Posted tagged ‘Die Welt’

Ny shariapolis på gång i Hamburg – ilskan mot Merkel växer

13 augusti, 2016

sharia-patrol-640x480En shariapatrull i farten.

Det tycks som om Tyskland är på väg att begåvas med en ny så kallad shariapolis. Det vill säga en uniformerad styrka islamister som drar runt på gatorna och kontrollerar att människor inte ägnar sig åt aktiviteter som strider mot den muslimska sharialagen: dans, musik, sång, dryckenskap, klär sig olämpligt etcetera.

Propaganda för shariapolis och även Islamiska staten (IS) har således enligt tidningen Die Welt (11 augusti 2016) rapporterats från nordtyska Hamburg: http://www.welt.de/regionales/hamburg/article157599140/Formiert-sich-in-Hamburg-eine-Scharia-Polizei.html

Det var 2014 som ett gäng islamister med brandgula västar med texten ”Sharia Police” gjorde gatorna i den tyska staden Wuppertal i nordvästra Tyskland, några mil sydväst om Hamburg, osäkra genom  att ofreda människor de menade ägnade sig åt enligt sharialagen otillbörliga handlingar.

Saken polisanmäldes, men en domstol valde att inte väcka åtal. I våras upphävde emellertid en högre domstol i Düsseldorff den lägre instansens beslut och väckte åtal mot den wuppertalska shariapolisen. Jag skrev i anledning av detta följande bloggtext: https://tommyhansson.wordpress.com/2016/06/22/tillnyktring-i-tyskland-atal-mot-shariapolisen/

Shariapatrullen i Wuppertal startades av den beryktade Sven Lau, alias Abu Adam, född 1980, vilken 2000 konverterade från katolicismen till islam. Han bekänner sig till den extrema islamvariant som kallas salafism som tillämpas bland annat i Saudiarabien. Lau/Adam har kallats ”Tysklands fiende nummer 1”.

Mohamed_Atta
9/11-piloten Mohamed Atta tillhörde den så kallade Hamburg-cellen.

Enligt Die Welt har ett anonymt kvinnligt vittne uppgivit att hon på  en bil i Hamburg iakttagit propaganda för dels shariapolis, dels IS. Bilen skall ha befolkats av tre individer klädda i heltäckande slöja. Ett annat vittne säger sig vid järnvägsstationen Dammtor ha observerat en buss med fem burkaklädda personer i. Från en backspegel hängde enligt vittnet en IS-logga.

Vänsterpolitikern Cansu Ozdemir har via en hemställan till senaten i Hamburg sökt utröna om polis och säkerhetsorgan har kännedom om shariaaktiviteter och/eller IS-propaganda i området men fått svaret, att den inte känner till något sådant. Någon formell polisanmälan har enligt uppgift icke gjorts.

Helt klart är under alla omständigheter att det i Tyskland förekommit minst sagt betydande problem i anslutning till den voluminösa muslimska närvaron. Det är belagt att flera av deltagarna i terrorangreppen mot World Trade Center (WTC) i New York och Pentagon den 11 september 2001 som ett led i förberedelserna hade vistats i islamistiska kretsar i Hamburg (”Hamburg-cellen”). Till dessa hörde icke minst den i Egypten födde ledande kraften Mohamed Atta, som var pilot på det första planet som flög in i WTC. https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg_cell

Enligt en demografisk prognos kommer vidare den muslimska närvaron i Tyskland, för närvarande uppgående till omkring fem miljoner, att ha fyrafaldigats till 20 miljoner fram till 2020 om den nuvarande liberala immigrationspolitiken vidmakthålls av förbundskansler Angela Merkel. Det är känt att Merkel, som nyligen förklarat att den hittillsvarande invandringspolitiken ligger fast, betraktar islam som en naturlig del av Tyskland: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-01/angela-merkel-islam-deutschland-wulff

berlimeme-694942Protester i Berlin: ”Merkel muss Weg”.

Missnöjet mot Merkels naivt godtrogna svängdörrspolitik ser ut att växa, och för någon vecka sedan hölls i Berlin en demonstration på temat ”Merkel muss Weg” (Merkel måste bort) som samlade cirka 5000 människor. Text och video via denna länk: http://www.express.co.uk/news/world/694942/Merkel-live-stream-berlin-demonstration?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=buffer&utm_content=bufferc6146

Frågan är dock hur långt släpphäntheten, och med denna tilltagande islamistiska och jihadistiska aktiviteter inklusive shariastyrkor och IS-stöd, tillåts fortsätta innan det blir någon ändring till det bättre i det av den muslimska massinvandringen svårt anfrätta Tyskland. Kansler Merkel anses av många personifiera det dåliga tyska samvetet inför nazitidens omänskligheter.

SS-män hjälpte Castro på Kuba

25 oktober, 2012

 Castro tvekade inte att anlita SS-män.

Enligt nyligen offentliggjorda dokument som publicerats i den tyska tidningen Die Welt använde sig Kubas revolutionäre ledare Fidél Castro av avdankade tyska SS-män i syfte att utbilda sin krigsmakt. Dokumenten har frisläppts av den tyska underrättelse- och säkerhetstjänsten Bundesnachrichtendienst sedan den 50-åriga sekretessen hävts.

Dokumenten offentliggjordes några dagar efter det att den amerikanska underrättelseorganisationen CIA släppt dokument från dåvarande amerikanske justitieministern Robert F. Kennedy rörande en maffiaplan att mörda Fidél Castro samt Kennedys tankar om robotkrisen på Kuba.

Enligt det nu tillgängliga materialet rekryterade Castro-regimen forna SS-soldater med hemvist i Östtyskland för att dessa skulle träna hans krigsmakt. Detta skedde mitt under den kubanska robotkrisen 1962, då sovjetiska kärnvapenmissiler stationerade på Kuba hotade världsfreden. Castro skall inbjudit fyra gamla SS-soldater till Havanna och erbjöd dem en lön som var fyra gånger så hög som den de normalt kunde räkna med för militär anställning. Två av männen accepterade erbjudandet.

Tyskarna hade tjänstgjort i Waffen-SS, en militär styrka som var separarerad från den tyska reguljära armén och som räknades som nazistpartiet NSDAPs militära gren. Den kubanske diktatorns intresse för forna nazisoldater inskränkte sig emellertid inte till SS-män – han sökte även rekrytera tyska fallskärmsjägare och teknisk expertis.

Soldater i Waffen-SS.

Bodo Hechelhammer, chef för historiska efterforskningar vid Bundesnachrichtendienst (BND), gör följande analys:

Uppenbarligen hyste den kubanska revolutionära krigsmakten ingen rädsla för att ha personlig kontakt med sådana som associerades med nazismen så länge dessa fyllde sina syften.

Die Welt avslöjar även att Fidél Castro hade kontakt  med två tyska mellanhänder vilka hade förbindelser med extremhögern i ett försök att köpa 4000 belgisktillverkade vapen. Enligt BNDs undersökning strävade Castro genom de tyska kontakterna efter att bli mer oberoende av det militära stödet från Sovjetunionen.