Krister Peterssons sagostund: inget mordvapen, inget DNA, inga nya vittnesmål, ingenting

 

 

 

Dagen före chefsåklagare Krister Peterssons numera herostratiskt ryktbara presskonferens om Palmegruppens slutsatser angående Palme-mordfallet lade den socialdemokratiske partigängaren Daniel Suhonen ut ovanstående på Twitter. I dag – för Suhonen i dubbel bemärkelse dagen efter – ångrar han sannolikt att han inte höll händerna i styr.  Dessutom torde Suhonen ha anledning att säga upp bekantskapen med ett par personer han säger sig ha litat på…

Suhonen var i sanningens namn dock inte ensam om att tro sig veta vad åklagare Petersson skulle lägga fram. Den icke helt obekante pensionerade kriminologiprofessorn Leif G. W. Persson kände sig också helt säker på att det var mordvapnet som skulle företes. I Expressen citeras han på följande sätt: ”Vad finns det för bevisning i ärendet att plocka fram eller hitta, det kokar i stor sett ner till ett mordvapen.” https://omni.se/gw-saker-pa-att-polisen-har-vapnet-som-dodade-palme/a/g7bEq0

Jag skall villigt erkänna att jag också hade väntat mig betydligt mer av det förebådade ”stora avslöjandet”. Nu fick vi istället avnjuta något vad jag skulle vilja kalla en i och för sig rätt underhållande men dock sagostund, exekverad av Palmegruppens förundersökningsledare Krister Petersson, vilken presskonferensen igenom förde ett resonemang kring olika vittnesmål och uppgifter i anslutning till den så kallade Skandiamannen Stig Engström.

Däremot inte tillstymmelse till bevisning i form av mordvapen, DNA eller nya vittnesmål. Endast indicier, vilka dessutom mycket väl kan tolkas på diametralt andra sätt än de hemsnickrade teorier Petersson torgförde. Den på sina håll hett emotsedda presskonferensen utmynnade i vad som måste betecknas som det mest praktfulla Västgötaklimax svenskt rättsväsende någonsin skådat. (Fotnot)

När Krister Petersson i februari kungjorde att  lösningen på Palme-mordfallet skulle presenteras till sommaren hade Petersson och spaningsledaren Hans Melander säkert hoppas på en mer handfast bevisning. Försök att få fram sådan gjordes också. Bland annat lyckades utredningen få tillgång till en vapensamling som tillhört en (avliden) god vän till Stig Engström. I samlingen fanns ett vapen med rätt kaliber, men när vapnet provsköts vid Nationellt Forensiskt Center (NFC) kunde konstateras att det varken gick att bevisa eller motbevisa att detta var mordvapnet.

De båda vittnena Leif Ljungqvist och Hans Johansson är båda överens om att Stig Engström inte är identisk med Palmes baneman. Ljungqvist, känd som ”Chevamannen” och den som ringde ett larmsamtal med uppgift om att ett mord var begånget, citeras på SVT Nyheter: ”Jag tror inte att det är Stig Engström för han kom efter att mordet hade skett.”

Den ursprunglige Skandiamannen.

Leif Ljungqvist beskriver mördaren som en atletiskt byggd man på cirka 190 centimeter. Den då 52- årige Stig Engström var knubbigare, hade kortare ben och sprang inte likadant som mördaren. Ljungqvist menar: ”Presskonferensen var ett fiasko och det är skandal att man kan gå ut med något sådant här. Det finns ju ingen rättvisa för en död person.” https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vittnena-det-var-inte-stig-engstrom-som-skot-olof-palme

Stig Engström föddes i Bombay i dåvarande brittiska kronkolonin Indien den 26 februari 1934 och avled – han begick enligt uppgift självmord – i bostadsorten Täby den 26 juni 2000. Fadern, Folke Engström, var maskinspecialist hos Ivar Krüger och beordrades att flytta till Indien och bedriva verksamhet där 1926.

Engström utbildade sig till grafiker och hade olika anställningar innan han 1969 anlitades som reklamkonsulent av försäkringsbolaget Skandia på Sveavägen i Stockholm. Det kan nämnas att hans mor, Rut Engström, avled 111 år gammal i Stockholm 2013 – hon var Sveriges genom tiderna dokumenterat åttonde äldsta person. https://www.expressen.se/nyheter/han-talade-om-mordet-med-exfrun-under-sista-samtalet/

Tesen om att Skandiamannen Stig Engström var inblandad i mordet på statsminister Olof Palme har framförts flera gånger tidigare. En av de första som luftade denna teori var kommunisttidningen Proletärens chefredaktör Olle Minell. En annan var ”privatspanaren” Sven Anér. Den som på senare tid rönt störst uppmärksamhet är den socialdemokratiske journalisten och läraren Thomas Pettersson, vilken 2018 gav ut den uppmärksammade boken Den osannolika mördaren vilken översatts till ett flertal språk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pettersson_(journalist)

Att Stig Engström skulle ha mördat Olof Palme eller varit med i en konspiration som gjort det är emellertid inte en teori som imponerar på de många privatspanare, vilka lagt ner många år på att ingående granska Palmemord-fallet. Dit hör exempelvis Gunnar Wall, Jan Stocklassa och Lars Borgnäs vilka samtliga uttrycker besvikelse över Krister Peterssons slutsatser. https://www.gp.se/nyheter/sverige/privatspanarnas-besvikelse-som-en-d%C3%A5lig-sammanfattning-av-en-d%C3%A5lig-bok-1.29293912

Kari Poutiainen avfärdar tesen om Stig Engström som Palme-mördare.

Kari Poutiainen, som tillsammans med sin bror Pertti 1995 utgav den mest ingående bok som skrivits om Palme-utredningen, Inuti labyrinten, avfärdar även han Stig Engström som Palme-mördare. I Länstidningen, Södertälje framhåller han den 11 juni att Engström hade ett alibi. Det har att göra med att Lisbet Palme i polisförhör dagen efter mordet på hennes make uppgivit att mördaren hade blå täckjacka. Ett par timmar tidigare hade Engström ringt till polisen och berättat samma sak. Poutiainen frågar sig mot denna bakgrund:

Hur kunde Engström veta det  om han var mördaren? Vittnena säger ju att mördaren sprang direkt efter att han skjutit. Lisbet Palme kan inte ha pratat med mördaren, däremot med Stig Engström som kom senare. När Engström sen återkommer till brottsplatsen 23.40 hade Lisbet Palme lämnat brottsplatsen, hon var där i cirka sex minuter. Jag menar att denna uppgift ger Stig Engström alibi.

”Jag har omvärderat Stig Engström”, fastslår Kari Poutiainen, ”han var ingen mytoman. Tvärtom stämmer det han säger väldigt väl.”.

För att återvända till Leif G. W. Persson så sällar han sig till de otaliga bedömare som avfärdar åklagare Peterssons fabulerande i TV. ”Den här presskonferensen var en kolossal besvikelse”, sade G. W.  i direktsändning i TV4 och fortsatte: ”Åklagaren har faktiskt inte kunnat producera någonting mer substantiellt i ärendet utan det är bara hans egna tolkningar utav det som inträffat.” Enligt Persson kan det också vara så att vi fått bevittna ännu ett brott begås, låt vara av ringare art: förtal av avliden. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awmOVO/leif-gw-persson-ingen-losning-pa-palme-mordet

Krister Petersson har själv erkänt att han ”tveklöst” gjort sig skyldig till förtal av avliden. Han anser ändå inte att han begått något brottsligt med hänvisning till Palme-mordfallets ”allmänintresse” och att han anser sig ha ”skälig grund” för utpekandet av Stig Engström. https://omni.se/petersson-det-ar-tveklost-fraga-om-fortal-av-avliden/a/Joj63j

Jag instämmer inte i den tolkningen. Förvisso föreligger ett allmänintresse när det gäller Palme-mordet rent allmänt, men att behöva ta del av Kristerssons personliga hjärnspöken är inget allmänintresse. I egenskap av en av rikets högsta juridiska företrädare borde Petersson ha insett det gravt oetiska i att, för all framtid, dra en avliden persons renommé i smutsen grundat på personliga tolkningar av ett komplext utredningsmaterial. Jag har mot den bakgrunden svårt att se att Krister Petersson, född 1961, skulle ha någon framtid att tala om i juridiska sammanhang.

Det absolut bästa hade varit att offentligt sätta punkt för utredningen med den helt sanningsenliga motivationen, att det under förhandenvarande omständigheter inte går att komma längre. Tydligen kunde han dock inte motstå frestelsen att gå till historien som den som gav Olof Palmes mördare ett namn.

Nej, det blev ingen klang- och jubelföreställning för Krister Petersson (till höger) och hans underhuggare Hans Melander.

Palmeutredningen är den i särklass mest kostsamma brottsutredning som gjorts i Sverige. Redan 2006 bedömdes den ha gått lös på en halv miljard kronor. Sedan 2011 har kostnaderna dämpats och i skrivande stund kan de polisiära kostnaderna beräknas till runt 600 miljoner kronor. Då har emellertid inte Åklagarmyndighetens kostnader för åklagare eller Domstolsverkets kostnader för de båda rättegångarna mot Christer Pettersson medräknats, https://omni.se/polisutredningen-har-kostat-runt-600-miljoner-kronor/a/Adebwq

Det finns som jag ser det främst två ljusglimtar i Krister Peterssons etiskt mycket tvivelaktiga fabulerande. Dels att förundersökningen kring Palme-mordfallet avvecklas. Dels att det undermåliga och av konspirationstänkande färgade så kallade Sydafrikaspåret definitivt kan förpassas till historiens proverbiala soptipp.

Utredningen borde emellertid ha lagts ner för länge sedan, exempelvis i anslutning till Lisbet Palmes bortgång 2018 om inte förr. Hon förblev fast i sin övertygelse att det var Christer Pettersson som mördade hennes make, och hon borde sannerligen ha vetat vad hon talade om eftersom hon såg mördaren på bara någon meters avstånd. Att polis och rättsväsende inte tog någon hänsyn till detta fick både hon och alla vi andra leva med. https://tommyhansson.wordpress.com/2018/10/19/lisbet-palme-r-i-p-dags-lagga-ner-palme-utredningen/

Fotnot: Västgötaklimax innebär att någonting som förväntats bli helt sensationellt mynnar ut i något ganska obetydligt. https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stg%C3%B6taklimax

Explore posts in the same categories: Palme-mordfallet

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

19 kommentarer på “Krister Peterssons sagostund: inget mordvapen, inget DNA, inga nya vittnesmål, ingenting”

 1. Leif Bergdahl Says:

  Min vän Dieter affärsman villaägare i Täby kontaktade mig 1991 och gick med i Ny Demokrati.Frågade nästan dagligen om vad som hänt i riksdagen.Han tog flera gånger upp ett märkligt telefonsamtal han fick mycket sent på kvällen strax efter det Olof Palme blivit mördad.
  Den svensktalande mannen sade Nu är det uträtta.Vad är det som är uträttat frågade Dieter.varpå mannen lade på luren.Uppbarligen var det Palmemördaren som ringt fel.Han var bosatt i Täby och granne till en vapensamlare med ett stort antal vapen hemma.Dieter själv vågadde inte kontakta polisen eftersom han kom från östtyskland och sannolikt haft kontakt med STASI.Jag anmälde detta till polisen 2017 och de saddDet finns en aannan perosn som också blivigt uppringd felaktigt på mordkvällen.DVs samnnolikt var deta ett planerat mord och att polisen inte kunnat få fram mera om mördarens kontakter är skrämmande.Jag kontaktade Leif GW Persson om detta för en tid sedan och han ansåg denna information som ytterst viktig.

 2. Tommy Hansson Says:

  Jag vet inte, men jag tycker inte det låter särskilt anmärkningsvärt. Kan ju ha varit någon som inte gillade Palme som hört om mordet och valde att uttrycka det på detta sätt.

 3. Gnist Says:

  Vad står det för text bakom herrarna??

 4. Per L. Says:

  Resonemanget känns långsökt, den spritdoftande Engström får under en rast syn på Palme utanför Grand, kommer tillbaka efter bions slut och skjuter statsministern med en jättepistol som han haft med sig till jobbet. Den teori som lanserats av Pelle Svensson att bombmannen Lars Tingström förmått Christer Pettersson att utföra dådet har också brister, särskilt i logistiken. Den känsla man hade i början på 1986 var att Palme hade gett sitt i svensk inrikespolitik efter alla motgångar med bl. s. Harwardaffären. Palme gav under den vintern intrycket att vara deprimerad. Jag menar att det fanns inga politiska motiv att skjuta en politiker som förmodligen skulle avgå inom ett eller två år. Utan dådet på Sveavägen hade Palme fått ett helt annat eftermäle, han var inte särskilt populär inom sitt eget parti, han var en politiker som skapade splittring och konflikter genom sin arrogans och brist på förståelse för vad som skapade värde i en demokrati.

 5. Leif Bergdahl Says:

  Telefonsamtalet till Dieter kom några minuter efter det mordet skett.Kan inte ha varit någon annan som ringt ån någon engagerad i mordet.Och Dieter hade ett fast telefonnummer och bodde nära Engström och hans granne med den stora vapensamlingen.Övertygad om att det var frågan om en sammansvärjning.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag ska inte ta ifrån dig din övertygelse, Leif. Det fanns dock flera personer i mordplatsens närhet som bevittnade mordet. Någon av dessa kan ha velat meddela en bekant vad som hänt och slog i upphetsningen fel nummer. Kan också vara en taxichaffis eller någon annan som kunnat höra polisradion. Tror absolut inte på någon sammansvärjning.

 6. Leif Bergdahl Says:

  Leif GW Persson höll med mig!

  • Leif bergdahl Says:

   Min vän Dieter hade aldrig någonsin fått ett telefonsamtal på sin fasta telefon i villan i Täby efter 22.00 på kvällen.Men att någon ringer honom några minuter efter mordet på Olof Palme och säger Nu är det uträttat! Ett bevis för att flera varit inblandade! det fanns ju ett gäng Palmehatare i TäbyPolisen har undersökt kopplingar mellan Engström och grannen ,vapensamlaren men inte funnit någon sådan.Och när jag polisanmälde detta 2017 svarade polisen att ytterligare en felringning skett samma tid samma kväll.

   • Tommy Hansson Says:

    Har redan klarat av dessa argument enligt ovan. Inte så övertygande.

   • Leif Bergdahl Says:

    Gräv i Palmearkivet och få fram hur polisen handlagt denna information.Uppenbarligen har de sysslat mycket med Engströms granne som hade en stior vapensamling.

 7. Tommy Hansson Says:

  Grattis.

  Jag menar dock att Palme-mordfallet är en av GW:s svaga punkter. Han har ju fört fram teorin att en konspiration inom SÄPO ligger bakom mordet, vilket jag bedömer som högst osannolikt.

  Har på min blogg skrivit om G. W. och hans Palme-fabulerande så här:

  https://tommyhansson.wordpress.com/2013/01/09/palmemordet-ar-lost-dags-att-ga-vidare/

  • Tommy Hansson Says:

   Något de uppenbarligen skulle ha avstått från att göra. Ledde ju inte fram till något.

 8. Tommy Hansson Says:

  Gnist: du har rätt, om man läser det som står till vänster tillsammans med det som står till höger får man det – ser det nu. Lite kul onekligen!

 9. Lord Nilsson Says:

  Många här har åsikter utan i att vara insatta i, vad som hände på mordplatsen. Och att använda Leif Ljungqvist som en saklig referens är bara löjligt. Läs hans vittnesmål från 1986, förhören från tingsrätten och hovrätten, där han vittnar mot CP. Han blandar redan då ihop Engström med filmen som SVT publicerade, där han springer som ett jehu. Och nu har det hela förvandlats till en sanning. Att han såg honom på mordplatsen. Det är ju skrattretande. Förstår inte att Swebbtv och Aftonbladet m.fl. inte kontroller fakta om den mannen, innan de spekulerar och sprider lögner. Och vill man få alla fakta från mordplatsen, så läs Lars Larssons bok ”Nationens fiende” från 2016..!! Läs den och begrunda. Borgnäs och Wall (och delvis GW) har fullständigt låst sig till subjektiva spekulationer och vägrar inse, att de har hoppat på fel tåg. Och där lär de väl sitta, tills de somnar in. Borgnäs är inte bara enfaldig… han är dum också. Säger till alla att… ”Där har du fel..!” När det är han som haft fel hela tiden….!!

 10. Tommy Hansson Says:

  Tack för dina synpunkter.

 11. stensture15 Says:

  Det undermåliga sydafrikaspåret? Jag tror inte du vet vad du snackar om. Sannolikt grundar sig ditt undermåliga påstående på att sydafrikaspåret leder in till dina gamla vänner på den undermåliga tidningen Contras,

 12. Tommy Hansson Says:

  Det är precis det jag gör. Men det är ju onekligen passande att din kommentar, med tanke på dess något upphetsade ton, är synnerligen undermålig.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: