Posted tagged ‘älgar’

Rekordmycket snö hotar älgarna i Norrbotten – och Pär Holmgrens profetior

27 februari, 2020

Tufft läge för älgar och rådjur.

I Norrbotten är snödjupet på sina ställen på väg mot rekord. Detta så till den grad att åtskilliga älgar löper risk att inte överleva vintern. Det rapporterar SVT Nyheter den 27 februari. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/snodjupet-pa-vag-mot-rekord-tufft-for-algarna

I rapporten konstateras: ”De stora snödjupen i Norrbottens nordliga skogar gör tillvaron hård för älgarna. Många älgar riskerar att inte överleva vintern.”

Dessa förhållanden uppges råda i exempelvis Kaalasjärvi i Kiruna kommun. Tage Fjellborg, som är bosatt på orten, uppger att han sett många ”rejält avmagrade älgar” vilka i värsta fall kan komma att duka under på grund av den rikliga snön. Sannolikt är situationen för traktens rådjur om möjligt ännu värre.

I en annan artikel från SVT Nyheter konstateras att det kommit ”enorma snömängder” i Kiruna kommun. Detta kan leda till att snörekordet från vintern 1997-98 på 310 centimeter är i farozonen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/det-kan-bli-sno-rekord-for-kiruna

Den rikliga snötillgången borde rimligen glädja förre TV-meteorologen Pär Holmgren, som sadlat om och numera i egenskap av EU-parlamentariker (MP) arbetar som klimatalarmist på heltid. 2006 profeterade Holmgren om att snön var på väg att försvinna för alltid. Kontentan av hans förutsägelser var att inom 20 år stora delar av Sveriges befolkning glömt hur man åker skidor och att Vasaloppet snart var ett minne blott. https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/

Felslagen profetia av Pär Holmgren.

Några år innan Holmgrens profeterande gick statliga Naturvårdsverket ut i en megakampanj på samma tema: snön och isen var på väg ut. Många minns nog TV-reklamen med den beskäftiga lärarinnan som lär sina elever sjunga ”Och räven simmar över sjön” i stället för ”Och räven raskar över isen”. Inslaget avslutades med att barnen hivar ut julgranen i hällande regn. https://tommyhansson.wordpress.com/2010/02/23/minns-nagon-den-simmande-raven/

Beträffande Vasaloppet, som sedan 1922 årligen hålls mellan Berga by i Sälen och Mora första söndagen i mars, har det mig veterligt inte rapporterats om någon alarmerande brist på den nödvändiga vitvaran. Inte heller har säsongens övriga skid- och skidskyttetävlingar hämmats av sådan brist. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasaloppet

Kung Bore torde därför nu, fullt sanningsenligt, med Mark Twain (1835-1910) kunna utbrista: ”Ryktet om min död är betydligt överdrivet.”

En promenad i min skogsbacke

10 juni, 2014

Skogsbacken 001 Det här vackra, låga blomsterklädda kullen ligger inte i skogsbacken utan på gräsmattan utanför huset där jag bor.

Jag bor på en höjd. Dit kommer man via två backar, båda ganska krävande för den som inte längre är så ung eller har så spänstiga ben. Den större backen trafikeras dock av en mindre buss, den så kallade pensionärsexpressen som går fem gånger om dagen vardagar och ett par gånger lördagar. Ingen trafik söndagar.

Skogsbacken 002    Skogsbacken 004

Vegetationen är ställvis tät på ömse sidor om min skogsbacke.

Den mindre backen kan trafikeras endast via apostlahästarna eller tvåhjuliga fordon. Den är asfalterad och brantare än ”huvudbacken” och har sin sträckning i ett idylliskt och litet trolskt skogsområde. Jag tänkte här ta er, kära läsare, med på en vandring i ord och bild nedför denna skogsbacke!

Här kan man, om man har tur, se både rådjur och i mycket sällsynta fall älgar. Längs ena kanten finns vildväxande hallonbuskar. En bit in i skogen finns här avgränsningen till den del av den närbelägna kyrkogården som ligger i skogen.

Skogsbacken 006   Skogsbacken 007

Övre bilden: Den skrangliga bänken och en skymt av stigen. Undre bilden: Den nedre och öppnare delen av backen.

Ungefär i mitten av denna skogsbacke finns lyckligtvis en rätt illa medfaren träbänk, där den trötte vandraren kan vila sig en stund och eventuellt ta ett bloss innan färden uppför fortsätter (nedför är det ju inga problem).

Vid bänken mynnar en stig som på andra sidan vetter mot stadens arkitektoniskt omtalade krematorium, som numera ej används för sitt ursprungliga syfte men väl innehåller ett begravningskapell.

Skogsbacken 010   Skogsbacken 011

Övre bilden: Backens nedre, planare parti med ett elskåp till vänster. Undre bilden: Mest lövträd men en och annan gran.

Bland attraktionerna finns vidare en stenbumling med vacker mossväxt. Detta är den väg jag brukar ta när jag har ärenden till kiosken en bit nedanför.

Skogsbacken 003 Den mossbelupna stenen – visst är den vacker!

Jag är jordbrukarson och således uppvuxen på landet, där jag som det enda och ganska bortskämda barnet framlevde mina första 22-23 år här i livet. Det var en tämligen skyddad och bra miljö att växa upp i. Därefter har jag bott i först Stockholm i sex år och sedan dess i min födelsestad Södertälje med min familj, bortsett från litet drygt ett år då jag bodde ensam.

Nu är jag ensam igen sedan min hustru gått bort och båda barnen flyttat ut. Trodde ett tag att jag skulle få sällskap, men Gud vill nog inte det.

Och ja, trots min lantliga uppväxt är det staden och dess frestelser jag känner mig mest hemma i.