Archive for the ‘Pennan & Svärdet’ category

Tokig politisk agitation i SMB

7 mars, 2010

Jag har sedan åtskilliga år tillbaka förmånen att få vara med i den militärhistoriska bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), som med rätta berömmer sig av att erbjuda sina medlemmar ett rikt mått av värdefullt och ofta unikt material i form av böcker och numera även filmer. Två gånger har jag även deltagit i SMB-resor – till Ukraina (2003) samt Centraleuropa (2004), den senare resan på temat ”Kampen mot nazismen.”

SMB ger även ut medlemstidskriften Pennan & Svärdet, som presenterar klubbens rikhaltiga bokutgivning samt i regel intressanta artiklar inom sitt ämnesområde. En text i senaste numret (3/2010) får mig dock att ställa frågan vad, ursäkta uttrycket, i helvete man sysslar med.

 Stellan Bojerud är en uppskattad föreläsare i SD.

I en inlaga till tidskriften presenteras en bok av den välmeriterade militärhistorikern och före detta officeren (överstelöjtnant) Stellan Bojerud: Nazismen i Sverige 1924-1945 (Sivart förlag, 144 sidor). I presentationsartikeln förklaras ”den erkände militärhistorikern Stellan Bojerud” bland annat ”verkligen gått på djupet för att kartlägga nazismen och hur den växte fram under mellankrigstiden.” Presentationen avslutas med orden: ”Bilden av Sverige som tyskvänligt och nazistiskt får sig en törn i denna lättlästa och läsvärda bok!”

Döm då om min förvåning när det på samma sida förekommer en bild av den svenske nazistpionjären Per Engdahl och under denna följande bildtext:

”Per Engdahl (1904-1994), grundare av Nysvenska rörelsen, var en av förgrundsfigurerna på den högerextremistiska sidan. 1989 föreslog han att aktivisterna skulle sluta med rasbiologin och i stället inrikta sig mot polariseringen ‘vi’ och ‘dem’. Resultatet blev att BSS (Bevara Sverige Svenskt) bildades, sedan Sverigedemokraterna 2001, ett parti vars stöttepelare har rötter i BSS och som författaren till boken Nazismen i Sverige också anslutit sig till!”

Att i dessa få meningar lyckas pressa in så många rena sakfel och/eller andra tvivelaktigheter måste visserligen anses vara en prestation i sig men verkligen ingen man hade velat se i SMBs spalter. För det första finns det ingenting i det som skrivs om BSS och det demokratiskt parlamentariska partiet Sverigedemokraterna som har sitt ursprung i verkligheten. Jämför med Wikipedias uppgifter beträffande BSS:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bevara_Sverige_Svenskt

Nu en punktvis genomgång av bildtextens alla tokigheter:

1. Per Engdahl föddes inte 1904 utan 1909.

2. Per Engdahls Nysvenska rörelsen var inte ”högerextremistisk” utan uppvisade med sitt vurmande för staten och korporativismen klart vänsterextema drag.

3. Sverigedemokraterna bildades inte 2001 utan 1988.

4. Om Engdahl 1989 föreslog aktivisterna att ändra approach kan BSS omöjligt ha bildats som ett resultat av detta, eftersom BSS grundades 1979.

5. Absolut inga av Sverigedemokraternas ”stöttepelare” har sina rötter i BSS; alla sådana individer är sedan länge utsparkade ur partiet.

6. Det är riktigt att Stellan Bojerud är medlem i Sverigedemokraterna, men frågan är varför denna politiska varudeklaration görs. Jag har läst Pennan & Svärdet i närmare tio år och aldrig tidigare noterat att författare av de böcker SMB saluför presenteras med angivande av  partitillhörighet.

Som trogen SMB-läsare och flitig köpare av klubbens böcker är jag synnerligen upprörd dels över alla de faktafel som torgförs i nämnda text, dels över påhoppet på en förnämlig författare som råkar vara medlem i Sverigedemokraterna och därmed en uppskattad partibroder. Jag vet att han – och det med rätta – känner sig kränkt över SMBs uselt pålästa och fräcka tilltag.

Nu tvekar jag inte att säga följande:

Om inte SMB framöver tar avstånd från den ovan refererade texten och oförbehållsamt ber Stellan Bojerud om ursäkt för sitt ohemula påhopp  kommer jag starkt överväga att gå ur klubben och dessutom uppmana alla SMB-medlemmar jag känner att göra detsamma. SMB drar ett löjets skimmer över sig genom det här agerandet, vilket är synd – klubben behövs som en motvikt till den i riket utbredda historielösheten. Men bättre än så här kan man sannerligen begära!

Jag tror dessutom SMB skulle bli smått förvånade över hur många sverigedemokrater som är SMB-medlemmar och som säkerligen är minst lika upprörda som jag över  tilltaget att införa tokig politisk agitation i medlemstidskriften.