Klart för samkönade ”vigslar” i Tyskland – men Merkel är emot


Angela Merkel anser att äktenskapet är förbehållet en man och en kvinna.

Jag vill direkt göra klart att jag inte är någon anhängare av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hennes massinvandringspolitik har lett till islamisering och kaos i stora delar av Europa. Hennes kärnkraftsfientliga energipolitik kommer att leda till att Tyskland om några år står utan effektiva energikällor.

Dock har hon mitt stöd i en fråga. Sedan Tyskland genom en hastigt genomförd omröstning i det tyska parlamentet förbundsdagen sagt ja till samkönade så kallade äktenskap deklarerade Merkel: ”För mig innebär äktenskapet giftermål mellan en man och en kvinna. Därför röstade jag emot det här lagförslaget.” https://www.sydsvenskan.se/2017-06-30/hbtq-aktivist-en-underbar-nyhet

Omröstningen ägde rum på initiativ av den socialdemokratiske ledaren och förre talmannen i Europaparlamentet, Martin Schulz. Förslaget om homovigslar gick igenom med röstsiffrorna 393-226. Det innebär en fortgående relativisering och ett urholkande av den kristna etik som i över ett årtusende format moraluppfattningen i Europa och andra delar av världen.


Löfven vill tvinga präster att ”viga” samkönade par.

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S), som representerar ett parti som eljest föga bryr sig om kristna värderingar och kyrkliga ting, har för sin del gått ut och förkunnat att präster i Svenska kyrkan hädanefter måste viga homopar om de vill fortsätta utöva sitt yrke. Någon borde ha upplyst Löfven om att han som statsminister inte har rådighet över vad som händer i kyrkan, då denna för nästan 20 år sedan skiljdes från staten. http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/stefan-lofven-alla-praster-ska-viga-samkonade-par

Det finns få frågor i Bibeln där det råder större samstämmighet än den som gäller synen på homosexualitet. Redan i 1 Moseboken 1:27 i Gamla testamentet (den judiska bibeln) klargörs, att Gud skapade människorna som män och kvinnor ”till sin avbild” med den ansvarspåliggande uppgiften att vara fruktsamma, föröka sig och lägga jorden under sig. http://sv.bibelsite.com/genesis/1-27.htm


Den helige Paulus menar att Guds rike inte kan ärvas av ”män som ligger med andra män”.

Gamla testamentet närmast överflödar av fördömanden av homosexualitet, som var den synd som ledde till att Sodom (varifrån ordet ”sodomi” är hämtat) och Gomorra lades i grus och aska genom eld från himlen. Även Paulus menar i 1 Korintierbrevet 6:9-10 att ”män som ligger med andra män” inte kan ärva Guds rike. https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Bibeln

”Utvecklingen” i Tyskland, Sverige och andra länder må gå i en annan riktning. Det här är emellertid min oförytterliga övertygelse som kristen. Jag tvingar ingen att instämma i den. Själv kommer jag dock att stå fast i denna övertygelse till mitt sista andetag.

 

 

Explore posts in the same categories: homosexualitet

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

6 kommentarer på “Klart för samkönade ”vigslar” i Tyskland – men Merkel är emot”

 1. educaremm Says:

  Moderniteten till varje pris?…Modernitet, modernitet, modernitet?…

  Västvärldens kostnad, och pris, på just moderniteten….
  = Att absolut inte sätta några som helst gränser för någonting, för några, eller för någon….?


  Att en västvärld skulle kunna innehålla några brister i sin egen historiebeskrivning, samt i sin egen övertygelse om sin egen förträfflighet, sin egen upplysning, sin egen höga kunskapsnivå och sin egen förträffliga framgång utan tillkortakommanden, det verkar vara svårt att vilja kännas vid för mång….

  Fantasier om den egen storheten samt problemlösheten, så länge som inte islam fanns närvarande, det däremot, verkar kunna florera fritt…

  Man vill inte se baksidorna. Krigen, fattigdomen, bråken, stridigheterna, eller de trasiga familjerna, de ensamstående mammorna med barn, barn som växer upp på institution med förlorade förmågor till lyckade familjebildningar eller de generellt sett låga födelsetalen och en självmördande inställning överlag….

  Nej, idag skulle man kunna se att en västvärld är egentligen ganska så urgröpt och så självförsvarsoförmögen, samt har varit ganska så självdestruktiv ganska så länge och på det stora hela befunnit sig på ett s.k. nedåtgående stadium, eller på ett s.k. fallrep….

  Det föds för få barn och alltför många familjer är dekadenta och nedsupna, utan visioner och utan framtidstro….

  Många unga människor är neddrogade och alkoholiserade och många lever destruktiva liv och saknar några större mål, större mening och eller innehåll i de liv de lever….

  Kulturellt så erbjuds de underhållning, flams och trams genom tv-mediet, i långa banor…. Från barndomens tv och dagis och upp genom skoltid och universtit….

  Tv-utbudet i hela västvärlden är genomgående ganska så vulgärt, rått, samt destruktivt… Det är överlag degraderande och föraktfullt, samt även respektlöst, våldsinriktat och översexualiserat….

  Inte så konstigt att en islam och många muslimska föräldrar både önskar och vill försöka att beskydda, försvara och värna sina barn från en sådan deprimerande västvärld, gestaltad genom tv-mediet…

  Det är förståeligt att en hel del av dem även vill försöka att kultivera en tro på att de själva, som muslimer, faktiskt kan ha något alternativ att erbjuda många av dagens förvirrade och övergivna ungdomar även i väst. ….

  Ungdomar som verkar att vilja kasta sig över alkohol och droger så fort de får chans….

  De som är övergivna av en vuxenvärld som abdikerat som föräldrar, där oftast då föräldrarna är dubbelarbetande och uttröttade som just föräldrar, och ofta också samtidigt ganska så okultiverade och outvecklade både på ett psykologiskt och på ett andligt plan….

  En västvärld med en dekadent vuxenvärld nedborrad i ett materialistiskt tänkande som inte förstår mänsklig psykologi i några större omfattningar…

  En uppblåst, hjärntvättad, uppskärrad, uppskrämd, livrädd och hämmad västvärlds vanliga genomsnittsliga befolkning, som samtidigt försöker skylla ifrån sig allt vad den kan på endast islam och enbart islam, som om det vore den endaste svaga länken i dagens samhälleliga pussel…

  Nej, man kan tröttna på en flamsig, tramsig, galen och övermaga västvärld…

  T ex då en västvärld full av hysteriskt skrikande kvinnor som på amerikanska talk-shows hoppar upp och ned som besinningslösa småbarn endast för att det delas ut presenter till dem….

  En västvärld med ett Amerika i spetsen, har onekligen både sina baksidor (men också framsidor, inte att förneka..)….

  Ett Disneyland insprängt i talkshows för vuxna, med hysteriska kvinnor gapskrikande inför utdelning av presenter, får nog ändå räknas till en sådan märklig västerländsk (amerikansk) baksida….

 2. Lennart Granqvist Says:

  Jag håller fullständigt med dig.
  ”Äktenskapet är av Gud instiftat för släktets fortbestånd”.

  Jag har svårt att att två män genom rövknullning kan åstadkomma detta.
  Rövhålet har man för att tömma tarmen!

 3. educaremm Says:

  Mänsklighetens historia är alltid intressant. För européer kanske en europeisk historia ligger närmast i intresse.

  Att europeér kanske främst intresserar sig för Europas historia, liksom kanske asiater för Asiens, samt amerikaner för Amerikas, afrikaner för Afrikas, arabers för Arabiens, kanske kan ses som naturliga intressen.

  Människan, överallt runt jordklotet, är oftast på ett självklart och naturligt sätt – sig själva – närmast….

  Vad gäller kristendomens, judendomens och islams historia, så behöver man förmodligen känna till en hel del om dem alla, för att någorlunda rättvist kunna förstå dem, eller försöka förstå deras budskap, deras önskningar, deras drömmar, deras viljor och deras mål, vilket för religionsintresserade människor alltid är någonting intressant…

  Både inom en kristendom, en judendom och en islam, så har det nog alltid förekommit strikta gränssättningar för familjeliv och för samliv. till försvar för släktets fortplantningsmöjligheter och välgång…

  Men, men, att man idag, på sina håll, verkar vilja försöka återuppliva gamla motsättningar, och liksom försöka att hoppa över den europeiska historien i Europa, hoppa över de kristna krigen mot kristna, samt hoppa över en vetenskapsdyrkande kommunism och socialism, och dess krig mot just kristendom i Europa, samt två stora, förödande inomeruopeiska världskrig på 1900-talet, det är lite märkligt ändå…

  Som om dagens stridslinje verkligen skulle kunna tänkas befinna sig någonstans långt bortom alla händelser på 1900- talet, och bortom hela det sovjetiska samhällsexperimentet med mängder och åter mängder av dödade kristna vilket mer än någonsin präglat också efterkrigstiden, eftersom ju en kommunistisk världsåskådning segrade tillsammans med en s.k. västerländsk kapitalistisk världsåskådning i Amerika, som tillsammans och hand i hand besegrade en nationell socialism i Tyskland, det är lite märkligt ändå….

  Dagens situation är mer den att det politiska ledarskapet i de europeiska nationerna, inklusive de skandinaviska, faktiskt önskar sig en nedmontering av dem…

  Detta då till förmån för en europeiska federation, för en Ny Statsbildning, där alla de olika språken och alla olika majoritetsbefolkningar i de f.d. nationalstaterna behöver avprogrammeras….

  Dvs., nationella tendenser behöver alla bli brännmärkta, kritiserade och stämplade. Och om de själva hyser några särskilda kärlekstankar för sina nationre, för sina språk, eller för sin historia, eller några sörjande tankar om att – deras – , nationalstater förändras till oigenkännlighet så att många ursprungsinvånare i dem, inte längre känner sig riktigt som – hemma – , i dem, så måste alla sådana tendener motarbetas kraftfullt…..

  Men, det märkliga är också att alltfler utomeuropeiska invandrare, både från sydamerika, sydeuropa, f.d. sovjet, samt Afrika, Asien och Mellanöstern, alltmer börjar kunna känna sig som just – hemma – i de europeiska folkens – hemländer – ….

  Detta är ett intressant fenomen…..

  Så, de europeiska nationernas ledare och etablissemang av olika slag, verkar vilja ta till sin hjälp för ett sådant önskat nedmonteringsprojekt av nationalstaterna i Europa, just så många utomeuropeiska människor som möjligt, vare sig dessa råkar vara kristna eller muslimer…verkar det som….

  Att det skulle vara islam som idag skulle vara – den stora faran – , det är nog ändå tveksamt….

  Tvärtom så verkar man vilja fokusera mot islam, skrämma med islam, hota med islam, så att fokus endast skall ligga på islam, och inte på någonting annat….

  Kristendom är i princip redan en ganska så nedmonterad och till stora delar bekämpad religion i en Västvärld….

  Men inte är den bekämpad och nedmonterad av en islam i första hand….

  Istället verkar islam, och all utomeruopeisk invandring, vilja försöka kunna användas som mer eller mindre just ett verktyg för projektet att nedmontera nationalstaterna i Europa…

  ” Ändmålet helgar medlet”..

  • educaremm Says:

   Dessutom, rent psykologiskt så kan det nog vara mycket, mycket mer komplicerat än vad man kanske tror, vad gäller maskulinitet och krigföringar….

   Det maskulinas tvingande och obevekliga psyke, kanske är vad som är manlighetens och maskulinitetens absoluta oundvikliga bestämmelse…

   Dess fokus och inriktning, inte minst mot krig och krigföringar?..

   Det, vilket ger drivkrafter till, motivationer till, inspirerar och ger mening till, samt inriktar mål i livet, för just manligheten och för just maskulinitetens förverkligande ….

   I maskulinitetens renaste form är det kanske just i själva krigandet som denna maskulina drivkraft tar sig uttryck i….

   Det är krigandet, tillsammans med ett ständigt och obönhörligt tävlande och mätande, samt också ett ständigt och yvigt stoltserande med segrar och erövringar i alla former, som ger livet mening, för det manliga psyket, både inom idrott och också då i verkliga krig, som hela mänsklighetens krigshistoria är bevis på ….

   Det är detta, tillsammans med ett evigt hyllande av just stora krigare, generaler, hövdingar, kungar och andra krigsherrar som har vunnit segrar, vilka därför hyllas som just vinnare, och som därför ses vara just stora, mäktiga och potenta erövrare genom historiens gång….

   Det är förmodligen en evig potens som vill dyrkas?…

   Det maskulina psykets dyrkan av en evig potens som i sig samtidigt kanske döljer en rädsla…
   Ja, att dyrkan av krigsherrar, döljer en skräck för just en potenslöshet, i det manliga psyket….

   Maktlöshet, eller potenslöshet upplevs av det manliga psyket som varande det mest hemska tillståndet, liknande död…

   Det blir då det som driver det maskulina psykets dyrkan av manlighet i form av krigande i alla former, och det som riskerar att leda fram till krig, samt det som motiverar till tävlingar i alla former, sorter och slag…

   Det är därför som maskulinitet, i form av segrar och i form av en dyrkan av vinnare, betyder och ses som en dyrkan av potens i det manliga psyket…

   Det är det som kan fungera som bakgrund till stolthet, till livsglädje, till meningsfullhet, i det manliga psykets förståelse och syn på vad som är meningfullt i livet, i just maskulinitetens perspektiv…

   Att verkligen kunna döda ses då av det manliga psyket som en högsta form av makt, och därmed som en högsta form av potens…

   Men, man behöver inte glömma bort att det också är främst i det manliga psyket som det oftast kan förekomma de mest allvarliga psykologiska tillstånd av t ex scitzofreni, paranoia, förföljesemani, inklusive ett uttalat förakt för, ja, skräck för, svaghet i alla former sorter och slag….

   Det är också störst risker inom en maskulinitet, som där också kan utvecklas en galenskap, eller totalt vansinne, inklusive storhetsvansinne, samt där en fullkomlig och total självdyrkan kan förekomma, ja, en självförgudande självdyrkan, av den egna superpotenta maktpositionen att just kunna ha makten att döda….

   En sådan psykologisk, kanske naturbestämd, känslig bakgrund i det manliga psyket, kan i sin tur ses som en förutsättning för att just farliga, ja, scitzofrena och paranoida föreställningar, verkligen kan, och verkligen också har, genom kirgshistoriens gång, totalt grumlat, förvirrat och förvridit bedömningsförmågor och beslutsförmågor hos just beslutsfattare i otaliga krig…

   Det är ofta just det paranoida maskulina draget, som i krig intar en ledning och som framstår som kraftfullt, som framstår som omdömesgillt och insiktsfullt, vilket därför får tillåtas att leda andra och tillåts att avgöra beslut om krig….

   Detta psykologiska fenomen, vilket egentligen skulle kunna betecknas vara en av naturens olyckliga paradoxer….

   Det är inte sällan just de mest galna, det mest paranoida, de mest storhetsvansinniga, som kan inta en ledning för krigföring, som andra mer underordnade befattningshavare då blir benägna att vilja underordna sig, vilja lyda och vilja följa….

   Märkligt…

   • educaremm Says:

    Detta blev lite väl utsvävande, och bortsvävande, från Tommy Hanssons egen artikel. (Jag befann mig i tankegångarna i relation till en annan artikel, på en annan blogg, och det drog iväg lite väl mycket.)…

    Ber om ursäkt för detta.

    Angående att de homosexuella vill avkräva kyrkliga välsignelser för sina eget valda relationer, är märkligt. Varför vilja avkräva detta från kyrkan? Varför inte kunna se att den legala sanktion för relationen som staten, som icke-religiös, kan ge, är fullt legitimerande i juridiskt hänseende. Detta är märkligt.

    Genom att avkräva från kyrkan att välsigna en vigselakt mellan samkönade par, så fråntar man kyrkans funktion i att just välsigna familjers helighet. En helighet mellan just man och kvinna, där det främsta syftet ändå är för barnens och för samhällets fortlevnad.

    Äktenskap anses alltså inom just det kyrkliga, det andliga, att vara instiftat för just detta ändamål, och inte primärt för ett sexuellt ändamål, (där alltså inte sex sätts i det första och primära rummet.)

    Det som moderniteten för med sig är därmed ett urgröpande av möjligheterna att hålla äktenskapet just heligt, samt därmed också helande både för människorna som ingår i det, samt för barnen, och också för hela samhället i stort.

    Därför borde kyrkan noga tänka över detta att just vilja godkänna själva det heliga – äktenskapet – , mellan samkönade par.

    Det betyder inte att de som väljer att leva som samkönade par inte kan legalisera sina förhållanden om de så önskar. För detta finns det sekulära samhällets lag, som ger fullgoda lagliga sanktioner för just sådana förhållanden. De ger rättsskydd vid dödsfall, vid separationer eller andra omständigheter som kräver ingripande av lag.

 4. Per L Says:

  Educaremm, som trogen läsare Tommys Blogg vore jag tacksam om du slutade att trolla kommentatorsfältet med dina ointressanta utläggningar och grubblerier. Helt obegripliga och inget som helt samband med blogginläggen. Mår du inte bra eller har du problem med verkligheten? Sök i så fall professionell hjälp. Håller som vanligt med dig Tommy, det är bara löjligt och skrattretande med två kvinnor eller två män som skrider upp för altargången. När man läser hur svenska biskopar uttalar sig i frågan och agerar undrar man om Svenska Kyrkan fortfarande är en kristen kyrka, som när biskopen i Göteborgs Stift personligen sparkade ut en präst i Bohuslän från sin prästtjänst efter en väldigt nyanserad debattartikel i tidningen Bohusläningen där prästen dristade sig att kritisera mobbarna i RFSL.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: