Kan klimatextremism och HBTQ-konst rädda Svenska kyrkan?

Greta Thunberg talar inför medlemmar i vänstersekten Extinction Rebellion.

Sedan Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka 2000 har hundratusentals medlemmar valt att utträda. Nära två miljoner har gått ur kyrkan sedan 1972, och bara 2017 valde närmare 97 000 att begära utträde. I syfte att klarlägga orsakerna till massflykten har Svenska kyrkan startat en egen utredning. https://www.fokus.se/2018/04/jakten-pa-den-forsvunna-sjalen/

Detta tyder på en viss krismedvetenhet, och märkligt vore ju annars. I syfte att underlätta för dem som är satta att utreda medlemskrisen ger jag här nedan två exempel på hur Svenska kyrkan agerat på två platser i Sverige. Utredarna gör i all sin vishet måhända en annan bedömning, men min bestämda uppfattning är att agerandet i fråga inte kommer att främja medlemstillväxten eller hejda massflykten.

Det första exemplet härrör från Varberg, där kyrkoherden Fredrik Ivarsson tagit initiativet att skänka 27 000 kronor till den vänsterextrema klimatsekten Extinction Rebellion (XR). Rörelsen, som stöder och stöds av vår egen klimatprofet  Greta Thunberg, har som strategi att bete sig som svin och därefter låta sina aktivister massarresteras på olika håll i världen.

Svenska kyrkan skänker 27 000 kronor till vänsterextrem klimatsekt

Kyrkoherde Ivarsson har dessutom bjudit in två av XRs aktivister att komma och tala inför kyrkans personal.

Det andra exemplet är hämtat från Sankt Pauli kyrka i Malmö, som nyligen invigt en altartavla i form av fotografen och konstnären Elisabeth Ohlsson Wallins HBTQ-konstverk ”Paradiset”. Målningen framställer ett ”paradis” befolkat av två samkönade par i ursprungsinvånarna Adam och Evas ställe. Hur två homosexuella par skulle ha kunnat säkra människosläktets fortlevnad framgår inte av målningen. https://www.expressen.se/kvallsposten/malmokyrka-inviger-ny-altartavla-hbtq-versionen-av-paradiset/

Konstnärinnan och hennes verk.

Målningen framställdes i anslutning till SVTs program ”Konstkuppen” 2012. Konstnärinnan skänkte den till Skara domkyrka, som emellertid tackade nej med motiveringen att tavlan var för politisk. Målningen skall ha inspirerats av den Luther närstående 1500-talsmålaren Lucas Cranach den yngre. Prästen Sofia Tunebro försäkrar: ”På intet sätt är det en bild som ska provocera”

Frågan är hur det skall kunna uppfattas som annat än provokativt att som altartavla i en kristen kyrka ha en idealiserad framställning av homosexualitet, som enligt Bibelns budskap är en svår synd. Den goda prästinnan kanske kan slå upp 1 Moseboken 18:16-19:29, där det med grafisk tydlighet framgår hur det gick för städerna Sodom och Gomorra där samkönat intimt umgänge var en av de huvudsakliga sysselsättningarna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sodom_och_Gomorra

Elisabeth Ohlsson Wallin är eljest mest bekant för fotoutställningen ”Ecce Homo”, som invigdes i Stockholm 1998 och med dåvarande ärkebiskopen KG Hammars benägna bistånd placerades i Uppsala domkyrka i september samma år. Det var för övrigt detta tilltag som fick mig att gå ur Svenska kyrkan. ”Ecce Homo” framställer Jesus och lärjungarna som bögar och transvestiter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_(utst%C3%A4llning)

Det är möjligt att representanter för Svenska kyrkan tror att det är möjligt att hejda medlemsflykten med hjälp av Extinction Rebellion och Elisabeth Ohlsson Wallins HBTQ-konstverk. För många av oss andra är de bara ytterligare två i raden av exempel på den politisering och den förflackning kyrkan undergått sedan den så kallade kristna vänstern inledde sitt förstörelseverk i mitten av 1960-talet. https://tommyhansson.wordpress.com/2017/05/31/68-kyrkan-jesus-som-revolutionar-och-korset-som-belastning/

Explore posts in the same categories: Kristendom

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

6 kommentarer på “Kan klimatextremism och HBTQ-konst rädda Svenska kyrkan?”

 1. Per L. Says:

  Hej Tommy, jag tycker det är tråkigt att du lämnat Svenska kyrkan men du har i alla fall gjort det av teologiska skäl och inte för att spara pengar vilket torde vara skälet för den stora massan som lämnar kyrkan. Visst uppträder präster som K G Hammar, Antje Jackelén, Eva Brumme och Helle Klein som rena puckon men man får inte glömma att det också finns många bra präster i kyrkan. För mig är kyrkan också en stor kulturbärare, dessutom finns det ett rikt musikliv i våra kyrkor. För mig utgör detta ett avgörande skäl att stanna kvar i Svenska kyrkan. För mig är biskoparnas förhållande till Islam utomordentligt problematiskt för om man som vår ärkebiskop svamlar om att Mohammed måste räknas som en ”riktig” profet då är man ju inte längre kristen utan muslim. Jag begriper naturligtvis att den högsta representanten för kyrkan måste uttrycka sig diplomatiskt, men när det gäller Mohammed måste man tala klartext, han är en falsk profet som grundat en dödskult, Islam som är så långt ifrån vad Kristus predikade man kan komma. Tack Rober Spencer och Muhamed Omar för ert oförtröttliga arbete att upplysa oss övriga vad Islam står för.

 2. Tommy Hansson Says:

  Jag förstår din inställning, Per L. För mig var dock enda alternativet att gå ur.


 3. Skall alla vi som tillhör Svenska kyrkan känna oss medskyldig till fel och påstådda fel som begås av en vänstervriden organisation? Bör vi markera vårt missnöje genom att snarast träda ut ur kyrkan, eftersom det gång på gång fattas beslut som vi inte tycker är bra? Det vore förhastat och historielöst.
  Det finns mycket okunnighet och fördomar om hur Svenska kyrkan fungerar. Och mycket historielöshet. Svenska kyrkan har stått vid folket sida i ett årtusenden, i krig och fred, i framgångens och i nödens tider.

  “Kan klimatextremism och HBTQ-konst rädda Svenska kyrkan?” är överskriften när några händelser i kyrkan kritiseras. De händelser som refereras förtjänar att kritiseras, utan tvivel. Men svaret blir förstås nej. Med stor sannolikhet svarar även dem som kritiseras i inlägget så.

  Statskyrka? Svenska kyrkan har aldrig varit en statsstyrd kyrkan utan är styrd av kyrkomötet. En del tror att (s) styrde kyrkan under “statskyrkans” tid. Men (s) har aldrig haft majoritet i kyrkomötet, inte heller ihop med andra partier som kan kallas “vänster”. Majoriteten i kyrkomötet har alltid varit borgerligt präglad.

  I varenda stat på jorden finns lagstiftning om religiösa samfund. I Sverige liksom i många länder stöds religiösa samfund på olika sätt av staten, liksom staten stöder t ex idrotts- och fackföreningsrörelsen. Det finns präster i försvaret och i fängelser. Religiösa samfund mottar bidrag från staten. Om detta görs till kriteriet på “statskyrka” så finns det många “statskyrkor” i Sverige.

  Svenska kyrkan är en starkt decentraliserad organisation med beslutande instanser och kontrollinstanser på fyra nivåer. Det finns lagar och regler för vad som kan beslutas. Om någon skulle hänga upp en olämplig altartavla finns det möjligheter att få saken prövad mot kyrkans regelverk. Tavlan som diskuteras kallas “altartavla” men är det inte. Den har enl media hängts upp på annan plats i en kyrkan. Det kan man tycka är illa nog. Vi får hoppas att någon inte nöjer sig med att gnälla i medier utan klagar i en prövande instans.

  En kyrkoherden “har tagit initiativet att skänka 27 000 kronor till den vänsterextrema klimatsekten Extinction Rebellion (XR).” Inget sägs om varifrån medlen kommer. Tills detta klargjorts får vi nöja oss med att konstatera att ingen kyrkoherde kan skänka bort församlingens medel hur han vill. Även här finns det regler, och beslut som är fel kan man klaga på eller polisanmäla. Kyrkoherden får inte heller ta emot vilka medel som helst, om pengarna skulle vara en gåva av någon.

  Gott och ont, samhällsbyggande och destruktiva krafter kämpar med varandra även inom kyrkorna. Om Svenska kyrkan gäller, liksom om alla andra kyrkor, ordspråket ”Kyrkan behöver alltid reformeras” (på det ursprungliga latinet: Eccelsia semper reformanda est).

 4. Tommy Hansson Says:

  Envar får naturligtvis göra som den vill. Jag kände att jag med mina skattepengar inte kunde fortsätta stödja en kyrka som gav utrymme åt blasfemisk ”konst”, drev en antiisraelisk politik och stödde allehanda revolutionära krafter. Bland mycket annat. Men stanna gärna kvar och försök reformera, Axel. Själv tror jag det är ett hopplöst projekt.


 5. […] Bloggaren Tommy Hansson ifrågasätter liksom jag om inte dess kristna håller på totalt fel hästa… med sin enfaldiga politisering av religionen. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: