Dags att bryta med skurkstaten Nordkorea!


Behov av utländska valutor och stöd till internationell terrorism nämndes som tänkbara orsaker till den nordkoreanska smugglarskandalen 1976, vilken än i dag påverkar relationerna mellan Stockholm och Pyongyang. Foto: Tommy Hansson

Sedan Stefan Löfven (S) utsetts till Sveriges statsminister den 2 oktober 2014 var det en gratulant som stack ut litet: Nordkoreas premiärminister Pak Pong-ju. Denne önskade enligt Korean Central News Agency (KCNA) sin svenske socialistkollega  framgång i dennes arbete för ”utveckling och välstånd”. http://www.hd.se/2014-10-15/nordkorea-gratulerar-stefan-lofven

Sverige erkände 1973 diplomatiskt kommunistdiktaturen Nordkorea, som då styrdes med järnhand av den nuvarande diktatorn Kim Jong-uns farfar Kim Il-sung (1912-94). 1975 kunde Sverige inviga sin ambassad i huvudstaden Pyongyang, som ända fram till 2001 var den enda ambassaden i den nordkoreanska huvudstaden som representerade ett EU-land. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ambassad_i_Pyongyang

Den förste svenske ambassadören hette Arne Björnberg, som var sidoackrediterad från Peking, och den förste att representera vårt land på plats i Pyongyang var Kaj Björk, som titulerades chargé d´affaires. Som en jämförelse kan nämnas att det dröjde till 1979 innan vi fick en ambassad i Seoul i Sydkorea med Karl Värnberg som ambassadör; tidigare tog ambassadören i Tokyo även hand om relationerna med den demokratiska delen av Koreahalvön. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ambassad_i_Seoul


Nordkorea blåser Sverige på 2,7 miljarder kronor. På bilderna de socialistiska ledarkollegerna Kim Jong-un och Stefan Löfven.

De svenska relationerna med Nordkorea är i dag mycket sparsamma. Handeln mellan de båda länderna är i det närmaste obefintlig. Det hindrar inte att Nordkorea i nuläget har en skuld omfattande 2,7 miljarder kronor till den svenska staten:  http://omni.se/nordkoreas-volvoskuld-till-sverige-uppe-i-2-7-miljarder/a/847P1

Beloppet uppges vara den största fordran Sverige någonsin haft gentemot ett annat land.  Bakgrundshistoriken är intressant. Det började med att nordkoreanerna 1974 efter besök i Sverige, som man året innan då Olof Palme var statsminister, inlett diplomatiska förbindelser med. Hundratals produkter av skilda slag beställdes från svenska företag som Atlas Copco, ASEA, Kockums, Alfa Laval och icke minst Volvo.

Sålunda beställde Nordkorea 1000 bilar av fabrikatet Volvo 144, av vilka många än i dag trafikerar gatorna i framförallt Pyongyang. Varken Volvo eller de andra företagen fick dock betalt för sina varor. Detta ledde till att Exportkreditnämnden tog över den nordkoreanska skulden, vilken vuxit från ursprungliga 600 miljoner till nuvarande 2,7 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har ersatt de svenska företagen för dessas förluster men har själv inte sett röken av några pengar. ”För det mesta får vi ingen respons”, citeras nämndens Carina Kempe.


Nordkorea har till dags dato ännu inte betalat för de 1000 Volvo 144 som inköptes 1974.

1976 inträffade en internationell skandal med nordkoreansk inblandning med bäring även på Sverige. Det avslöjades då att nordkoreanska diplomater i en rad länder, bland andra Danmark, Finland och Sverige, ägnat sig åt en omfattande smugglingsverksamhet av narkotika, sprit och cigarretter. De nordkoreanska diplomaterna i Stockholm kunde inte straffas på grund av den diplomatiska immuniteten, men deras hälare greps och häktades.

Uppenbarligen skedde den häpnadsväckande nordkoreanska brottsligheten med Pyongyang-regimens goda minne. Det har spekulerats i vad orsaken till  smugglingen var, och som tänkbart motiv har anförts att Nordkorea var i trängande behov av utländska valutor samtidigt som den ”dekadenta” västerländska ekonomin undergrävdes. Ett annat möjligt motiv kan ha varit att smuggelinkomsterna användes för att stödja utländsk terrorism – nordkoreanska diplomater hade setts tillsammans med operatörer i den japanska Röda armén.

Sverige hotade i sammanhanget att utvisa de nordkoreanska diplomaterna, men regimen i Pyongyang satte sig på tvären och sade att om så skedde så kunde Sverige glömma att få betalt för sina fordringar på Nordkorea. Slutligen gick nordkoreanerna med på att hemkalla sin ambassadör i Stockholm. Några pengar har Nordkorea dock, som sagt, inte betalat ut. https://karllundahl.wordpress.com/2016/12/30/nordkorea-tog-sverige-som-gisslan/

Dagens Nordkorea är, möjligen tillsammans med Eritrea, världens mest obarmhärtiga diktaturstat där folk kan dömas till döden för att ha lyssnat till sydkoreansk radio eller för ”brottet” att ha ägt en bibel. I landet finns enligt vittnesmål 36 slavarbetsläger där hundratusentals människor försmäktar under de mest omänskliga villkor. På landsbygden råder utbredd svält.


Nordkorea i ett nötskal: militären marscherar medan folket svälter.

Om det nordkoreanska lägersystemet, som har stor betydelse för landets ekonomi, har jag bland annat skrivit följande: https://tommyhansson.wordpress.com/2009/10/13/nordkoreas-lagerssystem-i-nytt-ljus/

Samtidigt badar den nordkoreanska överklassen, kanske främst dess nya elit av partirelaterade snorungar, i lyx med riklig tillgång till västerländska varor. http://www.dagensps.se/nyheter/nordkoreas-ultrarika-badar-i-lyx/

Det borde i ovanstående perspektiv vara hög tid att Sverige bryter med skurkstaten Nordkorea och avvecklar ambassaden i Pyongyang, som är i botten på svenska diplomaters statuslista. Några pengar får vi inte och handelsmässiga förbindelser att tala om förekommer inte.

Samtidigt kan vi gott avskaffa det så kallade humanitära biståndet till Nordkorea, uppgående till cirka 40 miljoner kronor årligen, vilket fördelas via Röda korset och andra hjälporganisationer; det måste anses vara mycket tveksamt om denna hjälp kommer behövande nordkoreaner till godo. Troligare är att den konfiskeras av de nordkoreanska myndigheterna och går till att bekosta den politiska och militära elitens lyxliv.http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Korea/Sverige-och-Korea/

 

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

7 kommentarer på “Dags att bryta med skurkstaten Nordkorea!”


 1. Återigen framkommer Olof Palmes för Sverige fördärvbringande aktivitet!!Det var inte bara Fidel Castro han lollade med utan även med andra kommunister! Den genom tiderna största landsförstöraren är utan tvekan Olof Palme!!En goddagspilt från Östermalm uppvuxen i samma fastighet som Carl Bildt!!

 2. Tommy Hansson Says:

  Alltför sant, Leif!

 3. educaremm Says:

  Kulturer, eller religioner, där männen församlar sig, och idkar kulturell och rituell sammanhållning, t ex som inom ortodox judendom, eller inom ortodox islam, har potentiellt betydligt starkare överlevnadsförmågor inom sig, än kulturer som inte tillvaratager nödvändigheten av att kultivera sådan sammanhållning, inom en given kulturell tradition, och inom ett givet land, en given nation.
  Därigenom kan en nation idka självförsvar på ett sätt som inte är möjligt om männen inom nationen, eller kulturen, inte kultiverar traditioner, eller ritualer, som befäster männens sammanhållningsförmågor.

  När folkstammar har krigat mot varandra genom historiens gång, så har de oftast krigat mot en fiendnations armé av väpnade krigare, antingen med pilbågar, spjut, gevär, kanoner, pansarskepp, attackflyg, atombomber eller drönare….

  Den kommunistiska kulturen, som i sig är en rationalistisk, maxmalutvinnande, maximalutnyttjande och vinstmaximeringssökande kultur, som inte erkänner människor något människovärde som människor, utan endast som produktionsenheter i en helhet, en samhällsenhet, som nödvändigtvis måste bidra till samhällsenheten, uppgivande all privat egendom, eller egentligen alla former av privatliv, till förmån för samhällets helhet, och enhet, är i sig en märklig social konstruktion. Det är en social konstruktion som i sin utformning blir till en människofientlighet, samtidigt som den vill deklarera sig själv för att vara en yttersta människovänlighet när den vill mena sig vara till för, och tjänanande, helheten, dvs., samhället i stort.
  Men det en kommunistisk ideologi missar, är att om man vill bortse från delarna, dvs., de mänskliga individerna, till förmån för helheten, dvs., hela samhället i stort, så missar man hela poängen med det mänskliga livet. Människan är en person.
  Att döda personen till förmån för kollektivet är att döda människan som varelse, och då spelar det ingen roll om så det kommunistiska samhället i stort, gör hur stora materiella vinster som helst, eller hur stora materiella framsteg som helst. Om personen är förlorad, så är allt ändå förlorat och till ingen glädje, till ingen nytta.

  – För vad gagnar det en människa, om hon så vinner hela världen, men förlorar sin själ…, heter det ju t ex inom en kristendom…..


  Det märkliga med kommunism, och all övrig materialistisk socialism, det är att delar av den förmodligen är insprierad av islam. Skulle inte förvåna mig om självaste Karl Marx faktiskt på sin tid, då på 1800-talet, liksom resten av Europa, var inspirerad av islam.

  På den tiden fanns en vurm för orientalism, och förmodligen såg man då fördelar med den s.k. broderliga islam, där en imam, som hade brödernas förtroende, kunde väljas och utses till deras böneledare. Detta då till skillnad från den relativt stela, och framför allt teoretiskt formella kristna hierarkiska traditionen, där påvar, biskopar och andra prelater i en nedstigande rangskala, tilldelades och utsågs till sina positioner inför sina församlingar, i just en hierarkisk ordning, uppifrån och ned….

  De ideal som proklamerades i och med revolter och därpå följande inbördeskrig i Europa under 17- 1800-talen, samt Ryssland under 1900-talet, och deras brutalitet och deras kyliga mordlystnad, deras hyllande av rationalitet och vinstmaximering i en maskinteknisk produktionsindustri, samt deras hävdande av ideal om jämlikhet, broderskap, frihet, var nog delvis inspirerade både av just en maskinteknisk inovationsexplosion, av en revoltlystnad mot etablerade monarkier och deras maktapparater, om de ville motsätta sig en alltmer rik, och därmed inflytelserik, framryckande gruppering av just uppfinnare, av industrialister och av internationaliserade handelsmän, som i sin tur hade skaffat sig influenser från just Orienten och också från Asien…

  Alltsammans bidrog till framväxten av en kommunistisk ideologi, som ville hylla vetenskap framför allt, och som ville bort från allt vad religion, och religiöst tänkande, och som ville sätta sin tilltro till effektiviet, rationalitet, vinstmaximering och …som i sin iver, bortsåg från människan som just mänsklig varelse…och som därför i sin praktiska praktik blev till en fiende till människan,…fastän den kommunistiska ideologin ju ville vara så god, så fin, så bra, så kamratlig, så vänskaplig, för just …alla…men som i en praktik blev det endast för en kommunistisk s.k. elit, eller för de diktatorer som menade sig diktera proletariatets diktatur…

  Jo, jo….

  Så kan det gå, när inte haspen är på….

  • educaremm Says:

   Det märkliga med idelaen om jämlikhet, eller om jämställdhet, är att det i en praktisk praktik inte någonstans, mellan några människor, kan finnas någon jämlikhet, eller jämställdhet…

   Alla människor är fullkomligt ojämlika och ojämställda i absolut allting….eftersom varje människa är en unik individ och kan inte vara någonting annat….
   Alla människor är fullständigt ojämlika och ojämställda i absolut allting…längd, bredd, tjocklek, ålder, förmågor, intressen, utseende, ideal, preferenser, intelligens, klokhet, dumhet, rikedom, fattigdom, godhet, elakhet, vänlighet och ovänlighet….absolut allt, allt, allt och absolut allting som över huvud taget går att se, mäta, höra, känna och uppleva, så finns där absoluta och ofrånkomliga ojämlikheter och ojämställdheter….just eftersom varje enskild mänsklig individ är just en unik individ och inte någon som är, eller kan vara, identiskt lik någon annan i allting och allt….

   Därför kan man säga att det i mångt och mycket är ouppnåeliga myter som blir presenterade som uppnåbara ideal att vilja eftersträva, för en västvärld…
   Likaså med – alla människors lika värde – , som i en praktisk praktik är en fullkomlig omöjlighet för absolut alla människor, där istället just alla människor, för alla människor, har ett olika värde, och kan inte ha annat….

   Frihet är också ett mycket komplicerat begrepp…

   Det som vill försöka beskrivas för att vara frihet, är ofta istället vägar som riskerar att kunna leda till ofriehet, därför att möjligheter till frihet oftast kräver en mängd faktorer och ingredienser som den s.k. moderna världen absolut inte förespråkar, värnar eller strävar efter, utan oftast vägar som istället leder till beroende på olika sätt…Det kan handla om skulder som kan definieras som ofrihet, både för individer med t ex privata bolåneskulder, men också för hela nationer av skattebetalande befolkningar och deras nationers statsskuldsättningar, som kollektivt drabbar alla medborgare ……
   Ofrihet kan också handla om tillstånd av beroende till sötsaker, socker, kaffe, choklad, men även för en del då alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel…
   De livsstilar som menas och anses vara frigörande och som då s.k. frigjorda människor kan ägna sig åt, är nog oftast inte egentligen bärare av någon större frihet i verkligheten, utan tvärtom riskerar nog att kunna skapa både sorger och bekymmer av olika slag…

   Så, de vackra och revolutionära orden, innehåller inte så stora sanningar, när man tittar närmare på dem, och synar dem lite i sömmarna…..

   • educaremm Says:

    Till alla dessa uppräknade, frihet, jämlikhet, broderskap, kommer ju också de s.k. Mänskliga Rättigheterna…

    Jag kan dem absolut inte alla, men det som slår mig är att i en verklighet, som oftast är en verklighet för abslut de flesta människor, från barndom och uppåt, det är att i denna verklighet, så handlar det inte om några större rättigheter, utan tvärtom, oftast om skyldigheter…
    Det är mänskliga skyldigheter för barn att lyda sina föräldrar, och mänskliga skyldigheter för föräldrar att ta hand om sina barn…
    Det handlar om mänskliga skyldigheter för elever att lyssna till sina lärarae, och mänskliga skyldigheter för lärare att undervisa sina elever…
    Det handlar om mänskliga skyldigheter för arbetstagare att ansvara inför sina chefer, samt för företagsledare och chefer att ta ansvar för sina personal…
    Det handlar i s.k. demokratier om mänskliga skyldigheter för medborgare att ansvara för sina nationer, samt för politiska befattningshavare att ansvara inför sina medborgare…

    Så, oftast i en praktisk praktik, så verkar det handla om mänskliga skyldigheter, och inte så mycket om s.k. mänskliga rättigheter, för att familjer, skolor och samhällen i stort, skall fungera någorlunda väl, verkar det som…

 4. educaremm Says:

  F. ö. angående kommunistiska skurkstater….

  En märklig företeelse beskrevs i en artikel och händelser mellan USA och Kuba, och som handlade om Kubanska kriminella, alltså dömda och fängslade fängelsekunder på Kuba. Dessa kriminella tilläts att i busslast efter busslast föras över till Florida, på 60-70-talen, genom något form av avtal mellan Kuba och USA.

  De kriminella, som var narkomaner, mördare, rånare och våldtäktsmän, plockades alltså ut ur fängelser från Kuba, och forslades i busslast efter busslast till Florida och till Miami.

  Dessa kriminella började att idka en intensiv kriminell droghandel och illegal spelverksamhet i Miami. Där växte det snabbt upp stora kasinon, stora hotell och restauranger, med stora och framgångsrika verksamheter.

  Rikedomarna växte och flödade, och flödade över också till vanliga restauranger och vanliga butiker med allehanda varor, mat, kläder, leksaker, möbler, elektronik et cetera.

  Många ungdomar i Miami blev drogkonsumenter, till deras föräldrars oro.

  Men droghandlarna och kasinoägarna, och också andra affärsidkare, blev rikare och rikare och byggde stora och luxuösa villor i Florida och i Miami, och affärerna tyktes blomstra.

  Till slut började dock alltfler i de olika och konkurrerande gängen att skjuta ihjäl varandra i interna strider.

  Föräldrar blev allt mer oroliga för sina barn, och började rikta mer och mer kritik mot federala myndigheter.

  Myndigheterna satte då in fler poliser som gavs större makt och auktoritet, vilket slutade med att fler och fler av de kriminella droggängens medlemmar skjöts ihjäl på fläcken av poliser som fått nog av deras mördande och dödande sinsemellan.

  Detta var en märklig artikel som gjorde mig fundersam.

  Man kan ställa sig undrande till hur myndigheter i USA kunde tillåta att dessa kriminella fängelsekunderna från Kuba kunde ges inresetillstånd till Florida.

  En mycket märklig historia.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: