SD värnar Svenska kyrkans kristna identitet!


I centrum för kristen tro står Jesus Kristus. Foto: Tommy Hansson

Kyrkovalet, som hålls vart femte år och i år den 17 september, har kallats ”det glömda valet”. Anledningen är att det av tradition tilldrar sig ringa intresse bland röstberättigade svenskar.

Vi sverigedemokrater menar dock att kyrkovalet 2017 på flera sätt innebär ett vägval av stor betydelse: en röst på Sverigedemokraterna är en röst för att kyrkan, ibland kallad folkkyrka eller fädernas kyrka, håller fast vid sina kristna traditioner i stället för att bli alltmer urvattnad och otydlig i sina konturer.

Kristendomen är en omistlig del av Sveriges historiska och kulturella arv sedan drygt 1000 år tillbaka. Det var enligt historisk tradition år 1008 som Olof Skötkonung döptes av den engelske missionären Sigfrid vid Husaby källa i Västergötland. Därmed blev han den förste svenske konung som döptes in i kristendomen och som även förblev i den kristna tron livet ut. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7749

Sverigedemokraterna håller fast vid den grundlagsfästa religionsfriheten men är inte religiöst neutrala. Kristendomen bör således enligt SDs principprogram, i kraft av dess historiska traditioner i vårt land, inta en viss särställning i det svenska samhället.

Svenska kyrkan har en naturlig plats i den svenska folksjälen och är därtill förvaltare av det rika historiska och kulturella arv som ryms i landets kyrkor, av vilka många räknar sina anor tillbaka till medeltiden.

Dessvärre tvingas vi konstatera att Svenska kyrkans identitet är i fara. Vår folkkyrka präglas sedan ungefär mitten av 1960-talet till betydande del av den så kallade 68-vänstern, för vilken det kristna budskapet mer är att betrakta som en inomvärldslig rättfärdighetslära än ett andligt ställningstagande med människans andliga välbefinnande och frälsning som viktigaste mål.

Bloggaren vid SD Södertäljes ”kyrkovalstält” den 9 september. Foto: Sven-Erik Jernberg

Den stora muslimska invandringen har vidare medfört att Svenska kyrkan enligt vår mening föredragit att gå på defensiven i stället för att våga stå för det kristna budskapet, enligt vilket Jesu offerdöd på korset intar en central ställning. Respekt för islam och dess troende får inte innebära att det egna budskapet sätts under skäppan!

Ett ovanligt tydligt exempel på hur långt det gått när det gäller anpassning till islam gavs vid utfrågningen av de kandidater som ställde upp i senaste ärkebiskopsvalet. Endast en av dessa – biskop Ragnar Persenius från Uppsala stift – menade att Jesus gav en sannare bild av Gud än profeten Muhammed! https://tommyhansson.wordpress.com/2017/05/31/68-kyrkan-jesus-som-revolutionar-och-korset-som-belastning/

Ett påtagligt bevis för att Svenska kyrkan befinner sig i kris är det faktum, att 2016 föredrog omkring 90 000 svenskar att utträda ur kyrkan. Det är det högsta antal som någonsin gått ur kyrkan under ett och samma år.

Att vända på den negativa utvecklingen och återge Svenska kyrkan dess identitet, kraft och relevans är en stor och komplicerad uppgift som inte sker över en natt eller på grund av resultatet i ett enda kyrkoval.

Från vänster Alex Nilsson, Magnus Jonsson och Sven-Erik Jernberg sprider det sverigedemokratiska budskapet inför kyrkovalet den 17 september. Foto: Tommy Hansson

En röst på Sverigedemokraterna den 17 september är emellertid en god början!

Fotnot: Texten ovan är en marginellt utökad version av ett debattinlägg, publicerat i Länstidningen Södertälje den 9 september 2017 och undertecknat av bloggaren och SD Södertäljes kandidater i kyrkovalet. http://www.lt.se/opinion/debatt/varna-svenska-kyrkans-kristna-identitet

 

Explore posts in the same categories: Kyrkovalet 2017

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer på “SD värnar Svenska kyrkans kristna identitet!”

 1. malmobon Says:

  I Malmö har vi delat ut 10 000 broschyrer till villaägare och koloniområden i Malmö. Blev också höghusen på Per-Albins hem.

  Idag hade vi torgmöte på Limhamn. Vi var tio st. Moderaterna hade också slutit upp sidan om oss. Var ca tolv st. inkl. ”Flyktingsmugglarna är inte blonda och blåögda” Tobias Billström. Hade inget tillstånd som SD utan stod mest i en ring och samtalade med varandra. Tre sossar var där också och satt bakom oss under ett träd. En mycket överviktig äldre man som lär sova under nämnderna berättade en av våra egna som är med i samma nämnd. Vi gick runt och pratade med folk. Positivt gensvar från många. Enda jag inte nådde fram till var mammor med barn. Tycker det är för deras barn vi försöker behålla vår kultur.
  Även vill SD verka för att ungdomar med psykisk ohälsa får hjälp genom kyrkan. Är omöjligt få tid på BUP (barn och ungdomspsykiatri). Alltför många ungdomar tar livet av sig. Stress, mobbing är några av orsakerna. Läs gärna ”ALDRIG ENSAM”. Ung kille som hade detta problem och tog tabletter för att ta livet av sig några gånger. En av gångerna tyckte inte Psykiatrin han behövde vård, och därför tog han tabletter som ett rop p hjälp. Fruktansvärt.
  Hade själv en styvson som tog livet av sig INNE PÅ PSYK.
  Även fattigpensionärer och sjuka måste Svenska kyrkan nå ut till.

  Sossarna köpte en kyrka på Limhamn för fem miljoner för att RIVA. Bygga bostäder. Till vem då, sa många av Limhamnsborna till mig. Vi vet nog vem avslutade samtalet med.

  I vilket fall så vet jag det kommer bli en stor framgång för SD, och detta kommer ge eko i pk media, där dem får öppna sina vinflaskor och undra vad det var som hände. Vänta bara till valet 2018.

  Hoppas verkligen folk tar sig till vallokalerna. Själv rösta jag på Limhamns församling igår. Finns öppna sådan hela veckan och hade öppet idag också. Brukar öppna kl. 09.00-12 lunch 13.00-??


 2. Intressanta tankegångar, och intressanta kommentarer….(om vad, på vilket sätt, hur och när, som de riktiga tolkningarna kring vad som behöver göras, eller inte göras, i ett politiskt perspektiv, och också omkring den Svenska Kyrkans vara eller inte vara, som en självständig kristen kyrka….)
  ”..”Kriget är fortsättningen av politiken med andra medel”. Vänd på det. Politiken är krigets förberedelser med andra medel…” …., skrev P Engellau på dgs….

  Kanske är dock politik ett ständigt pågående krig, men med andra medel än just krigsvapen…..utan mer då kanske med just – ordvapen – ….Ordvapen, som ändå kanske genom att användas med både sans, vett, stil och etikett osv., alltså med – lagom strömstyrka – , ändå har inom sig viljor till att försöka unvika just krigiska, eller militära, metoder…in i det längsta…?…

  Men, man kan inte definitivt och kategoriskt helt avstå ifrån att anta att det verkligen kan finnas viljor, kanske främst då s.k. globalistiska viljor, som inte alls ser några större problem med nedmonteringar, på ett eller annat sätt, av nationalstaterna i Europa…

  Det är då s.k. politiska drömmare, ideologer och aktörer, som kanske faktiskt medvetet vill kunna skapa motsättningar inom nationalstaterna?…

  Allt för den s.k. – Goda sakens skull -?…

  Aktörer som alltså medvetet vill ställa – grupper mot grupper – , och med fräckhet, tuffhet och med krav, försöka att utmana och försöka att ställa även olika religioner, mot varandra…

  Kanske genom att fräckt vilja sponsra pridetåg mitt bland dem som man då antar och tror är just religiöst mer eller mindre fördömmande mot just pridetåg?…Vilka då genom sin religiösa övertygelse inte alls varken vill främja eller stödja homofila människors sexuella framträndanden i det offentliga rummet, (och inte heller heterogena människors offentliga sexuella framträdanden), på gator och torg, eller inom tv- och reklammedier, filmer osv., (och särskilt inte inför barn), et cetera. ……(främst kanske då för att man anser att sexuallivet, vilken form av sexualliv än människor vill ägna sig åt, är någonting privat, och tillhör en privat sfär, vilkens gräns då menas behöva visas respekt för, för just alla människor…)…

  Genom att då demonstrativt vilja försöka att håna och förlöjliga, samt att utmåla som fientliga fiender, samt utmåla med alla nedsättande epitet man kan hitta på alla dem som motsätter sig en alltför stor invandring, så kan ett etablissemang samtidigt, från just ett etablerat samhälleligt håll, håna invandringskritiker med hjälp av nedsättande epitet och anklagelser om intolerans, girighet, fientlighet, rasism, fobier samt antagna rasism-ismer som inte är människovänliga, och då med förhoppningar om att det i en förlängning verkligen skall urarta i stridigheter mellan olika kategorier, falanger och grupperingar i samhället, av större eller mindre dignitet?….

  (Kanske vill då etablerade aktivister, både politiker av olika kategorier, samt tjänstemän och s.k. artister, se sig själva och sina engagemang vara till för endast den s.k. – Goda sakens skull – ?..
  Alltså just för att då kunna skapa ökade motivationer och anledningar att mer aktivt kunna montera ned nationalstaterna, för att därmed kunna ersätta dem med en federal stat, med ett EU med ett federalt styre, en EU -regering? ….Alltså med ett ny statsbildning, ett nytt USE?… Vem vet..)…

  Hur skulle en sådan eventuell dröm om ett federalt EU, och sådana politiska och ekonomiska viljor, krav och politiska ideal, kunna förverkligas utan att det sker ökade sociala, politiska och kanske även då religiösa, motsättningar inom nationalstaterna i Europa och Norden?…

  Det kan man undra över…

  Genom ökade otrygghetskänslor och främlingsskapskänslor hos många s.k. vanliga medborgare, och även då många invandrade medborgare, och genom en ökad misstro mot nationella parlament, mot nationella politiker, eller mot alla övriga nationella symboler, inklusive s.k. kändisar som då är aktivister och lydiga propagandister för globalistiska intressen, så kanske det är/blir en svår nöt att knäcka…(att få med sig tillräckligt många medborgare just på – USE-tåget – ?….).

  Globalistiska intressen har sina drömmar om mer lätthanterliga politiska enheter. ..
  För att kunna nå dit, till en federation, så krävs antagligen alltmer lätthanterliga och lättstyrda politiker, och trogna aktivister, inom de nuvarande nationalstaterna…
  Nationella politiker som befolkningarna där då alltmer tappar sitt förtroende för? …
  Inklusive tappade förtroenden för de olika s.k. kändisarnas förehavanden…

  Alltsammans sker då för att lättare kunna främja en framväxt hos befolkningarna, av just en större politisk enhet i form av ett federalt EU….
  Ett enat, federalt EU, en federal ny statsbildning, ett USE, som då anses kunna underlätta för en allt större globaliserad handel….

  (En globaliserad kommunikation har verkligen ändå inträtt, främst genom tv, men också i och med det fantastiska internet….)….

  Människor har i olika grader svårigheter att kunna göra sig förstådda, samt att kunna förstå sig på, s.k. främlingar… (där man då inte skall glömma bort att för invandrare till Sverige, så är då – svenskar – inklusive det svenska språket, någonting som för dem är – det främmande – , och också – främlingar – ….), samt att kunna förstå sig på människor som är främlingar, och de som är – olika – ….

  När olikheter är alltför stora mellan människor och deras ideal, så uppstår lätt missförstånd och misstolkningar….Dessa missförstånd vilka lätt kan leda till att en misstro utvecklar sig, ur vilken sedan lätt kan manas fram känslor av orättvisa, som i sin tur kan föda fram viljor till hämnd eller viljor till bestraffningar, och sedan också då viljor till makt och till kontroll, för att kunna säkra sina intressen…

  Alltsammans vilket då i slutänden kan leda fram ett fysiskt krigande mot det eller mot dem som då blir förklarade för att vara fientliga, eller blir förklarade för att vara fiender….

  Alla olika människor har lättare att kunna kommunicera med dem med vilka man kan tala samma språk, känna likhet med, känna samhörighet med, känna sig – hemma hos – , och detta vare sig dessa likheter är ideologiska, kulturella, sociala, religiösa, etniska eller politiska likheter….

  Sådana – verkligheter- är det viktigt, samt också människovänligt, att faktiskt vilja ta i beaktande samt visa hänsyn inför….

  Sådana basinklinationer när det gäller mänskliga beteenden, som är universiella basinklinationer som gäller alla, är viktiga att respektera, och också att försöka att förstå sig på…

  När det alltså gäller mänskliga psykologiska, sociala, religiösa och politiska beteendeinklinationer, att alltså ha lättare för att ty sig till sina – likar – , så är alltså alla människor just – lika – varandra vad gäller just dessa beteendeinklinationer…. Alltså det är allmänmänskliga behov av att kunna – känna sig som hemma – med människor som – liknar en själv – …

  Dessa hänsyn, denna respekt inför detta mänskliga problem elle fenomen, borde då helst ske innan man låter vilda drömmar, vilda politiska fantasier ta vid…

  Samt innan man låter ett vildvuxet överrationellt tänkande och innan man låter vilda och giriga tankar om ökade vinstmöjligheter genom ökad maktmöjligheter och ökade kontrollmöjligheter ta vid, samt innan man låter vilda och fanatiska ideologier och ismer ta över och styra alltför mycket, och absolut innan dessa då kan genomdriva sina vilda drömmar med sådana vilda ideolgiers, ismers, eller religioners hjälp, och innan de hunnit växa sig alltför stora och inflytelserika……

  I princip kan man säga att så redan har skett….

  Det är nog för sent för att idag ändra på dessa idéer för Europa, eftersom det finns så pass många människor på så pass framträdande politiska och andra positioner, som aktivt arbetar för dessa internationalistiska idéers genomförande….

  Alla de som vill försöka att idag bevara, beskydda eller försvara sina (f.d.?), nationalstater, inom Europa och Skandinavien, kommer nog alla av ett ganska så unisont etablissemang av både politiska och konstnärliga aktivister , att med nödvändighet bli förklarade för att vara – högerextremister- ?….

  Därmed riskerar de också att mer eller mindre automatiskt bli förklarade för att vara – onda människor – …

  Och detta vare sig de själva verkligen är – onda människor – eller inte….


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: