Archive for the ‘Chosun Ilbo’ category

Såpoperan i Nordkorea

24 juni, 2009

Såpoperan i Nordkorea rullar vidare. De senaste dramatiska nyheterna avslöjar att nära medarbetare till den 26-årige Kim Jong-un, tredje sonen till landets bisarre diktator Kim Jong-il och nyligen utnämnd arvtagare till dennes maktposition, planerat mörda Kim Jong-ils förstfödde son Kim Jong-nam, bosatt på Macau. Enligt de avslöjade planerna skulle Kim Jong-nam mördas sedan först hans nära medarbetare i Nordkorea eliminerats.

Kim Jong-nam, tilltänkt mordoffer.

Mordplanen misslyckades sedan den kinesiska regeringen fått nys om den. Enligt kinesiska källor skall den kinesiska regeringen i Peking ha krävt att Nordkorea skulle stoppa mordplanen, samtidigt som kineserna skall ha skickat iväg militära officerare och underrättelsetjänstemän till Macau i syfte att föra Kim Jong-nam till en säker plats.

Röda Kina har ända sedan Sovjetunionens fall betraktats som Nordkoreas ende allierade, men det är också känt att kineserna sett med stor skepsis på Kim Jong-ils äventyrliga och helt oberäkneliga ledarstil. Kina, som protesterat mot Nordkoreas kärnvapenprov och mordplanerna mot Kim Jong-nam, rapporteras ha inställt alla samarbetsprojekt med Nordkorea exempelvis inom utvecklandet av naturresurser och byggandet av infrastruktur. Peking skall även ha meddelat Pyongyang att man ställer in mat- och drivmedelshjälp om inte Nordkorea upphör med sina provokationer mot omvärlden.

En orsak till den kinesiska regeringens reaktion gentemot Nordkoreas göranden och låtanden uppges vara att man sedan länge haft goda förbindelser med Kim Jong-nam. Den sistnämnde har upprepade gånger förklarat att han inte gör anspråk på att ta över efter fadern, eftersom han är ointresserad av politik. Han lär vara desto mer intresserad av att jaga kvinnor.

Bilden torde visa att Nordkoreas diktator Kim Jong-il (främst) inte är vid bästa vigör.

Ytterligare en komponent i det nordkoreanska maktspelet är att ledaren Kim Jong-ils hälsa ständigt försämras. Den sydkoreanska tidningen Chosun Ilbos engelskspråkiga nätupplaga uppger att nordkoreanska källor i Peking informerat om att nordkoreanska tjänstemän med anknytning till Ponghwa Hospital, där Kim Jong-ils sjukdomar behandlas, söker importera dyr och avancerad sjukvårdsutrustning. Detta är olagligt till följd av de sanktioner Nordkorea drabbades av efter det första underjordiska kärnvapenprovet 2006.

Det uppges vidare att Pyongyang även är ute efter att importera en helikopter som kan sättas in i händelse av att Kim Jong-il behöver akut medicinsk vård.