Archive for the ‘Skotten i Malmö’ category

Excessen svamlar och uppviglar om ”ny laserman”

25 oktober, 2010

I boken Lasermannen (2002) skriver Gellert Tamas om John Ausonii beskjutningar av personer med invandrarbakgrund i Stockholms-området i början på 1990-talet. En person dödades och ett flertal skadades. 

I boken gör Tamas bland annat gällande att det hade skapats ett främlingsfientligt klimat genom Ny Demokratis (NyD) kritik av den dittills förda invandringspolitiken, att detta ledde till ”rasism” och att det var en beaktansvärd faktor bakom Ausonii dödsskjutningar. Icke minst förefaller Ausonius själv ha tagit fasta på detta och nämnde i något sammanhang NyD-politiken som en ursäkt för sina psykopatdåd.

Samma typ av resonemang har nu återupplivats i samband med skjutningarna i Malmö, där till dags dato en människa dödats och ett tiotal skadats varav flera allvarligt. Med teorin att skytten siktar in sig på individer med invandrarutseende blir det denna gången givetvis det nya riksdagspartiet Sverigedemokraterna (SD) som får den indirekta skulden för ”nye lasermannens” härjningar.

Bara ett litet exempel på detta resonemang. Newsmills Leo Lagercrantz får i Expressen 24/10 frågan: ”Har Sverigedemokraterna ett ansvar för skotten i Malmö?” Svaret lyder: ”Ja, partiet har gjort rasism mer legitimt.” Liknande svammel har vi hört från exempelvis kriminologen Jerzy Sarnecki, för övrigt en av de notoriska ”experter” media dammade av i valrörelsen då något av SD:s förslag skulle ”sågas”.

Vad är nu detta för dumheter? Såväl Ny Demokrati på sin tid som Sverigedemokraterna hävdade/hävdar, med litet olika utgångspunkter, att invandringen till Sverige hade/har nått alltför stora dimensioner och att den därför bör begränsas. Detta har naturligtvis inte ett dyft med ”rasism” att göra. Det måste vara tillåtet att diskutera problem som har att göra med invandring och mångkultur utan att den som gör det skall behöva löpa gatlopp som förment rashetsare och därtill få skulden för allsköns brottslighet.

Om det är några som i Sverige skapat intrycket att rasism är gångbart i det svenska samhället och därmed kan sägas ha givit ett slags grönt ljus för så kallade lasermän och andra grova våldsverkare så är det väl snarast etablerade media, vilka helt felaktigt avkonterfejat Sverigedemokraterna som ett ”rasistiskt” parti, som svarat för den bedriften!

Sanningen är att för SD är alla människor lika mycket värda – men alla kan inte få rum i Sverige!

Det luddiga flumresonemanget om att det skapas ett samhällsklimat som likt amen i kyrkan leder fram till grymma våldsdåd torgfördes även i Lars Wenanders och Håkan Hermanssons bokpekoral Uppdrag: Olof Palme (1987), där svenska Palme-kritiker och antisocialister indirekt fick skulden för mordet på Olof Palme 1986. Detta resonemang var lika hjärndött då som det är nu.

Sanningen beträffande skotten i Malmö är dessutom att rasistmotivet bara är en av de hypotser polisen arbetar efter. Inte heller är det känt om det endast är en person som skjutit. Att mot den bakgrunden – och här skulle jag vilja peka ut städse sensationstörstande Expressen (även känd som Excessen) som största syndare – stensäkert tala om en ny laserman med rasistiska motiv som kan ha inspirerats av SD:s framgångar är oerhört oansvarigt och närmast att betrakta som uppvigling.

Visst, skotten i Malmö KAN komma från en individ med rasistliknande motiv. Några oomkullrunkeliga slutsatser om att så är fallet med 100 eller ens 50 procents säkerhet kan emellertid inte göras på basis av det faktaunderlag som finns i dag.