Kvinnor i Bibeln: Rahab – den gudomliga horan

Rahab gömmer de israelitiska spejarna enligt en konstnärlig tolkning.

Bibelns berättelser handlar till stor del om männens bedrifter. Det betyder inte att det saknas uppgifter om kvinnor som utfört viktiga insatser inom ramen för Guds dispensation. En av dessa var skökan Rahab (alternativa stavningar Rahav eller Rachav).

I Hebréerbrevet i Nya testamentet 11:31 läser vi (1917 års bibelöversättning): ”Genom tron undgick skökan Rahab att förgås tillsammans med de ohörsamma, eftersom hon hade tagit emot spejarna såsom vänner.” https://sv.bibelsite.com/hebrews/11-31.htm

Rahab var hemmahörig i staden Jeriko, som är belägen på den så kallade Västbanken och räknas som palestinaarabiskt område sedan 1993 då den av Israel överlämnades till den Palestinska myndigheten som ett resultat av Oslo-avtalet. Jag besökte staden, som idag har cirka 20 000 invånare, under mitt besök i det Heliga landet 2005. När den israelitiske härföraren Josua, son till Nun, sände ut två spejare i syfte att skaffa kunskaper om det strategiskt viktiga Jeriko togs dessa välvilligt emot av Rahab i hennes hem. https://sv.wikipedia.org/wiki/Rahab

Detta gjorde att hon skonades när israeliterna sedan till grunden brände ner och utplånade Jeriko och alla levande varelser som där vistades. Inte bara det – hela Rahabs släkt undkom den massiva förödelsen och upptogs i Israel. I Matteusevangeliet anges Rahab ha varit mor till Boas, en rik man som äktade den bibliska Rut.

Herren gav Josua i uppdrag att ödelägga Jeriko och dess konung. I Josuas bok vers 6 står det således: ”Se, jag har givit Jeriko med dess konung, med dess tappra stridsmän, i din hand.” https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josua+6&version=SV1917

Enligt den bibliska berättelsen om Jerikos fall instruerade Gud Josua att han skulle beordra alla israelitiska krigare att marschera runt Jeriko i sex dagar. Sju präster skulle därvid bära sju vädurshorn framför förbundsarken. På den sjunde dagen skulle man tåga runt Jeriko sju gånger och de sju prästerna stöta i hornen. När så skett skulle folket upphäva ”ett väldigt härskri” varvid stadsmurarna skulle störta samman.

Jeriko är en av världens äldsta städer.

I Josua 6 läser vi vidare att Josua avlade följande ed: ”Förbannad inför Herren vare den man som företar sig att bygga upp denna stad, Jeriko, på nytt.” Det står var och en fritt att tolka innebörden i dessa ord mot bakgrund av att Jeriko – en av världens äldsta städer som anses ha anlagts omkring 9600 före Kristi födelse –  verkligen byggdes upp på nytt och i dag räknas som ett av ”Palestinas” världsarv.

Huruvida Jerikos verkliga öde stämmer överens med den bibliska berättelsen i den judiska Bibeln (Gamla testamentet) är en annan sak. Enligt den vanligaste arkeologiska interpretationen var Jeriko redan lagt i grus och aska vid den tid Josua levde, det vill säga runt 1400 före Kristus. Denna tolkning bygger bland annat på fynd av en viss typ av keramik. De forskare som hävdar att Bibeln kan ha rätt ifrågasätter om dessa fynd tolkats på rätt sätt. http://www.olofamkoff.se/bibelstudier_html/apologetik.html

Det må vara hur det vill med den bibliska berättelsens autenticitet. Rahab-gestalten är under alla omständigheter fascinerande och visar, att även osannolika personer som prostituerade kan användas för viktiga uppgifter när det gäller Guds planer.

 

Explore posts in the same categories: Biblisk historia

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

5 kommentarer på “Kvinnor i Bibeln: Rahab – den gudomliga horan”

 1. educaremm Says:

  Alla samhällsformationer, stammar, eller nationer, kanske även kriminella organisationer av olika slag, som befinner sig i krig, eller som befinner sig i förkrigstillstånd, eller som försöker att besegra fiender, som vill försöka erövra någon fiendestam, någon fiendenations territorier, osv., m.m., (historien är ju full…!), har nog på det ena eller det andra sättet använt sig av s.k. hemliga agenter, spioner, provokatörer, uppviglare, spejare och infiltratörer osv?

  Infiltratörer och hemliga agenter, eller spioner och medhjälpare till en s.k. fiendgruppering, en fiendestam, en fiendenation eller ett fiende-gäng, lever nog ofta farligt? Pga av deras svek och bedömda trolöshet mot den – egna – grupperingen?

  Berättelser i bibeln om en person som då inom sin egen gruppering, stam, folk eller nation, troligtvis då hade en låg s.k. social status, eller en icke respekterad ställning, menades, enligt berättelsen, då ändå i en angripande nations perspektiv kunna bli högt värderad, beskyddad och belönad, för att denne ansågs värdefull och beskyddande och behjälplig för deras segermöjlighet.
  ….

  Denna berättelse skulle kunna påminna lite om den brittiske homosexuelle spionen (minns ej namn), som spionerade på England för Sovjetunionens räkning? Spionen blev, efter att han blivit avslöjad omhändertagen av Sovjet, och gavs där bostad och uppehälle resten av sitt liv?

  ….

  Dock, de flesta nationer, stammar och organisationer av olika slag, fackförbund eller partier, eller kanske även då också inte minst kriminella grupperingar (?), har nog oftast velat strängt bestraffa överlöpare, spioner och agenter? De flesta nationer et cetera, har nog skoningslöst sett sådana som svikare, som landsförrädare, eller då i religiösa sammanhang som s.k. kättare osv., eller även t ex inom militära sammanhang som desertörer, och också oftast utdömt dödsstraff för dessa?

  Det finns även sådana berättelser i bibeln om hur en präst hugger ned och dödar en man som har svikit den egna grupperingen, genom att inleda ett förhållande med en främmande kvinna, från en annan stam….

  Att de flesta nationer, och stammar, grupperingar av olika slag vill utdömma stränga straff mot förlöpare eller andra överträdelser mot den egna nationen, om så inte dödstraff, så i alla fall oftast haft mycket stränga straff med kanske livstids fängelse, tillhör nog det vanligaste inom historien. Sådana som har kunnat avslöjas vara spioner eller agenter för främmande makt, eller medlöpare och s.k. svikare på annat sätt, tillhör nog en allmän sanning.

  Olika bestraffningar kätteri mot predikanter som predikat avvikande uppfattningar inom olika vedertagna trosriktningar av olika slag har ju också oftast varit skoningslösa, för att inte säga barbariska, eller sadistiska eller maniska.
  Och också bestraffningar i form av slavarbetsläger mot politiska motståndare som går emot en politisk lära som menas vara lag i något land, har väl varit de vanligaste straffmetoderna genom historien.

  ….

  Dock, en obehalig sak i särskilt Sverige idag får nog ändå sägas vara just detta med s.k. – falska anklagelser – , eller falska beskyllningar eller falska epitet?

  Det är då falska anklagelser mot åsiktsmotståndare rent politiskt, men även just en allmän inbillning, eller föreställning, om just – Den Svenska Synden – , eller – De svenska hororna -?

  Det begrepp, eller den – image – , som alltså tillskrivs alla svenska flickor och kvinnor och inte minst då skolflickor?

  Det handlar då om en s.k. fri svensk sexualitet som har propagerats ut, som då har medfört att – Den Svenska Synden – , antas omfattas av absolut alla svenska flickor och kvinnor?

  De tilltros då alla, och kollektivt, vara sexualdårar, sexualatleter, sexualgalningar eller sexfixerade idiotet? Att de alltid, överallt och när som helst och med vem som helst är intresserade av sex? Där alltså svenska skolflickor blir kallade för horor enbart pga av de är just – svenskor – , och utan att de alls skulle vara några horor.

  Dessa fenomen med falska anklagelser, är alltså en obehaglig konsekvens av en kontinuerlig s.k. sexpropganda och s.k. sexualupplysning, och s.k. sexfrihet, har lett fram till?

  Det farliga i Sverige idag är alltså att många män kan inbilla sig själva allt möjligt just inom sexualitetens område, med vilda fantasier, önskedrömmar och föreställningar om just alla svenska flickor och kvinnor vilket då inte alls stämmer med en verklighet?

  Sexualpropaganda, s.k. sexualinformation, metooinformationer, informationer om s.k. sexuella trakasserier osv., et cetera i all oändlighet, medför alltså stora risker för att en föreställning om svenskor som inte är sann, blir gällande?

  Att alltså alla svenska flickor och kvinnor menas och antas vara s.k. horor när de i själva verket inte är det?

  Farliga saker? Troligtvis….

  Vem vet…

 2. Tommy Hansson Says:

  Du tänker förmodligen på den homosexuelle brittiske spionen Guy Burgess, som togs om hand av Sovjetunionen. De israelitiska spejarna var dock inte förrädare, som de brittiska Cambridge-spionerna, utan spejade på fienden i staden Jeriko – en viktig skillnad! Rahab var vidare verkligen en prostituerad, inte någon som felaktigt påstods vara det.

  • educaremm Says:

   Jämförde inte de israeliska spejarna mot sina fiender i Jeriko, med förrädare mot England, för Sovjetunionens räkning.

   Som de brittiska Cambridge-spionerna alltså, ja, Guy Burgess kanske ha hette…

   Självklart var Rahab i den bibliska berättelsen en verklig hora, eller prostituerad, som verkligen sålde sex mot ersättning.

   Min beskrivning av falska anklagelser, i Sverige idag, är associerad till en överdriven sexpropaganda i just Sverige.

   T ex inom svensk reklam, inom svensk konst, inom svensk filmindustri, teater osv., och inom t ex Rfsu med sina skolupplysningskampanjer, som leder till falska antaganden och inbillningar om just svenska flickors och kvinnors – stora, stora – sexintresse?

   Och just svenska flickors s.k. – Sexuella Frigjordhet – ? Eller det som i mångas ögon då är s.k. – horaktighet – ?

   Alltså en – image- , om alla svenskors antagna förslagenhet och oblyghet kring allt som har att göra med sexualitet och intima relationer?

   Vilket alltså absolut inte är en sanning för många, många svenskor.

   Men som tack vare propaganda alltså har blivit en slags – Image – , om en s.k. – Svensk Synd – ?

   Och om s.k. – svenska synderskor – ?

   Vilket i sin tur kan skapa problem för många. Inte minst då inom skolans värld.

   Falska föreställningar, falska epitet, samt falska anklagelser, vare sig politiska sådana eller s.k. moraliska sådana, är oftast inte att leka med. Sådana kan åstadkomma allvarliga skador och oönskade konsekvenser för många oskyldiga.

 3. Tommy Hansson Says:

  Samhället är absolut översexualiserat, det håller jag med om.


 4. […] Som tack för sin insats skonades Rahab när israeliterna sedan intog Jeriko och enligt den bibliska berättelsen utplånade allt liv i staden. Hon och hela hennes släkt upptogs också i Israel. https://tommyhansson.wordpress.com/2019/02/20/kvinnor-i-bibeln-rahab-den-gudomliga-horan/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: