Posted tagged ‘3 Moseboken’

Litet om Jom kippur – Försoningsdagen

15 september, 2021

Yom Kippur Bildbanksfoton och bilder - Getty Images

Många judar brukar samlas vid Västra tempelmuren i Jerusalem på Jom kippur.

Med början vid solnedgången den 15 och till solnedgången den 16 september 2021 firar judar i Israel och över hela världen Jom kippur eller Försoningsdagen. Denna högtid infaller tio dagar efter det judiska nyåret Rosh hashana; innevarande år räknas som år 5782 enligt traditionell tidräkning. https://jfst.se/judendom-judar/judiska-helgdagar/jom-kippur/

I 3 Moseboken anges hur Gud upplyste Mose om de judiska högtiderna. Om Jom kippur kan vi i 3 Moseboken 16:29-31 läsa följande:

”Detta skall vara en oföränderlig stadga för er: den tionde dagen i den sjunde månaden skall ni, både infödda och invandrare, späka er och inte utföra något arbete. Den dagen bringas försoning åt er, så att ni blir rena; ni skall renas inför Herren från alla era synder. Den skall vara en vilodag för er, en sabbat då ni skall späka er. Så lyder denna oföränderliga stadga.”

Jom kippur räknas som den viktigaste och mest allvarliga av alla judiska helgdagar men också som den gladaste: det är ju den dag då Gud förlåter alla synder för den som djupt ångrar sig. Fordomdags samlades de troende i Jerusalems heliga tempel, då prästerna inte ståtade i sin vanliga ornat utan var enkelt klädda.

Sedan den romerska ockupationsmakten rivit ned templet år 70 AD – då Vespasianus var kejsare – och medfört dess skatter som krigsbyte till Rom firade judarna högtidsdagen genom fasta, böner och botgöring. Arbete, bad och sexuellt umgänge är inte heller tillåtna. Den troende reflekterar över det som varit, ber Gud om förlåtelse och lovar att bli en bättre människa.

I dagens Israel håller synagogorna gudstjänster hela dagen. Många uppsöker därtill den Västra tempelmuren, som är det enda som återstår av det andra templet som också kallas Herodes tempel (det första uppfördes under Salomos tid som konung år 967 före Kristi födelse men förstördes cirka 400 år senare av den babyloniske konungen Nebukadnessar II). https://sv.wikipedia.org/wiki/Jerusalems_tempel

Både vid nyårsfirandet och högtidlighållandet av Jom kippur blåses i en shofar, ett vädurshorn. Gamla, sjuka samt havande kvinnor eller kvinnor som nyligen fött barn undantas från fastandet och späkandet.

Israels försvarsminister Moshe Dayan och general Ariel Sharon på Suezkanalens västra bank i Egypten under Jom kippur-kriget.

Det fjärde Arabisk-israeliska kriget 6-25 oktober 1973 brukar även, förutom Oktoberkriget, kallas Jom kippur-kriget då det utbröt just denna helg – eftersom högtiden sammanföll med den muslimska fastemånaden ramadan är en alternativ benämning Ramadankriget.

De israeliska militärstyrkorna var oförberedda på det arabiska angreppet lett av Egypten och Syrien men lyckades omsider – troende säger att detta berodde på Guds aktiva ingripande – slå tillbaka aggressorerna. När kriget i efterhand analyserades blev det räfst och rättarting i de israeliska leden, och såväl premiärminister Golda Meir som försvarsminister Moshe Dayan tvingades avgå. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippurkriget

Bögar gifter sig med lesbiska i Israel

23 mars, 2011

Du skall icke ligga hos en man som man ligger hos en kvinna, det är en styggelse. (3 Mosebok 18:22)

Denna passus från de mosaiska lagtexterna i den judiska bibeln (Gamla testamentet) sammanfattar den ortodoxt judiska synen på homosexualitet. Även om det dessbättre var bortåt 2000 år sedan det föreskrivna dödsstraffet tillämpades, är budordet i fråga alltjämt föremål för respekt inom den mer ortodoxa delen av den judiska religionen.

 Rabbi Harel.

Rabbinen Areleh Harel från den judiska bosättningen Shilo på Västbanken, som undervisar vid en yeshiva i Elon Moreh, har sin egen lösning på problematiken kring det homosexuella och dess anpassning till judendomen: han sammanviger homosexuella män med lesbiska kvinnor.

I en artikel i den israeliska tidningen Haaretz Daily News 11 mars 2011 uppges, att Harel hittills sammanvigt elva par av nämnt slag och att han därutöver har en ganska omfångsrik lista över bögar och flator som önskar ingå äktenskap med en homosexuell person av det motsatta könet.

Enligt rabbinen förnekar de homosexuella som vänder sig till honom inte sin sexualitet. Men:

De önskar etablera ett hem, oavsett om det beror på att de vill bli föräldrar eller få socialt erkännande. En familj är inte bara sex och kärlek. Det är ett instrumentellt partnerskap, låt vara inte bara ett tekniskt sådant.

Rabbi Harel försäkrar enligt artikeln vidare att alla ”hans” par erhåller allt tänkbart stöd från ett lag bestående av psykologer, äktenskapsrådgivare och socialarbetare. Paren har även möjlighet att rådgöra med andra rabbiner om allt från frågor kring den judiska lagens tillämpning till fruktsamhetsproblem.

Att låta homosexuella män och kvinnor ingå äktenskap med varandra började som ett privat initiativ från rabbi Harel, men nu har Harel och några av hans kolleger beslutat institutionalisera verksamheten. Det innebär bland annat samarbete med en välkänd matchningsorganisation.

I artikeln i Haaretz heter det vidare:

Äktenskap mellan bögar och lesbiska har länge praktiserats bland de ultraortodoxa, men det nuvarande initiativet är annorlunda på så sätt att det inte kommer från en ansträngning att sopa frågan under mattan, utan från en växande medvetenhet om homosexualitet som delvis påskyndats av fyra organisationer för religiösa homosexuella: Havruta, Bat Kol, Hod samt Kamocha.

Harel säger, enligt tidningsartikeln, att medan sekulariserade homosexuella betraktar samkönade vigslar som lösningen på problemet, så är religiöst judiska homosexuella ofta ovilliga att bryta mot den mosaiska lagens otvetydiga förbud mot sex mellan homosexuella. Därför söker de andra lösningar. Rabbi Harels initiativ är en sådan lösning. Sedan är det upp till paren själva hur de önskar leva inom äktenskapets ramar.

I Haaretz-artikeln ges ett exempel i form av paret  Ron, 35 och Etti, 30, han en affärsman och hon en sjukvårdare (namnen är fiktiva). Ron försökte tidigare terapivägen – dock utan framgång –  bli av med sin homosexuella  läggning. Han prövade också ha sexuella relationer med andra män men kom fram till, att detta inte var någonting för honom – han ville ha fru och barn. Etti, som tidigare levt i ett seriöst lesbiskt förhållande, berättar också att hon mest av allt ville bilda familj och skaffa barn.

För både Ron och Etti, som säger sig vara helnöjda med sitt äktenskapliga förhållande, var det viktigt att upprätthålla den judiska bibelns förbud mot homosexuella handlingar liksom att ingå i ett ”mer eller mindre normalt föräldraskap.”

Homosexuella män och kvinnor finner lyckan – tillsammans.

Personligen tycker jag rabbi Harels initiativ vara smått genialiskt, då det samtidigt som det tar de homosexuellas läggning på allvar erbjuder ett konstruktivt alternativ för dem som vill ändra sin livsföring utan att tvinga någon till någonting.

Självklart förekommer det protester från politiskt korrekt håll. I ett Sverige där den ortodoxa politiska korrektheten härjar nära nog ohämmat, hade rabbinen sannolikt blivit anmäld för ”hets mot folkgrupp” eller liknande.

Det finns dock ingenting som säger att den ovan skisserade israeliska lösningen inte skulle kunna tillämpas också i kristna sammanhang: den kristna synen på homosexuella handlingar är i princip identisk med den judiska.

Läs gärna hela artikeln i Haaretz här:

http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-rabbis-launch-initiative-to-marry-gay-men-to-lesbian-women-1.348465