Archive for the ‘Förlåtelse’ category

Moral och förlåtelse

4 november, 2013

return of the prodigal son murilloDen förlorade sonens återkomst enligt en konstnärs version.

Det finns varje dag en lista som visar olika sökord i anslutning till min blogg. Alltså ord eller meningar som läsare använt sig av i syfte att hitta något skrivet om ett visst ämne eller för att finna något av mina blogginlägg.

I dag står där exempelvis: ”Hur hänger moral och förlåtelse ihop, tycker du?” Jag vet inte vem som skrivit detta eller varför, men eftersom jag tycker det är en bra fråga skall jag försöka besvara den utifrån min egen måhända ringa visdom.

Min moral säger mig att jag alltid bör förlåta någon som kommer till mig med ärligt uppsåt och ber uppriktigt om förlåtelse. Som fadern i den bibliska liknelsen förlåter den förlorade sonen, som festat upp hela sitt förtida arv i främmande land men nu tårfyllt ber pappan om förlåtelse för sina tillkortakommanden.

För mig finns inget alternativ: jag är skapt så att jag ALLTID förlåter en sådan ångerfull person och välkomnar denna med öppna armar, hur kritisk och/eller fördömande jag tidigare kan ha varit som ett resultat av vederbörandes handlande som jag uppfattat detta; kanske har jag till och med sagt upp bekantskapen. Jag glömmer alla eventuella oförrätter en sådan person gjort mig och är beredd börja om på nytt. Ganska säkert gråter jag också en liten skvätt och tackar Gud för att allt åter är bra mellan mig och denna person. Sedan vet jag ju inte om historien upprepar sig igen och igen, men det är något jag i så fall får ta ställning till då.

Man kan väl säga att denna instinktiva benägenhet är en integrerad och, skulle jag vilja säga, medfödd del av min personliga moral. På motsvarande sätt förväntar jag mig också bli förlåten för mindre bra saker jag själv lyckats åstadkomma – och de är säkerligen legio – om jag uppriktigt ångrar dessa.

Hoppas detta var svar på frågan!

Se gärna också denna bloggtext:

https://tommyhansson.wordpress.com/2013/09/13/sjuttio-ganger-sju/

Sjuttio gånger sju

13 september, 2013

passion09_90043065Han bar våra synder och led döden för dem. (Scen ur The Passion of the Christ i regi av Mel Gibson).

Sjuttio gånger sju
Så många gånger
ska vi förlåta vår motpart

enligt Jesus Kristus

Det blir fyrahundranittio gånger
Men egentligen menade Jesus
att vi alltid ska förlåta
även den fyrahundranittioförsta

Om någon ber mig
förbehållslöst om förlåtelse

så förlåter jag också
Inte tu tal om det

Jag har dock upptäckt
att det kan vara svårt att glömma
gamla oförrätter som ligger och mal
i sinnets skrymslen

De hoppar upp
och grinar mig i ansiktet

tär på min själ
stör min sinnesfrid

De förgiftar mitt förhållande
till människor jag tycker om och älskar
får mig att stirra mig blind på det negativa
när jag skulle ta fasta på det positiva

Särskilt om de som utdelat oförrätterna
inte verkar särskilt ledsna över det
utan kanske mal på om
hur synd det är om dem själva

Jag sticker väl ut hakan här
ty jag kan säkert vara
precis likadan själv
kanske ännu värre

Ja, jag är SÄKERT värre
jag ser grandet
i broderns och systerns öga
men inte bjälken i mitt eget

Dömer andra
när jag själv förtjänar bli dömd
är spydig mot dem
som menar väl

Jag är så ofullkomlig
att det är skrattretande

klantar mig hela tiden
som en elefant i en porslinsbutik

diandeDiande föl.

Vad det hela utmynnar i
är att jag behöver
Guds och Jesu nåd och barmhärtighet

som ett diande föl behöver moderns spene
jag och alla andra – men mest jag