Posted tagged ‘A. W. Montford’

Klimatbluffen får professor att avgå

13 februari, 2011

Professor em. Hal Lewis har tröttnat på det politiskt korrekta falsariet om människoframkallad global uppvärmning, som han menar korrumperat en betydande del av vetenskapen.

I ett brev till Curtis G. Callan, President i American Physical Society (APS), tillkännagav professor Hal Lewis i oktober sin avgång från sällskapet. Harold ”Hal” Lewis, född 1923, är professor emeritus i fysik vid University of California i Santa Barbara. Han har en lång meritlista som bland annat omfattar medlemskap i flera amerikanska regeringsorgan för kärnkraftssäkerhet.

När jag först anslöt mig till the American Physical Society för sextiosju år sedan, skrev professor Lewis (min översättning), var det mycket mindre, mycket vänligare och ännu oförstört av penningflödet (ett hot för vilket Dwight D. Eisenhower varnade för ett halvt sekel sedan).

Lewis fortsätter längre fram i det öppna brevet:

Hur annorlunda allt är nu. Jättarna promenerar inte längre omkring på jorden, och penningflödet har blivit ett raison d´etre för en hel del fysisk forskning, det väsentliga levebrödet för mycket annat och det förser otaliga professionella jobb med understöd. Av orsaker som snart kommer att framgå har min forna stolthet över att vara forskare vid APS alla dessa år förbytts i skam, och jag tvingas, utan något som helst nöje, att erbjuda min avgång från sällskapet.

Varför väljer då den erkände och respekterade forskaren Hal Lewis att avgå från det prestigefyllda sällskapet American Physical Society? Den grundläggande förklaringen lyder så här:

Det är naturligtvis bluffen med den globala uppvärmningen med de (bokstavligt talat) biljoner dollar som driver den, som har korrumperat så många vetenskapsmän och har drivit APS framför sig som en vildsint våg. Det är det största och mest framgångsrika pseudovetenskapliga bedrägeri  jag har sett under mitt långa liv som fysiker. Var och en som hyser det minsta tvivel om att det är så bör tvinga sig själv att läsa Climategate-dokumenten, som blottlade det. (Montfords bok organiserar fakta mycket väl). Jag tror inte att någon fysiker, nej vetenskapsman, förmår läsa det här utan avsmak. Jag skulle nästan vilja göra  denna avsmak till en definition på termen vetenskap.

(Med ”Montfords bok” syftar Lewis på A. W. Montfords uppmärksammade The Hockey Stick Illusion: Climategate and the Corruption of Science).

Härefter övergår professor Lewis till att i sex punkter redogöra för hur APS misslyckats med att bemöta den utmaning den avslöjade klimatbluffen – att det är mänskliga aktiviteter som förorsakat en så kallad global uppvärmning – ställer sällskapet inför. Han fortsätter:

APS-ledningen har undvikit problemet från begynnelsen i syfte att undertrycka seriös diskussion om det som talar för klimatförändringsteorins anspråk. Undrar ni sedan på varför jag förlorat förtroendet för organisationen?

Den som vill kan läsa hela avgångsbrevet på engelska här:

http://my.telegraph.co.uk/reasonmclucus/reasonmclucus/15835660/professor-emiritus-hal-lewis-resigns-from-american-physical-society/