Posted tagged ‘beduinskt tältläger’

Israel utvisar fransk kulturattaché

1 oktober, 2013

Israeli soldiers carry French diplomat Castaing after removing her from her truck containing emergency aid, in the Jordan ValleyIsraelisk militär visade stor återhållsamhet när man handskades med franska provokatören Marion Fesneau-Castaing, som nu utvisas ur Israel som persona non grata.

Jag har tidigare skrivit om den franska diplomaten Marion Fesneau-Castaing, som orsakade en tillfällig kris i umgänget mellan Israel och EU/Frankrike genom provocerande uppträdande i samband med en europeisk-arabisk protest till förmån för ett illegalt beduinskt tältläger.

Nu kommer efterräkningarna för Festeau-Castaing, kulturattché vid franska konsulatet i Jerusalem, som kommer att utvisas ur Israel före årets slut.

Israelisk nyhetstext här:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/172263#.Ukp_IL5vnIU

EU-tjänstemän på plats utfärdade först en protest mot Israel, som påstods ha tillgripit våld mot en konvoj lastad med ”humanitär hjälp” inklusive tält till beduiner vilka slagit upp ett läger som bedömts olagligt av en israelisk domstol. Vid en närmare granskning av en video, som EU-tjänstemännen påstod visade hur israelisk militär ”attackerar diplomater”, framgick dock att det var tvärtom.

Marion Fesneau-Castaing hade således dels slängt sig på marken och vägrat resa sig när israeliska soldater försökte få henne på fötter, dels slagit till en israelisk soldat i ansiktet.

Israeliska utrikesministeriet utfärdade ett skarpt uttalande mot ”Europeiska diplomaters upprörande brott mot lagen, deras bortseende från ett beslut av en israelisk domstol samt deras onödiga provokation under en påstådd förevändning om humanitär hjälp.”

Av filmsekvenserna framgår att de israeliska soldater som figurerar i samband med incidenten uppträder påfallande återhållsamt trots de grova provokationer de utsätts för. Israel har kallat händelseförloppet en ”isolerad företeelse” som inte belastar de diplomatiska relationerna mellan Israel och Frankrike.

dsc01400Proisraelisk manifestation i Paris.

Händelsen måste enligt min mening dock anses blixtbelysa den negativa inställning många europeiska demokratier hyser gentemot Israel, som en gång grundades huvudsakligen av personer med ursprung i den europeiska kulturkretsen och som, trots en ogästvänlig och fientlig omgivning, lyckats bygga upp ett demokratiskt välfärdssamhälle.

Frankrike har en särskild historia av antisemitism sedan Dreyfus-processens dagar, då den fransk-judiske officeren – och franske patrioten – Alfred Dreyfus (1859-1935) i början på 1900-talet oskyldig dömdes till en lång vistelse i en straffkoloni för spioneri.

Alfred-Dreyfus-1910-600x600Alfred Dreyfus: offer för fransk ”rättvisa”.