Ryssland kan ha dödat IS-kalifen – men anser inte att Hezbollah och Hamas är terrorister

Ryssland hävdar att dess attackflyg eliminerat IS-kalifen Abu-Bakr al-Baghdadi.

Det har meddelats att ledaren för Islamiska staten (IS), den så kallade kalifen Ibrahim Abu-Bakr-al-Baghdadi, kan ha dödats vid en rysk flygräd. http://www.skd.se/2017/06/16/is-grundare-kan-ha-dodats-i-flygrad/

Den ryska flygattacken utfördes den 28 maj och var riktad mot ett möte i ”kalifatets” självutropade huvudstad Raqqa i norra Syrien med deltagande av flera högt uppsatta IS-potentater, där ibland al-Baghdadi. Något som kan tyda på att ryktet stämmer är att den formellt högste IS-ledaren inte har synts till på en längre tid.

Det finns dock skäl att iaktta en viss skepsis innan de ryska uppgifterna om Baghdadis död har bekräftats. Han har tidigare haft en tendens att komma tillbaka från de döda; han påstods således tidigare ha dödats i en amerikansk flygraid. Även syriska källor har tidigare hävdat att syriska flygstyrkor lyckats eliminera IS-ledaren. https://news.vice.com/story/isis-leader-baghdadi-has-a-history-of-coming-back-from-the-dead


De här bilderna har tidigare anförts som ”bevis” för att al-Baghdadi dödats i flygräder.

Skulle det visa sig att de ryska uppgifternas är korrekta finns dock all anledning att rikta en tacksamhetens tanke mot Rysslands attackflyg: om Baghdadi skulle vara död innebär det onekligen ett hårt slag mot den omänskliga jihadiströrelsen med sunnimuslimsk grund.

Det står fullt klart att Moskva betraktar IS som en terroriströrelse, huvudsakligen därför att den bekämpar Rysslands nära allierade Syrien under diktatorn Bashar al-Assads ledning. IS betraktas även som ett hot mot Ryssland, låt vara att det senaste islamistiska terrordådet i Ryssland – en självmordssprängning i Sankt Petersburgs tunnelbana den 3 april – utfördes av den tidigare okända, al-Qaida-anknutna grupperingen Imam Shamil Batallion. https://www.dailysabah.com/europe/2017/04/25/al-qaeda-linked-group-claims-responsibility-for-st-petersburg-terror-bombing

Däremot anser inte Ryssland att patenterade terrorrörelser som Hezbollah och Hamas är terroristiska. Det framgick då Rysslands ambassadör i Israel, Alexander Shein, intervjuades av den ryskspråkiga israeliska TV-stationen Channel 9 den 9 juni. ”Vi anser inte alls att dessa organisationer är terroristiska och det är fel att jämföra dem med IS”, sade Shein bland annat i intervjun. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-Russian-Ambassador-to-Israel-Hamas-Hezbollah-not-terrorists-at-all-496829


Ambassadör Alexander Shein: ”Hezbollah och Hamas är inte alls terrororganisationer.”

Ambassadör Shein menade att det shiamuslimska Hezbollah, som har en lång historia av raktetattacker mot civila områden i Israel, är en legitim kraft i Libanon genom sin representation i det libanesiska parlamentet och framhöll också att man aldrig riktat attacker mot ryska intressen. Inte heller shiarörelsen Hamas anses vara terroristisk ur Moskvas perspektiv.

Det hör till saken att såväl Hezbollah som Hamas mottar rundhänt stöd av Iran, som är en nära allierad med Putins Ryssland.

Alexander Sheins kommentarer stämmer väl överens med de synpunkter som framfördes av den ryske vice utrikesministern Mikhail Bogdanov i november 2015. Bogdanov framhöll att enligt rysk lag rörelser kan betraktas som terroranstuckna endast om de direkt hotar Ryssland och ryska intressen.

Om Hezbollah och Hamas sade Bogdanov:

Vi upprätthåller kontakter och förbindelser med dem därför att vi inte anser att de är terroristiska organisationer. http://www.timesofisrael.com/russia-says-hezbollah-hamas-not-terror-groups/

Hezbollah-kämpar gör nazisalut.

Både Hezbollah och Hamas bedriver aktiv terror gentemot den judiska staten Israel och vill se denna utplånad från jordens yta. Detta är emellertid uppenbarligen inte något som påverkar Rysslands bedömning av de shiamuslimska organisationerna.

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

7 kommentarer på “Ryssland kan ha dödat IS-kalifen – men anser inte att Hezbollah och Hamas är terrorister”

 1. educaremm Says:

  Ett materialistiskt tänkande…

  Man ska nog inte missta sig på att det verkligen finns kanske en hel del människor som de facto verkligen både föredrar, tror på, samt även önskar sig och menar att det behövs, både en diktatur och diktatoriska diktatorer, för att kunna åstadkomma s.k. ordning och reda, lydnad och följsamhet i ett samhälle….

  Alltså att det finns människor som tror på t ex ett proletariatets diktatur, eller på någon annan form av diktatur kanske av mer eller mindre despotiskt slag…

  De önskar sig verkligen då ett tydligt ledarskap, en diktatorisk diktator, en kung, en kejsare, en despot, en ledare, som kan peka med hela handen och som kan bestraffa respektive belöna, olydiga och lydiga, till en sådan diktatur…

  De tror inte på någon egentlig demokrati alltså…

  För att kunna åstadkomma en sådan diktatur anses det då ofta behöva skapas tillräcklig oordning, tillräcklig kaos och tillräckligt mycket skarpa, tydliga och utpekbara fiendegrupperingar i ett samhälle, som då kan ställas mot varandra i hatiska formuleringar…

  T ex då arbetare mot borgare, borgare mot arbetare, fattiga mot rika, rika mot fattiga, kvinnor mot män, män mot kvinnor, barn mot vuxna, vuxna mot barn, kristendom mot kommunism, kommunism mot kristendom, judendom mot kristendom, kristendom mot judendom, en västvärld mot islam och islam mot en västvärld, osv., et cetera…

  Ur ett eventuellt socialt kaos, och ur eventuellt ökande motsättningar mellan olika grupperingar i ett samhälle växer då kanske ett behov fram, i en del människors ögon, av just en dikatorisk diktatur …

  Eller kanske då av en massmördande despoti, med massdeporteringar, massavrättningar, massinterneringar et cetera….

  En diktatur vilken då verkligen bli någonting som kan bli efterfrågad, som botemedel mot ett samhälleligt kaos som då hotar att sakta men säkert framväxa genom ökande motsättningar..

  Samhälleligt kaos, vilket de flesta medborgare då egentligen inte alls önskar sig, kräver motåtgärder, och anses då eventuellt av allt fler medborgare behöva åtgärdas beslutsamt, bestämt och auktoritativt….

  Därmed kan då alla som deltar kring att mostättningar, missnöje och hat kan öka, på så vis kanske bidra till att framskapa militär- eller polisdiktatur….

  Kanske kan ibland även en del sådana motsättningar vara framskapade och inplanterade av s.k. – Agents Provocateures – …

  Där vill en del då delta som verkligen önskar sig att en diktatorisk diktatur kan växa fram, och som då så småningom kan få se sina eventuella viljor, sina drömmar och sina önskningar förverkligade….

  Men, det måste då föregås av en kontinuerligt, och kanske ibland s.k. lågintensivt, eller subtilt och insinuant, uppbyggande i hatpropaganda, i anklagesler och i en utpekande-propaganda, som vill fokusera på de som vill anses vara – De enda skyldiga – ….

  Detta förarbete att uttrycka en utstuderad föraktfullhet, hånfullhet, respektlöshet, samt att vilja kränka, fördöma, vara oartig mot, samt vara allmänt rå och vulgär mot främst En, endaste En, utpekbar ism, gruppering eller religion osv., som då vill kunna framstå som en motpolsgruppering som människor då menas kunna enas kring att tillsammans, och gemensamt, då kunna – hata – …

  Att uttrycka en utstuderad primitivitet som vill utpeka endast – EN – ensamt stående och skyldig faktor, endast en ism, eller endast en religion, som skyldig till samhällets svårigheter i olika grader, medför alltså att en sådan gruppering kan i ett tillspetsat läge bli just en motpol, en fiendegruppering, som då kan angripas och bekrigas…

  De som emellertid inte vill ha någon kaosutveckling i samhället, samt inte heller i en förlängning vill ha någon diktatur, behöver då försöka motarbeta alla former av vulgärutvecklingar av olika slag, samt motarbeta alla försök att skuldbelägga endast – EN – , ensamt stående faktor, eller gruppering, som varande ensamt – De skyldiga – ….

  Vill man alltså inte ha en sådan utveckling som steg för steg kan leda till diktatur, behöver man försöka att motarbeta kommentarer, eller artiklar, som innehåller både direkta men också indikrekta och subtila uppviglingar till hat, till förakt, samt till en förblindande insiktslöshet och också till en ökad förblindad och fördjupad okunnighet…

  Historien själv, borde då vara boken för alla att läsa…

  Historien själv, t ex då boken om en vetenskapsdyrkande kommunism och socialism och dess framväxt i samband med tekniska och andra uppfinningar….

  Ett maskintekniskt uppsving lade grund för ett ökat samhälleligt och socialt, dramatiskt omvälvande och revolutionerande, tillsammans med ett nödvändigt dödande och mördande, rationonaliseringstänkande, för framskapandet av både Den Nya Människan, samt det Nya, Diktatoriska, Samhället, med just ett Proletariatets Diktatur i dess ledning….

  Kanske tog allt det nya tänkandet sin början från omkring 1600-1700-talet, och även då med en Gutenberg och en s.k. Upplysning. Alltsammans är nog till sin natur inriktad på att försöka omintetgöra alla former av religion, (och därmed kanske också att försöka minska en befolkningsökning, vem vet…)….

  En kristendom kanske kan sägas vara en slags feminin religion och därmed ha vissa brister i sina ideala ideal vad gäller självförsvarsviljor och självförsvarsförmågor…

  I det kristna idealet om att inte söka världslig makt och vinnig, och heller inte göra uppror mot alla former av världsliga makter, utan istället underordna sig, finns en femineringstendens….

  En kristen klostertradition finns t ex inte varken inom en judendom eller inom en islam..

  Både en islam och en judendom kan därför ses som varande mer jordiskt fokuserade, eller mer världsligt inriktade än en kristendom… Dock på olika sätt, då en judendom i sitt ideal inte skall beblanda sig med världen…

  Men till skillnad då från en islam, eller även en judendom, är en kristendom betydligt mer feminin i sin framtoning…

  Inom en judendom och en islam finns utpräglade brödraskaps-gemenskaper, som också gärna klär sig lika… I alla fall bland en ortodox judendoms rabbiner, i sina långa svarta kappor och svarta hattar, respektive bland imamers och muslimers fotsida kläder…

  Genom att kultivera detta just brödraskaps inbördes sammanhållning, så gör det dem samhälleligt starkare på ett socialt plan…Detta fenomen kan alltså ses som ett mer maskulint manlighetsdyrkande dominerade system, än vad då en kristen traditon vanligtvis uttrycker…

  Det katolska prästerskapet är i och för sig en mansdominant brödraförening, men den är ålagd celibat…

  Att avstå från äktenskap och familjebildning bland katolska präster, är ett fenomen vilket man skulle kunna se som en stor förlust för den katolska kristenheten…
  Detta då många katolska präster ofta är mycket intelligenta människor…

  Det finns också andra märkligheter med en kristendom, som man ibland kan undra över…

  Exempelvis ritualen att äta bröd och dricka vin, av vad som då vill anses och menas verkligen vara – Kristi Blod och Kristi Kropp- …

  Den ritualen går att förstå rent principiellt med att det menas ske ett slags förbrödrande, eller församlingssammanförande, genom den. Riten vill då mena att alla kristna genom den blir just – En enad kropp – och också – Ett enat Blod – …

  Men, men, inte desto mindre skulle man faktiskt kunna se riten som en slags – kannibalism – ….

  Så den kristna ritualen är egentligen ganska så märklig….

  En kristendom borde kunna hävda att bröd och vin kan delas, såsom till just ett minne av Jesus, men som ändå faktiskt inte alls ätes eller drickes såsom varande just själva – Blodet och Köttet – av en Kristus…

  Dessutom är det ju det här med avbildningar av något gudomligt som enligt GT ju inte fick förekomma…

  Så, det kan nog i och för sig finnas en hel del märkligheter med en kristendom…

  Men, men….

  Vad så gäller en kommunism, en socialism, och även en nazism, samt också en s.k. nyliberalism, och också, konstigt nog, även en feminism, så har dessa ismer alla i sig faktiskt utvecklat olika typer och sorter av ett utpräglat manlighetsdyrkande, eller ett utpräglat maskulinitetsdyrkande…

  Detta är märkligt…

  Man kan undra över om det maskulina dyrkandet i dem alla, i själva verket är en slags uttalad kontrast till, eller motståndskamp mot, främst just en feminin kristendom. Kanske de delvis är formulerade att vara kontraster till vad som sågs som en kraftlös kristendom, eller som en maktlös sådan, eller just som en feminin och feminiserande kristendom…

  Vem vet….

  De är alla ändå ismer som i sig innehar en slags allmän dyrkan av friskhet, styrka, starkhet, duglighet, effektivitet, sundhet, makt, arbetsamhet och produktionförmåga, vilka alla är värden som är just maskulint och manlighetsdyrkande positioneringar…

  Inom en allmänn kommunistisk vetenskapsdyrkan och manlighetsdyrkan finns också en samhällsdyrkan att eftersträva just effektivisering och rationalisering, i ett samhälleligt och kollektivt vinstmaximeringssyfte…

  Alltsammans skulle i det kommunistiska samhället samverka till största möjliga samhällsvinst, skisserad efter s.k. vetenskapliga ekonomiska femårsplaner….

  Innan dessa vetenskapsdyrkande och manlighetsdyrkande och effektivitetsdyrkande, upplysningsideal kom, eller innan de paroller formulerades som bar fram till blodiga revolter och revolutioner, var kristendom ett dominerande kulturellt samhällsideal…

  När – Frihet, Jämlikhet och Broderskap – ville hyllas, och när – Religion är opium för folken – , formulerades, så var det också en feminin och en feminiserande kristendom både i Europa och i Ryssland, som ville attackeras …

  Alltsedan dess, men även innan, med tanke på alla krig mellan olika falanger av kristendom under 15- och 1600-talen, och även tidigare, samt också genom 1800-talet, och också i stort sett hela 1900-talet, så har just manlighetsdyrkande, maskulina och vetenskapsdyrkande krig velat genomdrivas skoningslöst…

  Med en dyrkan av en maskulin handlingskraft, maskulin styrka, maskulin uppfinningsrikedom, maskulin råhet, maskulin mordförmåga, maskulin dödarförmåga, maskulin förstöresleförmåga, och samtidigt tillsammans också med en maskulin brödraskapsförmåga tillika med en dyrkan av en maskulin, kraftfull, mäktig, ja, despotisk ledare i just hierarkiska system, och i just strider, kamp och krigande, så har förmodligen krig och krigande alltid och i alla tider, haft en stor dragningskraft på just det manliga psyket, eller det maskulina idealet….

  En dyrkan av dess enorma skaparförmåga, enorma uppfinningsförmåga, enorma byggnadsförmåga, enorma kreationsförmåga, och alltsammans parallellt med just det maskulinas enorma massförstörelseförmåga, som i många fall ses som en enorm maktförmåga i just förmåga att utöva förstörelse, såsom just en enormt potent maktdemonstration….

  En katolsk kristendom hade dominerat ett samhälleligt tänkande och ideal i både Europa och Ryssland och detta ideal handlade bl.a. om att som kristna eftersträva att undvika de s.k. – Sju Fallgroparna – i människans natur, (De Sju s.k. Dödssynderna…)…

  De Sju Fallgroparna i den mänskliga naturen som i det kristna perpektivet ville anses vara:
  – Högmod, Avund, Vrede, Girighet, Kättja, Lättja och Frosseri…
  skulle kristna alltså akta sig för och försöka att kultivera motstånd mot…

  Dessa sidor och dessa svagheter i människonaturen, ansågs vara, just för de kristna, särskilt skadliga sidor, eller ansågs vara såsom just – Fallgropar- eller som farliga hot, för just de kristnas möjligheter att kunna, just genom att vandra på en Smal Väg, nå fram till det Himmelska Riket, efter döden….

  Att inte vara uppmärksam på Fallgroparnas bedrägliga bedräglighet, vilka menades kunna locka, pocka, förblinda, förföra och förleda de kristna bort från den s.k. Smala Vägen, det ansågs att vara oaktsam och ouppmärksam…De kristna ansågs då kunna riskera att tillåta sig själva att Falla på Avvägar från just Den Smala Vägen, med mycket olyckliga konsekvenser både för dem själva, deras familjer, deras släkter, deras klaner, deras ätter samt också då hela deras nationer…

  De kristnas Smala Väg menades alltså vara den Väg som skulle leda dem fram till det Lyckliga Himmelska Riket, efter döden, där Kristus menades vara Konung, och de kunde i det jordiska livet förbereda sig för detta himmelska rike, vilket medförda att det inom en kristenhet eftersträvades att kultivera just motsatta värden till De Sju Fallgroparna, som sociala och samhälleliga ideal…

  Dvs., att i den kristna kulturen strävades det efter att odla sociala värden som:

  – Ödmjukhet, Tacksamhet, Tålamod, Måttfullhet, Trohet, Idoghet och Måttlighet…

  Ett Evigt Himmelskt Rike menades vara fritt från alla sjukdomar, fullt av frid, frihet och glädje, fullt av friskhet och salighet osv., som då skulle tillkomma de trogna kristna efter döden osv., et cetera. ….

  Men det som en vetenskapstroende kommunism propagerade för, kunde innehålla försök att omintetgöra all tro på, eller alla drömmar och ideal om, något kristet kommande Himmelskt Rike, efter döden…

  Istället skulle de vetenskapstroende kommunisterna ersätta det med vad som då menades, och troddes vara, ett jordiskt kommunistiskt Lyckorike…

  Den lära som framfördes av en vetenskapstroende kommunism, handlade om att kommunister kollektivt och aktivt skulle ägna sig åt de Sju Fallgroparna…

  Alltså aktivt uppmuntra och aktivt kultivera just:

  – Avund, Högmod, Vrede, Girighet, Kättja, Lättja och Frosseri, på just ett kollektivt sätt..

  Detta menades kunna vara en effektiv metod genom vilket en kristendom och genom vilken kristna ideal skulle kunna tillintetgöras, bekämpas och utrotas, till förmån då för – Den Kommunistiska och socilistiska – Nya Människan – ….

  Dvs., till förmån för den Gode Kommunistiske Kamraten och den friske, starke och duktige arbetaren, som då kamratligt och solidariskt, samt kollektivt, skulle skapa fram det jordiska – Lycksaliga Kommunistiska Paradiset – …

  De sidor och de aspekter av människan som tidigare det kristna perspektivet hade varnat för som faror, när det gällde att kunna nå Det Himmelska Riket, kunde inom en materialistisk och Gudsförnekande kommunism då anses vara någonting enbart av godo, och enbart goda och bra ideal istället…

  Dessa Sju Fallgroparna, skulle då ses som någonting gott när just hela kollektivet, hela det kommunistiska samhällskollektivet som helhet, tillsammans kultiverade dem..

  Dvs., kultiverade aktivt Avund, Högmod, Girighet, Vrede, Kättja, Lättja och Frosserie, såsom ett s.k. befriande samhällsideal….

  Idag kan mänskligheten se de vansinnigheter, de konsekvenser och de avigsidor som förekom med det kommunistiska och de socialistiska samhällsidealet, med facit i hand….

  En idag ganska söndrad, en ganska nedbruten och en ganska så dekadent västvärld, som i årtionden har genomsyrats av förvridna kommunistiska vetenskapsdyrkande sociala och psykologiska teorier och ideal, kring familj, kring en kvinnoförnekande feminism, samt kring just ett aktivt kultiverande av högmod, vrede, avund, girighet, kättja, lättja och frosseri, skördar konsekvenserna av kommunistisk ideologi…

  Idag kan de alla ses ha varit felbedömningar om och kring hur familjer, relationer mellan mödrar och fäder, mellan män och kvinnor, mellan vuxna och barn, i samhällen, mer eller mindre har bruti ned deras livskraft och deras överlevnadsförmågor, på enbart några få generationer, och kan tjäna som avskräckande exempel på hur man inte kan och bör bygga upp samhällen…

  Vill man inte ha överlevnadskraftiga samhällen, mer än ett par generationer, ja, då är nog kommunism och socialism kanske både effektiva och fungerande metoder för en sådan vision, eller för en sådan eventuell önskan…

  Människan är inte – ett ting – utan människan är, som varelse, – person – …

  En vetenskapsdyrkande materialistisk kommunism, ser inte på människan som person…
  Den ser istället på människan som ett – verktyg – i sina rationalistiska, effektivitetsdyrkande, vetenskapsdyrkande och max- vinstfixerade kommunistiska samhällsprojekt, där samtidigt alla skall förklaras vara kamrater och ingå i statens samhällskollektiv… Dock inte som individer och personer, utan mer som identietslösa, historielösa, kulturlösa, personlösa, och alltmer primitivistiska, självkontroll-lösa flockdjur….

  En materialistisk kommunistisk, neoliberal och socialistisk, samt vetenskapsdyrkande och s.k. modern socialistisk ideologi, förnekar människans identitetskonstitution, såsom varande som just person, vilket alltså är det religiösa synsättet på människan….

  Människan, såsom just människa är verkligen – Person – . (Och just inte något – Ting – , inte något – Verktyg – … ), samt att människan såsom just – Person – också då menas vara skapad i – Guds Avbild – . ..

  Ett materialistiskt synsätt på människan, en vetenskapsdyrkande kommunism liksom en neoliberalism, medför i sin förlängning eller i sin konsekvens, att inom endast några få generationer så degenereras de kulturer och de samhällen som kultiverar en sådan vetenskapstroende och materialistisk människosyn…

  Den har då inom sig ett mot kristendom, eller ett mot all religion, kontrasterande socialt ideal, vilket i en praktik blir till ett antisocialt och till ett nedbrytande socialt ideal… Eller den blir även ett slags människofientligt och ett människoförnekande ideal, vilket därför i en förlängning blir till ett samhällsdödande socialt ideal….

  Så vill man och önskar man att i en förlängning kunna utplåna individer, familjer och samhällen på enbart några få generationer, och önskar man sig eventuellt att en befolkningsökning skall minska, så är då kanske en vetenskapsdyrkande kommunism, eller socialism och även då en vetenskapsdyrkande neoliberalism, en ganska så säker väg att gå …

  Men, men, som sagt, det heter ju också ändå:

  – Människosjälen lever inte av bröd allena utan av varje Ord som utgår från Guds mun….

  • educaremm Says:

   Ps.
   Angående att – Gud är död – , som tydligen har deklarerats av bl.a. Nietzche, (se dgs 23/6), så kan man fundera kring hur olika kulturer och människor har velat tolka, se på, förstå, tro på, eller tyda begreppet – Gud – , och kanske riskera att sväva ut i s.k. mer eller mindre självhypnotiserande, gudsdyrkande och gudsidoliserande transtillstånd..

   …Vilket egentligen är ganska märkligt, men vilket kanske då är en del av människans naturliga inklination till tillbedjan av en – Högre makt – , att försöka beveka, blidka och att försöka – göra på gott humör – , osv., Vem vet….

   Att idéer, och föreställningar, läror och ideologier, verkligen kan dö, är väl ändå en verklighet, samt att lagar och författningar, vare sig de anses vara inspirerade av en gud eller av gudar, eller inte, kan dö, och förändras, likaså….

   Men det som en del idag verkar verkar vilja försöka beskriva, eller utmåla, begreppet – Gud – , med, och försöka ge s.k. vetenskapliga förklaring till, så kan man väl säga att Gud (som t ex energi m.m. …), aldrig någonsin kan dö…
   Detta då eftersom Gud menas inte vara född utan vara just Evig och Oändlig, samt Omätbar, och är därmed just egentligen också – Någon – som kan antas vara Odödlig….

   Men, men när människan började församla sig i samhällen, krävdes lagar. Att se på stjärnorna, månen, solen, väderleksförändringar, årstidsförändringar, samt naturen själv, skapade nog insikter hos många människor i forna tider, om olika levnadsvillkor för olika djur och olika folkstammar, och kanske särskilt innan de började bygga samhällen….

   Samhällsgemenskaper började formeras alltmer när människan började att utveckla skriftspråk, och då började lagar skrivas ned, för folkstammars, för samhällens och för nationers gemensamma regler ….

   Ungefär som vid idrottsspel av olika slag, som också kräver regler och lagar, så kräver ju nationsbyggande regler och lagar…

   När regler för spel, t ex fotboll, överskrids, så finns en lag, regelboken, som förklarar att övertramp har skett. Det leder till olika konsekvenser för spelarna. Gula och röda kort vill hållas upp som då betyder olika straffkonsekvenser för de som har överskridit de uppsatta normerna och reglerna för spelet…

   Om spelet inte hade några regler eller lag, så skulle det inte kunna spelas.. Fotbollsmatcher , eller andra idrottstävlingar och spel, skulle inte kunna utkämpas…

   Samma sak är det med samhällen. Det krävdes gemensamma spelregler och lagar….

   Lagskrivare som skrev lagar, hövdingar, vise män, profeter, jarlar, kungar, formulerade lagar och hänvisade till gud, eller till gudarna som varande den högsta auktoriteten bakom de lagar som författades och nedtecknades…

   En högsta domare, eller en högsta lagsstiftare, en kung, en hövding, en profet, som alla i församlingen och i samhället eller i nationen, skulle vilja lyda. De som lagstiftare av lagar ville med nödvändighet då anse, mena, hävda och påstå, att lagarna var av Guden givna…Dvs., Att de menades vara gudens eller gudarnas vilja, krav och önskningar som nedtecknades såsom just lagar för hela folkstammen osv. …

   Hela befolkningen gav då sin sanktion till lagarna, som också därmed kunde anses vara goda..
   Det goda bestod då i att lagarna ansågs vara till för att just nationen, folkstammen och kulturens skulle öka sina egna överlevnadsmöjligheter, samt välgångar, framgångar, friskhet, sundhet och segermöjligheter osv. ….

   Heliga texters och heliga skrifters lagar, som lade grund för olika kulturer och deras ideal och deras förståelser och insikter kring vad som då ansågs och troddes vara rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt, sant eller falkst, osv., just i relation till deras egna överlevnadsmöjligheter, livsmöjligheter och segerchanser et cetera.. ..

   Lagar innehöll regler kring vad som var nyttigt respektive onyttigt att äta, samt vad som var framgångsrik livsstil för familjer, för barn, för vuxna, för män och kvinnor och som då menades kunna skapa goda förutsättningar för liv genom att kunna undvika olyckor, undvika nederlag, dåligt väder, missväxt, krig eller farsoter och alla andra hotfulla hemskheter som skulle kunna drabba dem…

   Heliga texter innehåller också manualer för krigföring mot eventuella fiender. Guden eller gudarna menas kunna utlova stöd och ledning till segrar, genom att deklarera, enligt texterna, hur krig skall föras för att kunna vinnas…
   (Vi krigföring mot fiender handlar det om att inta en total hängivenhet, en fullkomlig helhjärtad tilltro, samt en stenhård hänsynslöshet och skoningslöshet mot fienden , samt att uppvisa ett totalt avståndstagande från allt vad vekhet, velighet, tveksamhet eller barmhärtighet mot fiender heter, därför att sådana uppvisade beteenden då inte ansågs kunna medföra några segrar, utan leda till obönhörliga nederlag…)…

   Segrar över eventuella fiendestammar, eller eventuella fiendefolk ansågs endast kunna vinnas om krigarna, kunde befinnas vara i ett tillstånd av renhet, eller i ett tillstånd av skuldfrihet, alltså i ett tillstånd av oskyldighet, av frihet, inför Guden….

   Krigare fick absolut inte ha överskridit några av gudens lagar, vilket automatiskt då skulle medföra att ett skuldtillstånd, alltså ett tillstånd av orenhet, av ofrihet, i förhållande till guden manades ha uppstått….

   Ett sådant skuldtillstånd, ett sådant orenhetstillstånd eller ett sådant ofrihetstillstånd, inför Guden, menades kunna lösas, kunna sonas, eller kunna betalas, med ett blodoffer…
   Ett blodoffer antogs då kunna medföra att guden skulle kunna ge en ett reningstillstånd, en skuldfrihet, till lagöverträdaren, och att guden då antogs vara villig att bidra till en seger och till en framgång för krigaren, vid eventuella krig osv., et cetera……

   Så, heliga skrifter av olika slag innehåller främst lag för främjande av en samhällelig samvaro som rättade in sig efter de gudomliga lagar som började att nedtecknas, när människor kom att börja bygga samhällen, städer, nationer, och också började att använda skriftspråk….

   Genom gudomliga lagar så gavs möjlighet att kunna utdöma straff mot dem som överskred samhälleliga gemensamma lagar, som av guden eller av gudarna menades ha sanktionerats …

   Detta samtidigt som de facto många heliga skrifter alltså även innehåller rena rama krigarmanualer, som ansågs behövas i händelser av verkliga krigssituationer mot eventuella fiender…

   Dessutom, och utöver detta, innehåller många heliga skrifter berättelser, släktkrönikor, beskrivningar av personligheter, liknelser, förklaringar om och kring olika levnadsregler som då menas och anses kunna upplysa, kunna undervisa, kunna vägleda, samt kunna leda fram till hela och friska familjer, till hela och friska och sammanhållna folkstammar samt hela och friska nationer….(till skillnad då från trasiga familjer, trasiga individer, trasiga folkstammar och trasiga nationer….) …

 2. educaremm Says:

  Tack för den hänvisningen. Mycket intressant. Läste om att vid den utgrävningen verkade det inte ha funnits något samhällsliv alls, (inga skelett, inga lämningar av människor alls), utan verkar då endast ha varit någon form av tillbedjan, tempel.

  Märkligt.

  Och intressant.

  Så otroligt gammalt…

  Hoppas att dateringen inte visar sig vara fel…(!)…

 3. educaremm Says:

  Det är mycket intressant att föreställa sig hur religioner tog sin början, och att kanske då faktiskt samhällen började tillblivas genom just ett gemensamt dyrkande, istället för ett gemensamt lagskrivande, som ursprung…..

  Den soldyrkande egyptiska religionen, som åstadkom sådana fantastiska pyramider, hade ju en mängd olika gudar att tillbe….

  Så bildades då en judendom, där EN gud, menades vara mycket viktig, nämligen den som ville kalla Sig Själv för: – Jag är Den som skall bevisa Mig Vara – . Det blev – Jahve – , som ur den brinnande busken-berättelsen, menas identifiera Sig Själv sålunda till Mose….(eller: -Jag är Den Som Är – , osv. …)…

  Men, men …..

  Vem är Gud?…

  Förmodligen kan Gud vara olika för olika människor, för olika kulturer och för olika språkfamiljer, samt för olika traditioner och föreställningsparametrar….

  Ordet Maya – anses ju betyda – sken – , eller kanske falskhet, förvillelse, i betydelsen inbillning. Det kanske också kan beskrivas med ordet – mask – , eller eventuellt även – maskering- , dvs., en beskrivning av någonting som verkar att ha vara, alltså någon eller någonting som verkar att vara, som verkar att finnas, men som inte egentligen verkligen – Är – (utan endast någonting som är övergående, någonting tillfälligt och någonting som inte har en någon verklig s.k. – Livskälla -, eller något s.k. – Evigt Vara – ) …

  Ordet person, är ett intressant ord..
  Kanske kan man bryta ned ordet till – Per Sona – , vilket då skulle betyda – Genom Masken ….( genom = per, sona= mask ….)…

  När t ex en kristendom vill säga att – Det är endast Genom Sonen, som människan kan komma till – Fadern – …(dvs., till Den som Har Vara …), så kan man tolka det som att det är endast genom att – gå genom Maya – , dvs., att gå – genom skenet – , genom masken, genom förvillelsen, genom inbillningen om – vem man är – , dvs., att gå – Per Sona – , som människan kan komma nära till – Den Som Är – , dvs., till – Fadern -..

  (Fadern är då Den som vill beskrivas verkligen – Ha Vara – , dvs., Den som vill beskrivas vara – Verkligheten – , och Den som vill beskrivas vara – Sanningen just i betydelsen – Verkligheten – . Verkligheten menas då vara Den som då vill beskrivas – Vara Guden – , dvs., Fader, för många människor. …..)…

  Kan en person dö?..
  Javisst.
  Kan en – Gud – dö?..

  Gudar, och Guden, kan naturligtvis dö för människor….
  Alltså – dö- såsom relation för människor som inte idkar, eller kultiverar, någon – relation – till någon – Gud – . Dvs., inte idkar någon relation till en Gud som då antas kunna ha just – Vara – , och också då antas kunna ha – I Sig Själv Vara – , bortom Maya….(bortom – det som synes ha vara – …)

  Dvs., bortom masken, eller bortom inbillningar och bortom förvillelser kring och av – Det som verkar och som synes ha vara – …

  Slutar människor att kultivera eller att odla en – relation – till Guden (eller till gudar), så – dör – naturligtvis de gudarna, eller Den Guden bort ur de människornas medvetande….

  Att kultivera religion, dvs., att odla relation till – Gud Som Har Vara – är någonting frivilligt för varje människa att göra….

  Kanske de flesta människor föredrar att kultivera relation till – Det som Synes Ha Vara – , och blir upptagna av allt det – Som verkar ha vara – , som verkar finnas till, och ger till det en största uppmärksamhet och högsta prioritet samt högsta tillit….
  Kanske de flesta människor alltså föredrar att kultivera relation till – Det som för varje sekund försvinner – , eller till – Det som är i ständig förändring – , eller till – Det som är ständigt övergående, eller till – Det som är tillfälligt… Samt också då till – Det som är utan egentligt Eget Vara i Sig Självt – …

  Det synliga och det övergående anses alltså inte kunna ha något egentligt – Eget Vara i Sig Självt – , därför att det är just någonting som är underställd – Död – . …

  Guden, eller gudarna, anses och menas då ha just – Eget Vara i Sig Själva – , därför att de då anses och menas vara – Eviga – , och alltså representera just en – Odödlig – sida av – Verkligheten – …

  (De anses då vara allt Det Levande Livet Självt, alltså allt det som lever och allt det som kan få växter att växa, sol att skina, samt vindar att blåsa… Allt det som kan skapa fram tsunamis, regn, stormar, orkaner, vulkanutbrott, eld och alla övriga naturfenomen, osv., et cetera. Dvs., allt det som människan själv absolut inte kan rå på i några större utsträckningar… )…

  Men, religionskultur handlar då oftast om att kultivera en relation till – Den Som Har Vara i Sig Själv – , vilket då vill benämnas vara – Gud – , eller vill identifieras såsom – Fader – ….

  Guden (eller gudarna), anses då vara – Grundidentifierare av Människan – .

  Dvs., Guden anses vara En Verklig Verklighet som identifierar människan såsom just – En Levande Person – …(och inte ett – Ting – , – Ett Något – …).

  Det heter ju också: – Människan är skapad i – Gudens Avbild – ….

  (Samt, det heter ju också: – Säg mig – Vem- du umgås med och jag skall säga dig – Vem- du är….)

  Men, men, tydligen finns det dock många i USA som idag intresserar sig för den egyptiska religionen, med alla deras gudar, samt även andra religioner….

  Det verkar också finnas en hel del människor som vill bygga pyramider både i Frankrike och i USA…märkligt…, så religioners påverkan, både gamla och nyare sådana, har förmågor att kunna skapa ganska så hållbara och seglivade berättelser om varelsen människa…..

  • Tommy Hansson Says:

   Intressanta synpunkter förvisso. Religion är lika gammalt som människan själv. För mig är saken rätt enkel – jag vet att Gud finns därför att jag erfar att han/hon lever i mitt hjärta.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: