras – ….

   De sidorna hos människonaturen, de som i ett kristet perpektiv då anses kunna vara till skada, och anses kunna riskera vara farliga fallgropar, anses då istället i det s.k. moderna – Här och Nu- samhällsidealet – , att aktivt behöva uppmuntras och anses vara sidor i den mänskliga naturen som behöver s.k. – kultiveras -…

   Den som lever, får väl kanske se, var vi hamnar till slut….

  • educaremm Says:

   Själva ordet religion sägs väl betyda någonting i stil med att …återanknyta…., eller något liknande som att…sammanbinda…, eller någonting sådant….

   En Gudslag, nedtecknad på stentavlor, skrevs förmodligen som rättesnöre för att kunna förmå skapa en harmonisk och sammanhållande överlevnadsmöjlighet för hela samhället…

   Gudslagen sågs vara till för samhällets självbevarande. Lagar i GT innehåller förordningar, regler och förhållningskrav, som alla förmodligen sågs som nödvändiga ur just ett självbevarandeperspektiv…

   En hel del av gamla religiösa skrifters förhållningsorder kan ses både som krigspropaganda, och också krigsstrategier vid eventuella krig mot fiendestammar, och alltsammans i slutänden syftande till självbevarande och självbeskyddande, i första hand…

   Överträdelser av lagarna ville därför nog bestraffas mycket hårt…

   De former av försoning inför Guden, eller – återanknytning – till Guden, eller – sammanbindande – , av en stamsammanhållning, alltså att vid lagöverträdelser så skulle lagöverträdaren kunna – sona – , eller kunna – betala – , för de lagöverträdelserna, på ett eller annat sätt…

   Ofta handlade det om att betala till Guden i form av blodoffer….
   (Inför blodoffrets blod, så menades då Guden kunna överse med lagöverträdarnas lagöverträdelser…)

   De tio budorden i GT är givna för just det folk som där levde på den tiden, och de är ju välkända:

   1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.
   2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
   3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.
   4. Hedra din far och din mor.
   5. Du skall inte mörda.
   6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
   7. Du skall inte stjäla.
   8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
   9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
   10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

   Det kristendom menar när den talar om sju s.k. dödssynder, handlar nog mer om att det anses finnas sju s.k. latenta drag i människonaturen, som för just de kristna då kan ses som riskfyllda – fallgropar – , att hamna i…
   Dessa drag i människan ses då, för just kristna, kunna vara som – hinder – , eller just som – fallgropar – , när det enligt den kristna läran just gäller för den kristne att kunna komma till – Det Eviga Himmelska Livet – ….

   Dvs., att dessa sidor i den mänskliga naturen anses just för de kristna kunna riskera vara till skada både för den enskilde individen, samt för dennes familj, dennes släkt, dennes ätt, dennes klan, samt i en förlängning för hela dennes samhälle, och dess möjligheter till överlevnad, enligt just ett kristet synsätt…

   För en kristendom menas det då handla om att de sidorna kan skada möjligheterna för de kristna att nå – Det Himmelska – , de sidor som då anses vara högmod, avund, vrede, girighet, lättja, kättja och frosseri…

   Det förväntas av den kristne att istället för:

   – Högmod… då kunna odla ödmjukhet…
   – Avund…. kunna odla tacksamhet…
   – Girighet… kunna odla måttlighet…
   – Vrede …kunna odla tålamod….
   – Lättja…kunna odla idoghet…
   – Kättja… kunna odla självkontroll, eller kunna odla avhållsamhet…
   – Frosseri…då kunna odla måttfullhet…

   Kristna varningar om olika s.k. fallgropar i den mänskliga naturen, ges alltså till kristna som antas, enligt den kristna läran, kunna vilja komma till – Det Himmelska – ..
   Kristna antas vilja och antas förväntas önska sig och hoppas på, att kunna komma till – Fadern – , som då menas Vara i – Det Himmelska – , efter döden….

   Där, i det s.k. – Det Eviga Himmelska – , antas trogna kristna då kunna uppleva Evig glädje, evig frid, evig salighet, evig sällhet, evig kärlek och evig lycka osv., et cetera.. …

   Men. men…

   Det moderna samhällets motstånd mot både kristendom och andra former av religion, till förmån då för alla slag av s.k. vetenskaplig Upplysthet, visar sig kanske särskilt i att det s.k. moderna samhället inte vill motarbeta några av de – sju fallgroparna – , i den mänskliga naturen, eller motstå några s.k. – sju dödssynder – ..

   Detta eftersom det s.k. – Moderna Upplysta Samhället – , absolut inte är fokuserad på något – Liv efter (någon) död – , utan istället är helt och fullkomligt fokuserat på – Livet – Endast Här och Nu – ….

   Det s.k. moderna samhällets Upplysta – Endast Här och Nu – Tid- , ideal, anser inte att det behöver tas några hänsyn till någon – Kommande – (fram- ) Tid – , eller för någon Tid som kan beskrivas vara en – Där och Då – Tid….

   Man anser i en materialistisk och vetenskaps namn, att det inte finns någon Gud, och att ett Modernt och Upplyst samhälle har, om man anser sig vara just – Upplyst – , avsatt Gud – …

   Allt som då antingen har med – någon kommande lycksalig Himmel – att göra, eller också allt som då eventuellt har med – något kommande helvetiskt Helvete – att göra, är därmed bortraderat från just det Moderna Samhället……

   Så, en här och nu-ideologi, hyllar de – sju – s.k. fallgroparna, och framhäver att de alla enbart är bra och av godo….De sidorna i människonaturen menas vara fullkomligt ofarliga och harmlösa, ja, t.o.m. nyttiga, och någonting som bör – odlas – ….

   Girighet, vrede, avund, högmod, lättja, kättja och frosseri, menas i Det Moderna Samhället, behöva – premieras – ….

   De sidorna hos människonaturen, de som i ett kristet perpektiv då anses kunna vara till skada, och anses kunna riskera vara farliga fallgropar, anses då istället i det s.k. moderna – Här och Nu- samhällsidealet – , att aktivt behöva uppmuntras och anses vara sidor i den mänskliga naturen som behöver s.k. – kultiveras -…

   Den som lever, får väl kanske se, var vi hamnar till slut….

 2. Tommy Hansson Says:

  Tio Guds bud, som du hänvisar till, innebar en etisk revolution. https://tommyhansson.wordpress.com/2015/02/22/tio-guds-bud-en-etisk-revolution/

  • educaremm Says:

   Läs t ex 2:a Konungaboken i GT.

   Där beskrivs mycket halshuggningar, mycket strider och mycket blodoffer….

   I t ex, 2:a Konungaboken särskilt 17, 18, 19 är det verkligen full dramatik..

   I 18:e kapitlet beskrivs det att t o m Mose har instiftat någonting som kallas för …Kopparormsguden… till vilken gavs rökoffer..

   (Kanske har det inspirerat till Midgårdsormen…?)..

   Läs också 2:a Krönikeboken, från 29, och framåt… Där är det också väldigt, väldigt många djurs blod som offras…

   Så, referensen i Tommy Hanssons text, om att Dekalogen var en revolution, samt ett utpekande på hemsk blodofferkultur från Vikingatiden, stämmer kanske inte så bra som just typexempel på blodofferkulturer…

   Om man studerar GT, och ser alla de blodoffer, och alla de halshuggningar, och alla de krigföringar mot fiender, som där bedrevs, så får man kanske bättre exempel på blodofferkultur och krigarkultur…

 3. Tommy Hansson Says:

  Nu var det ju tusentals år sedan någon förrättade blodsoffer enligt Gamla testamentets skrivningar. När vikingarna körde sitt race var denna praxis avskaffad sedan mycket lång tid tillbaka.

  • educaremm Says:

   Kristendomen är väl den lära som ställde sig i opposition mot blodofferritualer vid templet…
   Jesus blir ju beskriven som varande – Det Slutgiltiga, Fullkomliga och Perfekta – Blodofferlammet- som också därmed vill hävda att en – Ny Grund – , en – Ny Lära – , ett Nytt Förbund – , ett – Nytt Testamente – , har etablerats, i förhållande till Guden…….
   De rabbiner, som var trogna till sitt ursprungliga Förbund, som var – blodförbundna – till Guden, (där Guden då – Avundsjukt – , vill menas betrakta dem som – Sina Egna – ), ville naturligtvis inte att några fler judar, skulle – konvertera – till den – Nya Läran – , kristendomen….

   De motsättningar mellan kristendom och judendom som förevarit genom historiens gång, mellan just alltmer kristnade nationer och deras hävdande, eller deras krav på en konsensus vad gäller att deras medborgare skulle omfatta den – korrekta värdegrunden – , nämligen kristendomen, och kristendomens lära, samt nationernas automatiska vilja att – stämpla – , och misstänkliggöra, samt förfölja, diskriminiera och också vilja förbjuda människor med judaisk lära, i sina kristnade nationer, det går dock inte att förneka….

   På ett plan handlar det nog mest om s.k.grupppsykologiska tendenser som i sig kan förekomma hos alla olika typer av församlingar, eller nationsbildningar, som vill hävda en konsensus till den korrekta – läran – (kommunism, nationalsocialism, liberalism osv., et cetera …)

   De nationsbildningar som alltså ville sträva efter att hålla sig med en – gemensam lära – , eller en gemensamhetsskapande gemensam – värdegrund – , dvs., en gemensam – ism- , eller en gemensam religion, och som därför per automatik mer eller mindre då betraktar alla som inte omfattar den – godkända läran – , med misstro, oavsett om där finns någon anledning till sådan misstro eller inte…

   Den – rätta läran – vill då avkrävas av alla medborgare som befinner sig i nationen, för att de då ska kunna bli betraktade som varande – patriotiska – medborgare….
   Annars riskerar de medborgare som kan bli betraktade som – avvikande -, (från den – rätta läran – …), riskera att kunna bli betraktade med misstro och misstankar, eller rent av såsom varande – potentiella fiender- , osv….

   I England på 1200-talet fick judar bära en märkning, samt blev också portade på många sätt, kanske blev de deporterade, eller förbjudna att vistas i England…(eftersom de tilläts återkomma i och med Cromwells styre…?)…
   I Spanien förbjöds ju både islam och judendom i slutet av 1400-talet….

   Att judendom som lära, och av rabbiner, inte kunde godkänna en – kristen läras lära – , är ju förståeligt, eftersom judendom ju har just sitt eget – Förbund – , med Guden, som naturligtvis främst rabbiner inte ville svika, eller överge…
   Rabbiner försökte nog därför att på olika sätt att också vidta åtgärder för att inte fler av deras folk, judar, skulle övergå till den kristna läran..(kanske genom att beskriva den i nedsättande termer, för att avskräcka deras egna, från fler – konverteringar- ?…)
   Vartefter den kristna läran blev alltmer inflytelserik och kunde utöva både makt och kontroll i de kristnade nationerna, så tilltog nog svårigheter att kunna värja och försvara den egna judiska läran, (varför tydligen någon rabbin, i slutet av 1400-talet, tillät judar att – låtsas – , vara kristna, (som en ren självförsvarsstrategi..), samt att också bli – kristna präster – , förrutom då att också uppmana dem att utbilda sig inom både juridik, medicin och läkekonst osv., . ….

   Ibland kan man tycka att det är en tragisk historia som förevarit mellan det kristnade romarriket och det kristnade Europa, och judendomens ibland förtvivlade försök till självförsvar och självbevarande…

   Människan är en knepig varelse….


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: