Archive for the ‘St. Patrick’ category

Om en kaldeisk gudstjänst i Södertälje

14 mars, 2010

 Madonnan med Jesusbarnet.

I dag söndag har jag besökt en gudstjänst i den kaldeiska Johanneskyrkan i min hemstad Södertälje. Upprinnelsen till denna visit var ett studiebesök jag gjorde i kyrkan för någon månad sedan tillsammans med andra medlemmar i Sveriges interreligiösa fredsråd. Jag fann besöket så intressant att jag bestämde mig för att göra ett återbesök under gudstjänsttid.

Jag blev inte besviken. När jag anlände strax före klockan 11.00 var kyrkan knökfull, men den vänliga kyrkvärd jag mött redan vid det första besöket kände igen mig och lotsade mig fram till en sittplats nära altaret. Större delen av gudstjänsten hölls, efter vad jag förstår, på kaldeisk nyarameiska.

 Alla prästens yttranden och övriga texter inklusive sjungna böner och psalmer presenterades på en storbildskärm tillsammans med relevanta scenerier ur Nya testamentet; de flesta texter hade försetts med svensk översättning, vilket gjorde att jag hjälpligt kunde följa med i en mässa som bland annat handlade om hur Jesus övervann Satans frestelser enligt Johannes evangelium.

Allt skedde med stor inlevelse och professionalism från såväl officianternas som församlingens sida – kontrasten till hur det brukar vara vid en normal svensk högmässa kunde inte ha varit större. Jag erkänner att jag smet  när den heliga nattvarden började delas ut, mest därför att  jag kände mig något osäker på om en icke medlem i församlingen får ta emot kommunionen. I stället tog  jag mig till den lilla ”butik” där man saluför ikoner, krucifix och andra religiösa föremål och köpte för en billig penning en vacker målning föreställande Madonnan och Jesusbarnet.

Jag utesluter inte att mycket av den entusiasm jag tyckte mig förnimma under mässan härrörde från det faktum, att Sveriges riksdag bara någon dag tidigare erkänt det turkiska massmordet på bland andra kaldéer och andra kristna i samband med Första världskriget – Seyfo – såsom folkmord.

Ungturkarnas folkmord på kristna är utomordentligt väl dokumenterat.

Den menighet jag besökte utövar alltså den kaldeiska kristna tron och tillhör den undergrupp av det assyriska folket som kallas kaldéer. Denna folkgrupp har historiskt sett föredragit att slå sig ner i Irak eller Turkiet, men alltsedan 1970-talet har åtskilliga tagit sig västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet på flykt undan islamskt förtryck, oavsett om detta varit av sekulär eller religiös art.

Dagens kaldeiska kristna stammar från den ”kätterska” nestorianska kyrkan men valde 1553 att återförenas med den romersk-katolska kyrkan. Kaldéerna i Sverige sorterar därför både under påven i Rom och biskop Anders Arborelius i Stockholm. Benämningen ”kaldéer” emanerar ur 1500-talets påvekyrka, som valde den beteckningen för att särskilja folkgruppen från de grupperingar som fortsatte att hålla sig till Nestorii läror. Den har således ingenting att göra med de kaldéer som existerade i det nybabyloniska imperiet före Kristi födelse.

Nämnde Nestorius (cirka 381-451, han var alltså samtida med Irlands nationalhelgon St. Patrick) var på sin tid patriark i Konstantinopel och gjorde en skarp åtskillnad mellan Jesu gudomliga och mänskliga naturer. Det medförde att han betraktade Maria såsom enbart Kristus-föderska, inte gudaföderska. Denna uppfattning fördömdes vid det kristna konciliet i Efesos år 431 och Nestorius själv tvingades i landsflykt i Egypten.

 Patriarken Nestorius.

Det är känt att Södertälje tagit emot fler irakiska kristna än USA och Kanada tillsammans, vilket givetvis är ett betydande åtagande från den sörmländska stadens sida. Och det är givet att Södertälje inte kan ta emot alla Iraks och Mellanösterns förföljda kristna hur stort hjälpbehovet än kan vara. Dock är det min klara uppfattning att Sveriges kristna har mycket att lära av de kaldeiska kristna, som till skillnad från flertalet av våra folkhemskristna tar sin religion och sin bibel på allvar utan att falla till föga för politiskt korrekta uppfattningar.

Det är vidare känt att många kaldeiskt kristna när det gäller politik hyser betydande sympatier för Sverigedemokraterna, vilket låter sig förklaras av detta partis familjevänliga budskap och värnandet om det traditionella äktenskapet mellan man och kvinna samt kritiska inställning till islamismen. 

Min  åsikt är att vi, låt vara att vi naturligtvis inte kan godta en migrationell svängdörrspolitik,  måste göra vad vi kan för att hand om denna grupp trosfränder som lidit så mycket under en intolerant islamsk statsreligion.  Det är faktiskt för att kunna ta hand om dem som redan är här vi måste sätta en gräns någonstans.

Det är St. Patrick´s Day – Sláinte!

17 mars, 2009

De av mina läsare som bespetsat sig på ännu ett politiskt hårtslående inlägg kan sluta läsa redan här. Jag ämnar nämligen skriva om det irländska skyddshelgonet Saint Patrick. Det är ju St. Patrick´s Day i dag, för bövelen!

Först några ord om den traditionella irländska högtiden St. Patrick´s Day, som firas varje 17 mars sedan drygt 1000 år tillbaka, sannolikt till minne av helgonets dödsdag. Den riktigt traditionella St. Patrick´s Day-måltiden består av kål och bacon. Det var väl så långt man kunde sträcka sig i fråga om kulinariskt överdåd – högtidsdagen firas ju mitt i fastan. När vi idag tänker på St. Patrick´s Day går tankarna kanske till de storståtliga paraderna i New York, som brukar samla runt 150 000 människor i en orgie i grönt. För det var faktiskt i Amerika som de första St. Patrick´s Day-paraderna hölls. Den första lär dock ha inträffat i Boston 1737.

Premiären i New York hölls den 17 mars 1762, då irländska soldater tjänande i Englands armé slöt sig samman för att celebrera sina irländska rötter. De närmaste 35 åren såg en ökning av den irländska patriotismen i USA. Ett resultat av detta blev att ett antal ”Irish aid”-föreningar bildades, det vill säga sammanslutningar med uppgift att hjälpa irländska immigranter i USA. År 1848 samlade sig ett antal av dessa till en gemensam parad i New York City, och på den vägen är det, som det brukar heta.

Från och med 2005 (jag gick själv med då) existerar traditionen med parader för att högtidlighålla St. Patrick också  i Stockholm. Marschdeltagarna, som inbjudits av Swedish-Irish Society, brukar starta vid fontänen på Karlaplan och går sedan Karlavägen fram, viker sedan in på Engelbrektsgatan och går därefter ner till Birger Jarlsgatan där de tågar till slutmålet Stureplan.

Nu till frågan om vem helgonet St. Patrick egentligen var. Hans färg skall för övrigt ursprungligen ha varit blå, det gröna kommer från Irland som ju kallas exempelvis Den gröna ön, Smaragdön, landet som har 40 nyanser av grönt etcetera. Den som vet något över huvud taget om St. Patrick känner tvivelsutan till att han skall ha utrotat ormarna, något som naturligtvis bär diktens insegel: ormar har aldrig funnits på Irland. Däremot vet vi en hel del annat om personen bakom helgonmasken, detta tack vare de två autentiska brev som Patrick lämnade efter sig.

Helgonets födelse- och dödsår är dock inte helt säkerställda, även om han vanligen brukar anses ha levt mellan 387 och 461. Han föddes som romersk-engelsk medborgare i Meawyn Succat (Magonus Succetus). Vid 16 års ålder bortfördes han av irländare på plundringståg som slav till Irland, där han arbetade som herde i sex år innan han lyckades rymma och återvända till sin familj i England. Enligt traditionen vallade han sina får i Slemish i grevskapet Antrim i norra Irland. Efter att ha anslutit sig till och utbildats i kyrkan återvände han till Irland, denna gång som kristen missionär. Han tog sig då det irländska namnet Patrick (iriska Párdraig) och höll mest till i norra och västra Irland.

Vid ungefär samma tid fanns även andra kristna missionärer, såsom Palladius, Auxilius och Secundinus, på den gröna ön. Det har stundom hävdats att helgonlegenderna om St. Patrick är en sammansmältning av flera av dessa helgons gärningar, inklusive de som utförts av Patrick själv, men det är naturligtvis svårt att efter 1500 år få någon rätsida på problemet. Klart är att det måste ha varit Patrick som gjorde störst intryck på öbefolkningen. Han skriver i ett av sina brev att han under sin missionärsgärning döpte tusentals hedningar till den kristna tron och även utnämnde präster. I sin undervisning om treenigheten anses han enligt traditionen ha använt den irländska nationalsymbolen treklövern (på engelska ”shamrock”) som åskådningsmaterial, något som förefaller inte helt osannolikt. Den irländska kyrkoorganisationen och klosterväsendet uppstod emellertid först efter Patricks död.

Det finns en uppgift om att St. Patrick vid sin död begravdes vid Down Cathedral i Downpatrick i county Down i norra Irland. Här skall också Irlands båda övriga skyddshelgon, St. Bridgid från Kildare och St. Columba, ha begravts.

När dagens irländare och irlandsvänner som jag firar St. Patrick´s Day är det i sanningens namn kanske inte så mycket helgonet som irländskhet och irländsk tradition i allmänhet vi markerar. Själv kommer jag att ta det lugnt i kväll för att i stället ladda upp inför den St. Patrick´s Day-middag vi kommer att ha här hemma på lördag omfattande traditionell irländsk mat, dryck och musik i glada vänners lag.

Sláinte!

Njut slutligen gärna av följande irländska truddilutter med i tur och ordning Clancy Brothers med Tommy Makem, The Dubliners samt The Pogues:

http://www.youtube.com/watch?v=OFYOPyPru0Y

http://www.youtube.com/watch?v=yjXl-TqETQA

http://www.youtube.com/watch?v=nDvDUxM8_wQ