Posted tagged ‘bananer’

EU vill förbjuda lakritspipan

29 augusti, 2013

lakritspipor_487027dEU-klockan klämtar för lakritspiporna…

Nu går Europeiska unionen (EU) till förnyad attack mot lakritspiporna. Den europeiska  superstaten in spe har bedrivit en kampanj mot den aktuella produkten sedan början på 2000-talet men inte lyckats få bort den från godissortimentet ännu.

Inte för att EU-attacken överraskar på något sätt. Den europeiska överstatligheten har ju upprepade gånger lagt sig i petitessfrågor om exempelvis bananers böjning och gurkors storlek, för att nu inte tala om dess hat till det svenska snuset som man menar ställer alla begrepp om det passande och icke passande i fråga om tobaksbruk på huvudet.

Sydsvenskan skriver sarkastiskt den 29/8:

Godiset skulle ju kunna leda till att folk vänjer sig vid produkterna och fortsätter med riktiga och farliga rökverk.

Det här är givetvis något som den gröna gruppens talesman i Europaparlamentet, miljöpartisten Carl Schlyter, stöder av fullaste förbudshjärta. Han kan glädja sig åt att chokladcigarretter, som jag själv nyttjade i min barndom, redan är så gott som bannlysta.

090526. Carl Schlyter mp, besšker Sšderportskolan. Bild: Peter klundhMPs Carl Schlyter är beredd ta till krafttag mot den farliga lakritspipan. Blir skumcigarrerna nästa angreppsmål?

Läs hela Sydsvenskans artikel här:

http://www.sydsvenskan.se/varlden/snart-ryker-lakritspipan/

När det gäller riktiga tobaksvaror vill EU vidare se ännu större varningstexter på cigarrettpaketen än de blaffor som redan finns, ett förbud mot mentholcigarretter samt snusförbud. När det gäller snuset gäller det bara för EU att välja rätt strategi mot oss besvärliga svenskar.

I Danmark har Dansk Folkepartis (DF) representant i det europeiska parlamentet, Morten Messerschmidt, kritiserat EU för att lägga sig i allting och kallar försöken att genomdriva förbud mot lakritspipor för ”fullkomligt skrattretande”. Det är svårt att inte instämma. Messerschmidt påpekar vidare att han inmundigat tonvis med lakritspipor under sitt liv men aldrig dragit ett riktigt bloss.

e889c172dc2cc26258c7c37e22277c3cDFs Morten Messerschmidt kallar EUs angrepp på lakritspipan ”fullkomligt skrattretande”.

Man kan väl förmoda att det endast är en tidsfråga innan EU tar sig an den ödesmättade uppgiften att göra upp med den kanske något ovanligare skumcigarren.

Slutligen har vi svenskar anledning avundas Norge, som haft vett nog att hålla sig utanför EU-mastodonten. I en opinionsmätning nyligen visade sig bara 19 procent av tillfrågade nabor vara för ett EU-inträde. Bland politikerna var siffran, inte helt sensationellt, betydligt högre.

Banan- och gurkförbud för muslimska kvinnor

13 december, 2011

http://europenews.dk/en/node/50488

En fatwa – det vill säga ett auktoritativt muslimskt påbud – som förbjuder muslimska kvinnor att vidröra bananer, gurkor och annan sorts penisformad mat – som skall ha utformats av en muslimsk prästman i Europa har under senare tid valsat runt i västliga media.

 Eggande frukt för muslimska kvinnor?

Enligt The Times of India är syftet med det något udda direktivet att hindra muslimska kvinnor från att tänka på sex. Den som utfärdade påbudet rapporteras ha sagt:

Om kvinnor önskar äta dessa matvaror bör en tredje part, företrädesvis en mansperson besläktad med dem såsom far eller make, skära maten i småbitar och servera.

Även morötter och zuccinis erbjuder enligt rapporterna ett likartat hot mot den muslimska kvinnans dygd.

Den påstådda fatwan förekom enligt Fox News  först i den religiösa publikationen el-Senousa. Den 6 december publicerade den oberoende, engelskspråkiga nyhetssajten Bikya Maar en text om påbudet, vars innehåll snabbt har spridit sig i sociala media. Liberala muslimer har varit skarpt kritiska mot den föregivna fatwan.

Det är ännu inte klart om islamska lärde tar seriöst på det anti-falliska påbudet eller om mannen som utfärdat det hade rätt enligt muslimsk sed att göra det. Mannen i fråga har uppgivit sig tillhöra det muslimska prästerskapet och vara bosatt i Europa men har inte uppgivit sitt namn.

 Asra Nomani är inte förvånad över knäppa religiösa regler.

Författarinnan Asra Nomani, som skriver om ämnen relaterade till islam, skrev i The Daily Beast att det är svårt att få den påstådda fatwans autenticitet bekräftad. Hon noterar dock att det inte skulle vara den första absurda religiösa regel hon sett.