Archive for the ‘Istanbul’ category

Arkeologin avslöjar: religionen kom först, samhället därefter

6 mars, 2010

1800-tals tänkaren Karl Marx hävdade att allting är materia i rörelse. Det vi kallar ”andligt”, såsom religion och filosofi, förklarades vara blott en ”överbyggnad” (überbau) på den materiella, sociala och ekonomiska verkligheten. Detta synsätt omhuldas än i dag i exempelvis akademiska och politiska kretsar. Ett färskt arkeologiskt fynd från sydöstra Turkiet nära gränsen mot Syrien visar att det  är dags att ompröva denna föregivna sanning.

gc3b6bekli-tepe-1

(mer…)