Påven Franciskus i kommunist- och alarmistlägren

Påven Franciskus knyter näven mot kapitalismen.

”Pope Francis goes full communist.”

Det skriver Andrea Widburg i en debattartikel på sajten American Thinker den 6 oktober. https://www.americanthinker.com/blog/2020/10/pope_francis_goes_full_communist.html

”In an encyclical published on Sunday”, skriver Widburg, ”Pope Francis announced that he´d had an epiphany thanks to the Wuhan virus: it´s time to ditch capitalism.” Dessutom, menade den romersk-katolska kyrkans 266e påve, gör den pågående pandemin att vi i ännu högre grad måste fokusera på öppna gränser.

Det går att urskilja två möjliga bakomliggande faktorer när det gäller påvens politiska preferenser: dels den så kallade befrielseteologin, som initierades av radikala medelklasstudenter i 1960-talets Latinamerika, dels Vatikanens pågående samarbete med det kommunistiska Kina om bland annat tillsättandet av katolska biskopar. https://www.americanthinker.com/blog/2020/07/are_the_chinese_buying_pope_franciss_silence.html

Franciskus uttryckte sina tankar i ett encykliskt brev omfattande 286 punkter i början av oktober. Den italienska titeln lyder Fratelli tutti, vilket kan översättas med ”alla bröder”, medan undertiteln lyder ”On fraternity and social friendship”.

Titeln i fråga är ett citat från helgonet den helige Franciskus, från vilken påven lånat sitt ämbetsnamn, vilken uppmanade sina anhängare att leva ett liv i enlighet med evangeliernas fattigdomsideal. Hela encyklikan kan läsas på engelska via denna länk: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Påven hamrar in sitt antikapitalistiska och allmänt vänsterpolitiska budskap medelst sedvanligt pseudoreligiöst blomsterspråk. Så skriver han: ”The fragility of world systems in the face of the pandemic has demonstrated that not everything can be restored by market freedom.”

Påven möter storimamen Ahmed el-Tayeb.

Den 83-årige påven, som 2013 efterträdde den konservative Benedictus XVI, förnekade i sitt encykliska brev även den absoluta rätten för individer att inneha privat egendom. Franciskus kritiserade således det ”perversa” globala ekonomiska system som han hävdade håller de fattiga kvar i marginalen men berikar ett fåtal, något påven var inne på redan i sin encyklika Laudato Sii 2015.

Det låter sig knappast förnekas, att  detta påvliga budskap går väl i linje med vad kommunister har hävdat sedan Karl Marx dagar. Däremot har det föga att göra med vad Jesus Kristus förkunnade – för Jesus var fattigdom och egendomsgemenskap ett praktiskt förhållningssätt för honom själv och lärjungarna när de var ute och missionerade, inte något politiskt ideal.

I Fratelli tutti kolporterar påven vidare ut det politiskt korrekta budskapet om öppna gränser, ett centralt inslag i alla do-gooders tänkande.

”Lastly”, framhåller Andrea Widburg, ”the pope seeks something he calls a greater ´human fraternity´. In doing so he relies upon a document he composed with the grand imam of Egypt´s Al-Azhar.” Det var den 2 februari 2019 Franciskus tillsammans med storimamen Ahmed el-Tayeb vid Al-Azhar-moskén i Kairo vid en global konferens i Abu Dhabi signerade ett dokument om Human fraternity for world peace and living together. https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-declaration-with-al-azhar-grand-imam.html

Frågan är om påven är medveten om att i islam existerar inget ideal om en förenad värld där olika trosinriktningar respekterar varandra över gränser, ideologier och religioner. Islamisk ideologi delar in världen i tre området: Dar al-Islam (islams territorium), Dar al-Sulh (avtalens territorium) och Dar al-Harb (krigets territorium). Det förstnämnda territoriet omfattar endast muslimer, i det andra finns avtal mellan muslimer och icke-muslimer, i det tredje skall varje rättrogen muslim bedriva jihad mot de så kallade otrogna..

Att påven Franciskus, som egentligen heter Jorge Mario Bergoglio, inte bara har en fot i det kommunistiska utan också i det klimatalarmistiska lägret framgick med önskvärd tydlighet i ett videotal påven riktade till den webbaserade konferensen Countdown global launch, a call to action on climate change den 8 oktober.

”Science tells us”, hävdade påven, ”everyday with more precision that we need to act urgently…if we are to have any hope of avoiding radical and catastrophic climate change.” Vilket är så gott som ordagrant vad den tonåriga svenska klimataktivisten Greta Thunberg brukar haspla ur sig varje gång hon läser upp något som hennes pappa Svante förelagt henne.

Greta Thunberg och påven.

Franciskus ville att det skulle tas i med hårdhandskarna mot de företag som inte rättade in sig i det alarmistiska lägret genom att dra tillbaka investeringar från dessa och uppmuntra de lydiga företagen. Påven förordade en trepunktslösning på miljö- och klimatproblemen: bättre utbildning om miljön; hållbart jordbruk och tillgång till rent vatten; en övergång från fossilbränsle. https://www.voanews.com/europe/pull-investments-companies-not-committed-environment-pope-says?fbclid=IwAR1HlycN5sszp5u399Axenf2NN1EXhiCdlJ_Mwopy3lPLnAdgODwCyJze5U

Också här passade den höge prelaten på att ge en känga åt kapitalismen: ”The current economic system is unsustainable.” Andra konferensdeltagare var den beryktade aktrisen Jane ”Hanoi Jane” Fonda, alarmisternas alarmist Al Gore, den brittiske prinsen William samt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Den klarsynta Andrea Widburg sammanfattar påven Franciskus gärning så:

As with everything he´s done since attaining the papal throne, Francis intends to undo all the good work that the great John Paul II did in pursuit of human freedom and dignity. 

 

 

 

Explore posts in the same categories: Utrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

7 kommentarer på “Påven Franciskus i kommunist- och alarmistlägren”


 1. Det är utan tvekan berättigat att kritisera påven Benedictus XVI för att han genom sin abdikation möjliggjorde valet av den argentinske kardinalen till ny påve. Han var det absolut sämsta valet bland de tolv främsta kandidaterna. Vänsterextremister, globalister och alla sorters klimatfanatiker formligen älskar barfotaprästen från Sydamerika för att han är en politisk idiot. Den förre och fortfarande levande påven kallades istället av Europas gåslever- och rödvins-vänster för ”Guds egen lille Rottweiler”.

 2. Tommy Hansson Says:

  Ja, det har varit en olycklig utveckling. Inte minst Vatikanens samröre med Kina.


 3. Tanken att mänsklig egendomsrätt inte är absolut utan att all egendom är människan given för att hon skall tjäna sina medmänniskor med den, är inte en rimlig etik princip? Det är inte något som Karl Marx hittat på. Den katolska filosofen Tomas av Aquino utvann denna uppfattning ur den kristna etiken.

  • Tommy Hansson Says:

   Kan man kanske tycka. Sådana tankegångar uttrycktes exempelvis av kättarrörelser och av levellers i England på 1600-talet. Har dock inte särskilt stort stöd i Bibeln. Och vill man förbjuda privat egendom hamnar man ju ofelbart i det marxistiska/socialistiska/kommunistiska träsket.


   • Mänsklig egendom skall användas till tjänande. Ett paradigmatiskt exempel: Om jag t ex äger en frukt- eller grönsakodling är jag skyldig att hålla igång den för att människor skall få mat. Det är inte etiskt OK att lägga ner den, även om lönsamheten skulle sjunka. Det vore att undanhålla medmänniskorna något de behöver. Exemplets principiella tankegång kan flyttas över på industriverksamhet. Men det är inte ett argument mot omstruktureringar för att effektivisera. – Och inte heller ett argumenet för att all privategendom skall upphävas. Den ståndpunkten har kristendomen aldrig drivit. Inte heller den nuvarande påven. S k klosterkommunismen är bara avsedd för små gemenskaper där man frivilligt kommit överens om att ha sin egendom gemensam. Kristendomen har aldrig förespråkat att detta blir en allmän samhällsmodell eller att en sådan modell skall påtvingas dem som inte vill ha den. Det är bara små heretiska grupper som drivit detta som en dogm. (De mest radikal har även krävt att alla kvinnor tillhör alla män!) I regel består dessa grupper bara under en kort tid. – Nuvarande påves märkliga ställningstaganden när det gäller migration är omdiskuterade även i den katolska kyrkan. Och med all rätt.

 4. Tommy Hansson Says:

  Jag tycker ärligt talat detta är dogmatiskt hårklyveri, Axel. Min ägandes bostadsrättslägenhet har jag för att ha ha någonstans att bo. Inte för att tjäna andra. Likaså de kläder jag går och står i. Likaså mitt dagliga bröd.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: