Archive for the ‘Berättelser’ category

Dikter och berättelser av Marika (I)

8 december, 2013

Min älskade hustru Marika Bardel Hansson (1956-2010) tyckte mycket om att skriva dikter och små berättelser. När hon gick bort efterlämnade hon en pärm med handskrivna dikter och berättelser. Jag avser portionera ut några av dessa här för att hedra hennes minne.  Marika var språkbegåvad och arbetade en tid som cirkelledare i italienska; några av hennes italienska dikter publicerades i Italien. Några av hennes svenska alster togs in i Länstidningen i Södertälje. Här följer tre av hennes opublicerade dikter.

HJÄLTEN

Han kom som en hjälte,
men ändock prasslade de gamla löven
runt hans fötter.

Han gick långsamt,
nästan ljudlöst och försiktigt.
Hans böcker och bragder var många.

Men varför prasslade
de vissna löven då
runt hans fötter?

imagesJZ1H2XP8

TILL TOMMI

Du är ljuset
jag är mörkret

Du är oförstörd av moll.
Du går i dur,
medan jag är mollbetonad.

Du klingar likt en liten pingla.
Du visslar så ofta.
Du har stor aptit på livet.

Modig. Sökande. Nyfiken.
Stark. Generös.

Du tror på en lycklig värld.
Du tror på ett paradis på jorden.
Du är arbetsam och flitig.

Vi tackar dig, Tommi – din familj.

imagesZ7RH4N46

DET VACKRASTE

Vara där
med alla
känselspröt ute.

Det vackraste är ju
att vara mamma.