En studie i rasism: Andreas Bjurström (C) har valt rätt parti

Centerpartisten Andreas Bjurström har bedrivit orgier i antisemitism på Twitter.

Andreas Bjurström heter en centerpartist som kallar sig ”grön liberal” och ”antitrasist”. Han skulle vara betydligt mer övertygande i den rollen om han inte lidit av en uppenbarligen svårartad variant av impulskontroll, enkannerligen när han uttrycker sig på Twitter .http://www.andreasbjurstrom.se/blog/2016/06/14/centerpartiet/

Bjurström, som enligt egen uppgift är verksam som ”samhällsvetenskaplig miljöforskare och lärare på Göteborgs universitet”, ägnar sig nämligen stundom åt orgier i antisemitisk retorik. Tydligen anser han inte att hat mot judar är något rasistiskt, eller också har han inte tänkt på att hans tweets skulle vinna en mer allmän spridning. Lika motbjudande som korkat i vilket fall som helst. http://www.andreasbjurstrom.se/om/

Det finns också en tredje möjlighet: att Andreas Bjurström tagit intryck av det faktum att antisemitismen/judehatet hela tiden tycks flytta fram sina positioner – i Sverige som i utlandet – och tror att han skall kunna gå i land med rashets av detta slag.

Tino Sanandaji tog i ett inlägg på Facebook nyligen upp några av Bjurströms senaste förlöpningar, i vilka den senare ger sig på en rad människor på grund av deras judiskhet. Dit hör ej endast de uppmärksammade kvinnliga debattörerna Katerina Janouch och Paulina Neuding utan även personer som DN-redaktören Peter Wolodarski och ekonomen Bo Rothstein.


Peter Wolodarski: ”hysterisk jude” enligt Andreas Bjurström.

Sanandajis inlägg har delats på FB-gruppen Stå Upp För Katerina Janouch enligt följande: https://www.facebook.com/groups/263839004071979/permalink/336966033425942/

Bjurström har följande att förtälja om Janouch och Neuding (de språkliga ofullkomligheterna i citaten är Bjurströms egna): ”är det rimligt att tro att det faktum att Neuding och Janouch är judar inte påverkar deras ställningstagande? givetvis påverkar det.”

Om Wolodarski, förvisso inte någon av mina favoriter, skriver Bjurström exempelvis: ”Han är jude. De är alltid hysteriska. Det är inte deras fel.” Om Bo Rothstein: ”han är en typisk jude, tål ingenting, andra världskrigets trauma nu är de eviga offer, kräver specialbehandling.”

Om ”judarna” tror sig Andreas Bjurström veta följande: ”tvärtom, judarna är en mest proto-fascistiska grupperingarna p. g. a. deras historiska erfarenheter. kollektiv psykos, insikt om våldsbehov.”

Nu är det inte första gången centerpartisten Andreas Bjurström uttrycker sig antisemitiskt på ”nätet”. För drygt ett år sedan, då han nyligen öppnat sitt twitterkonto, skrev han bland annat följande (Bjurström hatar tydligen inte bara judar utan även det svenska kungahuset):

I det blogginlägg (se ovan) där Bjurström kungör sin anslutning till Centerpartiet, meddelar han även att han samtidigt går med i Piratpartiet. Han uppger att han tidigare varit medlem i såväl Grön ungdom som Liberala ungdomsförbundet. Att han väljer Centerpartiet är på intet sätt överraskande i ett historiskt perspektiv.

Jag vill inte anklaga C för att i dag vara mer antisemitiskt än något annat parti, men annat var det förr. På 1920- och 1930-talen var Centern i sin dåvarande skepnad Bondeförbundet (BF)  sannolikt det parti som hade de tydligaste kopplingar till nationalsocialistiskt och rashygienistiskt idégods, vilket klart framgår av denna ledarartikel i Sydöstran den 15 januari 2013: http://www.sydostran.se/ledare-sydostran/nar-centern-var-varre-an-sd/

I det partiprogram som gällde under perioden 1933-46 hette det bland annat att Bondeförbundet skulle ”kämpa mot ”inblandning av mindervärdiga raselement” samt att ”folkmaterialet” skulle skyddas mot ”degenererade inflytelser”.

En nyckelfigur i detta bedrövliga sammanhang var den ledande BF-politikern Karl Gustaf Westman (1876-1944), som varit både ecklesiastikminister och utrikesminister innan han 1936-43 betroddes med ansvaret att vara Sveriges justitieminister. I detta ämbete hade Westman ett stort ansvar beträffande den svenska politiken före och under Andra världskriget att hålla judiska flyktingar så långt borta från Sveriges gränser som möjligt. Westman var öppen antisemit.

Justitieminister Karl Gustaf Westman (BF) var öppet antisemitisk.

I hans arbetsbeskrivning ingick även att besluta om censur av antinazistiska publikationer av typ Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning, Eskilstuna-Kuriren och Ture Nermans Trots Allt!, för att ta några välkända exempel. Nerman åtalades, på Westmans initiativ, i november 1939 för brottet ”smädelse av främmande makt” och dömdes till tre månaders fängelse att avtjänas på riksfängelset Långholmen i Stockholm (han friades i tre andra liknande mål). https://sv.wikipedia.org/wiki/Trots_Allt_(tidning)

En annan på sin tid framstående C-politiker med nazikopplingar var den uppburne författaren och innehavaren av Svenska akademiens stol nummer 6, Per Olof Sundman (1922-92). Det väckte rätt stort uppseende då det uppdagades att Sundman under Andra världskriget varit registrerad nationalsocialist i organisationen Nordisk ungdom. Sundman representerade Centerpartiet i riksdagen 1969-80. http://wwwc.aftonbladet.se/kultur/9805/29/gh.html

Även om vi kanske inte bör göra en alltför stor affär av Centerpartiets/Bondeförbundets nazistiska och judefientliga förflutna förtjänar det ändå påtalas, då ledande C-representanter som Maud Olofsson och Annie Lööf påstår att deras parti alltid stått på ”socialliberal” grund. Det är helt enkelt inte sant.


Riksdagsmannen och författaren Per Olof Sundman (C) var aktiv nazist under kriget.

Den här uppmärksammade Andreas Bjurström är naturligtvis ingen framträdande centerpartist, men om C är i besittning av någon som helst anständighet utesluts han med omedelbar verkan ur partiet. Återstår dock att se om Centern är lika konsekvent antinazistiskt som Sverigedemokraterna – om någon SDare gjort sig skyldig till Twitter- eller FB-bravader jämförbara med Bjurströms hade han eller hon per omgående åkt ur partiet med huvudet före!

 

 

 

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

3 kommentarer på “En studie i rasism: Andreas Bjurström (C) har valt rätt parti”

 1. educaremm Says:

  Det är mycket viktigt att försöka att ständigt genomlysa, avslöja, belysa och påpeka när det förekommer – dolda ismer – bakom till synes oantastliga (politiska) ideal….

  Men, att vilja grundligt utforska ideolgiers och ismers verkliga innehåll, verkar allt mindre låta sig göras idag…

  Märkligt är det, att det genom historien har ansett att för att kunna åstadkomma s.k. – folkliga rörelser – , så verkar det ofta ha ansetts behöva att just inom folkmassor kunna uppvigla ett hat – mot – , någonting, eller – mot – , några eller – mot – , något, för att dessa – folkmassor – , skall kunna förmås s.a.s. – sättas i rörelse – ?… ( Hat mot borgerlighet, hat mot kungamakt, hat mot kapitalism, hat mot, hat mot, hat mot osv. …) …

  Dett är ett både otäcka, och märkliga, fenomen, som kan ses genom historiens gång…

  Men, förhoppningsvis kan – hatmobilisering – vara passerade fenomen idag, pga en mängd förändrade sociala omständigheter och livsstilar hos alltfler befolknigar, och cokså då förändrade kommunikationsstilar, hos majoriteter av människor… (Internet t ex ….)

  Förmodligen skulle man idag kunna anse att en västvärld verkligen har fastnat alldeles för mycket i olika former av rena och skära politiska ismer och ideologiska tänkanden. …

  Dessa har tendenser att dels kunna mana fram olika stadier och former av fanatism samt även i sig inneha förmågor att kunna skapa vissa sorter och slag av just ett överideolgiserat, politiserat och därmed risker för ett slags förblindat tänkande, som hindrar ett mer realistiskt seende…

  Ganska så avancerade former av hjärntvätt finns som gör att många blir just programmerade i sina tankebanor utefter mer eller mindre färdiga mallar, upptrampade tankespår, standardiserade paroller, slagord och fraser, som mer eller mindre blir självgående tankespår…
  Dessa självgående tankespår kan då hos många riskera att medföra förlorade förmågor att kunna fundera i andra, motsatta, tankebanor…?

  Dvs., riskera förlorade förmågor att kunna se från ett – motsatt håll – , i vad som då kan anses vara – fientligas tankebanor – ….?

  Då inträffar några slags psykologiska blockeringar, eller hämningar som några slags – autopiloter – , vilket då medför att tankebanorna blir effektivt begränsade?..Dessa – autopiloter – , blir då som några slags – ideologiska vaktposter – som står på vakt i sinnet och förbjuder, stoppar och begränsar några andra, främmande, tankar är just enbart de tankar som vill anses vara de – korrekta och riktiga – tankarna och perspektiven…

  Detta är ett märkligt fenomen, som kan förekomma inom alla olika och motsatta, ideologier, på just ett ganska så exakt likartat sociologiskt och psykologiskt s.k. – hämmande – sätt….

  Dock, så är det samtidigt en social och psykologisk verklighet, och en viktig förutsättning för att alla olika sorters föreningar, partier, sammanslutningar av människor, även då stora religioner, ideologier och ismer, över huvud taget ska kunna kommunicera med sina likar, så verkar där just krävas en sträng lära i grunden….

  Läran i sig, verkar alltså kräva, om den skall visa sig kunna vara livskraftig, en slags obrottslig tilltro och trohet till sina postulat eller dogmer, och även just sina standardfraser och paroller, som då vill definiera vilka som är goda och vilka som är onda, vilka som är motståndare eller fiender, eller vilka som är goda och som då just skall godkännas som – vänner – osv….

  Ideolgier, ismer och religioner, kan då ur ett perspektiv, eller ur en del människors synvinkel och intressen, ses som onda ismer, onda ideologier, eller onda religioner… Desamma kan då ur andras perspektiv och andras intressen uppfattas vara goda ideologier, goda ismer eller goda religioner, alltsammans beroende utifrån vilket perspektiv, eller utifrån vilket intresse, som vederbörande gör en bedömning….

  Det är kanske som med ett s.k. – Sunt Förnuft – …..

  Det som ur en befolknings, eller en intressegrupperings perspektiv, som har drömmar, önskningar eller viljor om ett visst samhälleligt eller socialt – slutmål – , kan uppfatta och se på som – Förnuft – , eller som förnuftigt agerande samt förnuftiga handlingar, med hänsyn just tagen till möjligheter att kunna uppnå – det slutliga idealet – , detsamma beteendet, handlingarna eller tankar, kan ur andra befolkningars och andra intressegrupperingars perspektiv då ses och uppfattas vara ett fullkomligt – Oförnuft – …Dvs., vara ett oförnuftigt tänkande och ett fullkomligt oförnuftigt beteende och oförnuftiga handlignar osv. –

  Detta då eftersom dessa olika intressegrupperingar, eller olika folkgrupperingar, då har helt andra, eller helt olika, samhälleliga – ideala slutmål – i åtanke……

  Men, men ….

  Förutsättningar för att en gemenskap i samförstånd och samhörighet mellan olika folkgrupperingar, eller olika intressegrupperingar, över huvud taget skall kunna växa fram i ett samhälle, bland alla dess olika intressegrupperingar, och befolkningar, (vilket gäller vare sig det är en liten intresseförening kring frimärken, broderi, porslinsmålning, schackspelare eller om det är just större församlingar kring olika politiska program, eller olika ismers ideologiska förklaringsmodeller, eller också då även hela religioners församlande ideala ideal), det är att det finns en nödvändighet att kunna samlas kring just ett samförstånd och en enhetlig uppfattning kring vad som är bra och dåligt, rätt och fel, sant och falskt osv., och kring vad dessa olika – värdebegrepp- , verkligen innebär och betyder…. (Det kan ju då verkligen betyda och innebära helt olika saker, beroende på just eventuellt de – olika slutliga ideala målet – som vill försöka att uppnås med hjälp av ideologin, ismen eller religionen osv., )…

  Men, de rent sociala och psykologiska förutsättningar som kan sägas befinna sig vara utanför alla standardformuleringar inom olika ismer, religioner och ideologier, som i en verklighet just verkar vara förutsättningar för att kunna skapa en samvaro, som då kan bli begriplig för deltagarna, (därför att de då talar s.a.s. – samma ideologiska språk – , vilket då kan anses vara en förutsättning för att över huvud taget kunna bygga upp en – samman – varo -, eller en samvaro, eller en – tillsammansvaro – , där då förhoppningsvis konstruktiva samtal kan föras mellan medlemmar, det förutsätter att dessa just tillsammans kan enas kring de fundamentala grundprinciper (om just vad som kan anses vara sant och falskt, rätt och fel, bra och dåligt, gott och ont, osv., et cetera…)..

  Om de inte kan det, (om en falang tycker att någonting är – gott och bra – , vilken en annan falang inom samma parti, eller samma förening, eller samma ism, religion eller ideologi tycker är – dåligt och ont – ), så riskerar alltså sammanslutningen att verkligen splittras upp i just olika falanger och därmed förlora i inflytande och makt, eller kanske förlora i potens som såsom en inflytelserik förening eller ett inflytelserikt politiskt parti med makt och potens att kunna påverka en samhällsutveckling osv. …

  Splittring i synsett leder alltså oftast obönhörligen till separation och upplösning av olika allvarsgrader, enligt en överallt gällande paroll eller devis, som då kallas, eller som då heter:
  – Enade vi stå söndrade vi falla. …

  Denna paroll, eller devis, är förmodligen i sin tur den insiktsgrund som drivit alla olika former av samhällen genom århundradens gång, vilka styrelseformer, ideologier, ismer eller religioner som än dominerat dem…

  Denna devis är då den orsak till, eller den bakgrund till, de allvarliga tendenser, och de likartade tendenser som förekommit i just alla olika former av samhällssystem, att en maktelit just ofta mycket drastiskt, och ofta mycket aggressivt, har velat bestraffa, diskriminera, tortera, fängsla eller döda, de eller dem som i olika allvarsgrader då i relation till den – vedertagna makten, ismen, religionen eller ideolgin- , då har kunnat ses som skyldiga till olika former av – majestätsbrott – ….(Dvs., utgjort hot mot en för tillfället sittande – maktapparat – )….

  Överallt när människor i olika samhällen, och i olika tidsepoker, har visat tendenser till att vilja göra – uppror mot – , eller vilja visa – trots mot – , en sittande – Makt – , så har då en sådan samhällelig makt agerat i s.k. självförsvar, och menat sig då ha försvarat samhället självt….
  …(Där kan väl då Jesus ses som exempel på hur det kan gå för dem som ur en maktapparats perspektiv kan uppfattas vara – Samhällsomstörande upprorsman – , (såsom Han förmodligen uppfattades vara i det Romerska Imperiets ögon…..)

  Detta överallt och i alla tider förekommande psykologiska och sociala fenomen, bildar då bakgrund till de mest groteska, de mest vansinniga, de mest hysteriska, de mest paranoida och de mest brutala och desperata beteenden som mänskligheten kan åstadkomma….De anses då vara s.k. – självförsvarstendenser – , av alla olika sorter, slag och variationer, där då maktens makitinnehav, samt dess ideologi, religion och ism, desperat ska – försvaras – ….

  Men, men, om man idag vill ställa sig som försvarare av en ism, en relgion, eller en ideologi, eller om man vill vara en anfallare och anklagare av vad man ser som en ond ideologi, en ond religon eller en ond ism, så låter sig detta förmodligen, i dagens – post-ideolgoiska tid- , eller i dagens – post- religiösa tid – , samt även då i dagens och i denna vår – post- ism- tid, ganska så svårligen egentligen göras….?…

  Detta därför att både religioners, ismers och ideologiers – språk – (och kanske särskilt de som vuxit fram under 16- , 17- , 18- och 1900 -tal, med sina olika läror, paroller, slagord och fraser, alltså deras olika samhällspolitiserade ståndpunkter, samt deras dramatiska försök att förverkliga dem i en fysisk samhällelig verklighet), har liksom på något sätt passerat – Bäst Före Datum – …..

  – Samhällsverklighet – , idag, har liksom på ett medvetandeplan – passerat förbi – , och övergivit de olika ismernas, ideologiernas och även många av religionernas, – språk – (så att jsut deras – ideologiska språk – blivit alltmer obegripligt för allt fler människor?..) , …..

  Många unga människors tänkande finns idag inte alls längre i några s.k. – Gamla idelogiska, höger-vänster ismer – , eller ens egentligen varken i en s.k. feminism, eller i någon kristendom eller i några andra religioner, i någon större utbreddhet eller i några större omfattningar…

  Många människor, och kanske särskilt unga människor, verkar istället befinna sig i ett allmänt ideologiskt – tomrom – ?…

  Där är det då främst, först och mest det egna jaget allting handlar om?…
  Att må bra själv, samt att se bra ut, samt att främja sig själv och sitt eget framför, först och före andra … ?
  (Och, som och när dessa andra eventuellt – står i vägen för en själv – , i så fall skall och bör klubbas ned, om än inte på ett fysiskt vis, så på ett verbalt sätt…? Att vilja kivas, träta och att bråka är då i dagens värld sett som någonting gott och bra ?..Allas tävlan mot alla – ?..)…

  Alltså, idag verkar det alltmer finnas en tendens till en slags utbredning av kommunikationslöshet mitt i allt enorma – kommunicerande – , (inte minst då över – Internet- )….

  Det verkar alltså idag växa fram en slags oförmåga att verkligen, i en fysisk verklighet, kunna samlas kring just något gemensamt ideologiskt eller religiöst språk …(Alltfler lämnar kyrka, partier, ismer, religioner bakom sig…)

  Att kunna fysiskt samlas kring någon gemensam ideologi, ism, eller religion verkar också bli allt svårare, och dessas – språk – verkar tilltala, eller kunna tala till på ett begripligt vis, till allt färre ungdomar. …

  Märkliga tider…..

  • Per L. Says:

   Educaremm, de ordmassor du fyller ut kommentatorsfältet till Tommys blogg har, förutom att de är helt oläsliga ingen som helst koppling till Tommys blogginlägg. Intrycket är att du är en mycket ensam äldre man som ägnar sig åt filosofiska grubblerier. Jag vill inte gå så långt som att påstå att du är tokig men du har en säregen uppfattning om verkligheten runtomkring dig och jag upprepar min uppmaning till dig att söka professionell hjälp. Och Tommy, de senaste tokerierna i regeringskansliet, visar med all önskvärd tydlighet att verkligheten överträffar dikten.

   • educaremm Says:

    Det som kan vara obegripligt för den ene, är begripligt för den andre….

    – One man´s ceiling is the other man´s floor – …..

    En som vill säga sig inte kunna förstå vad en annan vill säga, och då vill förklara den andre för att för den sakens skull på något sätt vara sjuk, kanske i själva verket sätter sig själv i en domares sits på både okunniga, osakliga, inbillningssjuka och helt felaktiga grunder….

    Utan att ha någon som helst kapacitet eller förmåga, och utan att egentlig ha några insikter, kunskaper eller vetskaper, göra sådana kategoriska bedömningar om andra människor, är ett magstarkt, a-asocialt, oförskämt, fult och övermaga beteende och ett sätt att förhålla sig till sin omgivning som kan anses vara ett arrogant beteende, och just vara ett oförskämt beteende…..


    Detta är Tommy Hanssons blogg, och det är Tommy Hansson själv som i slutänden äger rätt att bedöma kommentarer som han vill publicera, eller inte publicera…

    Inte Per L….

    Redan där gör alltså Per L. en felbdömning….

    Att vilja fördömma mina kommentarer som utan någon som helst koppling till Tommy Hanssons blogginlägg, det är redan där en felbedömning som Per L. själv gör, men som uppenbarligen inte Tommy Hansson gör…..

    Alltså vill Per L. underkänna Tommy Hanssons bedömningsförmågor kan man undra…?…

    …..
    Att vilja påstå att någon är sjuk för att man själv inte förstår, det är dels att vilja avhända sig ett eget ansvar att försöka förstå vad en annan människa säger, och dels att vilja skylla ifrån sig i sin egen oförmåga att kunna förstå, på den andre……

    Det är ett försök att vilja lägga skuld på andra när det kanske i själva verket är man själv som brister i förmågor…

    —-

    Dessutom så har Per L. lika lite att säga till om på Tommy Hanssons blogg, som någon annan kommentator, så bara därför är Per L.´s kommentar en skymf även mot Tommy Hansson ….


    Om nu Tommy Hansson tycker att det finns både logik, intresse och ett sammanhang till hans egen bloggpostning i en kommentars kommentar, (kanske i ibland alltför långa, det kan medges), så är det ändå inte Per L. sak att underkänna Tommy Hanssons bedömning i den saken….

    Det är en skymf mot Tommy Hansson…

    Per L. verkar alltså vara en person som tycker om att skymfa andra människor?….

    Kanske det i själva verket är Per L. som själv behöver uppsöka någon form av professionell hjälp?…..

    Kanske då framför allt när det gäller att kunna tolka, tyda och förstå sig på texter, men även vad gäller hyfs, vett och s.k. etikett……

    Per L. försöker alltså vara fördömande och oförskämd mot både Tommy Hansson och mig som kommentator till Tommy Hanssons text, utan att ha någon som helst anledning, förmåga, insikt om sakförhållanden, bedömningsförmåga eller kunskap, förstånd och kunnande att göra sådana bedömningar, och inte heller egentligen någon korrekt rätt till den saken, eftersom det är just Tommy Hanssons blogg och inte Per L.´s blogg……

    ….

    – Det är alltid lättare att kunna se grandet i sin nästas öga men inte inte ens kunna ana den stora bjälken i sitt eget öga – …..(som sitter där och skymmer den egna syn- och insiktsförmågan……)…..


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: