Posted tagged ‘Dharamsala’

500 000 tibetaner placerade i läger av Peking

28 september, 2020

Tibet har styrts från Peking sedan 1951.

Alla totalitära diktaturer strävar efter likriktning. Avvikelser från den accepterade normen är anatema och skall bekämpas med alla till buds stående medel. Det tyska nazistpartiet NSDAP kallade detta gleichschaltung, synkronisering, vilken syftade till en total nazifiering av alla aspekter av det tyska samhället. https://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung

Uppsamling av oönskade element i så kallade koncentrationsläger var ett av de medel som de tyska nationalsocialisterna använde för att nå sitt mål. De värsta av dessa var rena dödsläger av typ Auschwitz, Belzec och Majdanek dit judar, zigenare, homosexuella, oppositionella religiösa grupper med flera skickades för att utplånas.

Koncentration av vissa grupper i arbets- och omskolningsläger har också blivit en av den kommunistkinesiska regimens mest omtyckta metoder i syfte att genomföra sin variant av samhällets likriktning. Enligt en rapport publicerad av Jamestown Foundation i Washington, D. C. som baseras på statliga kinesiska media och policydokument samt satellitfoton har Peking upprättat ett stort antal arbets- och omskolningsläger i den autonoma regionen Tibet. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54260732

Uppgifterna i rapporten bekräftar de uppgifter som den tibetanske exilpolitikern Lobsang Sangay, verksam vid Harvard Law School i USA och sedan 2011 premiärminister i Tibets exilregering, tidigare torgfört: att tibetaner av kineserna tvingas in i arbetsläger och träningscentra för ”utbildning” och omskolning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lobsang_Sangay

Nämnda rapport är författad av Adrian Zenz, en oberoende expert på Tibet och Xinjiang-regionen, där Peking spärrat in troligen miljontals muslimska uigurer med det officiella syftet att bekämpa vad som kallas terrorism och religiös extremism. Lägersystemet i Tibet sägs ha byggts upp på kort tid: enligt Zenz har runt 500 000 människor – cirka 15 procent av den tibetanska befolkningen – vilka under militär övervakning skall bibringas insikter i kinesisk arbetsdisciplin, tagits in under de sju första månaderna av 2020.

De personer som tvingas in i de tibetanska lägren omfattar huvudsakligen bönder och herdar. Enligt rapporten hamnar de flesta tibetaner som genomgår utbildnings- och omskolningsprogrammen i lägret sedan i låglöneyrken inom textilindustri, byggnadsverksamhet och jordbruk. I lägren tvingas de under hårt arbete arbeta med att utvinna mineraler.

Kinesiska soldater patrullerar gatorna på en ort i Xinjiang.

Förhållandena i lägren i det övervägande buddhistiska Tibet skall dock inte vara fullt lika eländiga som i Xinjiang, och det finns exempel på personer som frivilligt ansökt om att få komma till något av de tibetanska lägren. Trots dessa skillnader, heter det i rapporten från Jamestown Foundation, ”the systemic presence of clear indicators of coercion and indoctrination, coupled with profound and potentially permanent change in modes of livelihood, is highly problematic.”

I såväl Tibet som Xinjiang är målsättningen från Pekings sida att, i likhet med de tyska nationalsocialisterna, genomföra en långtgående likriktning av befolkningen i riket. I Kina skall alla hjärntvättas att bli goda marxister med kinesiska värden. Konkurrerande ideologiska synsätt, och dit hör islam, kristendom, buddhism och meditationsrörelser såsom falungong, bekämpas hårdhänt.

När det gäller muslimska trosbekännare i Xinjiang, som beräknas utgöra cirka 45 procent av befolkningen, kan dessa spärras in i läger därför att de bär skägg, slöjor eller surfar på Internet. Enligt The Australian Strategic Policy Institute (ASPI) finns i Xinjiang-regionen 380 misstänkta lägerliknande faciliteter, vilket är 40 procent fler än tidigare befarat. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/17/fler-detaljer-om-kinas-fortryck-av-uigurer-i-ny-lacka-boner-och-skagg

Det självständiga Tibet ockuperades av kommunistkinesiska styrkor 1951 och har därefter styrts med brutal hand från Peking. Landets andliga och världsliga överhuvud, Dalai lama, flydde 1959 till fots från huvudstaden Lhasa tillsammans med några anhängare och slog sig ner i indiska Dharamsala nära den tibetanska gränsen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tibet

 

Förstärkt säkerhet för Dalai lama

3 september, 2013

dalailama006Tenzin Gyatso, den 14e Dalai lama.

http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=33766&t=1

Säkerheten kring hans helighet Dalai lama, Tibets andlige ledare, har förstärkts efter en serie bombexplosioner och terroristhot mot tempel och kloster i bland annat Bodh Gaya, en stad i den indiska delstaten Bihar som inrymmer ett av buddhismens viktigaste tempelkomplex. Bakom denna terrorverksamhet står den indiska islamistgruppen Indian Mujahideen. Mer om detta via länken överst.

Dalai lama, som sedan många år vistas i exil i Dharamsala i norra Indien där han har sällskap av tusentals tibetanska flyktingar, avslutade nyligen vad som i Tibet Post International den 26/8 beskrivs som en månadslång ”framgångsrik reatreat” i Ladakh. Därefter genomförde han i huvudtemplet i Dharamsala en tre dagar lång undervisning om ”Vägen till upplysning” inför 4700 lärjungar från 61 länder. Detta skedde på begäran från anhängare i Sydkorea, som var representerat genom 250 deltagare.

Den lamabuddhistiske ledaren framhöll bland annat:

Världen står fortfarande inför problem som korruption, hyckleri och övergrepp från de starka mot de svaga trots introduktionen av lagenligt styrelseskick, demokrati och pressfrihet.

great_buddha_statueMäktig Buddha-staty i Bodh Gaya, Indien.

Dalai lama menade vidare att världens sju miljarder invånare ännu inte åtnjuter inre lycka och bestående fred. Som skäl härför angav hans helighet att brist på positiva humanistiska värden ger upphov till negativa känslor såsom girighet, avund och hat. Vidare framhöll Dalai lama:

All världens religiösa traditioner lär ut utveckling och främjande av moral, kärlek, barmhärtighet, tolerans, förnöjsamhet och självdisciplin.

Den nuvarande Dalai lama, som kallas Tenzin Gyatso, föddes 1935 och är den 14e Dalai lama sedan 1391. Han hette som liten pojke Lhamo Dondrub. Dalai lama anses enligt tibetbuddhistisk tradition vara en bodhisattva, en upplyst person, som skjutit upp nirvana och genomgår en serie reinkarnationer för att hjälpa människorna. Han var fram till 1951 Tibets politiske såväl som andlige ledare men är numera, under den fortgående kinesiska ockupationen av Tibet, enbart andlig ledare.