Posted tagged ‘crackpotnationalister’

Om en påstådd uppdragsgivare

22 april, 2011

Jag har i två inlägg på min blogg under denna vecka pläderat för att vi sverigedemokrater gör väl i att ”tänka efter före”. Det vill säga inte bjuda våra belackare på Expo och i andra instanser på rena självmål och klavertramp.

Till den ändan har jag föreslagit att vi inte skall ha något att göra med ”crackpot-nationalister”, det vill säga nationalistiska extremister som gillar att orera om så kallade raser och annat trams. Jag säger nog inte för mycket om jag konstaterar att mina båda inlägg rönt en viss uppmärksamhet.

Reaktionerna har varit både positiva och negativa. Priset när det gäller de sistnämnda tas av en knäppgök  som ordagrant skriver:

”Tommy Hansson är utsänd av djävulen.”

Tror ni mig inte? Läs själva:

http://denosynligajournalisten.blogspot.com/2011/04/hur-star-ni-era-forbannade-krak-ut-med.html

Avslöjad, alltså…

 Min uppdragsgivare?

Allvarligt talat: bloggossfären rymmer de mest häpnadsväckande existenser. Ett problem för SD är, som jag ser det, att det finns SD:are och SD-sympatisörer som inte bara tillgodogör sig denna typ av sinnesförvirrat misch-masch utan också regelbundet länkar till sådana bloggare från sina hemsidor.

Jag ber att få upprepa: håll er borta från crackpot-typerna!

För missförstånds undvikande skall jag avsluta det här inlägget med att säga, att jag välkomnar konstruktiv och/eller sansad kritik. Sådan har jag också fått och tackar för det.

Till den så kallade osynliga journalisten: försök kom ut mer!

Rasism är alltid oacceptabelt

20 april, 2011

Jag hade i min vildaste fantasi inte kunnat föreställa mig att mitt blogginlägg om att sverigedemokrater bör hålla sig borta från vad jag kallade ”crackpotnationalister” skulle orsaka så starka reaktioner. Att personer av nämnda övertygelse skulle reagera surt förstod jag naturligtvis, men å andra sidan är mina åsikter i frågan väl kända sedan tidigare.

Vad som orsakat mest uppståndelse är uppenbarligen några meningar om, att SDare bör tänka till innan man bestämmer sig för att säga eller göra något som kan uppfattas som rasistiskt eller vad Expo kan tolka som rasistiskt. Andemeningen var att vi sverigedemokrater inte bör bjuda Expo och andra med ett ”gott öga” till vårt parti på rena självmål. Till den ändan angav jag fem exempel på nyligen timade, tvivelaktiga göranden och låtanden från sverigedemokrater. 

Expo – Djävulen själv?

Tydligen har riksdagsman Thoralf Alfsson – som jag för övrigt anser vara en utmärkt person som jag på intet sätt har något otalt med – reagerat över mitt inlägg men även över partiledningens beslut att granska, och i något fall utesluta, partimedlemmar som exempelvis uttryckt sig negativt om så kallad rasblandning och liknande. Jag underströk i mitt inlägg att jag personligen inte är ute efter att hänga ut, brännmärka eller utesluta någon.

Däremot anser jag att det är partiledningens skyldighet att granska tveksamma uttalanden eller handlingar utförda av sverigedemokratiska partimedlemmar om och när sådana kommer till partiledningens kännedom. Vare sig detta sker genom den famösa publikationen Expo eller ej.

Jag blev faktiskt uppringd av en medarbetare i just Expo tidigare i dag i anledning av Alfssons ställningstagande (resultatet av den korta intervjun framgår av länken nedan). Dessutom blev jag korrekt citerad, vilket möjligen förvånar några av dem som utgår ifrån att Expo i princip är Djävulen själv. Själv upplever jag mig ha en betydligt mer avslappnad inställning till denna publikation.

http://expo.se/2011/uteslutning-av-rasister-uppror-sd-riksdagsledamot_3965.html

Vad jag har att anmärka på i texten till ovanstående länk är meningen som talar om, att jag anser att personerna bakom de av mig listade exemplen inte borde vara med i partiet. Sanningen är att jag inte tar ställning i den frågan, utan  med varm hand låter partiledningen ta hand om den. Däremot är det alldeles rätt att man granskar dessa och andra liknande exempel.

Jag är rätt säker på att bara det faktum att jag svarar på frågor från Expos sida upprör några partikolleger som menar, att man bör lägga på luren så fort någon från det hållet hör av sig.

Eftersom jag själv faktiskt är yrkesutövande journalist och har riklig erfarenhet från umgänge med media att falla tillbaka på, anser jag mig dock  ha tillräckligt på fötter för att prata med vem jag vill enligt gottfinnande, men detta är något envar partimedlem måste avgöra själv. Känner man sig osäker har man givetvis full frihet att avstå och gör förmodligen bäst i att så göra.

Jag har genom åren skrivit en mängd kritiska saker om Expo, som jag anser vara en oerhört ensidig publikation som sannolikt fått rasism på hjärnan. Sålunda har jag i ett tidigare blogginlägg kallat Expos grundare, den megaöverskattade Stieg Larsson, för ”en varböld i Mediasverige”. Vidare har jag påtalat att tidningen genom åren haft medarbetare som varit dömda brottslingar (och möjligen fortfarande har det).

https://tommyhansson.wordpress.com/2010/02/11/stieg-larsson-en-varbold-i-mediasverige/

Jag anser med andra ord inte alls att allting som Expo kallar ”rasism” är det. Exempelvis att lyfta fram invandrares överrepresentation när det gäller organiserad brottslighet eller överfallsvåldtäkter, för att ta ett par ofta diskuterade exempel. Detta är, som alla borde veta, inte uttryck för rasism utan endast en sakupplysning.

Crackpotnationalist?

Men: Expo är, oavsett hur illa vi än må tycka om denna företeelse, ett i sinnevärlden etablerat faktum. Expo försvinner inte eller upphör att vara a pain in the ass bara därför att vi slänger på luren när en journalist därifrån behagar ringa. Att förhålla sig till Expo är därför ett måste, och mitt eget förhållningssätt har jag redogjort för ovan.

Att orera om så kallad rasblandning eller tala om Afrikas svarta befolkning som ”en oförmögen massa” är emellertid exempel på rasism hur man än vrider och vänder på saker och ting och som sådant alltid oacceptabelt. Crackpotnationalisterna förespråkar med sin neanderthala inställning helt ogenerat sådan rasism, och det är bland annat just därför vi sverigedemokrater måste ta avstånd från den; att kalla crackpottorna för ”neanderthalare” är vid närmare eftertanke synnerligen ojuste mot de senare.

Neanderthalare?

SD är ju för en öppen svenskhet oavsett ursprung eller hudfärg vilket utesluter en rasistisk inställning, och detta alldeles oavsett Expos roll i sammanhanget. Den dag SD omprövar denna öppna svenskhet – vilket jag inte har någon anledning tro kommer att ske – omprövar jag också mitt medlemskap och engagemang i SD.

Uppmärksamheten kring mitt blogginlägg ledde slutligen, glädjande nog, till att ”Tommy Hanssons Blogg” tog sig upp till tionde plats på WordPress lista över den aktuella dagens toppbloggar:

http://botd.wordpress.com/top-posts/?lang=sv

Tack, alla ni – kritiker som supportrar – som gjorde detta möjligt: nu går jag och inhandlar en flaska champagne för att fira (nåja, en Törley för runt femtilappen har man väl i alla fall råd med)!