Vill Island ta över den antisemitiska ledartröjan?

Vill Island ta över den antisemitiska ledartröjan i Europa i konkurrens med Polen?

Frågan är enligt min mening berättigad sedan det meddelats att ledamoten i parlamentet Alltinget, Silja Dögg Gunnarsdóttir från det liberala Framstegspartiet, föreslagit att omskärelse av pojkar under 18 år skall kunna straffas med upp till sex års fängelse. Frågan kommer att diskuteras och avgöras i Alltinget framöver. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/island-kan-bli-forst-i-europa-att-forbjuda-manlig-omskarelse

Det har uppgivits att Gunnarsdóttir fick idén till förslaget om förbud mot manlig omskärelse när hon insåg att Island redan har ett förbud mot kvinnlig omskärelse.

Silja Dögg Gunnarsdóttir vill förbjuda manligt omskärelse.

Det finns flera problem med Silja Dögg Gunnarsdóttirs förslag. Det mest uppenbara är att kvinnlig respektive manlig omskärelse är väsensskilda. Kvinnlig omskärelse innebär regelrätt könsstympning, något som inte kan sägas om manlig omskärelse.

När det gäller den kvinnliga varianten avlägsnas klitoris, varmed förmågan till sexuell njutning praktiskt sett försvinner. I den mer omfattande versionen, så kallad babylonisk omskärelse, avlägsnas även de yttre blygdläpparna. I den manliga omskärelsen tas yttre delen av förhuden på penis bort, ett ingrepp som varken tar bort förmågan till sexuell njutning eller är skadlig på annat sätt. Mer om kvinnlig respektive manlig omskärelse på min blogg här: https://tommyhansson.wordpress.com/2012/07/12/omskarelse-behovet-av-nyansering/

Om Island genomför det framlagda förslaget om förbud mot manlig omskärelse så innebär det också i praktiken förbud mot judendomen. Omskärelsen är en definierande del av den judiska identiteten som av tradition ses som ett förbund mellan Gud och det utvalda judiska folket, vilket ingicks mellan Gud och patriarken Abraham för vid pass 4000 år sedan.

Den manliga omskärelsen har verksamt bidragit till att hålla samman det judiska folket genom historien. Omskärelseritualen, som traditionellt utförs på åtta dagar gamla gossebarn, är ett sakrament och samtidigt en glad högtid inom judendomen som kallas brit mila. Omskärelsehandlingen utförs av en för ändamålet utbildad person som kallas mohel. Den mest kände omskurne juden är naturligtvis Jesus Kristus. https://sv.wikipedia.org/wiki/Berit_mila

Polens president Andrzej Duda.

I Polen har presidenten Andrzej Duda nyligen godkänt en lag som förbjuder omnämnandet av polsk delaktighet i Förintelsen av sex miljoner judar under Andra världskriget. Det åligger nu den polska författningsdomstolen att ta slutlig ställning till om lagen är förenlig med landets grundlag. Ett annat lagförslag syftar till att förbjuda judisk kosherslakt. De nya antijudiska lagarna i Polen har framkallat upprördhet på olika håll i världen, och detta inte enbart inom judiska kretsar, något som också varit fallet med det isländska lagförslaget enligt ovan.

Till detta skall läggas att polska dignitärer, från premiärministern och neråt, ett flertal gånger ertappats med ”foten i munnen” genom klassiskt antisemitiska uttalanden som att judarna inte gjorde  motstånd mot nazisterna och att de själva deltog i Förintelsen. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5108605,00.html

Silja Dögg Gunnarsdóttir och hennes meningsfränder tror möjligen att förslaget om att förbjuda manlig omskärelse kan genomföras smärtfritt på grund av det ringa antalet judar i landet – uppskattningar visar att det finns omkring 90 judar på Island men vare sig judisk församling eller synagoga. Den judiska närvaron sträcker sig dock tillbaka till 1600-talet. http://www.islandsbloggen.com/2011/10/rabbinstudenter-hittade-90-judar-pa.html

Nu är det dock inte bara inom judenheten manlig omskärelse förekommer – så sker även inom islam, låt vara att ritualen har en mer grundläggande betydelse för judar än för muslimer. På Island finns runt 700 praktiserande muslimer och en moské i Reykjavik. Dessutom låter män omskära sig av exempelvis hygieniska och anatomiska skäl. Det beräknas att cirka en tredjedel av alla omskurna män i USA har genomgått ingreppet i fråga av andra skäl än religiösa.

Brit mila är en av judendomens viktigaste ceremonier.

Det är möjligt att Silja Dögg Gunnarsdóttir ser sitt förslag om förbud mot manlig omskärelse som i första hand en jämlikhetsfråga. Jag gissar emellertid att hon i likhet med andra klåfingriga förbudsivrare inte satt sig in i frågans religiösa och etniska dimensioner. I och med att det riktar sig mot såväl judar som muslimer kan det – och med all rätt – uppfattas som ett i vid mening antisemitiskt förslag.

Fotnot: Islands befolkning uppgick 2016 till 334 252 varav cirka 10 procent med invandrarbakgrund.

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

11 kommentarer på “Vill Island ta över den antisemitiska ledartröjan?”

 1. Per L Says:

  Omskärelse eller förhudsamputation som jag föredrar att kalla det är kontroversiellt även bland judar, Det moderna Brit milah och Metitza B´phe skiljer sig helt från det lilla ingrepp som Jesus utsattes för och innebär att Mohelen skär av nästan hälften av huden på den lilla barnpenisen och dessutom efteråt suger upp blod med munnen. (MBP) I dag tyder mycket på att sekulära judar i Sverige och Europa säger nej till att skära i sina spädbarn utan denna ritual försvaras mest av konservativa rabbiner och imamer. Och förvånansvärt nog också av kyrkoledare vars kyrkor traditionellt varit motståndare till denna sed. Sverigedemokraterna inställning har också varit glasklar (Björn Söder m. fl.): inget skärande i barn som inte kan ge sitt medgivande. Det tar för stort utrymme att förklara alla de nackdelar, biverkningar och senkomplikationer förhudsamputation för med sig men frågan om det finns hälsomässiga fördelar kan besvaras på ett mycket enkelt sätt, nej. För att återgå till Island säger sig Silja Dögg Gunnarsdottir ha fått en mängd brev, dels från män vars liv påverkats negativt av att fått en kroppsdel borttagen utan deras medgivande men framför allt från vanliga sekulära judar och muslimer som nu kan få lagstöd för att skydda sina barn. Slutligen Tommy, det handlar inte om ett harmlöst ingrepp utan en mycket riskfylld operation på ett litet försvarslöst spädbarn. Bara i USA där årligen över en miljon pojkars skärs redan på BB räknar man (Dan Bollinger) med att minst 100 barn förblöder eller dör av infektioner i samband med ingreppet.

 2. Tommy Hansson Says:

  Det judiska folket har haft denna sedvänja, som varit starkt definierande för manliga judar, i 4000 år, och om det finns en judisk majoritet som vill avskaffa den så har jag inga invändningar. Någon sådan lär dock inte finnas – det räcker knappast för utomstående att uttrycka att ”mycket tyder på” och så vidare. Låt alltså judarna sköta detta själva – mer eller informerade icke-judar bör enligt min uppfattning avhålla sig från att besluta åt dem. För övrigt delar jag icke SD:s partilinje, om det finns en sådan, i den här frågan.

  • Peter Schönning Says:

   Det värsta är väl inte omskärelsen utan att de tvingas in i en identitet resten av livet! Låt barn få vara barn utan stympning! De kanske inte vill vara Jude och vara hatad i hela världen?

   • Tommy Hansson Says:

    Visst, lösningen när det gäller att få bort judehatet måste naturligtvis vara att det blir färre judar i världen. Tänk att jag inte insåg detta…

 3. Mats Petersson Says:

  På vad grundar du dina påståenden?

  Jag har hittat flera uttalanden som jag tror mig veta vara felaktiga.
  Har du någon som helst vetenskaplig grund för uttalanden som:

  1. ”Det mest uppenbara är att kvinnlig respektive manlig omskärelse är väsensskilda.” – Vaddå väsen? Väsensskilda? Hur mäter man graden av väsen hos ett kirurgiskt ingrepp?

  UPPENBART ett påstående helt utan grund!!!!

  2. ”Kvinnlig omskärelse innebär regelrätt könsstympning, något som inte kan sägas om manlig omskärelse.”

  HUR kan man påstå något så uppenbart felaktigt? ”inte säga”!!!!

  3. Du hävdar flera felaktigheter om manlig och kvinnlig omskärelse. Här finns många källor på Internet och i medicinsk ltteratursom visar hur tunn din analys är.

  Jag lämnar detta för att gå vidare till vad jag, tror jag, kan läsa mellan raderna:

  Vad du egentligen försöker göra är att försvara judendomen och den gemensamhetskänsla som finns hos likaamputerade. Mitt råd är:

  Vill du bevara judendomen? Något som jag helt stöder. Gör det då inte genom att försvara en grym ritual från stenåldern. Du gör dig själv till ett monster.

 4. Tommy Hansson Says:

  Du, jag fortsätter nog på monstervägen. Manlig omskärelse är nämligen en omistlig del av judendomen.

  Skillnaden mellan de båda typerna av omskärelse är att i den kvinnliga tas i princip möjligheten till sexuell njutning bort. Så är icke fallet med den manliga varianten.

  Det kallar jag väsensskillnad, like it or not.

  • Mats Petersson Says:

   Whether I like it or not is completely uninteresting. Monsteruttalandet är bara min åsikt – alltså ganska ointressant.

   Tala om hur du vet vad du hävdar. Du bemöter inte ett enda av mina sakargument. Ta fram en (1) enda seriös vetenskaplig metareferens som inte har religiösa eller amerkanska upphovsmän (eller någon judisk organisation som FN).

   Du kan inte! Du silar fakta som en politiker eller fanatiker.

 5. Mats Petersson Says:

  Förlåt. Med FN avsåg jag de undersökningar som WHO publicerade.

  Jag har full respekt för ditt tradtionsargument. Men engelsmännen avskaffade framgånsrikt såväl hinduistisk brudbränning som slaveriet (nåja). Även dessa mångtusenåriga traditioner.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag har sagt det jag tycker jag behöver i texten. Hur du väljer att tolka eller misstolka den eller vad du vill kalla mig är din sak.

 6. Bengt Wågensö Says:

  Att man ska stympa småbarn ska självklart vara olagligt. När man är vuxen får man givetvis göra vad man vill med sin kropp. Tillämpar man intellektuellt hederligt tänkande kan man inte komma till någon annan slutsats.

 7. Tommy Hansson Says:

  Brit mila, omskärelse för pojkar på den åttonde dagen, är en flera tusen år gammal tradition som varit avgörande för det judiska folkets identitet. Vi bör erkänna att vi inte begriper detta och låta judarna själva ta hand om sina traditioner. Det är för övrigt ett smärre ingrepp.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: