Archive for the ‘Pakistan’ category

Obama gammal CIA-agent?

15 mars, 2010

Dr. James David Manning, en afro-amerikansk pastor verksam i Harlem i New York, hävdar i nedanstående video att president Barack Obama har ett förflutet som CIA-agent vars arbetsbeskrivning bland annat omfattade intima kontakter med talibanerna i Afghanistan och Pakistan under kriget mot den sovjetiska ockupationsmakten 1979-89.

http://www.youtube.com/watch?v=2WedxY61d60

Manning hävdar vidare att CIA hjälpte Obama – som har ett förflutet som marijuanarökande marxist och socialistisk samhällsorganisatör – att komma in på den prestigefyllda Harvard Law School samt förfalska intyg om att han studerat vid Columbia University.

Enligt Manning kan det också ifrågasättas, om Obama över huvud taget var berättigad att ställa upp i presidentvalet 2008; Manning pekar bland annat på att Obama, så här långt, envist vägrat att producera bevis för att han är född i Förenta staterna. Dr. Manning kommer den 14-19 maj att organisera en Obama Treason Trial vid Columbia-universitetet, där det är meningen att alla fakta skall läggas på bordet.

Manning och en text vars länk finns nedan tar också upp många andra tvivelaktigheter i Barack Obamas officiella curriculum vitae:

http://novakeo.com/?p=6138

Sant, falskt eller någonstans mitt emellan? Döm själv!

Ovanstående torde under alla omständigheter visa att Obamas smekmånad med det amerikanska folket – inklusive negerbefolkningen – är definitivt till ända. Allt fler börjar också inse att Obamas beramade sjukförsäkringsreform skulle skada USAs ekonomi på ett kanske oåterkalleligt sätt.

Muslimsk ledare talar ur skägget

4 mars, 2010

 Muhammed Tahir-ul-Qadri. En förnuftets röst bland islamska ledare.

Heroes of hellfire.

Helveteseldens hjältar. Så valde dr. Muhammed Tahir-ul-Qadri, en islamsk lärd född i Pakistan 1951 och grundare av den världsomspännande organisationen Minhaj-ul-Quran, i London den 2 mars att karaktärisera islamistiska självmordsmördarbombare.

Yttrandet fälldes vid en välbesökt presskonferens vid vilken dr. Qadri presenterade en av honom utfärdad fatwa – ett religiöst påbud – omfattande 600 sidor, vilken inom några veckor kommer att översättas till engelska. Om dr. Qadri fortfarande är vid liv när så sker återstår att se, han har många fiender och belackare bland fanatiker och våldsdyrkare…

En CNN-representant fanns på plats och skrev följande:

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/03/03/fatwa.against.terror/

Qadri fördömde islamistiska terrorister såsom islams fiender och klargjorde att deras handlingar inte kan rättfärdigas på något sätt.  Vid presskonferensen, som besöktes av bland andra parlamentsledamöter samt representanter för Londons Metropolitan Police, välgörenhetsorganisationer och tankesmedjor, sade Muhammed Tahir-ul-Qadri bland annat följande:

They can´t claim that their suicide bombings are martyrdom operations and that they become the heroes of the Muslim Umma, no, they become heroes of hellfire, and they are leading towards hellfire…There is no place for any martyrdom and their act is never, ever to be considered Jihad.

(Umma är en arabisk term som betecknar den vidare muslimska kommuniteten i världen).

Dr. Qadri, som vid presskonferensen gjorde längre kommentarer på såväl arabiska som engelska, klargjorde att hans fatwa skulle förstås som ”ett absolut fördömande av terrorism utan några ursäkter eller svepskäl.” Han underströk vidare:

Good intentions cannot convert a wrong into good, they cannot convert an evil into good. Terrorism is terrorism, violence is violence and it has no place in Islamic teaching and no justification can be provided for it, or any kind of excuses or ifs or buts.

 Muhammed Tahir-ul-Qadri hävdar att  islam är en religion som främjar skönhet, förbättring och godhet och att den ”negerar varje form av missämja och split.”

Dr. Qadris  fatwa har av initierade bedömare betecknats som den hittills troligen mest omfattande teologiska kritiken av islamskt betingad terrorism. Muhammed Tahir-ul-Qadri, som förutom att ha grundat den Lahore-baserade organisationen Minhaj-ul-Quran även är ordförande för och grundare av det politiska partiet Pakistan Awami Tehreek (PAT), tillhör den sunnitiska inriktningen och verkar för en modernisering av islam.

Onekligen en förnuftets röst bland alla islamistiska hatpredikanter.

Länken nedan går till en kort video om dr. Qadri som har lagts ut på Youtube av en av hans anhängare:

http://www.youtube.com/watch?v=ZZjHPpQgPfM&feature=related

Bröstbombare – senaste terrorflugan

5 februari, 2010

Termen ”bröstvärmare” används ibland i ishockey som beteckning på en perfekt utförd tackling som får motståndaren ur balans. Nu är det dags att utöka termens användningsområde.

 

CBS_NCIS_296_IMAGE_NO_LOGO_thumb_Master

Det verkar som om NCIS-gänget snart får ett nytt slags terrorister att bekämpa – bröstbombare.

Strax efter gripandet av den misslyckade ”kalsongbombaren” Umar Farouk Abdulmutallab i Detroit på juldagen 2009 lyckades den brittiska avlyssningstjänsten GCHQ – även kallad ”spy in the sky” – uppsnappa ”chattande” från Jemen och Pakistan av det mera ominösa slaget. Detta ledde till att brittiska underrättelsetjänsten MI5 (ni har väl sett den utmärkta TV-serien ”Spooks”?) fick fram uppgifter om den senaste islamistiska terrorflugan – bröstbombare.

Bröstbombarprojektet omskrivs på WorldNet Daily den 1/2. MI5 har således upptäckt att muslimska läkare, utbildade vid några av Storbritanniens ledande sjukhus, har återvänt till sina hemländer i syfte att utforma bröstimplantat innehållande sprängmedel. Uppgifterna har hämtats från Joseph Farahs G2 Bulletin. Läs mer här:

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=123758

Det nya terrorprojektet går ut på att kvinnliga självmordsbombarkandidater som rekryterats av al-Qaida förses med bröstimplantat innehållande sprängmedel med hjälp av teknik som används vid bröstförstoring. Sprängmedlen – vanligen av typen PETN (Pentaerythritol Tetrabitrate) – placeras under det kirurgiska ingreppet inuti en plastbehållare. Bröstet sys sedan igen.

Liknande kirurgi uppges tidigare ha utförts på män, men då har sprängmedlen inlagts i en skinka eller i kroppens blindtarmsområde. Dessa områden brukar diabetiker använda när det gäller att ge sig själva injektioner.

MI5s chef, Jonathan Evans, har beskrivit bröstbomben som ett terrorinstrument vilket kan komma att ”kringskära vårt försvar.” Toppkirurger inom brittiska National Health Service har bekräftat att den nämnda tekniken är fullt funktionell. Evans:

”Properly inserted the implant would be virtually impossible to detect by the usual airport-scanning.”

För att komma till rätta med problemet krävs sofistikerad röntgenapparatur. Det beräknas att omkring 1,5 hektogram PETN som aktiveras kan spränga ett stort hål i flygplanskroppen med omedelbart haveri som följd.

Ledsen, tjejen – du hänger inte med i terrormodet!

Det finns således all anledning att vara extra försiktig nästa gång du stöter ihop med vad som ser ut att vara en kvinna från Mellanöstern som har formerna på de rätta ställena. Du vill nog inte ha en ”bröstvärmare” av det slaget…

Ambassadör Dagan talar ut

25 april, 2009

Benyamin ”Benny” Dagan har varit Israels ambassadör i Sverige sedan augusti förra året men redan hunnit bli relativt välkänd för offentligheten. Men så är Dagan också en engagerad, aktiv och påläst företrädare för Mellanösterns enda demokrati. Jag hade häromdagen förmånen att få höra honom uttala sig om aktuella frågor inför det förestående svenska ordförandeskapet i EU.

 Ambassadör Dagan har hopp för Sverige…

Enligt ambassadör Dagan har Sverige en mycket seriös inställning till det förestående, halvårslånga ordförandeskapet i den Europeiska unionen (EU), något som underlättar Israels ansträngningar att få gehör för sina synpunkter.

– Våra samtal med den svenska regeringen började för cirka ett halvår sedan, säger Benny Dagan. Det har varit många besök från Sverige till Israel sedan dess, inte minst från utrikesdepartementet, och våra båda länder har bland annat diskuterat den viktiga Iran-frågan. Samtalen kommer att fortsätta under de närmaste veckorna, och besök kommer att ske på ministernivå. Det är en utmaning för oss att se till att det som byggts upp kommer att fortsätta. Det är viktigt, eftersom Mellanöstern-frågan kommer att knacka på dörren vare sig man vill det eller inte. Om frågor som har att göra med Iran, Afghanistan och Pakistan inte sköts ordentligt kommer det att bli konsekvenser också i Europa. I allt detta måste man ha ett välfungerande samarbete med Israel.

Dagan menar att det från officiell svensk sida finns mycket engagemang när det gäller problematiken i Mellanöstern, också på hög nivå. Han tycker också att alliansregeringen har visat prov på ett föredömligt tålamod när det gäller tillkomsten av den nya högerregeringen med Benyamin Netanyahu som premiärminister.

– Inom fyra-fem veckor har regeringen utformat sin politik. När Netanyahu besöker Washington, D. C. i maj kan omvärlden börja dra sina slutsatser. En sak är dock klar, och det är att den nya regeringen kommer att respektera tidigare ingångna avtal och därmed bekänna sig till den kontinuitet som är så viktig.

Det finns förvisso många viktiga frågor att ta hänsyn till. Den kanske allra viktigaste är tvåstatslösningen, det vill säga konceptet att en judisk och en palestinsk stat skall existera sida vid sida. Det gäller dock att se till så att detta koncept icke missbrukas.

– Vi var skeptiska till överenskommelsen i Annapolis 2007, eftersom palestinierna var emot en lösning med två folk sida vid sida. Detta kom således ej med i Annapolisdeklarationen. Vi har problem med dem som tror att det dels skall finnas en palestinsk stat för araber, dels ett Israel som inte är en judisk stat utan någonting annat. Vår önskan är att samtliga, också USA, skall säga klart att det skall finnas en judisk stat. USAs Mellanöstern-representant, Mitchell, har också använt just den formuleringen.

Om Israels förhållande till Europa säger Benny Dagan att ”vi var det tredje landet i världen som erkände EU som en enhet”.

– Ungefär vart tionde år utvecklas förhållandet mellan Israel och Europa. 1975 kom ett frihandelsavtal, på 1990-talet ett associationsavtal och 2004 en ny politik avseende EUs grannstater. Vi har alltid varit det mest aktiva landet i Mellanöstern när det gäller samarbete med Europa, och kanske kan våra förbättrade relationer med EU också gynna arabvärlden som har sina egna mekanismer. Ibland hörs röster inom EU att förbindelserna med Israel inte skall uppgraderas, men om så sker så skadas även palestiniernas sak.

Faktum är att just den dag detta skrivs så har representanter för EU uttryckt att det inte kan ske någon uppgradering av förbindelserna med EU, så länge regeringen Netanyahu inte klart uttalar att man tänker fortsätta överläggningarna med den palestinska myndigheten. Något som kan ses som ännu ett uttryck för att tålamodet med palestinaraberna från EUs sida tycks vara oändligt, medan kraven på Israel hela tiden pockar på.

– Det är viktigt att klargöra att detta inte är någon enkelriktad väg, framhåller ambassadör Dagan. Det ligger i Europas intresse att ha en bra relation med Israel, också för att det skall finnas en bra relation med det övriga Mellanöstern. Det är en dubbelriktad väg för båda sidorna. Varje vecka kommer europeiska ministrar på besök till Israel, och ibland uppstår en ”propp” som i fallet med kriget i Gaza. Men processen går ändå ständigt framåt.

Det vore att begära för mycket, menar ambassadör Dagan, att förhållandet mellan Israel och Europa skall vara detsamma som den speciella relationen mellan Israel och USA. Ändå, menar han, kan Europa utveckla sina relationer med Israel betydligt.

– Varken kritik från omvärlden för Gaza-händelserna eller något annat, såsom Durban II-mötet i Genève – vi har en plikt att försvara våra egna medborgare – kommer att hindra oss från att förbättra våra relationer med Europa. Vi har byggt upp en bra bas för samarbete med Sverige inför dess ordförandeskap för EU för ett halvår framåt. Och vi hoppas att vi även, när detta halvår är till ända, kommer att fortsätta utveckla våra förbindelser med Sverige.

När det gäller förhållandena mellan Israel och dess grannar förklarar Benny Dagan att Israels regering inte har givit upp hoppet om att få till stånd en frigivning av den fängslade israeliske soldaten Shalit, som inte ens får sina grundläggande rättigheter som krigsfånge tillgodosedda; han tillåts exempelvis inte ta emot besök från Röda korset.

– En viktig fråga för oss är vidare smugglingen av raketer till Hamas i Gaza, säger ambassadör Dagan. Vi kommer att kräva att Egypten gör något åt detta problem. En annan fråga är vad Hizbollah i södra Libanon sysslar med. Om Hizbollah återupptar raketbeskjutningarna mot mål i norra Israel kommer Israel att på ett dramatiskt sätt svara med massiv vedergällning. Här gäller inga kompromisser, vilket jag klargjort för svenska UD.

Israels ambassad har även regelbundna kontakter med den svenska vänsteroppositionen, förklarar ambassadör Dagan.

– Det är viktigt för oss att ha kontakter med oppositionen, även med Miljöpartiet, säger Dagan. Det framgår av hans presentation av ämnet att dessa kontakter inte alltid är de lättaste. Miljöpartiet har bland annat hävdat att Israel dödade 400 barn under Gaza-offensiven, men ambassadör Dagan har tålmodigt förklarat att detta inte stämmer.

– Oppositionen talar ofta med olika röster, till exempel i fråga om Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel i Malmö som många ville bojkotta. Jag tror dock man inser att man gick för långt den gången, frågan utvecklades närmast till en besatthet hos vissa. I Malmö och på andra plater blev inte bara israeler utan också judar måltavlor för vreden, men jag hörde tyvärr inga protester mot detta från oppositionens sida.

– Men vi har haft seriösa diskussioner, tillägger Dagan, och jag är inte den som predikar om vad man skall göra. De kan under alla omständigheter inte bortse från våra säkerhetsbehov, inte minst avseende våra relationer med Iran.

Om förhållandet till palestinaaraberna säger Benny Dagan att det pågår en fortgående dialog med den palestinska myndighetens president Abu Mazen och att Israel inser behovet av en palestinsk stat.

– Vi måste emellertid insistera på att det också skall finnas en judisk stat i enlighet med internationella överenskommelser – det finns redan tillräckligt med arabiska stater i området!

Antisemitismen – ett växande problem, icke minst i Sverige.

När det gäller den tydligt urskiljbara, ökande antisemitismen understryker ambassadör Dagan att detta inte endast är en israelisk fråga, utan att det ”in the end of the day” är en fråga för hela den civiliserade världen ”om denna vill fortsätta kalla sig civiliserad”.

– En del av det som hände i Genève är ägnat att inge hopp, och det finns nu med en klausul i deklarationen om Förintelsen. Så vissa deltagare i den första Durban-konferensen 2001 kanske inser att man gick för långt i kritiken av Israel.